Algemeen

Tijden veranderen, maar mensen ook…

We schrijven november 2007; Parochienieuws bestaat bijna zeven jaar en het is tijd voor een onderzoek onder lezers van ons blad. Een vragenlijst met acht gedetailleerde punten wordt bij elk tijdschrift toegevoegd en komt zo op 7000 adressen binnen. Tussen 4 november en 4 december 2007 werd iedereen gelegenheid geboden om...

Stille Omgang Amsterdam

in stilte onderweg in de drukte van Amsterdam In de nacht van 16 op 17 maart 2019 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang  gehouden.  Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2019 als intentie: ‘’’VREUGDE IS HET ONMISKENBARE TEKEN VAN GOD ’’Doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius...

zondagmorgen anders

Op zondag 3 februari was er weer een Zondagochtend Anders viering in de parochie in Heinkenszand. Het thema was deze keer ‘David en Goliath’. We hebben geluisterd en gekeken naar het verhaal, uitgebeeld door kinderen. Er is een groep kinderen bezig geweest om krachtstenen (om je eraan...

Meer of minder?

een vraag die eigenlijk elke dag belangrijk is... We leven eigenlijk in een hele vreemde tijd. Wij, mensen in Nederland en West-Europa wonen in fijne huizen en hebben eigenlijk alles wat we nodig hebben om gewoon gezond te kunnen leven. We hebben zelfs zoveel dat we...

vastenactie 2019

'Als de kerk niet dient, dient zij tot niets'. Met deze uitdagende one-liner wilde J. Gaillot, bisschop in de Franse plaats Evreux, in de jaren 90 van de vorige eeuw de kerk op haar plaats zetten. Niet de interne discipline maakt de kerk tot wie zij in essentie is, volgens...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

AFSCHEID LEDEN BLOEMENGROEP

Na een lange periode van inzet, sommige leden hebben het werk meer dan twintig jaar gedaan, hebben Liesbeth Stokx, Katrien Welleman, Jaantje van ’t Westeinde en Rosina ter Dorsthorst besloten te stoppen met hun werkzaamheden voor de kerk. Gezondheid en tijdgebrek speelden hierbij een grote rol en we kunnen alleen maar waardering...

OPSTART COMMUNIEPROJECT

Het is een goede gewoonte te starten met de communievoorbereidingen direct na de voorjaarsvakantie/ het carnavalsverlof van de basisschool. Op zondag 10 maart zullen ouders en communicanten samenkomen in onze kerk om het werkboek in ontvangst te nemen en te starten met hun project ‘Blijf dit doen’....

BIDPRENTJES EN GEBOORTEKAARTJES

Bij een geboorte of overlijden worden vaak kaartjes verstuurd, die na verloop van tijd in een doos of lade terecht komen en jarenlang daar blijven liggen. Sommige liefhebbers sparen deze kaartjes voor hun verzameling en willen graag voorkomen dat deze aankondigingen in het oudpapier verdwijnen. De dames van...

VASTENAKTIE

Als de vasten begint, start ook de vastenactie. In ons dorp kennen we niet langer de traditie van het vastenzakje, dat huis-aan-huis vroeger werd uitgedeeld. Nieuwe acties proberen mensen te bewegen mee te doen aan goede doelen, want die zijn er vele. In onze kerk zullen vanaf...

VRIENDEN VAN WILLIBRORD EN PAROCHIEBIJDRAGE

Eind januari gaven we het startsein van onze nieuwe actie  ”Vrienden van Willibrord” om mensen bij onze parochiekerk te betrekken. Zij, die deelnemen aan de kerkbijdrage weten al hoe belangrijk een donatie voor een geloofsgemeenschap is. Ook in 2018 wisten velen de weg naar de parochiebijdrage/ actie Kerkbalans te vinden. In vergelijking...

H. Maria Magdalena, Goes

SERVIES

Bij deze wil ik iedereen bedanken, die mee gespaard  heeft voor het servies van AH. Het servies zal gebruikt worden voor het jaarlijkse Kerstdiner en andere evenementen in de kerk.            Florien de Hond-Hagenaar.

ONTWIKKELING HERENKOOR St. CECILIA

Als katholiek opgevoede jongen ben ik opgegroeid met het Gregoriaans. Mijn vader die voor een katholiek over een uitstekende Bijbelkennis beschikte was eigenlijk meer te beschouwen als een “protestantse katholiek”. Hij hield van inhoudelijkheid wat betreft de bijbel en interpretatie maar was verzot op de mystiek en de liturgie van het...

K.V.G. NIEUWS

Deze keer heb ik niet veel nieuws voor u. Ik wil wel graag onze ledenvergadering nog een keer onder uw aandacht brengen. Deze wordt gehouden op 14 maart in het Heer Hendrikhuis in ‘s Heer Hendrikskinderen en begint om 10.30 uur. Vergeet niet u tijdig op te geven op de...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Blasius, Heinkenszand

BIJZONDERE VIERINGEN

Aswoensdag 6 maart ...

Een geslaagd initiatief! 2 februari: Maria lichtmis en Blasiusviering Heinkenszand.

