Algemeen

Windhoos Zierikzee roept sympathie op van Tricht

0
In Tricht is met meer dan gemiddelde betrokkenheid kennis genomen van de windhoos die Zierikzee getroffen heeft. Je weet wellicht dat op 25 juni 1976 een windhoos ons dorpje trof, met zes dodelijke slachtoffers en een geheel vernielde woonwijk als gevolg. Alle dorpelingen die destijds leefden en dit natuurgeweld...

zomertentoonstelling Haamstede 22 mei

0
Meer dan ooit staan in deze tijd hongerdoeken in de belangstelling. De honger in de wereld is tot op de dag van vandaag nog nooit zo groot geweest. Zondag 22 mei na de eucharistieviering van 11,00 uur zal onze pastoor Fons van Hees de afbeeldingen van 14 hongerdoeken inzegenen. Op dinsdag, donderdag...

bezinning in de Goede Week

0
  Het lied van Maria Magdalena (tekst Stef Bos, CD In een ander licht) Jij viel zoals licht In mijn leven naar binnen De zon door de ramen Aan het begin van de dag Je zei het wordt tijd Om opnieuw te beginnen We leven alleen nog Recht uit het hart Jij was altijd verwonderd Met open armen Jij liet mij zien Dat...

informatieavond 8 april Zierikzee inzake kerksluitingen

0
Op vrijdag 8 april sloot Victor Slenter, samen met vertegenwoordigers van parochiebestuur H. Pater Damiaan en afvaardiging pastoraal team 'Boven de Schelde' de reeks informatieavonden af. In totaal heeft men in alle acht parochiekernen deze presentatie met eigen cijfermateriaal en gegevens gehouden, ten einde alle parochianen te informeren over...

Wat vieren we van 10 tot en met 16 april 2022?

0
Wat is er goed aan de Goede Week? De week vóór Pasen wordt de Goede Week genoemd. Op zichzelf misschien een vreemde naam, want in die week wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. Wat is daar goed aan? Dat komt, omdat de naam eigenlijk niets te maken heeft...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

VORMSELTOEDIENING

0
Op zaterdagavond 23 juli kreeg de eucharistieviering een bijzonder accent:  Rianne Voet-Traas werd door pastoor Fons van Hees gevormd. Als kinderen op jonge leeftijd gedoopt worden; hun Eerste Heilige Communie rond hun zevende jaar ontvangen, of gevormd worden bij de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, vinden we dat heel...

Opbrengst collecte Caritas.

0
19 juni € 64,50 3 juli    € 83.—

VREDESWEEK 17-25 september 2022

0
Een wereld vol vrede begint vaak klein: bij u thuis, uw buurt, uw familie en kennissen; ons dorp. De parochiekernen Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek beseffen heel goed dat samenwerken aan wederzijds begrip en oprecht elkaar ontmoeten niet vanzelfsprekend is of worden zal. Gezamenlijk hebben ze oecumenische diensten op het rooster laten...

SAMEN EEN

0
We staan er nooit bij stil wat er zou gebeuren als iemand uit de grote groep vrijwilligers plotseling moet afhaken, of gewoon….iets vergeet. Een koster is al vroeg in de weer om alles in gereedheid te brengen voor een viering. Vaak staat hij of zij al een uur van tevoren...

COMMUNICATIE

0
In een tijdperk dat overloopt van de mogelijkheden tot communiceren staat het directe contact nog altijd op nummer 1.  We willen graag van mens tot mens blijven spreken, maar na een viering is daar soms te weinig ruimte voor. De kerkganger zoekt een eigen weg; de voorganger moet feitelijk...

H. Maria Magdalena, Goes

JEUGDPROJECTKOOR GOES

0
Het Jeugdprojectkoor Goes is een koor voor kinderen/jongeren van 7 tot +/- 18 jaar. Op zaterdag 5 november 2022 werkt het koor mee aan de “Night of Remembrance” in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Op deze avond wordt iedereen die dat wil de gelegenheid gegeven om een kaarsje aan...

