Algemeen

Kerk zijn we samen

“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Kerkbalans 2019:...

Het is in het geven, dat wij ontvangen

Eind november bracht ik voor de vijfde keer een bezoek aan het Palabanakinderdorp voor aidsweeskinderen in Zambia. Heel spannend was het toen ik na 16 uur vliegen in Lusaka de hoofdstad van Zambia landde. De recente cholera-uitbraak en de ebola die in de buurt woedden, hielden mij...

Terugtreden vice-voorzitter H. Maria Parochie Walcheren

Wegens gezondheidsproblemen heeft Marianne Cazemier-Kleij moeten besluiten om terug te treden als bestuurslid en vicevoorzitter van het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren met ingang van begin december jl. Zij heeft haar ontslag als bestuurslid aangevraagd. Dat zal formeel door het bisdom verleend dienen te worden. Dit kan...

Aanmelding voor het Vormsel

Op zaterdag 18 mei 2019 wordt aan de kinderen uit groep 8 het sacrament van het Vormsel toegediend. Dat gebeurt in de kerk van 's-Heerenhoek. Als uw kind nog niet is aangemeld voor de viering van het Vormsel, wilt u dan voor 14 januari 2019 het formulier invullen via deze link. De...

Openstelling Pastoraal Centrum

In verband met de feestdagen en de jaarwisseling zal het Pastoraal Centrum op de volgende dagen geopend zijn: donderdag 27 december 2018 donderdag 3 januari 2019 Op vrijdag 4 januari 2019 zal het Pastoraal Centrum gesloten zijn.

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

HOE SLUITEN WE BOEKJAAR 2018 AF?

Het jaar is nog niet ten einde, maar toch tekent zich nog een tekort af in de boeken van onze parochiekern. Deels verklaarbaar door de leegstand van de pastorie, die tot juni nog maandelijks voor inkomsten zorgde. Ervaring leert echter ook dat veel parochianen op het eind van het...

OECUMENE: SAMEN OP PAD/ SAMEN OP WEG NAAR DE TOEKOMST

2019 zal mede in het teken staan van samenwerking om diverse fronten: • Allereerst gaan we met de parochiekernen Lewedorp en Heinkenszand nauwer samenwerken om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke tekorten binnen koren, acolieten, misdienaars, beschikbaarheid van voorgangers en …kerkvolk. We willen wekelijks kerkdiensten blijven aanbieden, maar bewust...

PAROCHIEKERNGIDS 2019 OUDEJAARS-/NIEUWJAARSVIERING

Op maandagavond 31 december hopen we met velen samen te kunnen komen om in een dienst God te bedanken voor het afgelopen jaar; uiteraard vragen we ook steun en bemoediging voor hen die in het afsluitende jaar tegenslagen hebben moeten incasseren. Samenzijn wordt benadrukt door samenzang; de fanfare zorgt...

CARITAS KERSTACTIE

Rond de feestdagen in de maand december wil de Caritas weer wat extra’s doen voor de medeparochianen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We willen dit doen in de vorm van een boodschappenpakket. Na het grote succes van voorgaande jaren willen we ook dit jaar boodschappen inzamelen,...

EEN BIJZONDER LICHT 1

Oorspronkelijk zat er in het glas-in-lood-raam boven de hoofdingang van onze kerk een achthoekige omlijsting met een bijzonder licht. Op een foto uit midden dertiger jaren van de vorige eeuw is het nog waarneembaar, maar in de veertiger jaren is het verdwenen. Weinigen wisten waarom, totdat onze plaatselijke geschiedkenner...

H. Maria Magdalena, Goes

Optreden Bavo Dickens koor

Op vrijdag 7 december a.s. om 19:30 uur verzorgd het Bavo Dickens koor een klein concert in de Heilige Maria Magdalenakerk. gezongen wordt o.a: It come upan a midnight clear en In the bleak midwinter e.a.

