woensdag, januari 29, 2020

Algemeen

Communicatie-onderzoek Bisdom Breda

Om beter zicht te krijgen op de communicatiebehoeften van mensen die met het bisdom verbonden zijn, houdt het bisdom Breda een communicatie-onderzoek. Graag nodig ik u uit om deze online vragenlijst in te vullen en anderen hierop te attenderen, bijvoorbeeld door dit bericht door te sturen of...

De vrije dag van de pastores

Met hart en ziel zetten de pastorale beroepskrachten zich in voor het pastorale werk in het Samenwerkingsverband Boven de Schelde. Om de kwaliteit van het werk op peil te houden is het nodig, dat de pastores eens per week een dag rust kunnen nemen.Vanaf januari 2020 zal...

Als God renoveert

Op 24 en 25 maart 2020 vindt in Oudenbosch de tweedaagse conferentie plaats naar aanleiding van het boek van de Canadese priester James Mallon "Als God renoveert".  De schrijver zal zelf aanwezig zijn op de conferentie, die door de bisschop van Breda wordt geïnitieerd. Opzet van een en...

aanmelden Vormselproject 2020

Beste jongelui, Je bent afgelopen augustus begonnen met het laatste jaar van de basisschool. Dit wordt een belangrijk jaar. Je staat voor grote keuzes; naar welke middelbare school ga je straks en wat wil je later worden? In je toekomstige leven zul je vaker een keuze moeten maken: Wat voor...

Adventsactie geslaagd in Zierikzee

Op zaterdag 14 december was de Parochiële Caritas aanwezig op de kerstmarkt in Zierikzee met informatie over het gezondheidsproject in Niger. De Kerstmarkt was heel gezellig en redelijk goed bezocht ondanks wind en wat regen. Bezoekers hebben veel kaarsjes aangestoken (tegen € 1,00) en ook mooie en...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

Clusterviering West zondag 10 november

‘de cirkel is rond’ zei de voorzitter van onze parochiekerncommissie in zijn slotwoord bij het einde van deze clusterdienst. De drie kernen: Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek- samen vormend cluster West- hadden alle drie in het afgelopen jaar hun eigen -eerste- clusterviering. In tevredenheid blikte hij terug. Na...

Willibrordzondag

Al 145 jaar staat onze parochiekerk fier in het midden van ons dorp te stralen. De steigers aan de buitenzijde geven aan dat er soms een steuntje in de rug nodig is om weer jaren vooruit te kunnen.Een enorme steun voor onze geloofsgemeenschap vormt ook het aantal...

Caritas kerngroep

en de gevolgen van de invoering van de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming) Einde kerstpakketactieIn 2018 werd deze wet ingevoerd. Aan het einde van het jaar hielden wij een actie waarbij mensen uit het dorp boodschappen gaven om minder bedeelden met de Kerstdagen een steuntje te geven met een...

Een warm welkom

Vorig jaar wilde de werkgroep ‘speciale vieringen’ een speciaal tintje aan de voorbereiding op Kerstmis meegeven. ‘voor wie wil jij een lichtpuntje zijn?’ was onze vraag aan iedere parochiaan. Elke lezer van Parochienieuws en elk schoolkind op Don Bosco kreeg een ster, waarop men een wens kon...

Kerstmis samen vieren..

In oktober ontstond bij een vijftal parochianen het idee om voor alleenwonenden in onze parochiekern een kerstmaaltijd te verzorgen. In andere kernen ( o.a. Goes en Heinkenszand) waren al jaren op Eerste Kerstdag mogelijkheden waar men gezamenlijk in de middag kerst kon vieren.Om met deze kernen niet...

H. Maria Magdalena, Goes

SINT MAARTENVIERING

Op vrijdag 8 november hebben kinderen in de Holtkampschool een lampion gemaakt voor de Sint Maartenviering op zaterdag 9 november. Het was een mooie viering, die georganiseerd was door de werkgroep gezinsvieringen. Na afloop van de viering was er een lampionnenoptocht naar het Sint Maartensbruggetje bij de...

CONCERT BELLRINGERS

Met De Bellringers geven we op 15 december een groot Bellringersconcert met gasten: Het Grote Kerst-Bell Experiment. In dit concert proberen we zoveel mogelijk stijlen en muziekinstrumenten te combineren met de handbellen van De Bellringers. Vorig jaar hebben we de eerst aanzet hiertoe gegeven en dit jaar...

K.V.G.NIEUWS

Ik zou graag willen beginnen met mijn excuus voor het niet vermelden in het vorige nummer van de giften bij ons 100 jarig bestaan.We mochten voor ons goede doel Sûrplus van de Caritaskern Goes een gift ontvangen van € 250,--. Ook is er nog € 238,-- gedoneerd...

