vrijdag, mei 25, 2018

Algemeen

Overlijden pater Ton Verdaasdonk

† Verdrietig maar dankbaar herdenken wij het leven van Pater Ton Verdaasdonk ss.cc 5 juli 1930 - 2 april 2018 Emeritus pastoor van de parochiekern H. Willibrordus op Schouwen Duiveland Wij zijn pastoor Verdaasdonk veel dank verschuldigd voor de liefdevolle aandacht die 35 jaar lang aan zijn parochianen heeft gegeven. Dat hij nu mag binnengaan...

Berichtgeving in PZC voorbarig

De berichtgeving in de PZC van maandag 15 januari over het plan omtrent de kerken in de Damiaanparochie lijkt te suggereren dat er al beslissingen zijn genomen (of op zeer korte termijn worden genomen) over de status van de kerken in de negen parochiekernen. Als deze suggestie bij de...

Verenigd in gebed voor de vrede

Een jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen...

Actie Kerkbalans start campagne 2018: Facebook live uitzending

Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie in Nederland, gaat op zaterdag 20 januari met een spectaculaire live uitzending via Facebook en YouTube landelijk van start vanuit de Pauluskerk in Baarn. De meer dan een uur durende uitzending wordt gepresenteerd door Leo Fijen en (foto) Joanne Bijleveld. Zij maken in...

Rouwadvertentie pastor Bernard van Lamoen

Hieronder is de rouwadvertentie van de familie te vinden in verband met het overlijden van pastor Bernard van Lamoen. Tevens staat hieronder de gezamenlijke rouwadvertentie namens de Mariaparochie (Walcheren) en de Damiaanparochie, zoals die is verschenen in de PZC (editie Midden Zeeland) op woensdag 27 december 2017. Het is de uitdrukkelijke...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

ACHTER DE SCHERMEN: ACOLIETEN

Onze kerncommissie is blij als we in elke dienst of viering misdienaars of acolieten kunnen inzetten. Zij vormen de eerste schakel tussen voorganger, lectoren, koorleden en gelovigen. Nog elk jaar zijn we verzekerd van een aantal misdienaars ( kinderen/ jongeren tot 14 jaar). Soms zeggen ‘oudgedienden’ ( jongelui tussen...

KERKRESTAURATIE

Ons kerkgebouw vertoont ouderdomsverschijnselen. Met een gezegende leeftijd van 144 jaar is dat niet vreemd. Eind jaren zestig van de vorige eeuw heeft de laatste grote restauratie aan de binnenzijde plaatsgevonden en begin tot eind negentigerjaren kreeg de buitenkant van ons kerkgebouw een grondige opknapbeurt. Van overheidswege zijn subsidies in...

KERKSNUFFEL

De dames van de Kerksnuffelmarkt roeren zich al; medio juni zal wederom een Luikse Zondagmarkt plaatsvinden rondom de kerk. De kerksnuffel laat zich niet onberoerd en vraagt nu al om donaties: alle bruikbare spullen ( zijnde geen grote elektrische apparaten of grote meubelstukken) kunt u vanaf heden aanbieden. De...

VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID

Sommige aanwezigen dachten tijdens de paaswake dat de kerkdeur in brand stond…zo’n felle vlam zie je zelden in de kerk. Gelukkig was dit gepland en volledig onder controle. We zouden er niet aan moeten denken, wat er zou gebeuren als er tijdens een dienst iets vlam zou vatten of instabiele...

MARIAVIERING

Wie ‘meimaand’ zegt, zegt ook ‘Mariamaand’ en dus ligt de koppeling met een Mariaviering erg voor de hand. Op dinsdag 29 mei om 19.00 uur nodigt de liturgische werkgroep iedereen uit om deze kerkelijke lofzang en gebed ter ere van Maria mee te maken. De unieke combinatie van jong...

