aanmelden Vormselproject 2020

aan alle jongeren uit groep 8 van basisscholen in de Bevelanden en op Schouwen-Duiveland

Beste jongelui,

Je bent afgelopen augustus begonnen met het laatste jaar van de basisschool. Dit wordt een belangrijk jaar. Je staat voor grote keuzes; naar welke middelbare school ga je straks en wat wil je later worden?

In je toekomstige leven zul je vaker een keuze moeten maken:

  • Wat voor hobby’s blijf ik houden, naast mijn studie?
  • Zie ik mijn huidige vrienden/vriendinnen net zo vaak als nu, wanneer ik naar een andere school ga, of verlies ik ze uit het oog?
  • Wat voor jongeren zitten er in mijn toekomstige klas/school en wat voor invloed heeft dat op mij?

Toen je werd geboren, hebben je ouders ook al keuzes gemaakt zoals: laten wij ons kind dopen en Eerste Communie doen of niet? Ouders laten een kind dopen omdat ze hun kind het beste willen meegeven uit hun eigen leven. Zo was het ook bij de volgende stap: de Eerste Communie.

Nu jullie groot geworden zijn, is het aan jou om de volgende keuze te maken. Jullie zijn nu oud genoeg om de keuze van je ouders toen te vervolgen, of een eigen/andere weg te kiezen.

Met deze eigen keuze voor het heilig Vormsel geef je aan, dat de beslissing van je ouders, om je toen te laten dopen en jou je Eerste Heilige Communie te laten doen, de juiste was en dat je het ermee eens bent.

Vormsel?

Het Vormsel is één van de zeven sacramenten en een vervolg op het sacrament van het Doopsel en de Eucharistie (Eerste Communie). Het vormsel ‘bevestigt’ een jongere als een volwassen gelovige: je hoort eigenlijk al een beetje bij de volwassen denkwereld.

‘Vormsel’ komt van het oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’, waarbij het oude woord ‘vroom’ sterk betekent. Vormsel is dus een versterking, een bevestiging. Maar wat wordt er dan bevestigd of versterkt?

De voorbereiding op het heilig Vormsel gebeurt aan de hand van het project ‘in vuur en vlam’. Dat is geen saai project, maar een leuk eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie.

Wil jij ook gevormd worden en ga je op weg met ons? Durf jij te kiezen voor Jezus in het sacrament van het Vormsel? Je ouders, de pastor en de vormsel-werkgroep willen je daar graag bij helpen. Na de kerstvakantie gaan we daar mee beginnen. Natuurlijk krijg je daarover dan alle informatie.

Besluit je mee te doen? Meld je dan – via je ouders/verzorgers aan op de website van onze parochie: www.paterdamiaanparochie.nl/vormsel.  Het liefst voor 15 januari 2020/

Met hartelijke groet

Werkgroep Vormsel, en pastor Alida van Veldhoven

 

Vorig artikelAdventsactie geslaagd in Zierikzee
Volgend artikelAls God renoveert