Algemeen

zomertentoonstelling Haamstede 22 mei

0
Meer dan ooit staan in deze tijd hongerdoeken in de belangstelling. De honger in de wereld is tot op de dag van vandaag nog nooit zo groot geweest. Zondag 22 mei na de eucharistieviering van 11,00 uur zal onze pastoor Fons van Hees de afbeeldingen van 14 hongerdoeken inzegenen. Op dinsdag, donderdag...

bezinning in de Goede Week

0
  Het lied van Maria Magdalena (tekst Stef Bos, CD In een ander licht) Jij viel zoals licht In mijn leven naar binnen De zon door de ramen Aan het begin van de dag Je zei het wordt tijd Om opnieuw te beginnen We leven alleen nog Recht uit het hart Jij was altijd verwonderd Met open armen Jij liet mij zien Dat...

informatieavond 8 april Zierikzee inzake kerksluitingen

0
Op vrijdag 8 april sloot Victor Slenter, samen met vertegenwoordigers van parochiebestuur H. Pater Damiaan en afvaardiging pastoraal team 'Boven de Schelde' de reeks informatieavonden af. In totaal heeft men in alle acht parochiekernen deze presentatie met eigen cijfermateriaal en gegevens gehouden, ten einde alle parochianen te informeren over...

Wat vieren we van 10 tot en met 16 april 2022?

0
Wat is er goed aan de Goede Week? De week vóór Pasen wordt de Goede Week genoemd. Op zichzelf misschien een vreemde naam, want in die week wordt het lijden en sterven van Christus herdacht. Wat is daar goed aan? Dat komt, omdat de naam eigenlijk niets te maken heeft...

Missionaire parochie-congresdagen te Breda

0
James Mallon: ‘Durf te dromen over toekomst parochie’ “Durf te dromen hoe je parochie er over tien jaar uitziet en vertel je parochianen niet hoe je van plan bent dat te bereiken, maar vertel hun je droom.” Dat advies gaf de Canadese priester James Mallon donderdag 24 maart aan zo’n...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

Zichtbaar gebaar

0
Kerkdiensten zijn meer dan samenkomsten, waarin gebeden, gelezen en gezongen wordt. Dat bewijst ook de bloemengroep, die de afgelopen periode inspeelde op de Veertigdagentijd /Vastenperiode. Door bloemen of elementen te kiezen, die als het ware lezingen ondersteunen, krijgt de viering nog meer diepgang en betekenis. We zijn als parochiekerncommissie erg blij...

Eerste communicanten

0
Voor het eerst in ons parochiële bestaan hebben we geen EHC-viering in onze kerk. In de nieuwe opzet komen we samen in de H. Blasiuskerk te Heinkenszand op zaterdag 14 mei om 11.00 uur. Oliwia Pedrak en de tweeling Hailey en Jaylinn Rentmeester zijn van de partij. Wij wensen...

Er zit muziek in ons geloof

0
Leden van de fanfare hebben gevraagd of ze de komende maanden in de kerkdienst van zondagmorgen 10.45 uur mogen bijdragen in muzikale ondersteuning. Zij willen zo hun sympathie voor de kerk als gebouw en de viering als geloofsbeleving extra steun geven. De parochiekerncommissie vindt het een bijzondere geste. De...

Moment voor Maria

0
Enkele vrijwilligers hebben de parochiekerncommissie gevraagd om op donderdagmiddagen in mei om 15.00 uur korte geloofsbijeenkomsten te houden in de kerk. Gebed en overdenking wisselen elkaar af. Plaats van handeling: achter in de kerk, bij de Marianis. Kerk open op donderdag 5-12-19 mei vanaf 14.50 uur. Op Hemelvaartsdag is...

Mariaviering

0
Mariamaand = meimaand en het is een goede gewoonte dat de liturgische werkgroep in die maand dan een speciale viering houdt in onze kerk. Dinsdag 24 mei om 19.00 uur bent u van harte welkom. Het dames- en herenkoor verzorgt de gezangen, tussen  de gebeden van de rozenkrans.

