donderdag, december 14, 2017

Algemeen

ZONDAGMORGEN ANDERS 29 OKTOBER OVEZANDE

Wat een verrassing om met zoveel ouders, grootouders en kinderen samen te komen rond het thema ‘Danken en Vieren’. In een omgeving met uitzicht op de omgeploegde akkers waar uien en aardappelen kort daarvoor waren geoogst, en met meegebrachte oogst uit de boomgaard en was dat geen grote opgave! ‘Zondagochtend Anders’...

Kerstkaarten voor justitiepastoraat

Niemand is met kerst graag alleen. De mensen die verblijven in Torentijd missen in die dagen heel erg hun geliefden. Met een kaartje kan de band worden onderhouden. De Caritasinstelling doet een dringende oproep om onbeschreven kerstkaarten en bijbehorende postzegels in te leveren in de kerk. U kunt dat doen voor...

Bericht over pastor Bernard van Lamoen

Namens het pastorale team van de heilige Pater Damiaanparochie en de heilige Mariaparochie volgt hieronder een mededeling over de gezondheidstoestand van pastor Bernard van Lamoen. Op maandag 5 oktober is hij met aanhoudende buikklachten opgenomen in het ziekenhuis. Er is helaas geconstateerd, dat hij lijdt aan kanker in een vergevorderd stadium. De alvleesklier is...

sleutelverhaal: ook jij bent nodig!

Kinderen maken niet alleen kennis met verhalen uit de Bijbel. Ze leren spelenderwijs dat gebeurtenissen uit hun leven passen bij de dingen die vroeger gebeurde. We noemen dat ook wel ‘spiegel- of sleutelverhalen’. Kinderen herkennen zich vaak in die verhalen en kunnen dan makkelijker de koppeling maken met het...

‘t vuurtje doorgeven

Luisteren naar verhalen van Jezus en doorvertellen is een manier om het enthousiasme, het vuur van ons geloof door te geven. Verhaal over de eerste vrienden van Jezus naar het evangelie van Lucas 5 Simon Petrus heeft de hele nacht gevist. ’s Nachts is de beste tijd om te vissen. Maar vannacht heeft hij...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

EEN BRIEF VAN PATER NIJSTEN

Pater Marinus Nijsten (oud-’s-Heerenhoekenaar) vertrok vijftig jaar geleden naar zijn missiegebied in Suriname. Regelmatig stuurde hij aan zijn achterban ( donateurs via Missiethuisfront) brieven over het reilen en zeilen daar. In augustus kwam hij –voorgoed- terug naar Zeeland. Hij schrijft ons eind september het navolgende: Het is echt even wennen,...

ADVENTSPERIODE

Het lijkt nog zo ver weg, maar ook in ons dorp gaat de tijd sneller dan verwacht. Op de eerste zondag van november/ Willibrordzondag 5 november hebben de dames van de Kerksnuffel u weer proberen ‘om te kopen’ zodat zij de vruchten kunnen plukken na een periode van creatief kerst-...

WERKDAG CATECHESE: geloof beleven, we doen het samen.

Op zaterdag 25 november zullen Willibrorduskerk en Don Boscoschool samen weer de uitvalbases vormen voor een studie-werkdag van de Pater Damiaanparochie. In het algemeen deel vindt u alle informatie. Wij zijn erg blij dat de vorige studiedag blijkbaar in goede aarde viel en wellicht de basis vormde voor een...

ACHTER DE SCHERMEN

Deze keer hebben we aandacht voor een bijzondere deelnemer: de gemeente Borsele. Natuurlijk mag een gemeente zich niet mengen in kerkelijke zaken, omdat kerk en staat gescheiden moeten opereren en ieder zijn of haar boontjes doppen moet. In voorkomende gevallen kunnen we wel een beroep doen als het gaat...

ACTIE KERKBALANS tussenstand

Als bijlage bij uw Parochieblad treft u aanvullende informatie aan over de actie ‘Kerkbalans 2017’. Een groot deel (56%) heeft de bijdrage over 2017 al overgemaakt, maar het resterend deel wacht misschien tot het einde van dit kalenderjaar. De kasbeheerder wil eind 2017 graag een overzicht kunnen overleggen aan het...

