Algemeen

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!!

0
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. Onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te...

knutselpagina kerst

0
Knutselvel Kerst_Advent2019.2we hebben een knutselvel toegevoegd voor wie tijdens kerst lekker aan de slag wil. Veel plezier met je kerststal-knutsel!

verdere aanscherping corona-maatregelen

0
20 december 2021 Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond...

geloof in Zeeland/tv-uitzendingen

0
WEMELDINGE – Het televisieprogramma Geloof in Zeeland van Omroep Zeeland komt met Kerst weer naar de Zeeuwse huiskamers. Ds Arie van der Maas, classispredikant van de Protestantse Kerk voor de classis Delta (Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden) zocht opnieuw de samenwerking met Omroep Zeeland, om zo toch iets extra’s te...

persbericht inzake kerstvieringen na 17.00 uur

0
Beste parochianen, Onderstaand vindt u het persbericht van de Nederlandse Bisschoppen. U leest er in dat de Bisschoppen besloten hebben om met onmiddellijke ingang voorlopig geen vieringen en bijeenkomsten in de parochies te laten plaatsvinden na 17.00 uur. Dat geldt ook de vieringen van kerstavond. We begrijpen dat dit bericht...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

ALLERZIELEN 2 NOVEMBER 1960-2021

0
Tijden veranderen, maar de herinnering aan onze overledenen blijft altijd bestaan. Zo’n zestig jaar geleden gaven wij bijgaand herdenkingsprentje uit bij de Allerzielenviering. Naast de relatief zware teksten viel het aantal overledenen niet alleen op, maar ook hun gemiddelde leeftijd en de opvallende – aparte- vermelding van een aantal zeer...

WILLIBORDZONDAG 7 NOVEMBER

0
‘Wat als?’ was eigenlijk de ondertitel van onze feestelijke clusterviering op die zondag. Drie parochiekernen kerkten samen in één gebouw; in totaal zo’n 140 personen. Wat als de huidige kernen/ toen nog parochies hardnekkig hun eigen weg waren blijven volgen? Hadden ze elkaar ooit gevonden, of waren ze standvastig...

WAT ALS…?

0
Het aantal kerkelijke huwelijken in onze parochiekern gelijk blijft aan de laatste vijf jaar: 0? Het aantal doopvieringen nog verder afneemt; maximaal 1-2 per jaar? Het aantal communicanten daalt tot minder dan een handvol? Het aantal vormelingen hierdoor verlaagt tot, zegt u het maar? Het aantal kerkgangers, mede door coronamaatregelen en weersomstandigheden blijft...

PAROCHIEBIJDRAGE

0
In de aparte bijsluiter verantwoorden we onze inkomsten en uitgaven van 2020. Die had u nog van ons tegoed! U ziet dat we niet voor niets een beroep willen doen op uw vrijgevigheid. Sommigen sluiten het kalenderjaar en boekjaar af met een gift aan onze parochiekern. Belastingtechnisch kan dat...

ADVENT-KERSTGEDACHTEN 2021

0
Kerstmis wordt het gelukkig nog elk jaar! De sleur om het telkens op dezelfde manier te doen is binnen onze werkgroepen niet aanwezig. Een startgroep van vrijwilligers kijkt aan de hand van een checklist wat kan/mag en wat men anders of hetzelfde wil. Koren, kosters, bloemengroep, schoonmakers, zilverpoetsclub en handen-uit-de-mouw-stekers...

H. Maria Magdalena, Goes

STILTEMEDITATIE

0
Op donderdag 11 november, vlak voor de sluiting van de klimaatconferentie in Glasgow, was er wereldwijd een stiltemeditatie, om te bidden voor een gezonde toekomst voor onze aarde en de mensheid. De deuren van de H. Maria Magdalenakerk in Goes stonden hiervoor open. De stiltemeditatie begon om 11.00 uur....

VREDESLICHT

0
Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken aan de vredesvlam in Bethlehem door het vredeslicht kind en wordt daarna verspreid door scouts over de hele wereld. Wat klein begon, is vandaag de dag uitgegroeid tot een grote Internationale actie die door Scoutinggroepen over de hele wereld wordt ondersteund. Jaarlijks komen ca. 5.000 scouts...

KVG NIEUWS

0
Eerst een woord van welkom aan onze nieuwe leden. ik hoop dat u zich snel thuis voelt bij ons. Helaas hebben we van 2 leden afscheid moeten nemen: Tineke en Francien. we wensen hun nabestaanden heel veel kracht en sterkte. Het is haast niet te geloven maar we zitten...