R.K. DAMESKOOR CON AMORE: NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM

Met liefde zingt dameskoor Con Amore elk eerste weekend van de maand in onze sfeervolle Heilige Maria Magdalenakerk, onder de bezielende leiding van dirigent/organist Dhr. Tuur Remijn. Ook de uitvaarten en huwelijksmissen worden meestal door het koor gezongen. Met Pasen, Pinksteren en Kerstmis luisteren we ook vieringen op. Buiten de...

K.V.G. NIEUWS

We zijn opnieuw toe aan het laatste nummer van dit jaar, wat gaat het toch snel. We mochten ons verheugen op een zeer grote opkomst bij onze Theatermiddag met Zuinige Marie. Het was een hilarisch optreden, opnieuw hebben we van haar genoten. Of er een volgende keer komt wachten...

BLOEMENGROEP

In januari stoppen de dames van de bloemengroep. Zij hebben jarenlang met veel plezier en goed resultaat de bloemen in de kerk verzorgd. Wij zijn ze daar heel dankbaar voor. Maar u begrijpt het al: wij zijn op zoek naar nieuwe mensen, die de bloemen willen verzorgen. Als u tijd en...

KERSTDINER

De parochiekern Maria Magdalena in Goes organiseert op Eerste Kerstdag weer een sfeervol en gezellig kerstdiner. Dit diner is speciaal bedoeld voor iedereen die met Kerst door omstandigheden alleen is. Voor de meeste mensen is het toch het fijnste om Kerst in gezelschap te kunnen vieren. Er zijn 40...

H. Blasius, Heinkenszand

specificatie storting collectes 6-11-2018

eigen kerk: kas secretariaat ( misintenties) € 150,00 offerblok kaarsen Maria-Grot € 159,02 kaarsenkluis kerk € 289,03 ( Allerzielen ) collecte materialen kerkhofwerkers € 371,00 overig collectes eigen kerk € 464,95 subtotaal eigen kerk € 1.434,00 Caritas : 15/9 Pax Christie € 71,00 29/9 Diaconie eigen parochie € 69,00 14/10 Giro 555 ( Sulawesi )ingelaste collecte € 91,00 20/10 Missie...

KBO-NIEUWS

Wij nodigen u uit om samen met ons, onder deskundige leiding, een kerststukje te komen maken bij bloemisterij Wisse op 19 december om 14.00 uur. Voor materialen wordt gezorgd en onder het genot van een kop koffie beloofd het een gezellige middag te worden. De kosten voor leden zijn...

Bijzondere vieringen

23 december vindt weer het Festival of Lessons and Carols plaats in onze kerk, met medewerking van het vocaal ensemble Musica Cordis. Deze traditie heeft zijn oorsprong in de Anglicaanse kerk in Engeland. Via liederen, afgewisseld met lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, wordt het kerstverhaal gezongen en verteld. Christmas...

Overledenen 1 november 2017 tot 31 oktober 2018

12-11-2017 Jacobus Franciscus Courtin 89 jaar 03-12-2017 Petronelle Jozina van den Dries 88 jaar 23-12-2017 Bernard van Lamoen 58 jaar 27-12-2017 Cornelia Raas-Uitterhoeve 95 jaar 29-12-2017 Marc van der Meer 55 jaar 13-01-2018 Jacomina van Stee (zuster Victorina) 97 jaar 22-03-2018 Anna Hoondert-de Jonge 87 jaar 22-03-2018 Adriaan Johannes Clarijs 95 jaar 25-03-2018 Marinus Pieter Moison 75...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

OECUMENISCHE VIERING

Samen met de kerken van Hoedekenskerke, ‘s Heer-Abtskerke en Nisse vieren we op zondag 20 januari - de zondag van de eenheid - wat ons samenbindt, namelijk het geloof in Jezus Christus. In een oecumenische relatie als deze, weten we ons gezegende mensen. Het is boeiend om van elkaar...