H. Maria Magdalena, Goes

KERSTZANGAVOND EN OECUMENISCHE VIERING VAN DE RAAD VAN KERKEN

Vanwege het grote aanbod in de kersttijd van zang- en muziekavonden en de ( samenhangende ) afname van de belangstelling voor onze aloude kerstzangavond is in de Raad van kerken Goes e.o. afgesproken voortaan af te zien van het organiseren van deze zangavond. In de kerkbladen zal ook de opheffing...

RENOVATIE KERSTSTAL

De kerststal die al jaren dienst doet heeft een grondige opknapbeurt gekregen. Het houtwerk bleek gammel en de elektra/verlichting gedeeltelijk versleten. Enkele vrijwilligers zijn begin september aan de slag gegaan. De verbouwing heeft op ‘ low budget ‘ wijze plaatsgevonden. De stal staat nu steviger en er is meer ruimte...

K.V.G.NIEUWS

Nu ik dit schrijf denk ik: “alweer een jaar voorbij”, een goed jaar voor het KVG, maar ook met verdrietige momenten. De theatermiddag op 22 november was een groot succes. Het 50+koor De Zilvermeeuwen bracht de stemming er goed in met diverse meezing- en luisterliedjes. We kijken uit naar de Kerstdagen...

SERVIAM

Wij, van Serviam (ik zal dienen), vonden het weer een geweldig jaar, zowel de regionale misdienaarsdag, als ook het misdienaarsweekend in Oudenbosch op 5 november. Onder leiding van Erik en Ernest was het een groot succes. Pastoor van Hees ging voor in de viering voorafgaande aan het diner voor de...

KERSTDINER

Onze parochiekern organiseert op Eerste Kerstdag weer een smakelijk en gezellig kerstdiner. Dit diner is speciaal bedoeld voor mensen die met Kerst door omstandigheden alleen zijn. Er zijn 40 plaatsen, waarvan er nog enkele beschikbaar zijn. De aanvang is 16.00 uur en om 19.30 is de sluiting. Het diner...

H. Blasius, Heinkenszand

Collectes

Caritas: 30/9 diaconie eigen parochie € 77,20 7/10 wereldmissiedag € 102,80 15/10 missiezondag € 52,00 21/10 Caritas : missie zondag € 33,25 4/11 : Katholieke Ver. vd. Oecumene € 45,00 Eigen kerk: collectes eigen kerk € 478,04 2/11 Allerzielen / onderhoud kerkhof € 407,36 6/11 zangochtend € 46,50 12/11 Caritas voor eigen kerk € 66,00 Overig eigen kerk : €...

Bijzondere vieringen

23 december Dan vindt weer het Festival of Lessons and Carols plaats in onze kerk, met medewerking van het vocaal ensemble Musica Cordis. Deze traditie heeft zijn oorsprong in de anglicaanse kerk in Engeland. Via liederen, afgewisseld met lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, wordt het kerstverhaal gezongen en...

Overleden 1 november 2016 tot 31 oktober 2017

12-11-2016 Betsie Geus-Priem 71 jaar 15-11-2016 Job Koens 88 jaar 16-11-2016 Marie Steenbakker-van de Waart 93 jaar 21-11-2016 Adriana Allemekinders-Pieterse 99 jaar 22-12-2016 Jan Vermuë 87 jaar 31-12-2016 Fons de Maat 85 jaar 05-01-2017 Jan Courtin 86 jaar 08-01-2017 Gerardus Goense 77 jaar 17-01-2017 Tannetje Franse-Oosthoek 98 jaar 29-01-2017 Apolonia Traas-Verbart 88 jaar 30-01-2017 Mattie Priem 76 jaar 02-02-2017 Bauke...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

KERSTBIJEENKOMST KBO

De KBO organiseert op zaterdag 16 december haar jaarlijkse kerstbijeenkomst. Zoals gebruikelijk wordt begonnen met een kerstviering, die in tegenstelling tot andere jaren niet in het dorpshuis maar in de kerk zal worden gehouden; aanvang 11.00 uur. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd en worden de middaguurtjes gevuld met...

HULP GEVRAAGD

• Omdat we door het overlijden van Annemarie een hele trouwe gastvrouw en koffiedame moeten missen, zijn we per direct op zoek naar iemand die het groepje komt versterken. Mocht u twijfelen: alleen bij bijzondere vieringen wordt er voor koffie gezorgd. Dit betekent dat uw tijdsinvestering redelijk beperkt is....

