dinsdag, november 19, 2019

Algemeen

Pastoraal Centrum dicht

Wegens omstandigheden zal het Pastoraal Centrum gesloten zijn op donderdag 21 en dinsdag 26 november.

Jongerenbedevaart naar Rome

De Nederlandse bisschoppen nodigen jongeren van 18 t/m 28 jaar uit om de stad Rome te bezoeken en met elkaar op weg te gaan in een bedevaart van 26 april t/m 2 mei 2020.Omdat het niet altijd eenvoudig is om je roeping te onderscheiden en de goede...

Voortgang Parochieplan Boven de Schelde

Op 23 september heeft een grote delegatie van de besturen van de Heilige Maria Parochie Walcheren en van de Heilige Pater Damiaanparochie alsmede het complete pastorale team een goede bespreking gevoerd met bisschop J. Liesen en zijn staf over het parochieplan 2019-2022. De bespreking is in goede sfeer...

Kringviering in Goes

Op zondag 25 augustus is er weer een kringviering voor alle gezinnen met kinderen tot en met groep 8. We gaan dank je wel zeggen vooralles wat we 'zomaar' gekregen hebben. Kom je ook? Ook als je niet in Goes woont, ben je natuurlijk van harte welkom. Waar?...

Samen rond Maria

Op zondag 18 augustus 2019 werd in Ovezande het feest van Maria Tenhemelopneming gevierd: het patroonsfeest van de parochiekern Ovezande. Ook de parochiekernen van Kwadendamme en Hansweert (die gezamenlijk het 'Cluster Zuid' van de Pater Damiaanparochie vormen) waren vertegenwoordigd. Het was een mooie viering met als voorganger Fons...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

WILLIBRORDZONDAG

De patroonheilige van onze kerk is Willibrordus. Zijn sterfdag was 7 november 739 en daarom herdachten we hem op de zondag die volgt op zijn sterfdag: 10 november om 10.45 uur.Binnen het cluster West heeft elke parochiekern de mogelijkheid een feest te vieren met alle parochianen uit...

RESTAURATIE KERK

In september is voortvarend gestart met de vernieuwing van de dakleien aan een deel van de noordzijde van de kerk. Ook de viertoren en dakkapellen aan die zijde kregen een inspectiebeurt en waar nodig herstel- en schilderwerk.In november zal waarschijnlijk het steigerwerk verplaatst zijn naar de zuidzijde,...

HERINNERINGEN AAN VERVLOGEN TIJDEN

In 2013 – bij de fusie van parochie H. Willibrordus naar parochiekern ’s-Heerenhoek- gaf onze parochiekern een schitterend boek uit: de Parel van ’s-Heerenhoek. In de loop der jaren zijn vele exemplaren verkocht; deels bij bezoek aan de kerk door dagjesmensen of oud-parochianen die zich veel herinnerden...

H. Maria Magdalena, Goes

KORTING VOOR LEZERS VOOR KERSTCONCERT URKER MANS FORMATIE

Op zaterdag 7 december 2019 geeft de Urker MANS Formatie een kerstconcert in de R.K. Maria Magdalenakerk in Goes. Aan het begin van de adventsperiode vermeldt het programma aansprekende advents- en kerstliederen. Van het ingetogen Stille Nacht van Frans Gruber tot het uitbundige Cantique de Noël van...

KBO GOES – Nieuws

Donderdag 12 september trok een bus met leden van KBO en PCOB Goes naar Den Haag voor een bezoek aan de Tweede Kamer. In de fractiekamer van het CDA werden we ontvangen door het Goese Kamerlid Joba van de Berg. Na het praatje van Joba en haar...

K.V.G NIEUWS

Ik wil even met u terugkijken op het 100-jarig bestaan van het K.V.G. Wat hebben we een mooie gezellige dag gehad met zijn allen, met de stoomtrein mee, koffie met gebak en een heerlijke lunch. Er werd door Jeanine Heezemans ook stil gestaan bij hoe het is...

CONCERT BELLRINGERS

Met De Bellringers geven we op 15 december een groot Bellringersconcert met gasten: Het Grote Kerst-Bell Experiment. In dit concert proberen we zoveel mogelijk stijlen en muziekinstrumenten te combineren met de handbellen van De Bellringers. Vorig jaar hebben we de eerst aanzet hiertoe gegeven en dit jaar...

Herenkoor Sint Cecilia

Het is weer tijd om de actuele situatie van ons herenkoor eens voor uw voetlicht te werpen. Er zijn best veel ontwikkelingen geweest die ons allemaal raken, direct en indirect.Om te beginnen met het belangrijkste, onze dirigent Wim Boer is langzaam aan de draad weer aan het...