9e Kerstdiner in Goes

De parochiekern Maria Magdalena in Goes organiseert op Eerste Kerstdag voor de 9e keer weer een sfeervol en gezellig kerstdiner. Dit diner is speciaal bedoeld voor iedereen die met Kerst door omstandigheden alleen is. Voor de meeste mensen is het toch het fijnste om Kerstmis in gezelschap...

H. Blasius, Heinkenszand

Overledenen 1 november 2018 tot 1 november 2019

10-11-2018 Laurentius Franciscus Vermeulen 88jaar23-12-2018 Theodora Johanna de Jonge-Capello 89 jaar04-01-2019 Johannes Andreas Malgo 90 jaar20-02-2019 Roos Remijn-Spelier 93 jaar28-02-2019 Gerardus Kempe 89 jaar16-04-2019 Johannes Alfons Blommaert 88 jaar24-04-2019 Pieter Laurentius Steenbakker 86 jaar28-05-2019 Geertruida Maria Boonman 87 jaar26-07-2019 Jozina Apolonia Verbart 88 jaar27-07-2019 Leo Gerardus Jozef...

Bijzondere vieringen

23 decembervindt weer het Festival of Lessons and Carols plaats in onze kerk, met medewerking van het vocaal ensemble Musica Cordis. Deze traditie heeft zijn oorsprong in de anglicaanse kerk in Engeland. Via liederen, afgewisseld met lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, wordt het kerstverhaal gezongen...

KBO Heinkenszand

Tijdens de Algemene vergadering van 23 oktober 2019 werd mw. M. van ‘t Westeinde- van den Dries benoemd tot erelid van onze KBO afdeling. Vanwege haar grote inzet en jarenlange verdiensten voor de KBO kreeg zij de daarbij behorende oorkonde uitgereikt door de voorzitter, mw. C. Kalwij....

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

HERDENKING SLAG OM DE SCHELDE

Op 27 oktober herdachten we tijdens de Heilige Mis met pastor Leo Peeters de Slag om de Schelde in 1944. Tijdens deze slag in de Tweede Wereldoorlog werd Kwadendamme zwaar getroffen, met vijftien doden en een onbekend aantal gewonden tot gevolg, en een zwaar beschadigde kerk en...

HUBERTUSVIERING

De Hubertusviering is gewoonlijk op zaterdagavond, maar deze keer op zondagmorgen. Toch was dit voor de dorstige jagers kennelijk geen beletsel, want het was behoorlijk druk. Pastor Rens Stobbelaar maakte er een mooie viering van, met toepasselijke thema’s uit de diverse Hubertuslegendes, zoals goed rentmeesterschap over Gods...

EEN GODSPENNING

Van een medeparochiaan kreeg ik een oude penning, waarvan op dat moment de functie onduidelijk was. Het gaat hier om een munt met een doorsnede van vier centimeter, in de vorm van een ster met elf punten. Op de voorzijde staat een kruis van prikkeldraad afgebeeld met...

JAARLIJKSE KERSTCADEAUTJES

Vanaf medio december kunt u mensen van de Caritas of de bezoekersgroep bij u aan de deur verwachten, als u tenminste 75 jaar of ouder bent en betrokken bij het wel en wee van onze geloofsgemeenschap. De bezoekers brengen u een kerstgroet vergezeld van een kerstpresentje. Het...

CLUSTERVIERING

H. Eligius, Lewedorp

Oecumenische adventszangdienst

15 december is iedereen uitgenodigd voor de oecumenische adventszangdienst in onze kerk. We beginnen vanaf 10.00 uur met koffie en om 10.45 uur begint de dienst. Er is kindernevendienst en crèche. Thema: Onderweg naar KERST.Er is samenzang en ons koor Con Dios verzorgt de overige liederen .Wij...

Kindernevendiensten en crèches in december en januari 2020

15 december, extra (oecumenische adventszangdienst)).5 januari (nieuwjaarsreceptie).19 januari, extra (oecumenische viering). We hopen veel kinderen te verwelkomen.

Kerst(gezins)viering

Eerste Kerstdag is er weer een gezinsviering. Op het moment van het schrijven van dit stukje, zijn we nog volop in de voorbereidingen. We proberen er voor iedereen weer een leuke viering van te maken. DUS: neem je broertje, zusje, vader, moeder, oom, tante en ga zo...

Bedankt dames.

