Aanmelding Eerste Communie

Beste ouders/verzorgers,

Als uw kind dit jaar naar groep 4 is gegaan, dan heeft het de leeftijd waarop het mee kan doen met de voorbereiding op de Eerste Communie.
De keuze hiervoor is in deze tijd, zoals u weet, niet meer vanzelfsprekend. In sommige jaren zijn er in een parochiekern geen aanmeldingen voor de voorbereiding op de Eerste Communie, soms zijn er slechts een paar aanmeldingen, onvoldoende om plezierig aan de opdrachten te kunnen werken.

Met de vormselvoorbereiding hebben we al vele jaren goede ervaringen opgedaan, waarbij kinderen uit verschillende parochiekernen samen optrekken tijdens de voorbereiding.
Met een grotere groep kinderen kan er zinvoller aan opdrachten worden gewerkt en is de uitwisseling van ervaringen en gedachten rijker. Daar komt bij dat de inzet van de vrijwilligers beter kan worden bewaakt.

Bij een te gering aantal aanmeldingen (minder dan 4) in de parochiekern waar u bij hoort, vragen we uw medewerking om uw kind voor de voorbereiding op de Eerste Communie, aan te laten sluiten bij een van de andere parochiekernen.
Na het verstrijken van de aanmeldingsdatum 1 november 2018 stellen we u op de hoogte van de stand van zaken.

Voor vragen kunt u terecht bij pastor Wiel Hacking:
E wielhacking@gmail.com of T 0617598152

Aanmelden via de website https://www.paterdamiaanparochie.nl/eerste-heilige-communie/

Vorig artikelBelangrijke bestuursmededeling
Volgend artikelAfscheid pastor Jeanine Heezemans