H. Blasius, Heinkenszand

Damiaanviering 2019

Op zondag 13 oktober was de Damiaanviering in de parochiekern Heinkenszand. Het was een hele mooie, inspirerende viering, met medewerking van Young Spirit, het Sint Blasiuskoor en de dames van het Pius X koor en vrijwilligers uit alle parochiekernen. Er was een kindernevendienst voor de kinderen waar...

Rommelmarkt 2019

Na weken van voorbereiding waren we weer klaar om op 14 en 15 september onze jaarlijkse rommelmarkt te houden.Wat hadden we enorm veel spullen gekregen. Heel veel dank aan al die gulle gevers.Zonder spullen is er immers geen rommelmarkt. Het resultaat was er dan ook naar een...

OPROEP

Parochianen die 80 jaar of ouder zijn, worden bij hun verjaardag bezocht door één van de dames van onze werkgroep “bezoek en meeleven”.Regelmatig gaan we ook op bezoek bij parochianen die in het ziekenhuis liggen, thuis ziek zijn of bij mensen die behoefte hebben aan een gesprekje. Mocht...

KBO Heinkenszand

KBO Heinkenszand gaat op 27 november naar de Vlindertuin, waar voorafgaand aan de excursie met gids de lunch zal plaats vinden. Het belooft dus weer een gezellige en leuke middag te worden, waarbij veel deelnemers worden verwacht. Meer informatie vindt U in onze Nieuwsbrief. Zoals gewoonlijk, zijn...

collectes september- oktober.

eigen kerk: * misintenties              € 144,00* collectes eigen kerk € 1.199,00subtotaal eigen kerk   € 1.343,00Caritas : 8/9 diaconie eigen parochie € 78,0028/9 afrika-enga koor € 83,505/10 wereldmissiedag kinderen € 70,001/9 diaconie in eigen parochie € 77,00subtotaal caritas € 308,50Regionale Damiaan...

H. Bonifacius, Kwadendamme

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS

Wij vragen u bij deze om eens na te denken over het onderhoud van de begraafplaats. Ze ziet er keurig uit en wordt bijgehouden door een aantal vrijwilligers; dit verdient zeker een compliment. Dat aantal wordt echter steeds kleiner en voor de nabije toekomst is er zorg...

VOOR WIE STEEK JIJ EEN KAARSJE OP?

Een kaars opsteken voor een overleden dierbare is een waardevol gebaar; op die manier kun je een moment stilstaan bij mensen die we missen. Op zaterdag 2 november was het Allerzielen, de dag waarop we onze dierbare overledenen op bijzondere wijze herdachten.

HUBERTUSVIERING 2019

Zondag 10 november is het weer zover, dan staan we weer stil bij de waarde van de natuur, onze omgeving en daarmee bij alles wat groeit en bloeit. De aandacht tijdens de Hubertusviering gaat die dag vooral uit naar onze schepping, het evenwicht daarin voor de natuur...

COLLECTE VOOR BIANCA COUTURE

De extra collecte in de jubileumviering van St. Caecilia willen we besteden aan Bianca couture. Bianca couture is opgericht in 2006 door de stichting Nabasnoogo door de Franciscaner pater Jan Beekman. Onder leiding van Denise Ouedrago krijgen jonge meisjes en kindmoeders een driejarige opleiding tot naaister, zodat...

H. Eligius, Lewedorp

CARITAS kerngroep

De opbrengsten van de collectes van het 1e halfjaar van 2019 waren:6 januari Adoptiekind € 115,4027 januari Armoede dichtbij € 65,353 februari Memisa € 20,3024 februari lokale Caritas € 75,3018 maart en Vastenactie inclusief7 april doosjes en zakjes € 208,105 mei Tear Fund € 34,502 juni Diaconie...

De dames van “de Eer van Gods huis”

Na heel veel jaren hebben Catrien Ars -van Garsel en Jannie van ’t Westeinde - de Boer laten weten te stoppen met de kerk schoon te maken. Namens de werkgroep hartelijk dank voor jullie inzet al die jaren. Als dank hiervoor zal jullie een attentie worden aangeboden.Tevens...

De voedselbank.

Binnenkort is het Wereldarmoededag:16-17 november.Een moment om bij stil te staan, dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen voldoende te eten heeft.In Afrikaanse landen wordt honger geleden, maar ook in onze omgeving zijn er mensen die moeite hebben om voor het gezin iedere dag een gezonde maaltijd...