CARITASCOLLECTES

0
2 januari 2022                              :    € 100,65 Bijzondere noden parochianen 6 februari 2022 Cordaid Memisa                          :    €   71,70 6 maart 2022 Stichting Kerk in Nood               :     € 123,80 3 april 2022 Vastenactie                                 :    €   111,65 15 mei 2022 Stichting Vrienden Cliënten       :   €  198,10 van Emergis 3 juli 2022 Zondag voor Diaconie                 :   € 121,66 Hartelijk  dank voor uw gaven. Caritaskern Goes

ERITRESE GEMEENSCHAP

0
Op zondag 29 mei werd om 8.00 uur de sleutel van de kerk opgehaald want het was een feestelijke dag. Tien tieners moesten een stukje Bijbeltekst opzeggen en het werd door 4 diakens streng gecontroleerd of het klopte wat er opgezegd werd. Iedereen die voor de volle zaal hun...

TER VALCKE

0
Ik weet niet beter dan dat er op de 1e donderdag van de maand een mis is in Ter Valcke. Mijn vader ging dan met pastoor Kempers heen om er een viering te houden en 1 keer in het jaar was er een ziekenzalving voor de bewoners. Mijn man Bert...

Con Amore op naar de 30 jaar

0
Dameskoor Con Amore heeft eind juni het 25-jarig bestaan gevierd met een spetterend, muzikaal jubileumfeest in Buurthuis De Pit. Ons koor bestaat momenteel uit 17 dames. Daarvan zingen er 11 de sopraanpartij en 6 de altpartij. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. We repeteren op donderdagavond van 19:15 uur...

H. Blasius, Heinkenszand

Eindejaarsviering Jan van Schengenschool

0
Op 19 juli ging een lange stoet van 250 kinderen van de Jan van Schengenschool weer als vanouds richting de kerk voor de laatste viering van het schooljaar. Fijn dat het weer samen mag (corona) en als prachtig lang lint van klassen kinderen, op een prachtig zonnige, hete, laatste...

Verkoop wijwatervaatjes

0
In februari dit jaar werden wij benaderd met de mededeling dat een parochiaan zijn verzameling wijwatervaatjes en meerdere andere religieuze artikelen aan de kerk wou schenken. Wij hebben het opgehaald en zijn met 2 echtparen enkele dagen bezig geweest om alles van onder het stof tevoorschijn te toveren. Het...

Straatmissie 9-juli Heinkenszand

0
In de loop van dit jaar zijn er al een aantal straatmissies geweest, nu werd aan Heinkenszand gevraagd of wij er wat voor voelden om onze kerk open te stellen tijdens de braderie. Natuurlijk wilden wij dat wel doen en we wilden ook wel helpen met de missie en...

WAT IS NU ÉÉN KAARSJE?

0
Tja, wat stelt dat nu voor? De bezoekers van de braderie kregen op straat door vrijwilligers het aanbod gedaan of zij misschien een kaarsje wilden aansteken in onze kerk. Het was een geheel vrijblijvende uitnodiging, geen boze gezichten als er nee gezegd werd. De antwoorden waren ook heel verschillend:...

Tweedaagse rommelmarkt ten bate van de Heilig Blasiuskerk.

0
In het monumentenweekend, 10 en 11 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een rommelmarkt als de coronaregels het toelaten. We verkopen boeken, speelgoed, serviesgoed, glazen, schilderijen, beeldjes, sieraden, elektrische dingen, gereedschap enz. Ook kunt u genieten vaan een lekker kopje koffie of thee met een heerlijke verse...

H. Bonifacius, Kwadendamme

LITURGISCH AARDEWERK

0
In principe wordt bij gewone vieringen altijd gebruik gemaakt van het gewijde liturgische aardewerk van pottenbakker Volkert van der Willigen uit Baarland. Dit principe blijft gehandhaafd, hoewel er de laatste tijd vaker van wordt afgeweken. Dit laatste komt doordat er tegenwoordig niet vaak nog een priester in de kerk...

THE BLUE CLAY

0
Een beetje in de traditie van de jaarlijkse bluesviering zijn er dit jaar twee muziekoptredens in de muziektent achterin de pastorietuin. De Kwadendamse Juke Joints spelen daar op zondag 25 september aanstaande, maar op zondag 14 augustus was het eerst de beurt aan de Westdorpse Blue Clay. Onder energieke...

