Algemeen

Pinksteren

0
Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden - beter...

Moederdag en moeders in de Bijbelteksten

0
Spreekwoorden uit de Bijbel: Zo moeder zo dochter Elke tweede zondag van mei is het moederdag. Voor sommigen een feestelijke en mooie dag vol (zelfgemaakte) cadeaus. Maar voor anderen een moeilijke dag, bijvoorbeeld als je zelf (ongewenst) geen moeder bent geworden, als je moeder is overleden of als jullie relatie...

Hemelvaart

0
Hemelvaart wordt elk jaar gevierd tussen 30 april en 3 juni. Hemelvaart valt veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren, altijd op een donderdag. In Nederland is het een verplichte vrije dag. Tijdens Hemelvaart viert de kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid: de Hemel....

zesde zondag van Pasen

0
Zondag 14 mei 2023 – 6e Zondag van Pasen 1e lezing: Hand.8,5 8.14-17 2e lezing: 1 Petr.3,15-18 evangelie: Joh.14,15-21   Geef Christus de ruimte De verrijzenis van Jezus komt niet uit de lucht vallen. Zij is de vrucht van Jezus’ lijden en dood. Zei Hij niet zelf: “Macht heb Ik om mijn leven te geven,...

7 mei: Zondag voor de Oosterse kerken

0
Elkaar vasthouden op dezelfde weg. Bidden met de Orthodoxe Kerken in Europa.’ Zondag 7 mei wordt tijdens de Zondag voor de Oosterse Kerken in rooms-katholieke parochies in het bijzonder gebeden voor orthodoxe christenen in Europa. “Zij zijn intern sterk verdeeld geraakt: elkaar vasthouden op de ene weg van het...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

Pinkstergedachte 2023

0
Op zaterdag 22 april ging pastoor Paul Verbeek voor in de avonddienst in onze kerk. Vol enthousiasme wist hij zijn gedachten inzake de Emmaüsgangers over te brengen op de relatief grote schare aanwezigen. Hij vertaalde als het ware de gedachten van ongeloof, boosheid en verdriet – die de leerlingen van...

Kerkwaardig/ merkwaardig

0
We denken niet allemaal hetzelfde over ons geloof en vullen ons leven op eigen wijze in. We geven elkaar (letterlijk) wel de ruimte om deze behoefte tot samenkomst  mogelijk te maken binnen onze kerk. Moment voor Maria: samenkomst donderdag 25 mei om 15.00 uur bij de Marianis, achter in...

Parochiebijdrage 2023

0
Alle parochianen uit onze kern treffen bij dit nummer een verzoek tot bijdrage aan. U vindt ook het overzicht van inkomsten en uitgaven van de afgelopen jaren. Cijfers spreken voor zich. Samen met uw gift kunnen we verder, al zal het anders gaan dan voorheen! Houdt rekening met het...

informatieavond kerksluiting ‘s-Heerenhoek

0
  Het parochiebestuur heeft op dinsdag 29 maart alle belangstellenden in kennis gesteld van het voornemen de kerk in 's-Heerenhoek te sluiten. Bijgaand treft u alle informatie aan inzake dit voornemen.

H. Maria Magdalena, Goes

CARITASCOLLECTES

0
7 augustus 2022 Hospice Het Clara Hofje   :            €   105,97 4 september 2022 Ouderenzorg in parochie   :          €    79,90 25 september 2022 Goese Missionarissen        :           €  125,70 30 oktober 2022: Regionaal project: Kickstart project                :             €     83,90 4 december 2022 Sint Nicolaas/Kerstactie    :           €    145,35 8 januari 2023 Bijzondere noden parochianen :  €   141,95 5 februari 2023 Cordaid Memisa         ...

