maandag, maart 12, 2018

Algemeen

Berichtgeving in PZC voorbarig

De berichtgeving in de PZC van maandag 15 januari over het plan omtrent de kerken in de Damiaanparochie lijkt te suggereren dat er al beslissingen zijn genomen (of op zeer korte termijn worden genomen) over de status van de kerken in de negen parochiekernen. Als deze suggestie bij de...

Verenigd in gebed voor de vrede

Een jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen...

Actie Kerkbalans start campagne 2018: Facebook live uitzending

Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie in Nederland, gaat op zaterdag 20 januari met een spectaculaire live uitzending via Facebook en YouTube landelijk van start vanuit de Pauluskerk in Baarn. De meer dan een uur durende uitzending wordt gepresenteerd door Leo Fijen en (foto) Joanne Bijleveld. Zij maken in...

Rouwadvertentie pastor Bernard van Lamoen

Hieronder is de rouwadvertentie van de familie te vinden in verband met het overlijden van pastor Bernard van Lamoen. Tevens staat hieronder de gezamenlijke rouwadvertentie namens de Mariaparochie (Walcheren) en de Damiaanparochie, zoals die is verschenen in de PZC (editie Midden Zeeland) op woensdag 27 december 2017. Het is de uitdrukkelijke...

Busvervoer naar de uitvaart van pastor Bernard van Lamoen

De uitvaart van pastor Bernard van Lamoen vindt plaats op vrijdag 29 december 2017 om 13.30 uur in de Sint Josephkerk te Roosendaal. Omdat de kerk met openbaar vervoer niet gemakkelijk te bereiken is, wordt de mogelijkheid geboden om met een georganiseerde bus te reizen van Vlissingen via Middelburg...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

ACHTER DE SCHERMEN

Het is geen alledaags onderwerp, maar toch vinden wij dat deze vorm van vrijwilligheid en inzet aandacht verdient: de kerkhofgroep. Bij een overlijden met begrafenisplechtigheid wordt contact gezocht met deze groep, waarvan een aantal mannen belast zijn met het klaarmaken van een graf. De graafwerkzaamheden gebeuren nog veelal handmatig en...

KERKTV

We ontvingen de laatste periode klachten over ontvangst en weergave van kerkuitzendingen. Technische mankementen liggen hieraan ten grondslag. Ondanks de relatief hoge kosten die reparaties vaak met zich meebrengen, willen we deze service in tact houden, omdat inmiddels al vele jaren hierin is geïnvesteerd en luisteraars en kijkers hier...

VASTENTIJD EN PASEN

In de veertigdagentijd van Aswoensdag tot aan Pasen willen we bewust bezig zijn met de voorbereiding en bezinning op dit hoogfeest. Kerkelijk, maar ook op de basisschool zullen acties worden gehouden die mensen activeren mee te denken en te handelen. Naast de bisschoppelijke vastenactie staan zo mogelijk andere goede...

PAROCHIEBIJDRAGEN

In een aparte bijlage geven we meer inzicht in de financiën van onze parochiekern. We staan de komende jaren voor een restauratieplan van ons kerkgebouw, dat vanwege een rijksmonumentale status een BRIM-subsidie ontvangt. Het Rijk zegt een ton aan subsidie toe voor een periode van zes jaar, indien we...

OECUMENISCHE GEDACHTE

Al sinds jaar en dag vieren de PKN kerk Borssele en RK ’s-Heerenhoek jaarlijks de Bidweek voor de Eenheid. De laatste jaren groeit van beide kanten de behoefte deze samenwerking uit te bouwen en te verstevigen. Initiatieven om met onze buurkerk in Nieuwdorp samen te komen liggen er al...

H. Maria Magdalena, Goes

KERSTDINER

Het diner op Eerste Kerstdag in de Magdalenazaal is weer een heerlijk feest geworden. We zagen alleen voldane gezichten en ontvingen veel woorden van waardering en dank. De opkomst bleef beneden verwachting: er waren slechts 26 gasten, ondanks de royale publiciteit. Zouden er niet veel meer mensen alleen zijn met...