MARIAOMMEGANG 2022

0
Eind oktober 1944 werd de stad Bergen op Zoom bevrijd door de Canadezen. Gelukkig bleef de stad groot oorlogsleed bespaard. Uit dankbaarheid aan Maria trekt daarom vanaf 1945 ieder jaar op de laatste zondag in juni een processie door de stad, de bekende Mariaommegang. Dat is nog altijd een...

OPROEP TOT SAMENSCHOLING

0
Onze werkgroep op het kerkhof is in de afgelopen jaren door overlijdens, verhuizingen en andere oorzaken in aantal gehalveerd naar circa zes vrijwilligers. Het werk is echter niet gehalveerd maar toch ligt het kerkhof er nog paradijselijk netjes bij. En dat willen we beslist zo houden en eigenlijk is...

POOLSE PLUKVIERING

0
Vanwege de warmte een vroege oogst, zo meldt een fruitteler uit de regio. De hitte heeft ervoor gezorgd dat de piek van met name de perenpluk in en voor het weekend van 3 en 4 september komt te liggen. Reden voor Kwadendamme om de jaarlijkse plukviering op de datum...

H. Eligius, Lewedorp

Caritas

0
De Caritas verzorgt door het hele jaar verschillende collectes. Het 1e half jaar van 2022 waren de collectes voor de volgende doelen: 2   januari            Adoptiekind          €    37,90 23 januari           Armoede dichtbij    €    23,70 20 februari         Eigen Caritas          €    18,16 6  mrt -3 april     Vastenaktie         ...

Vrijwilligersfeest op zaterdag 10 September 2022.

0
Wat zou onze parochiekern zijn zonder de inzet en het enthousiasme van onze vrijwilligers ? Jullie verdienen het om nog één keer in het zonnetje gezet te worden. Daarom willen wij (de parochiekerncommissie) u met uw partner van harte uitnodigen voor een vrijwilligersfeest in de “Zandlôôper”. Aanvang 15.30 uur einde 20.00...

Vredesviering 18 september

0
Op 18 september staat de oecumenische clusterviering in het teken van de Vredesweek. Thema: Generatie Vrede, de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Voorgangers zijn Marjo Wisse en Geerten Kok. Er is...

Kindernevendienst/crèche

0
September: zondag 18 september Oktober: zondag 2 oktober (onder voorbehoud) Eerder kondigde we aan om vanaf september weer op elke eerste zondag van de maand te starten met kindernevendienst. Omdat we samen met de Protestantse Gemeente Het Vierhuis op 18 september een Oecumenische vredesdienst hebben in onze RK kerk, is besloten om op deze...

Vergaderingen en bijeenkomsten

0
7 september 19.30 uur Bijeenkomst door “de werkgroep vrijwilligers”  om te praten met alle vrijwilligers die zich bezig houden met oecumene, kindernevendienst, speciale vieringen, zondagmorgen anders of lid zijn van liturgische werkgroep inclusief lectoren. 3 oktober parochiekernvergadering 19.30 uur

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

KLOMPPOPVIERING IN HET BISDOM MAGAZINE

0
Op 24 en 25 maart 2022 organiseerde het bisdom Breda in samenwerking met verschillende partners de conferentie “De Missionaire parochie – Als God renoveert”. Ongeveer duizend katholieken kwamen samen. Ook de Pater Damiaanparochie was erbij. Velen raakten er geïnspireerd. Thuisgekomen begint het echte werk. Hoe worden onze parochies tot missionaire,...

KINDERNEVENDIENST

0
Na ruim tien jaar te hebben geholpen met de kindernevendienst, heeft Saskia aangegeven te willen stoppen met deze taak, om het stokje weer door te kunnen geven aan een nieuwe, jonge ouder. Tijdens de laatste kindernevendienst voor de zomervakantie hebben we Saskia dan ook in het zonnetje gezet. We hebben...

LICHTTOCHT VOOR DE VREDE BIJ MARIA

0
Het patroonsfeest van onze parochiekern, op zaterdagavond 14 augustus, was een clusterviering met actieve medewerking van Kwadendamme en Hansweert. Bij deze viering, zowel op het altaar als op het koor, waren leden van deze kernen betrokken. De kerk was goed gevuld met kerkgangers uit de drie parochiekernen, maar ook...