Corrie Menheere en Corrie Boonman hebben te kennen gegeven te stoppen met hun vrijwilligerswerk.De een vanwege verhuizing en de ander vanwege haar leeftijd.Jammer want beiden zetten zich jarenlang (ongeveer 40 jaar) met veel enthousiasme en plezier in voor de verzorging van de kerkdiensten in "de Kraayert ". Ze...

Dringende vraag.

Indien er mensen zijn welke willen assisteren bij de kerkdiensten in "de Kraayert" kunnen deze zich aanmelden bij een van de Parochiekern bestuursleden.Ook voor informatie kan men hier terecht.Ook mensen uit de andere kernen zijn zeer welkom

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

OPBRENGST DORPSMOESTUIN DINER

Met veel plezier denken we terug aan het bijzondere diner van zaterdag 7 september. Vele mensen hebben hier smaakvolle gerechten voor gekookt en gebakken. En 62 mensen hebben hiervan heerlijk gesmuld. De prachtige opbrengst van € 843,50 is ondertussen goed besteed. Er is een deel gedoneerd aan...

CONTACTDAG KOREN

De kerk van Ovezande was op zaterdag 9 november de locatie van de regionale korendag. Koorzangers van de Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen kwamen samen om onder leiding van dirigent Jan Schuurmans en organist Marcel Mangnus een aantal onbekende liederen in te studeren. Deze waren genomen uit een...

EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND

De afgelopen periode is er een discussie ontstaan over de precieze regeling van de weekendnummering. Het deed zich eerst voor in het weekend van zaterdag 31 augustus / zondag 1 september. Het pastoraal team redeneerde dat de zondag doorslaggevend moet zijn. Kortom dat zaterdag 31 augustus de...

KERKTAXI

Na geslaagde clustervieringen in Kwadendamme bij de processie en in Ovezande bij Maria Tenhemelopneming, is het op 8 december de beurt aan de parochiekern Oost-Zuid Beveland. Deze gezamenlijke clusterviering van de parochiekernen OZB, Kwadendamme en Ovezande is op zondag 8 december om 9.30 uur in de kerk...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

ICBS Horizon

Iedere ochtend starten we met een lied van de top 25 van de methode Trefwoord.Deze methode bestaat 25 jaar en de mooiste liederen, verhalen e.d. zijn verzameld in deze top. Een van deze liederen heet ‘oud boek’ en gaat over de bijbel. Dit is inmiddels ook al...

Feestdag Maria Onbevlekt Ontvangen

Op 8 december is het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen, patrones van onze kerk. Deze zondag vieren we samen met de parochiekernen Ovezande en Kwadendamme. De muziek en de gezangen zullen worden verzorgd doorOal In, Singing Voices en het Gemengd Koor. Voorganger is pastoor Fons van Hees.Aanvang:...

Kerstsamenzang

Op zondag 22 december 2019 vindt om 19.00 uur in samenwerking met de Hervormde gemeente Hansweert/Schore, muziekvereniging ‘Scheldegalm’ en ons Gemengd Koor weer de jaarlijkse Kerstsamenzang plaats in onze kerk te Hansweert. Voorgangers zijn pastor Alida van Velthoven en Erik Tramper.

H. Willibrordus, Zierikzee

GEZINSVIERING

Op 24 december om 18.00 u is er een gezinsviering in de Willibrorduskerk in Zierikzee. Afgelopen september was het thema 'Jij bent een engel' en ook voor de kerstgezinsviering blijven we bij de engel met als thema 'Vrede is dichtbij'. Kinderkoor Eigen-Wijs is natuurlijk ook weer van...

KERSTMARKT

U bent van harte welkom op onze gezellige kerstmarkt op zaterdag 14 december van 10.00 – 16.00 uur.Zoekt u nog een cadeautje voor de Kerst; er is van alles te koop.Of zin in een lekkere vers gebakken oliebol, een broodje of soep.We verwelkomen u graag.

VOLKSKERSTZANG

Op zaterdagavond 24 december in de Nieuwe Kerk te Zierikzee, aanvang 19.30 uur.Thema: “op de kleintjes letten”. Voorganger ds. Jan van Langevelde.Muzikale medewerking door het koor Waisisi en de Kon. Harmonie Kunst en Eer.

EENHEIDSZONDAG

Op 19 januari in de Nieuwe Kerk te Zierikzee, aanvang 10.00 uur.Thema: “zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” naar Handelingen 28 vers 2.Ooit leed Paulus met zijn volgelingen schipbreuk op Malta.Dit thema roept ons niet alleen op tot buitengewoon vriendelijk zijn, maar ook uitdaagt om te durven...

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op 5 januari na de viering van 9.15 uur bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffieen een drankje.Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld elkaar een goed 2020 toe te wensen.Laten we er met velen gebruik van maken.