Caritascollecten 2017

10 – 11 november 2017 : € 141,77 Regionaal project:Het Palabana Kinderdorp 2 – 3 december 2017 : € 233,40 Sint Nicolaas / Kerstactie 16 – 17 december 2017 : € 232,00 Bisschoppelijke Adventsactie Hartelijk dank voor uw gulle gaven, Caritaskern Goes

K.V.G. NIEUWS

Voor ik begin met de evenementen wil ik even stil staan bij een droevig bericht. Ons medeleven gaat uit naar mevrouw Lizzy van de Schraaf die kort geleden haar man moest missen. Zij is de persoon die voor ons de zaal regelt. Lizzy, we wensen je veel kracht en sterkte...

KBO GOES – Nieuws

Als KBO willen wij ook in het nieuwe jaar er zijn voor onze leden. Zeker in deze moeilijke tijden op het gebied van zorg en sociale wetgeving raken steeds meer ouderen ervan overtuigd dat een sterke KBO hun belangen beter kan behartigen dan dat zij dat alleen moeten doen....

Wie wil lector worden in onze parochiekern

Kort voor Kerstmis ben ik op bezoek geweest bij Tineke van Egmond en Gilly van Osta om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet als lector in onze parochiekern. Twee vertrouwde gezichten en stemmen die we in hun rol als lector in de weekendvieringen zullen gaan missen. Als geloofsgemeenschap is...

H. Blasius, Heinkenszand

collectes 25 november t/m 26 december EIGEN KERK:

nov/dec. collectes eigen kerk en orgelfonds € 1.318,63 subtotaal € 1.318,63 collectes Caritas : 16/12 adventsactie € 54,00 26/12 kerstpakketten € 170,16 24/12 Roemenië ( Mw. Van Bremen ) € 329,40 subtotaal € 553,56

Informatie Parochiekerncommissie.

Beste medeparochianen. Bij het begin van het nieuwe jaar onderstaand enige informatie vanuit uw parochiekerncommissie. Om te beginnen eerst wat Cijfermateriaal over 2017 • Aantal communicanten:14/ * Doopsel: 2/ * Huwelijken: 2 • Kerkbezoek: Hierbij de aantekening dat de vermindering van het aantal vieringen resulteert in een afname van het kerkbezoek in de weekenden....

Levende kerststal

Ook dit jaar was er op 26 december weer een levende kerststal. Het was weer heel gezellig en lekker druk. De kinderen en ook de volwassenen genoten van het spel dat in heel de kerk plaats vond. De familie Vermue was bereid om Maria, Jozef Het kindje was lief...

Kerstmusical

Op 24 december was er weer de kerstmusical door de kinderen van groep 7. Ze voerden een musical over een modern kerstverhaal op. Met behulp van Young Spirit werden de liedjes gezongen. De oudervereniging had de kerk prachtig versierd en de kerk was sfeervol verlicht. Het was weer een...

Kerstdiner alleenstaanden

Voor de tweede keer mocht ik aanschuiven bij het Kerstdiner voor alleenstaanden op 1e Kerstdag in de pastorie van de H. Blasiuskerk te Heinkenszand en wederom was het een culinaire en gezellige ervaring. Alle lof voor “sterren”kok Wim Nijsse en zijn vrouw Leunie, drie generaties Karman en alle medewerkers...

H. Bonifacius, Kwadendamme

BLIJFT DIT DOEN

Op 8 april is het feest van de Eerste Heilige Communie. Met acht jongens en meisjes zijn we aan het voorbereidingstraject begonnen, hun namen zijn Merijn en Naud Boonman, Yannick Boonman, Olla Kaczmaryk, July Jansen, Laura Verhoef, Jimmy Wirtz, Eva Zuidhof. Samen met deze kinderen gaan we een mooie...