H. Maria Magdalena, Goes

WITTE DONDERDAG

0
Op donderdag 14 april was het zover. Eindelijk konden de leerkrachten van de Bisschop Ernstschool met 400 leerlingen weer hun paasviering, met pastor Rens Stobbelaar, in onze kerk houden.

GEZINSVIERING

0
Op zaterdag 16 april was er een gezinsviering i.v.m. Pasen. Pater Thaddy was voorganger en hij vertelde een prachtig verhaal in een volle, sfeervolle met kaarsjes verlichte kerk. Het kinderkoor, klein maar dapper, omlijstte het paasverhaal met mooie liedjes.

DE KERK IS SOMS TE KLEIN!

0
Wat maak ik, als koster van onze kerk toch allemaal mee! Soms zou ik er een kerk bij willen hebben, omdat er zoveel mensen tegelijk gebruik van zouden willen maken. Dat ervaarde ik op vrijdag 22 april na een drukke week van ons paastriduüm, waren er gelijk de week daarna...

VERONICA

0
Ruim 30 kinderen van groep 5 en 6 van de Holtkampschool liepen in de Goede Week langs de kruisweg in onze parochiekerk. Voor alle duidelijkheid. Dit was geen kruiswegviering. Geen gebeden, geen liederen, geen ratel en kaarsen. Op 13 april kregen zij eerst uitleg over de Goede Week en waarom de...

DAGKAPEL

0
In verband met de coronapandemie was de dinsdagmorgenviering van 09.30 uur de afgelopen twee jaar in de kerk. Sinds 19 april is de viering eindelijk weer in de dagkapel.

H. Blasius, Heinkenszand

Bijzondere vieringen

0
24 mei De tweede en laatste rozenkransviering om 19.00 uur met medewerking van de lectoren en het dameskoor. Na de viering is er koffie en thee met iets lekkers in de pastorie. 12 juni Er is in onze kerk geen viering. Het is een clusterviering in Lewedorp om 10.45 uur.

Nabeschouwing van de Goede Week

0
In de goede week hebben verschillende groepen van de Jan van Schengenschool de kruisweg gevolgd. Anneke Harten en Elly van den Dries begeleidden hen daarin. Op Witte Donderdag zaten alle kinderen van de Jan van Schengenschool, hun leerkrachten en begeleiders en enkele parochianen in de kerk om de viering van...

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

0
Het parochiekernbestuur heeft na overleg met het Damiaanbestuur toestemming gekregen van de gemeente om vluchtelingen uit Oekraïne te huisvesten in de pastorie. U begrijpt dat dit best wel de nodige inspanning en investering vergt. De 1e en 2e verdieping moeten geschikt gemaakt worden. Parochianen die hier een handje willen...

Rommelmarkt

0
Zoals bijna ieder jaar is er ook dit jaar weer een rommelmarkt in september. Gooi dus uw bruikbare spullen niet weg maar lever ze in augustus weer in bij ons, zodat wij ze kunnen verkopen. Om een rommelmarkt te kunnen houden hebben we niet alleen spullen nodig, maar ook mensen...

VERJAARDAGSKALENDER

0
Onlangs is een prachtig uitgevoerde, verjaardagskalender van onze kerk en omgeving uitgegeven. Een juweeltje om in huis te hebben of cadeau te doen. Er zijn er een aantal beschikbaar; de bijdrage is € 10,— per stuk. Na afloop van een viering in onze kerk kunt u er naar vragen aan...

H. Bonifacius, Kwadendamme

PAASVIERING 2022

0
Eindelijk was er weer eens een echte paasviering. Dat was alweer geleden van 2019, want in 2020 mochten we helemaal niet vieren, en in 2021 alleen in klein gezelschap. Na de vastensoep op Witte Donderdag en de kruisweg op Goede Vrijdag was er dit jaar dus een paasviering op...

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

0
Op zaterdag 14 mei om 11.00 uur is er een communieviering in de H. Blasiuskerk te Heinkenszand. Tijdens deze viering zullen elf kinderen uit de dorpen Lewedorp, Kwadendamme, ’s-Heerenhoek, Ovezande en Heinkenszand hun eerste communie doen. Één van deze kinderen is Bas Bek uit onze geloofsgemeenschap. We feliciteren Bas...

