Adventsactie op de Kerstmarkt

Ondanks het druilerige weer was er veel belangstelling op de Goese Wintermarkt. Op zaterdag 10 december waren zo’n tien vrijwilligers in touw om de Adventsactie te promoten. De aandacht was dit jaar gericht op de opvang van straatkinderen in Kigali, Rwanda.

Bezoekers van de markt werd gevraagd een kaarsje aan te steken en een (vurige) wen
s te noteren op een papieren kerstbal. Dat alles voor € 1,00. De kaarsjes gingen grif van de hand, over de wensen moest langer worden nagedacht. De wensen werden opgeprikt op houten kerstbomen. Er waren ook mensen die een gift deden zonder een kaarsje aan te steken. De bruto opbrengst van de dag was een kleine € 400,00. Belangrijker dan het resultaat was misschien vooral, dat er aandacht uitging naar de kwetsbare mensen in onze wereld, en ook dat de kerk als organisatie met een sociale opdracht in beeld werd gebracht.

Dit laatste gebeurde trouwens ook door twee gangmakers van de jaarlijkse maaltijd op eerste kerstdag voor mensen die gezelschap zoeken. Ellen Kramer en Willy Martens nodigden bezoekers van de markt uit om mensen op te geven, die mogelijk belangstelling hebben voor deelname aan deze maaltijd. Hun inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven.

Veel bezoekers maakten gebruik van de mogelijkheid om in de kerk een moment van stilte of bezinning te hebben. Ook de kerststal werd veelvuldig bekeken, zeker als het ging om gezinnen met jonge kinderen. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door passend orgelspel van Kees van de Wouw en door een mooi optreden van het Bavokoor.

Allerlei vurige wensen in de kerstboom
Er zijn veel, heel veel kaarsjes aangestoken

 

 

 

 

 

 

Een mooi optreden van het Bavokoor
Willy en Ellen promoten de kerstmaaltijd voor mensen die gezelschap zoeken

 

 

 

 

Vorig artikelAdvent
Volgend artikelAfscheid van pastor Bernard van Lamoen