GEEF DE PEN DOOR (19)

Deze pen komt van Corrie Franse. Zoals alle voorgaande pennen ben ook ik een vrijwilliger in de parochie. U ziet mij af en toe als lector op de zondagen; we doen dit bij toerbeurt en zijn met zeven personen. Op de vrijdagmorgen is er een woord- en communieviering, helaas...

NIEUWJAARSTOESPRAAK 2018

De tijd dat de kerken bij diensten volstroomden, is niet meer. Jongeren blijven weg en de kerk vult zich voornamelijk met ouderen. De inkomsten, die nodig zijn om gebouwen, personeel en de begraafplaats te onderhouden, blijven achter bij de kosten. De consequentie hiervan is dat steeds meer geput moet...

STATISTIEKEN 2017

De grafiek van het aantal kerkbezoekers tijdens de laatste tien jaar toont een duidelijke neerwaartse trend: het gemiddelde aantal bezoekers nam in tien jaar tijd af van 187 tot 109, een afname van maar liefst 42 procent. Als deze trend zich de komende jaren in de zelfde lijn voortzet,...

H. Eligius, Lewedorp

Vergaderingen en bijeenkomsten

20 februari parochiekernvergadering 19.30 uur

Geef om je kerk!

Je geeft om elkaar, geeft om iets, geeft omdat je het leuk vindt, want er zijn zo veel dingen waar je om kunt, of áán kunt geven. Vandaag de dag lijkt het er soms weleens op dat er alleen maar genomen moet worden, want de eigen wereld is steeds belangrijker...

Ziekenzalving

Op Witte Donderdag kunt u van de gelegenheid gebruik maken om tijdens de kerkdienst van 14.00 uur in “de Kraaijert” de ziekenzalving te ontvangen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Corrie Boonman, Burgemeester Vermetstraat 13 telefoon 612222

Aanpassing termijn parochiebijdrage.

Het kernbestuur heeft besloten dat vanaf 1 januari 2018, op advies van het Bisdom en in navolging van andere kernen ‘t termijn waarmee gerekend wordt, voor aftrek van de vaste kosten van dienstverlening voor diensten waarvoor extra tarieven in rekening worden gebracht, is gewijzigd van 5 naar 3 jaar.

Nieuwjaarstoespraak 2018

Beste medeparochianen. Weer staan we voor een nieuw jaar, het oude is voorbijgevlogen het nieuwe vol met kansen, mogelijkheden, uitdagingen, bedreigingen, vreugde en verdriet. Gelukkig weten we niet wat ons te wachten staat, één ding kunnen we ons zeker voornemen laten we weer proberen het er het beste van te maken. Op...

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

TENTOONSTELLING

Stilaan zijn we er aan gewend om bij de datum “2018” te schrijven. En voordat we er erg in hebben, is het alweer mei, de maand van onze tentoonstelling. Onze bron van inspiratie begint een beetje uitgeput te geraken. Ooit werd ons het idee van de ijsheiligen aan de...

PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTEN

Op zaterdag 3 maart, in de viering van 19.00 uur, zullen de zes communicantjes, drie jongens en drie meisjes, zich aan de parochie voorstellen. Voorafgaand aan deze jongerenviering, zijn de ouders, broertjes en zusjes om 16.30 uur van harte uitgenodigd om samen met hun communicant, mee te werken aan...

AFSCHEID

Na een periode van zeker dertig jaar, heeft Gerarda Oostdijk - Uitterhoeve, aangegeven te willen stoppen met haar werk als contactpersoon voor de misintenties. Opbrengsten van collectes, vooruit betaalde missen, lijsten daarvoor bijhouden, contact met nabestaanden, het hoorde allemaal bij haar werk. Deze vertrouwens functie heeft zij steeds nauwgezet...

UIT DE NIEUWJAARSTOESPRAAK 6 JANUARI 2018

Allereerst wens ik u en allen, die u dierbaar zijn, een zalig Nieuwjaar en Gods zegen over 2018 toe. Dat 2018 veel voorspoed, geluk en gezondheid mag brengen. Die wensen wil de parochiekerncommissie u van harte geven. Anderzijds is het toch altijd de vraag: Komen deze mooie wensen voor...

