Bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid

Veel katholieke organisaties, parochies en de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Breda geven gehoor aan de oproep van paus Franciscus om tijdens het ‘Bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid’ naar Rome te pelgrimeren. De bedevaart wordt ondernomen van maandag 14 november tot en met zaterdag 19 november as.. Op dinsdag 15 november, vijf dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar, komen we  samen voor de ‘Nederlandse Dag in Rome’. Deze dag begint met een gezamenlijke viering van de eucharistie in de Sint Pieterbasiliek, waarin Nederlandse bisschoppen zullen celebreren en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aansluiten.

Graag ga ik als pastoor van de H. Pater Damiaanparochie en als kapelaan  van de H. Mariaparochie van Walcheren mee op deze reis. Tegelijk beveel ik de pelgrimage van harte aan bij onze  parochianen om deze reis mee te maken ! Enkele dagen bijeen in de moederstad van onze Kerk zal ons gelovig inzicht, ons gevoel en betrokkenheid op het evangelisch gegeven van barmhartigheid verdiepen en verstevigen.

Voor wie: Aan deze pelgrimsreis kunnen pelgrims deelnemen die meer dan één uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo en die zelfstandig een trap op- en af kunnen lopen en zelfstandig kunnen instappen in een voertuig.

Reisdatum: 14 tot en met 19 november 2016

Reisnummer: RO 1630

Kosten per persoon: € 839, 00

Toeslag eenpersoonskamer: € 150,00

In aantoonbare gevallen kan gezocht worden naar mogelijkheden voor subsidie.

Voor meer informatie over programma,  faciliteiten, opgave e.d. neem contact op met de VNB via website VNB: www.vnb.nl

Adres VNB: Pater van den Elsenstraat 10, 5213 CD  ’s-Hertogenbosch. Of:  Postbus 273, 5201  AG ’s-Hertogenbosch.

Telefoon VNB: 073 681 81 11

Email VNB: info@vnb.nl

Mocht u als parochiaan besluiten mee te gaan naar Rome, neem dan ook contact op met ondergetekende. Mobiel: 06 13281235; email: avanhees@zeelandnet.nl .

 

Fons van Hees, pastoor

Vorig artikelSchilderijwissel
Volgend artikelfilmmiddag ouderenpastoraat