Samen met Kerst

0
Zoals u mogelijk weet, zijn Ellen Kramer en Willy Martens dit jaar gestopt met het organiseren van het mooie Kerstfeest op Eerste Kerstdag in de katholieke kerk in Goes voor mensen die gezelschap zoeken met Kerst. Linda Daalman, Wilma Scholten-Gebraad en Ciska van Boven, hebben het stokje overgenomen van...

BENOEMING

0
Op zondag 14 november is Ernest Franken benoemd tot koster. Hij was al een tijdje de rechterhand van Florien de Hond, vooral tijdens de coronaperiode. Hij is bereid om 1 keer in de maand op zondag als koster te willen helpen. Ernest heeft nog een volledige baan en wij...

H. Blasius, Heinkenszand

Speciale vieringen

0
Rond de kerst zijn er altijd een aantal speciale vieringen of bijeenkomsten in onze kerk. Dat begint op 23 december met The festival of lessons and carols.  Op eerste Kerstdag de dagmis. Ook op tweede Kerstdag kunt u naar de kerk komen en breng dan ook de kinderen of kleinkinderen mee want...

Allerzielen; is dat een feest?

0
Nee, Allerzielen is een dag van herdenking en herinneringen ophalen van onze dierbare overledenen. Op 2 november hebben we in onze kerk “Allerzielen gevierd”. Het is de gedenkdag voor alle overledenen, stammend uit een Frans Benedictijner klooster, die in het jaar 998 voor het eerst werd gevierd. Men staat...

Overledenen 1 november 2020 tot 1 november 2021

0
02-11-20         Felicia de Boer-Imafidon                  60 jaar 24-11-20         Nellie Koens-Rijk                             76 jaar 17-12-20         Jan de Jonge                                   85 jaar 16-01-21         Sandra Noteboom-Rombaur       ...

H. Bonifacius, Kwadendamme

ALLERZIELENVIERING 2021

0
Ondanks de verdrietige achtergrond van Allerzielen was de viering ervan dit jaar bijzonder groots, indrukwekkend en zelfs feestelijk. De omstandigheden waren er dan ook naar: veel vrijwilligers, heel veel bezoekers en met name ’s avonds rustig en droog herfstweer. Het kerkgebouw was de hele dag geopend voor iedereen die ter...

25-JARIG JUBILEUM SINGING VOICES

0
In oktober 1996 werd een nieuw zangkoor opgericht: Singing Voices, destijds een jongerenkoor. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en zingen we met nog net zoveel plezier als toen. Wel karakteriseren we onszelf niet meer als jongerenkoor, maar als koor met een jonger repertoire … In oktober 2021 was...

SCHILDERBEURT VOOR PAROCHIEHUIS

0
Het parochiehuis, vroeger pastorie genaamd, staat weer goed in de verf. Het houtwerk aan de voor-, zij- en achterkant werd door de firma Franse volledig bijgewerkt, zodat alles nu weer strak in de lak staat en dit voorname gebouw de komende jaren weer een prachtig visitekaartje zal zijn.

NIEUW CARITAS-PROJECT

0
Vooral rond de kerstdagen denken we aan mensen die het minder hebben dan wij en extra steun kunnen gebruiken . Wij hebben nu een mooi project gevonden dat dergelijke ondersteuning vraagt. Het gaat om het Kickstart-project, dat kinderen in de sloppenwijken van Kenia een nieuwe toekomst biedt. Dit project...

SCHOONMAKEN VAN DE KERK

0
Op zaterdag 11 december willen we de kerk een grote poetsbeurt geven, zorgen dat ze er met Kerstmis weer spic en span bij staat. Vorige keren konden we dit doen met behulp van vele handen en was de klus snel geklaard. Als we het weer op deze manier kunnen...

H. Eligius, Lewedorp

Allerzielen viering

0
Op zondag 31 oktober werden in de viering de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. In een zeer sfeervolle viering voorgegaan door pastoraal werkster Alida van Veldhoven werd voorafgaand aan de reguliere dienst, in zeer passende  gebeden stilgestaan bij deze overledenen. Voor het altaar stond een mooi bloemstuk met daarin...

Parochiebijdrage 2021.

0
Een ieder welke dit jaar nog niet de parochiebijdrage voor 2021 heeft overgemaakt, willen wij verzoeken dit voor 1 januari 2022 te doen. Uw bijdrage is van belang om alles op en om de kerk te laten blijven functioneren. Ook scheelt het de kasbeheerster veel werk om herinneringen hieromtrent te versturen. Mogen...