NIEUWE BOOM IN DE KERKTUIN

0
De gemeente Borsele heeft ons als eigenaar van de kerktuin gevraagd om mee te denken over een nieuwe boom. In de parochiekerncommissie hebben we uitvoerig gesproken over een vervangende boom voor de omgewaaide kastanjeboom. We zijn uitgekomen op een zilverlinde “tilia tomentosa”. Ze zijn sterk en kunnen heel oud...

OVEZANDE HAPT EN SNAPT

0
Op zaterdag 10 september wordt op Ovezande de actie 'Hapt en Stapt' gehouden, waarvan de opbrengst voor de voedselbank en de dorpsmoestuin bestemd is. In de week hieraan vooraf is er een teken en kleurwedstrijd: 'Kleur, teken/ ontwerp je eigen droomtuin' voor alle (school)kinderen. De inzendingen hiervan zullen op...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

BLOEMENPOT

0
De bloemenpot heeft in de maanden juni en juli tezamen € 34,80 opgebracht. Namens de bloemengroep hartelijk dank.

UITNODIGING VOOR DE VRIJWILLIGERS

0
De parochiekerncommissie en de werkgroep vrijwilligers van de Pater Damiaanparochie roept alle vrijwilligers van de parochiekern Oost-Zuid-Beveland op om aanwezig te zijn op een speciale bijeenkomst op woensdagavond 31 augustus om 19.30 uur in de kerk te Hansweert. De werkgroep vrijwilligers is ingesteld om alle vrijwilligers binnen de H. Pater...

DWEILBANDFESTIVAL

0
Traditiegetrouw wordt er op de laatste zondag van september in Hansweert een dweilbandfestival gehouden. Ook dit jaar zal dat op zondag 25 september weer plaatsvinden en zal de dweilband van Scheldegalm het festival openen door enkele liederen ten gehore te brengen tijdens de viering om 9.30 uur in onze...

informatieavond Hansweert 28 maart 2022

0
Het parochiebestuur heeft op maandag 28 maart jl. alle belangstellenden in de kerk van Hansweert geïnformeerd over de voorgenomen kerksluiting eind 2022. Bijgaand de informatie.

voorgenomen besluit kerksluitingen & informatieavonden

0
Op maandag 28 maart is het parochiebestuur met een reeks informatieavonden gestart. Alle acht parochiekernen van onze H. Pater Damiaanparochie worden de komende twee weken bezocht. Doel is: informatie te verschaffen over het voornemen om een drietal kerken binnen onze parochie op korte termijn te sluiten ( eind 2022/begin...

H. Willibrordus, Zierikzee

PAROCHIENIEUWS KERN SCHOUWEN-DUIVELAND

0
Beste mensen, Het zonnetje scheen 's maandags morgens nog op 27 juni.
 Om 13:00 uur werd de lucht heel donker en trok een zware windhoos over de kerk, parochiecentrum en pastorie. Het geheel duurde maar heel kort, maar de schade was enorm. Vooral de daken hadden een enorme schade opgelopen,...

OPEN MONUMENTENDAG

0
Op zaterdag 10 september staan de kerkdeuren van de Willibrorduskerk weer open in het kader van de open monumentendag van 10.00 – 17.00 uur. Om iets extra’s te bieden hebben we aan een paar parochianen gevraagd of zij willen exposeren met hun schilderkunst. Zoekt u nog iets moois voor aan de...

St. BARBARA

0
Zo ligt onze begraafplaats R.K. begraafplaats St. Barbara er bij. Het is toch een plaatje. En dat allemaal dankzij onze Barbara Boys; Albert, Cees, Johnny en Kees onder leiding van Peter. Mannen jullie leveren fantastisch werk.

GEZINSVIERING

0
Op zondag 2 oktober om 10.00 u is een gezinsviering in Zierikzee. Het thema houden we nog even als verrassing maar schrijf de datum alvast op uw kalender. Iedereen is van harte welkom!

Activiteiten KBO

0
Na een stop van 2 maanden wat betreft de koffieochtenden van de KBO gaan we dinsdag 6 september weer gezellig beginnen. Omdat we dan vast allemaal weer fris en helder zijn na een zonnige zomer(vakantie) hebben we iemand van Veilig verkeer Nederland uitgenodigd om onze kennis van de verkeersregels...