GEEF DE PEN DOOR (17)

Van Margriet Franse-Rentmeester kreeg ik de pen om een stukje in Parochienieuws te schrijven. Ik ben immers nog steeds een echte ‘Kwedamse’ en iedereen in Kwadendamme kent de de naam Verbeek van de supermarkt. Als één van de acht dochters en vier zonen ben ik nummer acht in de...

H. Eligius, Lewedorp

Vredesviering

Zondag 17 september hebben wij in de PC kerk de oecumenische Vredesviering gehouden. Traditiegetrouw begonnen we voor de viering met koffie. De viering werd voorgegaan door pastor Brooijmans. Het koor bestond uit leden van de RK en de PC kerk. Met recht een oecumenisch koor. Alle liederen en gebeden stonden...

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

13-11 Caritas 19.30 uur 20-11 Parochiekernvergadering 19.30 uur 22-11 Caritas Bisdom 19.30 uur 28-11 Brongroep. 20.00 uur. In de parochiezaal tenzij anders vermeld.  

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

OPROEP

Wij als bloemendames zijn op zoek naar iemand die onze bloementafeltjes van de kerk wil opknappen. De tafeltjes zijn nog goed maar er zitten vochtplekken en wat slijtage op. Een beetje opschuren en een kwastje erover zou al voldoende zijn. Ben jij iemand die zegt: ‘dat lukt mij wel’,...

KERSTSTALLENTOCHT 2017

Van alle kanten komen de vragen weer binnen “Is het dit jaar kerststallentocht? O, leuk! Ik ga het snel in mijn agenda zetten!” Het eerste overleg binnen ons werkgroepje heeft al plaatsgevonden. We gaan vol enthousiasme aan de slag om op zaterdag 16 december tussen 16.30 uur en 19.30...

“SINT MAARTEN”

Het feest van Sint Maarten willen we dit jaar op bijzondere wijze vieren. Dit gaan we doen in een speciale gezinsviering op zaterdag 11 november om 19.00 uur. Alle kinderen, klein en groot, en u vast ook, zullen genieten van de verhalen over Sint Maarten. We worden allen aan...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Een nieuwe start

Elke dag starten we met Trefwoord. Het liedje ‘Goedemorgen dag’ wordt gezongen en het kalenderblad wordt bekeken. Dit staat overigens elke dag tijdens het inloopkwartier al klaar op het digibord. We luisteren naar een (bijbel)verhaal en/of zingen een liedje. Ook zijn we weer gestart met de activiteiten samen met de bewoners van...

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maand augustus € 17,65 en in de maand september € 17,20 opgebracht.

H. Willibrordus, Zierikzee

OP ZOEK NAAR EEN TAALHULPMAATJE

Heeft u soms een uurtje per week over om een buitenlandse mevrouw te bezoeken die graag wat beter de Nederlandse taal zou willen leren spreken? Het is een dankbaar iets om zo iemand wat verder te kunnen helpen om zijn of haar plekje te vinden in de Nederlandse maatschappij....

VOOR UW AGENDA

Bijbelquiz Dit jaar zal de protestantse gemeente in Kerkwerve de organisatie van de bijbelquiz op zich nemen op donderdagavond 9 november. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Wilt u meedoen of komen kijken/luisteren? Hartelijk welkom! Aanmelden kan bij tinykieboom@kpnplanet.nl Maria en Jezus in de kunst door ds. Freek Schipper. Welkom op...

KBO

Wandeling Op de donderdag 16 november staat er weer een wandelingen op het programma. Zo rond de 10 personen gaan op pad onder begeleiding van natuurkenner Nico Baart. Als u  mee wilt: een telefoontje naar 414229 is voldoende. Koffieochtend Zierikzee De volgende koffieochtend op dinsdag 5 december heeft naturlijk een Sint-sfeertje! Koffieochtend Brouwershaven Op...

GERARDUSKALENDER

Elke dag een beetje spirit! De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een scheurkalender die opbeurt, of aanzet tot nadenken. Voor meer informatie: Mevr. Luijben-den Boer, Rijksweg 16, Oosterland, tel. 643390.

VERPLEEGHUIS CORNELIA

Dinsdag 26 september vond er in verpleeghuis Cornelia een woord- en communieviering plaats. De bewoners van de Cornelia die deze viering bezochten werden opgehaald van de diverse afdelingen door een aantal vrijwilligers en werden ontvangen in de zaal De Boei. Geestelijk verzorger Mevr. Lingen heet iedereen welkom, in het...