PAASVIERING KINDEREN

0
Op zaterdag 8 april was er om 17.00 uur een kinderpaasviering. Het verhaal rondom de laatste levensweek van Jezus van Palmzondag tot 1e Paasdag bestond uit 15 platen. De kinderen mochten allemaal een bloem bij het kruis leggen en toen ze daarna naar hun plaats liepen waren ze erg onder...

Maria Magdalena is weer thuis.

0
Op 31 maart jl. was het zover, onze H. Maria Magdalena kwam, gerestaureerd en wel, weer terug naar Goes. Precies op tijd voor Pasen. Vanaf een vrachtwagen werd ze op haar sokkel gehesen, direct boven het vertrouwde opschrift: “Hic est Domus Dei et Porta Coeli” - “Dit is het...

KERKVIERING OP ZONDAG THUIS VOLGEN

0
In 2018 hebben we als parochiekerncommissie nagedacht over de mogelijkheden om de kerkviering ook thuis bij de parochianen mogelijk te maken. Dit zou kunnen door alleen luisteren naar elke kerkdienst of de mogelijkheid om de viering mee te maken met beeld erbij. De voorkeur van de parochiekerncommissie was om...

H. Blasius, Heinkenszand

Bijzondere vieringen

0
20 mei Op zaterdagavond 20 mei is er om 19.00 uur, als het weer het toelaat, een viering bij de grot. Het wordt een Mariaviering met als voorganger Rens Stobbelaar. Het dameskoor o.l.v. Jolanda Nagelkerke zal zorgen voor de muzikale begeleiding. 22 mei Op maandag 22 mei is er ’s morgens een...

Paasviering 9 april

0
De paasviering werd weer druk bezocht dit jaar. Alida van Veldhoven ging voor en Young Spirit o.l.v. Juf Eliane zong mooie en leuke liedjes. Na de viering werd er door een heleboel kinderen naar de 200 verstopte eieren gezocht. De ouders dronken koffie en thee en het was erg...

Op bedevaart naar de Lourdesgrot

0
Een gezelschap van ca. 100 pelgrims komt op maandag 22 mei vanuit de omgeving Knokke-Heist op bedevaart naar de Lourdesgrot in Heinkenszand, waar eerst een viering wordt gehouden in de kerk. De viering , die wordt opgeluisterd door ons dameskoor, wordt voorgegaan door begeleidend pastoor Chris Geldof. Aansluitend bezoeken...

Hoe staat het met de Oekraïense gasten in de pastorie van de H. Blasius in Heinkenszand?

0
Omdat we geregeld vragen kregen over “onze” Oekraïense mensen hebben we op 4 februari 2023 een gesprek met hen gevoerd met behulp van tolk Tamara. Hieronder hun verhaal. Afgelopen zomer kwamen de eerste mensen. Met die groep kwam ook Natalia. Wegens een reorganisatie op Hof van Zeeland zijn die eerste...

Tweedaagse rommelmarkt ten bate van de Heilig Blasiuskerk.

0
In het monumentenweekend, 9 en 10 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een rommelmarkt als de coronaregels het toelaten. Heeft u spullen op zolder of in de schuur staan waar u toch niets meer mee doet en waar iemand anders misschien heel blij mee is, gooi het dan...

H. Bonifacius, Kwadendamme

Opbrengst van de Vastenactie

0
De kinderen van de Mgr. Heijligersschool spaarden met elkaar een bedrag van € 202,-. Dit bedrag werd tijdens de Witte Donderdagviering aan Theo, voorzitter van de caritas overhandigd. De soepmaaltijd bracht € 54,50 op, verkoop van de plantjes € 192,- en in de Vastenzakjes troffen we bijna € 2.500,-...

NIEUW CARITASLID

0
Beste lezer, mijn naam is Peter de Vos. Ik ben 27 en woon in Kwadendamme. Mijn ouders zijn Hans en Annelies, mijn broers Frank en Joris. In het dagelijks leven werk ik in de zorg, bij Allévo. Sinds enige tijd ben ik betrokken bij Caritas. Dit omdat ik mij...