DRIEKONINGEN 2019

Driekoningen is een feest dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Drie wijzen komen van verre om Jezus te begroeten. Zij brengen kostbare geschenken mee: goud, wierook en mirre, omdat zij in de sterren lazen dat er een bijzonder kind, een koningskind geboren was. Dan kun je natuurlijk niet...

KERSTBIJEENKOMST KBO

Traditiegetrouw organiseert de KBO voorafgaand aan het feest van Kerstmis een bijeenkomst voor al haar leden, uiteraard in kerstsfeer. Net zoals vorig jaar het geval was, wordt de viering in onze kerk gehouden; de rest van het programma zal plaatsvinden in dorpshuis De Burcht. Er is een gezellige maaltijd,...

LICHTJESFEEST RONDOM DE SCHOOL

Kinderen en leerkrachten vieren het feest van de geboorte van Jezus dit jaar op heel uitnodigende wijze. Zij trekken erop uit en laten het dorp meegenieten van voordrachtjes en licht. Tijdstip en route waren bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend, maar deze zullen tijdig...

JAARLIJKSE KERSTCADEAUTJES

Vanaf medio december kunt u mensen van de caritas of de bezoekersgroep bij u aan de deur verwachten, als u tenminste 75 jaar of ouder bent en u betrokken bent bij het wel en wee van onze geloofsgemeenschap. De bezoekers brengen u een kerstgroet vergezeld van een kerstpresentje. Het...

H. Eligius, Lewedorp

Vergaderingen en bijeenkomsten

2 januari 2019: KVO 15.00 uur – 17.00 uur

Nieuwjaarsreceptie.

Evenals voorgaande jaren willen wij u weer de mogelijkheid aanbieden om op de eerste zondag van het nieuwe jaar elkaar de beste wensen aan te bieden. We willen dit doen op zondag 6 januari na afloop van de kerkdienst in het parochiezaaltje onder het genot van een kopje koffie en...

Kerst(gezins)viering

Een licht zijn voor elkaar Eerste Kerstdag is er weer een gezinsviering met medewerking van pastor Wiel Hacking en koor Con Dios. We hebben weer geprobeerd er een leuke viering van te maken. We kunnen dit natuurlijk niet alleen! DUS: neem je broertje, zusje, vader, moeder, oom, tante en ga...

Kindernevendiensten en crèches in december 2018 en januari 2019

• 16 december, extra (oecumenische adventsviering). • 6 januari 2019. • 20 januari, extra (oecumenische viering). We hopen weer veel kinderen te verwelkomen. Vind je het leuk om ons te helpen? Wij horen dat dan graag. Wij zouden het fijn vinden om extra ondersteuning te krijgen van een aantal vaders, moeders, opa’s,...

Van Harte welkom bij de caritas Petra

Van e welkom bij de caritas Petra Het Caritasbestuur van parochiekern Lewedorp is blij met een nieuw lid dat onze groep komt versterken. Petra Goetheer hebben we bereid gevonden om deze taak te vervullen. We wensen haar veel succes toe en hopen op een prettige samenwerking. De Caritas.

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

ZONDAG VAN DE EENHEID

Op 20 januari a.s. vieren wij weer de Zondag voor de Eenheid. Zoals gebruikelijk doen wij dit weer samen met de protestantse DEO-gemeente in Driewegen. Centraal staat dit keer Indonesië: een land met 265 miljoen inwoners, 1350 etnische groepen, 10 % christenen. Een enorm en nog steeds groeiend verschil...

NIEUWJAARSTOESPRAAK EN -RECEPTIE

Zaterdag 5 januari 2019 is het weer zover. Tijdens de viering van 19.00 uur mag ik, als voorzitter van parochiekern O.L.V. Hemelvaart Ovezande, de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak houden. Dit jaar zullen we samen terug kijken op het zesde jaar als parochiekern van de Pater Damiaanparochie. Er waren in 2018 weer...