Vergaderingen en bijeenkomsten

11 november parochiekernvergadering 19.30 uur19 november Bisdom 20.00 uur

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

OPBRENGST DINER DORPSMOESTUIN

Met veel plezier denken we terug aan het bijzondere diner van zaterdag 7 september. Vele mensen hebben hier smaakvolle gerechten voor gekookt en gebakken. En 62 mensen hebben hiervan heerlijk gesmuld. De prachtige opbrengst van € 843,50 is ondertussen goed besteed. Er is een deel gedoneerd aan...

MISDIENAARSKAMP 2019 IN HOEVEN

Het was een heel leuk kamp! De eerste avond kwam iedereen aan en mochten de luchtbedden, slaapzakken en kussens worden geïnstalleerd. Toen was het tijd om kennis te maken met elkaar en een leuke en vermoeiende speurtocht door het gebouw te doen. Er moesten heel veel trappen...

IN MEMORIAM PIET RIJK

Afscheid nemen van Piet Rijk is voor de katholieke kerk van Ovezande een gebeurtenis die niet echt lijkt. Door zijn ziekte hebben we er al aan moeten wennen, maar het leven in de parochie zal nooit meer zo zijn als toen hij er bij was. Hij was...

KATHOLIEKE KERK OVEZANDE HONDERDZESTIG JAAR

Op 23 november aanstaande is het 160 jaar geleden dat de Ovezandse katholieke kerk, na een bouwperiode van net geen acht maanden, is ingewijd door deken Thomas van ‘s-Heerenhoek. Een haast niet voor te stellen prestatie. Blijkbaar was er in Ovezande veel elan om nu eindelijk (weer)...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Jubileum

Op zondag 6 oktober 2019 werd Tilly den Boer- de Kok tijdens een feestelijk gezongen eucharistieviering, voorgegaan door vicaris Paul Verbeek, in het zonnetje gezet. Het was een grote verrassing voor Tilly dat ze, vergezeld door voorzitter Jan Minnaard van het RK Gemengd Koor, door Paul Verbeek...

Dankwoord jubileum

50 Jaar koorlid, 25 jaar dirigente van het RK Gemengd Zangkoor Hansweer: dit werd zondag 6 oktober gevierd tijdens de eucharistieviering.Graag wil ik iedereen bedanken die zich heeft ingezet om dit feest te organiseren. Het was voor mij en mijn familie een hartverwarmende en onvergetelijke dag. Tilly...

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maand september € 35,80 opgebracht. Namens de bloemengroep hartelijk dank.

H. Willibrordus, Zierikzee

KRANSLEGGING

Zondag 27 oktober heeft de kranslegging plaatsgevonden op de begraafplaats St. Barbara te Zierikzee. Zoals inmiddels gewoonte is geworden vertrokken wij ook dit jaar gezamenlijk naar de begraafplaats aan de Grachtweg.Na een korte plechtigheid daar, werd door velen een roos op het graf van hun geliefde overledenen...

HERDERSTOCHT 2019

Wij houden op 23 december 2019 onze jaarlijkse herderstocht. Deze tocht van ca. 9 km lopen wij op Schouwen-Duiveland. Aanvang: 19.00 uurVertrekplaats: Mosselboomgaard bij de kerkKosten: € 3,50 per persoonOpgeven bij: Wim Doeswijk tel: 0111-414108 ofJohnny Verkaart tel: 0111-407632 ofe-mail: Herderstocht@hotmail.com

GEZINSVIERING 29 SEPTEMBER 2019

Wat was het fijn om op 29 september met zo veel mensen en kinderen samen te vieren en te zingen. De 11 kinderen van kinderkoor Eigen-Wijs kregen een groot applaus voor het geweldig zingen van de mooie liedjes. Op het grote tv-scherm kon iedereen in de kerk...

VOOR UW AGENDA

Vespers op 17 november en 15 december in de R.K. kerk om 16.00 uur. Op 7 november is er in de Thomaskerk een inleiding in de christelijke beeldende kunst.Te weten: Beelden van geloof door de tijden heen. Op 28 november ook in de Thomaskerk ‘Beelden van God in de...

KERSTMARKT

Op zaterdag 14 december van 10.00-16.00 uur houden wij onze jaarlijkse kerstmarkt in en rond de R.K.parochiekerk. We hebben weer geprobeerd een gevarieerde invulling te maken van al wat er te zien en te koop is.Zoals: mooie kerststukken, kaarsen van Bartimeus, sieraden, gebak en spulletjes van kinderboerderij het...