BLUES- ANNEX GOSPELVIERING

0
De twaalfde editie van deze speciale viering in Kwadendamme Bluestown vindt plaats op zondag 15 mei 2022. Evenals op de elfde editie in 2019 zal de viering worden opgeluisterd door gospelkoor Elijah onder leiding van dirigent Trea Kuijsten en pianist Govert van der Kolm, die de voorafgaande dagen ook...

HEMELVAARTSDAG MET WANDELING

0
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, is er om 10.00 uur een oecumenische regioviering in de kerk van ‘s-Heerenhoek. Daaraan voorafgaand is er een gezamenlijke wandeling in de omgeving. Meer informatie vindt u in het katern van ‘s-Heerenhoek.

ZOMERAVONDWANDELING

0
Op dinsdag 21 juni 2022 wordt weer een avondwandeling georganiseerd, voor jong en oud. Men kan kiezen uit twee afstanden, vijf of tien kilometer. Tijdens de wandeling wordt er een hapje en een drankje aangeboden door de sponsors. Aanmelden vanaf 18.30 uur bij de muziektent achter de kerk. Bij...

H. Eligius, Lewedorp

Inzamelingsactie Oekraïne

0
We hebben een inzamelingsactie gehad op school en in de kerk voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Op witte donderdag zijn we met de ingezamelde goederen naar de kerk in Goes geweest. Er was heel wat verzameld. Onze dank hiervoor ook aan de kinderen op school . Caritas werkgroep Lewedorp

Het kan dus wel.

0
Met het zangkoor Con Dios en Pastor Tom Brooijmans een familie viering in elkaar gezet, een mooi boekje in elkaar gedraaid en alles met de kinderen voorbereid. En het was een fantastische dienst, een 25 tal kinderen waren aanwezig waarvan een groot deel een taak hadden tijdens de dienst wat...

Voorstellen communicant en vormelingen

0
Op 14 mei vindt in Heinkenszand de Eerste Heilige Communie plaats. De vormselviering is op zaterdag 4 juni om 19.00 uur in Goes. Binnen onze parochiekern hebben we 1 communicant en 6 vormelingen. Zij stellen zich graag aan u voor tijdens de clusterviering op 12 juni in onze kerk.

Heilige Eligius clusterviering op 12 juni 2022

0
Op zondag 12 juni is in onze kerk de laatste Heilige Eligius clusterviering. De kerken in Heinkenszand en ‘s-Heerenhoek zijn op deze dag gesloten maar zij zullen samen met ons deze viering tot een bijzondere viering maken. Tevens worden in deze viering de vormelingen en communicant voorgesteld. We weten...

Vergaderingen en bijeenkomsten

0
23 mei Clustervergadering 19.30 uur 30 mei Parochiekernvergadering 19.30 uur

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

ZINGEN MET PALMPASEN

0
Nu we na twee jaar weer met een processie Palmpasen konden vieren, wilden we met de kinderen natuurlijk ook weer een bezoek brengen aan Woon Zorg Centrum Nieuw Sande. Het is zo ontzettend de moeite waard om voor deze ouderen te zingen, onze mooi versierde palmpaasstokken te laten zien en...

OVEZANDE MET PASEN

0
Alweer kwam Ovezande met Pasen in het nieuws. Twee jaar geleden was dat nog met de eerste televisie-uitzending van een kerkelijke viering bij Omroep Zeeland tijdens de lockdown. Nu kwam de PZC met een enorm lang en correct artikel in het Zeelandkatern over de katholieke kerken van Ovezande en...

ICONENTENTOONSTELLING

0
De hele meimaand is de katholieke kerk in Ovezande gevuld met iconen, inclusief de nodige tekst en uitleg. Op de zondagen van 15, 22 en 29 mei is de tentoonstelling iconen nog te bewonderen. Onze kerk is op die dagen open van 13.00 uur tot 17.00 uur.