Kindernevendienst

0
Op 5 december is de eerstvolgende kindernevendienst en crèche. Zondag 12 december staat de oecumenische adventszangdienst gepland. Ook dan is er kindernevendienst. Op dit moment kunnen we nog niks vermelden over de kerstvieringen. Zodra er meer bekend is, laten we dit via school (Parro) weten. En dan zijn we alweer aangekomen in...

Vergaderingen en bijeenkomsten

0
6 december parochiekernvergadering 19.30 uur

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

0
Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

DEKENS BREIEN TEGEN DE KOU

0
Al een aantal jaren breien dames uit onze parochie dekentjes voor de armste kinderen en gezinnen in de Oekraïne. Toen de organisatie die het transport verzorgde, door ouderdom hiermee moest stoppen, werd er gezocht naar een nieuwe goede bestemming voor deze dekentjes. Na even zoeken kwamen we in contact...

KERK EN SCHOOL SAMEN IN ACTIE

0
Vanuit de kerk gaan we samen met de kinderen van basisschool 'De Zandplaat' kerststukjes maken. Dit bieden we als naschoolse activiteit aan, in de drie weken voor kerstmis, op dinsdagmiddag en bij veel aanmeldingen ook op woensdagmiddag. Deze kerststukjes maken de kinderen niet voor zichzelf, maar worden naar zoveel mogelijk...

KERSTSTALLENTOCHT

0
Dit jaar zal het een kerststallentocht worden, anders dan anders, omdat wij ons dienen te houden aan de dan geldende maatregelen. Als het doorgang mag vinden, staat de kerststallentocht gepland op zaterdag, 18 december van 16.30 – 20.00 uur. Staan de maatregelen het niet toe, dan wordt de kerststallentocht aangepast...

HERINNERING

0
Het jaar 2021 loopt al aardig ten einde. Velen van u hebben hun jaarlijkse parochiebijdrage al voldaan, waarvoor onze hartelijke dank. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, brengen wij dit graag onder uw aandacht. Uw bijdrage is noodzakelijk om onze kerkgemeenschap draaiende te houden. Het is nodig voor...

TOOST OP 2022

0
Binnenkort is het alweer zo ver: het nieuwe jaar 2022 komt er aan. Vanuit de kerk willen we daar aandacht aan besteden. Dat gebeurt in en na de viering op zaterdag 8 januari 19.00 uur. Tijdens de viering kijkt de voorzitter van de parochiekern Ovezande Ad Schenk met u...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Kerstsamenzang

0
Op zondag 19 december houden we weer onze jaarlijkse Kerstsamenzang in onze parochiekerk te Hansweert.In samenwerking met de Hervormde Gemeente Hansweert/Schore en muziekvereniging “Scheldegalm” zullen we weer samen bekende kerstliederen zingen. Voorgangers zijn Alida van Veldhoven en Erik Tramper.

H. Willibrordus, Zierikzee

VESPERVIERING

0
Op zondag 19 december om 16.00 uur.                                                                       Niet meer in Zierikzee maar in Kwadendamme.

PLATFORM VOOR KERKEN

0
Een klein groepje vanuit het Platform is bezig met de voorbereiding voor de Volkskerstzang op 24 december om 19.30 uur en de Eenheidszondag op zondag 16 januari om 10.00 uur. Beide in de Nieuwe Kerk te Zierikzee. Of dit alles door kan gaan zal afhangen van alle coronamaatregelen die wellicht...

KERSTMARKT

0
De kleine kerstmarkt, die gehouden zal worden op zaterdag 18 december van 10.00-16.00 uur in de Willibrorduskerk, willen we graag onder uw aandacht brengen. Wat er zoal te koop zal zijn, (kerst)kaarten, kaarsen, boeken en de wensboom van de Caritas, rommelmarktspulletjes. Draagt u de parochie een warm hart toe, bestel dan...

NIEUWJAARSRECEPTIE.

0
Op zondag 9 januari willen we u graag verwelkomen in het parochiecentrum na de ochtendviering om elkaar een goed 2022 toe te wensen. Uiteraard onder het genot van koffie en een drankje.

DANK AAN BEZORGERS

0
BEDANKT alle bezorgers van het Parochienieuws die er het afgelopen jaar toch maar weer trouw voor zorgden dat het blad op tijd bij u in de bus viel. Zonder u zou het niet mogelijk zijn om ons blad op het hele eiland verspreid te krijgen. En tevens voor u allen...