H. Maria Magdalena, Goes

K.V.G.NIEUWS

We naderen weer het eind van ons seizoen, maar voor die tijd gaan we nog leuke dingen doen. Onze dames van lief en leed hebben weer diverse mensen bezocht of een kaart gestuurd. Degene die behoefte hadden aan een luisterend oor zijn ook bezocht. Zo proberen we met zijn allen iedereen...

1e COMMUNIE

Dit jaar bereidden 10 kinderen zich voor om op 15 april mee te mogen doen met de eucharistie. Verschillende weken zijn ze naar de Magdalenazaal gekomen om te luisteren naar verhalen. Ze hebben getekend, geknutseld, gezongen en gebeden. Op Witte Donderdag hebben we samen met de ouders en kinderen gegeten van het...

Omgekeerd Huisbezoek

MARIA IN BIJBEL, IN BEELD, IN MUZIEK donderdag 24 mei van 14.00 uur tot 16.30 uur Magdalena Zaal in Goes We staan stil bij drie momenten uit het leven van Maria, de aankondiging van de geboorte van Jezus, haar ontmoeting met haar nicht Elisabeth en haar lofzang het Magnificat en We zingen en kijken naar...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Blasius, Heinkenszand

Grote schoonmaak van de kerk.

Op 10, 11 en 12 april was de kerk weer aan de beurt om schoongemaakt te worden. Er werd gestoft, de ramen werden gezeemd, er werd gezogen en gedweild. Er was veel hulp en vele handen maken het werk licht. De kerk is weer grondig schoongemaakt. Dank aan alle dames...

Bijzondere vieringen

13 mei Eerste Heilige Communieviering Ook al is het Moederdag toch is het na de kennismakingsviering nu weer tijd voor de communieviering. De kinderen zijn zich onder begeleiding van juf Alicia aan het voorbereiden op deze dag. Met behulp van de ouders is er een viering gemaakt, waarin pastoor Van...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

GOSPELMIS 2018

Op zondag 13 mei zal het de tiende keer zijn dat er in onze kerk een echte gospelmis plaatsvindt; dit gebeurt ook dit jaar in samenwerking met de organisatoren van Kwadendamme Bluestown, Peter Kempe en Kees Wielemaker. Elk jaar groeit het aantal bezoekers in de kerk tijdens deze speciale...

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Nog één keer alle namen: Janique Boonman, Merijn Boonman, Naud Boonman, Julie Jansen, Ola Kaniewska, Laura Verhoef, Jimmy Wirtz en Eva Zuidhof. Pastoor Fons van Hees ging ons op zondag 8 april jl. voor in een hele fijne viering.

NIEUWE PENNINGMEESTER

Na een lange periode als lid van de Caritaskerncommissie met de functie van penningmeester heeft Huub Jasperse aangegeven met deze functie te willen stoppen. Hoewel wij dit betreuren, respecteren wij dit besluit en zijn we Huub dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de caritas. Inmiddels hebben we binnen onze...

RESULTAAT VASTENACTIE

Lieve mensen, namens pater Jan Beekman en Denise: dank, veel dank voor het mooie bedrag dat we hebben kunnen overmaken naar de stichting Nasbasnoogo in Burkina Faso. We hebben maar liefst € 5.200,- kunnen overmaken, voor de meisjesnaaischool van Denise in het 19e district van de hoofdstad Ouagadougou. Het...

WISSELING VAN DE WACHT

Reeds sinds jaar en dag is ons parochiehuis op vrijdagmorgen geopend. Dit is heel handig voor vrijwilligers die afspraken willen maken, om contact te maken, telefoontjes te plegen, vergaderingen te beleggen, kortom voor van alles en nog wat. Dit blijft gewoon zo. De enige verandering zal zijn dat u...

H. Eligius, Lewedorp

Kerkhofwerker

Marien Voet heeft afscheid genomen bij de groep kerkhofwerkers. Gedurende zeker 27 jaar is hij werkzaam geweest bij deze groep en daarvoor willen we hem bedanken. Wekelijks komen deze mannen samen om het kerkhof er netjes uit te laten zien en te onderhouden. We zijn iedereen daarvoor erg dankbaar...