PAASVIERING 2023

0
Ook dit jaar was er in onze kerk geen paaswake, maar wel vierden we samen Witte Donderdag met een gezellige vastenmaaltijd, Goede Vrijdag met stemmige gezangen en gebeden langs de veertien statiën van de kruisweg, en Eerste Paasdag met een zondagse viering in de kerk. Pastor Geerten Kok plaatste...

NIEUW ZITBANKJE

0
Naast de toren van de kerk is een nieuw, comfortabel zitbankje geplaatst. Het is precies zo’n bankje als recentelijk op het kerkhof bij het oorlogsmonument werd geplaatst. Op beide bankjes kan men rust nemen en de drukke wereld van vandaag de dag aan zich voorbij laten gaan. Het bankje...

Inzegening Nieuw Veldkapelletje

0
Op zondag 7 mei kreeg ons nieuwe veldkapelletje de goede zegen mee van pastoor Paul Verbeek. U kent de historie: in 2008 organiseerde onze kerk voor het eerste na vele decennia weer een sacramentsprocessie. We kwamen samen in de boerderij van Leon de Winter aan de Kaneelpolderdijk en vierden met...

H. Eligius, Lewedorp

Vastentijd

0
In de vastentijd wordt er geld ingezameld voor de Vastenaktie. Op de basisschool in Lewedorp zijn daarvoor doosjes uitgedeeld. Er is uitleg gegeven in de klassen en voor de Pasen zijn de doosjes weer ingeleverd op school. Dat heeft het mooie bedrag van € 385,19 opgebracht. Wij willen de kinderen hartelijk...

25 juni 9.30 uur clusterviering in Heinkenszand

0
Het valt niet mee voor de gesloten kern(en) om een goede weg te vinden hoe we verder kunnen gaan nu onze kerk dicht is. Sommige parochianen bezoeken nu doordeweeks de dienst in de Kraayert en anderen gaan in het weekend naar kernen in de buurt. Maar op zondag 25...

Jaargids 2021- 2022

0
Op de website van de H. Pater Damiaanparochie is de nieuwe Jaargids 2021-2022 geplaats. Hierin vindt u alle wetenswaardigheden van de H. Eligius parochiekern Lewedorp met daar in alle namen en werkgroepen met hun e-mail adres en telefoonnummer. Indien u iemand wilt bereiken kunt u in de jaargids terug...

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

0
Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

MINI PASSION

0
Vrijdag 24 maart stond Ovezande in het teken van de Passion40Daagse. Bij de entree van ons dorp stond de Passion en de voorstelling al groots aangekondigd. Het grote kruis van 4 x 2 meter hebben we vanwege de harde wind toch maar in de kerk opgebouwd. Toen de laatste hand werd...

THEATER IN DE KERK

0
Voor de voorstelling ‘Pasen in fragmenten’ was er veel belangstelling. Het waren zes indringende verhalen waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het verhaal van Pasen vertelden. De verhalen van verteller Kees Posthumus, van de wonderbare spijziging tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers, vroom en vrolijk verteld, werden...

ROMMELMARKT

0
Zaterdag 15 april was het een gezellige drukte in de grote loods van de C.Z.A.V. op het voormalige station Driewegen-Ovezande. Daar stond een grote hoeveelheid rommelmarktspullen netjes gesorteerd en uitgestald te wachten op een nieuwe bestemming. De verkoop was in handen van een twintigtal verko(o)p(st)ers. Om half vier was er...

DE KLUSDAG

0
Op 22 april was het weer zover: onze jaarlijkse klusdag aan de kerk en pastorie. We waren met een zeer grote enthousiaste groep mensen om allerlei klussen aan te pakken. In de pastorie heeft een groep dames al het koperwerk uit de kerk gepoetst inclusief de kandelaars. Deze zien...