BYZANTIJNSE VIERING MET HET ENGELENKOOR

0
In de maand van de tentoonstelling hebben we op zaterdagavond 21 mei om 19.00 uur een Byzantijnse viering in de kerk in Ovezande. Voorgangers bij deze viering van de Goddelijke Liturgie zijn pastoor Ton Sips uit Budel met medewerking van diaken Wim Tobė, voorheen uit Hulst. Beiden zijn bedreven voorgangers in Byzantijnse...

NIEUWE MISDIENAAR

0
Dag allemaal, Ik ben Eva van Noort. Vorig jaar heb ik mijn Eerste Communie gedaan. Daarna mocht ik misdienaar worden. In december deed ik voor de eerste keer mee. Eigenlijk wist ik er nog niet zoveel van, maar ik mocht invallen. Van mijn broer Bart heb ik tips gehad en...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Bloemengroep

0
Ieder Parochienieuws wordt u geïnformeerd over de opbrengst van de giften die de kerkgangers doneren aan onze bloemengroep. Deze “pot” hangt achter in de kerk. Toch wel weer eens tijd om aandacht te besteden aan het feit dat ze met toch steeds teruglopende opbrengsten prachtige stukken maken. Tijdens de Paasviering...

informatieavond Hansweert 28 maart 2022

0
Het parochiebestuur heeft op maandag 28 maart jl. alle belangstellenden in de kerk van Hansweert geïnformeerd over de voorgenomen kerksluiting eind 2022. Bijgaand de informatie.

voorgenomen besluit kerksluitingen & informatieavonden

0
Op maandag 28 maart is het parochiebestuur met een reeks informatieavonden gestart. Alle acht parochiekernen van onze H. Pater Damiaanparochie worden de komende twee weken bezocht. Doel is: informatie te verschaffen over het voornemen om een drietal kerken binnen onze parochie op korte termijn te sluiten ( eind 2022/begin...

H. Willibrordus, Zierikzee

PAASMARKT

0
Terugblik op de Paasmarkt van zondag 10 april. Het was druk in de kerk en daarna ook gezellig druk in het parochiecentrum voor koffie met Paasstol. De zaal was fleurig versierd met wat bloemetjes. Buiten in de tent werden er pannenkoeken gebakken, waren er leuke voorjaarsbloemstukjes te koop en wat mooie 2e...

VASTENACTIE

0
Hallo allemaal, Na alle inspanningen die we ons getroost hebben en de niet al te hoge verwachtingen die we bij de vastenactie hadden wil ik jullie met zeer grote blijdschap meedelen dat we een monsterscore gemaakt hebben en eigenlijk hoort hier tromgeroffel bij … maar de totale opbrengst van de...

KBO Schouwen-Duiveland

0
Gelukkig kunnen we u van de KBO ook weer een flink aantal aktiviteiten aanbieden. Hieronder zetten we ze voor u op een rijtje: Woensdag 18 mei: inloopmiddag in het parochiecentrum. Vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een praatje, spelletje of vragen over computer/telefoon. Vrijdag 20 mei: Klaverjasmiddag. Vanaf 13.00 uur is...

Beste mede-parochianen,

0
Op dinsdagochtend 26 april jl. kreeg onze Tonny Vaes een koninklijke onderscheiding uitgereikt. De burgemeester roemde de jarenlange inzet van Tonny. Als kind al was hij misdienaar en toen hij wat ouder werd, werd dat acoliet tot op de dag van vandaag. Daarnaast betekent hij veel voor de caritas...

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE OPENBARE PAROCHIEKERN VERGADERING

0
Datum: 18 mei Aanvang: 19:30 uur Parochiecentrum, Mosselstraat 4, Zierikzee Agenda Opening Vaststellen agenda Inventarisatie rondvraag Algemene stand van zaken door de voorzitter Financiële stand van zaken door de kasbeheerder Pauze (2e bakje koffie of thee) Beantwoording schriftelijk gestelde vragen (graag vóór 11 mei bij Jacolien de Meij indienen) Beantwoorden van de vragen...