Bezoekersgroep

Wij van de bezoekersgroep, willen Jaap Jasperse en Matty Polfliet hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet om zieken te bezoeken. Jaap stopt wegens gezondheidsredenen en Matty omdat ze verhuisd is naar Heinkenszand. Bent u langdurig ziek of eenzaam? Laat het ons weten. Wij komen graag naar u toe. Zo mogelijk even...

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

KLOMPPOPVIERING 27 MEI

Na het grote succes van vorig jaar smaakte het naar meer. Ook dit jaar komt er weer in goede samenwerking tussen Soos ‘de Klomp’ en onze parochiekern van Ovezande tijdens het klomppopweekend een viering in één van de tenten op het festivalterrein. Weer een mooi voorbeeld van hoe parochie en...

ACTIEDAG VOEDSELBANK 19 MEI

Het programma voor deze bijzondere actiedag is een eind rond. Wij zijn nog op zoek naar kook- en tuinboeken. Deze willen we verkopen op de actiedag van zaterdag 19 mei. Heeft u nog van deze boeken in de kast liggen, die u zelf niet meer gebruikt? Breng ze dan...

KERKEPADVIERING 10 MEI

Het is al een lange traditie: Op Hemelvaartsdag wordt een oecumenische viering gehouden samen met parochies en P.K.N. gemeentes in de omgeving. Dit jaar zijn we te gast in Driewegen. Om 8.30 uur start er een wandeling in de omgeving waarna om 10.00 uur de viering begint. Thema daarvan is...

TENTOONSTELLING KRUISBEELDEN

Op zondag 6 mei wordt de tentoonstelling om 14 uur geopend door Wiel Hacking. Verder is de tentoonstelling elke zondag in mei te bezoeken tussen 13.00 en17.00 uur. En ook op onze actiedag voor de voedselbank op zaterdag 19 mei tussen 10.00 en 16.00 uur. Jeannette van Beek

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maand maart € 20,10 opgebracht.

Trefwoord in de klas; groep 1 en 2

Pasen is donker en licht. Nacht en dag. Er waren verhalen over bang zijn in het donker, bijvoorbeeld wanneer je in je bed ligt en je een schaduw van iets ziet wat je niet precies kan thuisbrengen. Daar werden ook emoties aan gekoppeld. Hoe voel je jezelf dan? Wie heeft...

H. Willibrordus, Zierikzee

Rozenkransgebed

In de Mariamaand mei wordt op de woensdagen 9,16,23 en 30 mei om 19:00 uur in de Willibrorduskerk een rozenkransgebed gebeden.

Vesperviering

Op zondag 20 mei is er een vesperviering 0m 16:00 uur in de Willibrorduskerk.  

KBO

Koffieochtend Op woensdag 9 mei is de koffieochtend in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven, vanaf half 10 bent u daar welkom. Klaverjassen Op vrijdagavond 11 mei is de laatstse klaverjasavond van dit seizoen. We beginnen zoals altijd om 19.30 uur en maken er weer een gezellige kaartavond van. Voor een hapje en drankje(s)...

OPBRENGST CARITAS VASTENACTIE

De spaardoosjes van de kinderen van de Willibrordusschool en de vastenzakjes van onze parochianen zijn geleegd en geteld. Fijn is het te weten dat u het project, de armoedebestrijding in Mbala in Zambia, een warm hart toedroeg. Een en ander kwam tot uitdrukking in de mooie opbrengst van dit...

CARITAS

Caritas collectes Schouwen-Duiveland: Zierikzee Haamstede Totaal 4 maart: € 86,10 € 28,50 € 114,60 ter ondersteuning van Vastenactie. 8 april: € 169,40 € 85,79 € 255,19 voor stichting vrienden van Emergis Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste plek terecht komen. 6 mei: Caritascollecte bestemd voor de Voedselbank in...