Door de parochiekernen cluster west (’s-Heerenhoek, Lewedorp en Heinkenszand) werd op zaterdag 2 februari een eerste van drie gezamenlijke Eucharistievieringen gehouden. Een initiatief voortgekomen uit het gezamenlijke parochiekernoverleg om samen de viering rond de patroonheiligen van deze parochiekernen te vieren. ...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

KLEURENFOTO’S GEVRAAGD

Uitgerekend voor de eerste officiële kleurendruk van Parochienieuws bleken er geen kleurenfoto’s te zijn aangeleverd. En dat terwijl vanmorgen de zon werkelijk prachtig door de gebrandschilderde ramen scheen, zodat er in de kerk juist veel kleur te zien was. Dit bracht mij op het idee om eerst, met mijn oude telefoon,...

REGLEMENT BEGRAAFPLAATS

Piet Beulens en met name Jan Braat hebben veel energie gestoken in het up-to-date maken van het bestaande begraafplaatsreglement. Hierbij zijn zowel het landelijk reglement als het door de H. Pater Damiaanparochie gehanteerde reglement als het reglement van de H. Bonifaciusgemeenschap geraadpleegd. Het bestaande reglement is...

KARWEITJE OP DE ACHTERGROND

Toen Tine Boonman genoodzaakt was het poetsen van de sacristie aan anderen over te laten, hebben Corrie Timmerman en Jopie Jasperse deze taak van haar overgenomen. Op eigen initiatief breidden deze dames hun taak uit door ook het priesterkoor onder handen te nemen. Het goede resultaat daarvan mogen we iedere zondag...

EERSTE COMMUNIE 2019

De viering van de eerste communie vindt dit jaar plaats op 19 mei in de kerk van Kwadendamme. Samen met de communicanten van Goes, Hansweert en Ovezande komen we in toaal uit op acht kinderen. Dit geringe aantal heeft ertoe geleid dat is besloten om in voorbereiding...

STIPENDIA 2019

Bij gelegenheid van de bediening van sacramenten en sacramentaliën wordt aan degenen die geen parochiebijdrage betalen een extra geldelijke bijdrage gevraagd. De tarieven voor dergelijke gelegenheden zijn vastgesteld door het bisdom Breda, en worden jaarlijks geïndexeerd. In 2019 bedragen deze stipendia: Viering van doop, eerste communie en vormsel: €...

H. Eligius, Lewedorp

“de Dames van de eer van God’s huis“

Zo noemen we met een prachtige naam de schoonmaakploeg van onze kerk. Het voorjaar komt er weer aan dus daarmee ook de “lentepoetskriebels”. De mannen gaan eerst het grove werk te lijf. We laten eerst het stof even zakken en willen dan op dinsdag 2 april...

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

KOPER POETSEN

Op woensdag 16 januari zijn we met een groepje van twee heren en zeven dames hard bezig geweest met het koper te poetsen. Wel fijn dat na een oproep zoveel mensen zich aanmeldden om ook te helpen met deze klus. Koper poetsen lijkt...

STICHTING ONYAME

Op zondag 20 januari was er een mooie gezamenlijke viering van de PKN-kerk DEO en onze parochiekern. Met voorganger Rens Stobbelaar, het koor en de vele mensen in de kerk was het een prachtige, warme dienst in het kader van de Bidweek voor de Eenheid. Daarnaast is er in de viering...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maand januari € 14,75 opgebracht

IBS Horizon

Afgelopen maand hebben we het gehad over het thema ‘leren’. Wat weten we allemaal al en wat kunnen we nog leren? Wat is ons doel voor komende periode? Kinderen hebben hier over na kunnen denken en dit voor zichzelf op kunnen schrijven. Leren gaat met vallen en opstaan en gaat...

H. Willibrordus, Zierikzee

CARITAS

Zierikzee                                                        6 Jan.   €  130,25        voor eigen activiteiten Caritas                       3 Feb.  €    94,74         voor stichting vakantiehuis Thuredrith          ...

TERUGBLIK OP OECUMENISCHE VIERING VAN 20 JANUARI.

Veel positieve reacties mocht ik horen na afloop en nog in de dagen erna. Het doet je goed dat je dan weer samen een volle kerk mag beleven. En dat de samenwerking tussen de deelnemende kerken van het Platform goed verloopt. De muzikale medewerking van “ons” koor...

“ONZE LIEVE VROUW OP ZEE” HAAMSTEDE

Uit het logboek 2018 De kerk was dit jaar open van 14 januari tot en met 28 oktober. Er waren dit jaar 42 vieringen ; t.w. 16 eucharistievieringen en 26 vieringen van Woord en Communie. Het totaal aantal kerkgangers dit jaar 3105. Het...

LEDENVERGADERING KBO

Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op maandag 25 maart a.s. Om 14.00 uur in het parochiecentrum. Voor de pauze hopen wij u op de hoogte te brengen van het wel en wee van onze bloeiende vereniging, na de pauze geeft Kees Verkaart, vrijwillig burger adviseur, een presentatie van hetgeen een vba-er...

ENKELE TIPS VOOR UW AGENDA

Woensdag 20 maart a.s. inloopmiddag/computeren. Zaterdag 6 april a.s. busreis Dordrecht, nog een aantal plaatsen beschikbaar. Opgave bij Kees Verkaart. Zondag 19 mei a.s. bij voldoende deelname bezoek aan de musical Soldaat van Oranje. Opgave bij Kees Verkaart, ook niet-leden kunnen mee.