De aarde, ons gemeenschappelijke huis

Veel mensen worden enthousiast door het optreden van paus Franciscus. Op het gebied van rechtvaardige verhoudingen, van barmhartig oordelen en van zorgzaam omgaan met onze aarde weet hij de harten van velen te beroeren. In de encycliek Laudato Si (2015) vraagt de paus aandacht – en hij doet dat op gedreven wijze – voor de manier waarop wij omgaan met de aarde die wij bewonen. Hij beschouwt de aarde als ons gemeenschappelijk huis, waar wij gezamenlijk aansprakelijk voor zijn. Dat betekent ook, dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar elkaar (vooral naar de meeste kwetsbare mensen op deze wereld) en naar de komende generaties. Anders gezegd: er is een direct verband tussen onze ecologische verantwoordelijkheid en het christelijke appel om sociale rechtvaardigheid te bevorderen.

Om de betekenis van Laudato Si beter te begrijpen en om te zien of wij als kerkmensen mogelijkheden hebben die verantwoordelijkheid waar te maken, wil de Caritasinstelling van de Pater Damiaanparochie een bijeenkomst organiseren. Die staat gepland op

zaterdag 24 september 2016

van 14.30 tot 18.30 uur

met aansluitend een openluchtviering

Plaats van samenkomst is de heilige Blasiuskerk te Heinkenszand.

Het programma bestaat uit een toelichting op de betekenis van de encycliek en een onderlinge gedachtewisseling daarover. Verder wordt er een wandeling in de omgeving gemaakt om te zien welke milieuaspecten onze aandacht nodig hebben, en wat wij kunnen bijdragen aan het verantwoord omgaan met onze leefomgeving. Na een eenvoudige maaltijd zullen we de bijeenkomst afsluiten met een viering in de open lucht (bij slecht weer in de kerk).

Voor de maaltijd wordt aan de deelnemers gevraagd om hun eigen broodpakketje mee te nemen. Het zou leuk zijn om alle pakketjes op een tafel bijeen te leggen en onderling te delen. Zo laten we elkaar zien dat onze verantwoordelijkheid voor elkaar echt willen waarmaken. Voor koffie/thee wordt gezorgd.

We hopen op een ruime belangstelling. Aanmelden voor de bijeenkomst is wenselijk. Dat kan via wielhacking@gmail.com. Liefst voor 22 september.
Carpoolen – hoe kan het anders! – wordt aanbevolen. Neem daartoe contact op met de eigen caritaskern:
• Goes: Riet Hopmans rhopmans@zeelandnet.nl
• Hansweert: Lydie Rijsdijk ljwrijsdijk@zeelandnet.nl
• ‘s-Heerenhoek: Ilona Vermue hubertenilonavermue@planet.nl
• Heinkenszand: Jean-Paul de Jonge jpmdejonge@gmail.com
• Kwadendamme: Anita Remijn anita.remijn@gmail.com
• Lewedorp: Joke Vermue rijovermue@hetnet.nl
• Ovezande: William Harthoorn wharthoorn@zeelandnet.nl
• Zierikzee: Carine Neijzen cadi2001@planet.nl

Namens de Caritasinstelling pater Damiaanparochie,
William Harthoorn, voorzitter
Wiel Hacking, pastoraal werker

 

Vorig artikelKinderboeken
Volgend artikelLezing: je leeft maar één keer; je sterft maar één keer