TENTOONSTELLING

0
Het Bijbelboek Openbaringen, wat in het Zeeuws is vertaald, heeft Jopie Minaard in 32 schilderijen uitgebeeld. Met haar kenmerkende eigen stijl laat zij het Bijbelverhaal prachtig zien in de schilderijen en opgenomen in haar boek ‘Openbaeriengen in beeld’. Deze 32 schilderijen van de talentvolle schilderes worden in de meimaand...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Kerkenvisie gemeente Reimerswaal

0
Na de sluiting in februari zijn het parochiebestuur van de H. Pater Damiaan, een afgevaardigde van het bisdom en ambtenaren van de gemeente Reimerswaal gestart met gesprekken over de toekomst van het kerkgebouw in Hansweert. De gemeente maakt beleid via een zogenaamde kerkenvisie, waarin eigenaren, overheden en betrokkenen komende...

Hansweert gaat door!!!

0
Hansweert wordt nieuw leven ingeblazen! We zijn na de kerksluiting actief en vol goede moed met elkaar verder gegaan in dorpshuis Kaj Munk, waar we elke vrijdagochtend een mooi aantal bezoekers mogen ontvangen bij de oecumenische vieringen. Meestal tussen de 20 en 30 personen. Daar zijn we trots op!!!...

informatieavond Hansweert 28 maart 2022

0
Het parochiebestuur heeft op maandag 28 maart jl. alle belangstellenden in de kerk van Hansweert geïnformeerd over de voorgenomen kerksluiting eind 2022. Bijgaand de informatie.

voorgenomen besluit kerksluitingen & informatieavonden

0
Op maandag 28 maart is het parochiebestuur met een reeks informatieavonden gestart. Alle acht parochiekernen van onze H. Pater Damiaanparochie worden de komende twee weken bezocht. Doel is: informatie te verschaffen over het voornemen om een drietal kerken binnen onze parochie op korte termijn te sluiten ( eind 2022/begin...

H. Willibrordus, Zierikzee

IN MEMORIAM

0
De afgelopen tijd hebben wij afscheid moeten nemen van Addy van Velthoven-Gudde (87 jaar), Johanna Praet-Van Velthoven (97 jaar) en Dick Wessel (91 jaar). Parochianen die altijd veel voor onze katholieke geloofsgemeenschap hebben betekend. Indien parochianen de laatste jaren van hun leven niet meer zo actief zijn geweest voor onze...

OPEN KERKDAGEN

0
Zoals gebruikelijk elk zomerseizoen zetten we ook nu weer onze kerkdeuren open voor eenieder die even op zoek is naar stilte, rust, bezinning of om een kaarsje aan te steken. Gelukkig zijn er weer een aantal mensen bereid om die dagen te fungeren als suppoost want zonder hen zouden we...

OPEN MONUMENTENDAG

0
Op zaterdag 9 september. Thema: `Levend erfgoed`. Dat lijkt nog ver weg maar de tijd gaat snel. Vorig jaar was er een tentoonstelling van schilderijen van parochianen. Dat gaf een extra impuls aan deze monumentendag. Er ontstonden leuke gesprekken en de schilderijen waren prachtig. Wie interesse heeft om ook dit jaar weer wat van...

GROTE VOORJAARS SCHOONMAAK

0
Op 30 maart waren er maar liefst 15 vrijwilligers bereid om de kerk en parochiecentrum een grote schoonmaak beurt te geven. Om 09:00 uur was de inloop en het eerste bakje koffie, daarna ging men aan de gang, met stoffen, stofzuigen, dweilen, kaarsvet verwijderen, ramen lappen, buitendeuren soppen enz.. Om...

Beste mensen,

0
Wat was het een gezellige voorjaarsmarkt. Het weer was een beetje minder, maar de pannenkoeken smaakten prima en er was op het eind van de middag ook geen pannenkoek meer over. Ook de keuken deed goed zaken, de soep was helemaal op en de broodjes gingen ook vlotjes van de...