OUDJAARSVIERING

Maandag 31 december om 19 uur is er in onze kerk de jaarlijkse oudjaarsviering. Zoals altijd wordt de muziek en zang verzorgd door koor ‘Oal In’. Ook deze keer wil het koor graag weer een collecte houden om een keer iets leuks te kunnen gaan doen met de koorleden....

KERSTMIS

Een sterretje Een kaarsje Een sfeervol versierde kerk De dennenboom staat te geuren Komen jullie ook onze kerstvieringen kleuren? De kerstnacht vangt aan om 22.00 uur en zal worden opgeluisterd door het koor Oal In met een verrassingsoptreden. Op 1e kerstdag vangt de viering aan om 09.30 uur. Het Pius X-koor zal de viering van...

SINT MAARTEN

Op de tweede zaterdag van november vierden we het feest van Sint Maarten met kinderen en parochianen op een heel bijzondere manier. Tijdens de kindernevendienst kwam Sint Maarten zelf zijn verhaal aan de kinderen vertellen. Met de gordijnen dicht, lantaarntjes aan en de wind die om de pastorie heen...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Mooi en lelijk

In de klas hebben we de afgelopen weken gekeken wat we mooi en lelijk vonden. Meestal waren we het wel met elkaar eens, maar sommige dingen of dieren vonden sommige kinderen mooi en andere kinderen juist niet. Dat is niet erg, want we hoeven niet allemaal dezelfde smaak te...

Week van Gebed 2019

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Op zondag 20 januari 2019 houden wij een oecumenische viering. Meer informatie tijdens de wekelijkse mededelingen in januari...

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maand oktober € 8,90 opgebracht.

Kerstsamenzang

Op zondag 16 december 2018 vindt om 19.00 uur in samenwerking met de Hervormde gemeente Hansweert/Schore en muziekvereniging “Scheldegalm” weer de jaarlijkse Kerstsamenzang plaats in onze parochiekerk te Hansweert. Voorgangers zijn Wiel Hacking en Hans Meijer.

H. Willibrordus, Zierikzee

VESPERVIERING

Op zondag 16 december is er om 16.00 uur weer een vesperviering in Zierikzee.

TERUGBLIK WILLIBRORDZONDAG

Een zondag (4 november) waarop we onze patroonheilige herdenken en ook altijd stilstaan bij onze eigen parochie. Het was een mooie viering, waarin ons koor weer fantastisch de muzikale ondersteuning verzorgde. Aan het eind van de viering kreeg Wim Doeswijk uit handen van pastoor Van Hees een Diocesane onderscheiding....

KERSTMARKT

Hartelijk welkom op onze jaarlijkse kerstmarkt op zaterdag 15 december in en rond de Willibrorduskerk van 10-16 uur. We hebben weer een gevarieerd aanbod met van alles wat. Een aantal goede doelen, zoals Dorcas, Rode Kruis, Kika, Parkinson, het Blindeninstituut en kraampjes waarvan de opbrengst is voor Afrika, Tibet...

CARITAS

Adventsviering De jaarlijkse adventsviering voor de senioren op woensdag 19 december begint om 16.30 uur met een heilige Mis in de Willibrorduskerk. Voorganger is pastoor van Hees en ons Ceciliakoor verzorgt het muzikale gedeelte. Daarna ontmoeten we elkaar in het parochiecentrum voor een gezellig samenzijn en een broodmaaltijd. Parochianen van...

VIERINGEN HAAMSTEDE

Onze kerk is gedurende de winter gesloten. Op kerstavond 24 december zal er om 20.00 uur wel een feestelijke viering zijn. De kerststal staat klaar en een kwartier van te voren zullen we bekende kerstliederen zingen in onze sfeervolle kerk. U kunt meezingen: ga rechts vooraan in de kerk zitten...