TERUGBLIK OP 2017

Onze parochiekern timmert al vele jaren hard aan de weg. Denk maar eens terug aan het afgelopen jaar: * de bezinningsavonden samen met Driewegen rond de spiritualiteit van Jean Vanier * de tentoonstelling rond het Heilig Hart * het vormelingenproject In Vlam en Vuur dat vanuit Ovezande is gedraaid, waarbij 17 vormelingen...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Trefwoord heeft het thema: Goed Gehoord!

We ervaren het geluid en het ontbreken ervan: de stilte. Vervolgens kijken we naar wat er te horen valt. Een aanklacht aanhoren is iets anders dan luisteren naar een grap. Wat doet een leugen met jou, of een compliment? Hoor je soms ook ergens een oproep in? Of een...

Geven en ontvangen

Met kerst in het vooruitzicht hebben wij in groep 6 gewerkt binnen het thema “geven en ontvangen”. Hoe is het om zomaar iets te krijgen? En hoe is het om zelf iets te geven en te delen? Geven is onbaatzuchtig, het eigenbelang staat niet voorop. Door iemand iets te...

Jubileum

De parochie Hansweert bestaat dit jaar 150 jaar. We willen dit jubileum vieren in een plechtige eucharistieviering op zondag 22 april om 11.00 uur. Meer nieuws hierover in het volgende Parochienieuws.

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maand november € 68,60 opgebracht.

Wijzigingen aanvangstijd vieringen

In augustus vorig jaar hebben we een enquête/evaluatie gehouden over het vieringenrooster voor onze parochiekerk in Hansweert. De evaluatie was door 26 parochianen ingevuld en daarnaast hebben we ook in de wandelgangen de nodige reacties kunnen vernemen. De reacties op de vraag: “Hoe ervaart u de wijzigingen in de...

H. Willibrordus, Zierikzee

NIEUWE KERK

Omdat er best veel activiteiten zijn in de Nieuwe Kerk is men nog op zoek naar enkele vrijwilligers. Heeft u wat tijd over dan zou u die nuttig kun besteden om daar een steentje aan bij te dragen. Het is een leuke en gemeleerde groep vrijwilligers. Voelt u zich...

KBO

Koffieochtenden Elke eerste dinsdagochtend van de maand bent u vanaf 9.30 uur welkom bij de gezellige koffieochtend in het parochiecentrum. Elke tweede woensdag van de maand bent u ook van harte welkom in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven voor een kopje koffie, een spelletje of eventueel wat vragen betreffende laptop, tablet...

BEDANKJE

Dank aan alle “schoonmakers” die aanwezig waren op woensdag 17 januari, dankzij jullie is weer heel wat werk verzet. Na de gezamenlijke lunch zijn de laatste zaken afgerond en konden we rond de klok van 14.00 uur tevreden naar huis. Fijn dat er nog steeds parochianen enthousiast zijn en...

TERUGBLIK KERSTMARKT

Het was weer een gezellige drukte op onze kerstmarkt. Veel kaarsjes aangestoken, wensen voor in de boom opgeschreven, fijne ontmoetingen en leuke gesprekken. Aan het eind van de middag was het pastoor van Hees, geassisteerd door Marlies, die de winnaars bekendmaakte van de verloting van de boodschappenmanden. Deze werden...

UIT HET LOGBOEK ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE KERK Haamstede

Er waren dit jaar 48 zaterdag- en zondagvieringen te weten 38 eucharistievieringen en 10 vieringen van Woord en Communie. In 29 eucharistievieringen ging voor pastor A.Verdaasdonk, in 6 pastoor Fons van Hees, in 2 pastor Jac. Broeders en eenmaal pastor H.Buijssen. In de Woord en Communievieringen ging mevr. Verlijsdonk...