15 januari: Mondiale Dag van Migranten en Vluchtelingen

Boodschap van Paus Franciscus: “Migrantenkinderen, de kwetsbaren en de stemlozen”

Het is bekend, dat paus Franciscus een zwak heeft voor de kwetsbare mensen in de samenleving, voor hen die in de marge van de maatschappij terecht zijn gekomen. Op de Mondiale Dag van Migranten en Vluchtelingen vraagt de paus dringen aandacht voor de meest kwetsbare migranten en vluchtelingen: de kinderen.

In zijn boodschap schrijft de paus: ‘Hoe kunnen wij stilzwijgend voorbij gaan aan deze ernstige waarschuwing als wij de uitbuiting zien, gepleegd door gewetenloze mensen? Zulke uitbuiting brengt schade toe aan jonge meisjes en jongens, die de prostitutie of de modderpoel van pornografie worden ingedreven; die als kind tot slaaf worden gemaakt als kind-arbeiders of kindsoldaten; die betrokken raken bij drugssmokkel of bij andere vormen van criminaliteit; die gedwongen worden om conflict en vervolging te ontvluchten op het gevaar af in isolement en verlatenheid te geraken.’

Daarom doet Franciscus een dringende oproep: ‘Aldus vraag ik een ieder om zorg te dragen voor de jongeren, die op drievoudige wijze weerloos zijn: zij zijn kinderen, zij zijn vreemdelingen, en zij hebben niet de middelen om zichzelf te beschermen. Aan een ieder vraag ik diegenen te helpen, die om verschillende redenen gedwongen zijn ver van hun vaderland te leven en die gescheiden zijn van hun gezinnen.’

Het document, waarin de paus zijn zorgen uit, telt vier pagina’s. Het is te uitvoerig om hier in zijn geheel weer te geven. De paus schetst echter wel een perspectief, dat kan helpen om de waardigheid van migrantenkinderen te behoeden. Hij dringt erop aan om in drie lijnen ‘te werken aan bescherming, integratie en lange termijn oplossingen.’ Ieder van deze lijnen wordt in het document verder uitgewerkt. De complete brief kan hier gedownload worden.

Vorig artikelAfscheid van pastor Bernard van Lamoen
Volgend artikelAFVALLEN