Algemeen

Kinderen maken niet alleen kennis met verhalen uit de Bijbel. Ze leren spelenderwijs dat gebeurtenissen uit hun leven passen bij de dingen die vroeger gebeurde. We noemen dat ook wel ‘spiegel- of sleutelverhalen’. Kinderen herkennen zich vaak in die verhalen en kunnen dan makkelijker de koppeling maken met het...

Luisteren naar verhalen van Jezus en doorvertellen is een manier om het enthousiasme, het vuur van ons geloof door te geven. Verhaal over de eerste vrienden van Jezus naar het evangelie van Lucas 5 Simon Petrus heeft de hele nacht gevist. ’s Nachts is de beste tijd om te vissen. Maar vannacht heeft hij...

Voor hen die er behoefte aan hebben om in alle rust te praten over het leven en de dood. Tijd maken om naar elkaar te luisteren naar een ervaring van het verlies van een dierbare Juist nu niemand er meer naar vraagt. Daarom willen we deze ochtenden tijd maken om...

Hoewel sociale verbondenheid van belang is in alle fasen van het leven, is dat zeker zo als mensen ouder worden. Ouderen hebben relatief vaker te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals het verlies van werk, het overlijden van dierbaren, fysieke beperkingen of geestelijke achteruitgang. Ze moeten leren omgaan met deze omstandigheden en...

Aankondiging voor uw agenda Lezing: Christenen in het Midden-Oosten Als bakermat van onze beschaving en van drie religies is het Midden-Oosten zowel gezegend als vervloekt. Het gebied is al eeuwen lang toneel van strijd. Nu vluchten miljoenen Christenen uit Irak en Syrië voor fundamentalistisch geweld. Kerk in Nood steunt hen ter...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

Gewoontegetrouw wil de Liturgische Werkgroep een Mariaviering houden in oktober. Ook dit jaar handhaven we deze traditie; Op dinsdag 24 oktober om 19.00 uur zullen lectoren, basisschoolkinderen en dameskoor samen deze viering verzorgen.

Het bezit en onderhoud van een website mag je best vergelijken met de aanschaf van een huisdier. Het hebben van een website is geen punt, maar dan begint het werk pas…actualiseren moet eigenlijk dagelijks plaatsvinden, maar wie heeft er tijd om deze dagtaak op te pakken? Ook onze kern heeft...

Vanaf heden worden alle bladen op naamsticker bezorgd. Voor onze ledenadministratie houden we makkelijker overzicht over aantallen en kosten. Kerkbijdrage en parochieblad zijn echter niet automatisch gekoppeld aan elkaar, maar na intern overleg hebben we als parochiekerncommissie wel voor 2017-2018 besloten een ieder die kerkbijdrage betaalt, het blad te laten...

Bij het vorige nummer van Parochienieuws vond u een acceptgiro voor kerkbijdrage. Met name hen, die niet via internet kunnen of willen betalen vragen elk jaar om dit betaalmiddel. Eenmaal per jaar delen we ze dan ook aan iedereen uit, die als lezer van ons Parochienieuws bekend zijn. U bepaalt...

Voor de zomervakantie gaf Lotte aan dat ze wilde stoppen met het misdienaarswerk in onze kerk. Zij startte na haar Eerste Communie met deze taken en was iemand waarop je altijd kon rekenen als ze de beurt had. Natuurlijk vinden we het jammer dat je onze groep verlaat, want het...

H. Maria Magdalena, Goes

Op woensdag 2 augustus is mevrouw Trudy Arts door burgmeester René Verhulst onderscheiden met de Frans Naereboutpenning van de gemeente Goes. Zij ontving de onderscheiding voor haar inzet als vrijwilliger bij de pastorale dienst in het ziekenhuis in Goes. (voorheen Sint Joanna en Bergzicht). Mevrouw Arts zet zich, namens de...

De vakantie zit er weer op. Ik hoop dat u allen een fijne vakantie hebt gehad. Jammer dat ik het vorig nummer heb gemist, was door omstandigheden er even niet bij. De eerste activiteiten zijn ook al weer geweest. De inloopsoos is gestart op 5 september en het Gilde op 6...

Op donderdag 12 oktober organiseert de werkgroep Elisabethdiaconie van Goes weer een omgekeerd huisbezoek met als thema ‘Thuiskomen bij jezelf’ verzorgd door Riet de Koning, die als verpleeghuispastor heeft gewerkt. “Wat is er te zeggen over thuiskomen bij jezelf? Natuurlijk zijn we wie we zijn en zijn we als persoon...

Op zaterdag 30 september om 19.00 uur gaan we het werkjaar openen met een viering verzorgd door de drie koren en in de middag willen we een rommelmarkt houden met nog diverse andere activiteiten, zoals oliebollen verkopen. We sluiten de middag af met een kopje soep en een broodje....

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Blasius, Heinkenszand

Eigen kerk: 7/8 zangochtend            €   51,25 eigen kerk 15/7 t/m 7/8 € 528,95 Caritas: 15/7 Voedselbank                   € 66,50 5/8 Diaconie in eigen parochie € 66,00

Jammer dat ons reisje, gepland voor 31 augustus ’17 (o.a. Stormvloedkering, Grevelingen en Chocolade atelier in Ridderkerk) wegens geringe deelname niet door kon gaan. En dat nog wel met samenwerking tussen afd. Lewedorp en Heinkenszand. Zonde van alle moeite die we hierin hebben gestoken. Maar we kunnen alleen maar hopen:...

In de maand oktober worden er in onze kerk weer Rozenkransvieringen gehouden. Deze worden voorgegaan door de eigen lectoren. Het Dameskoor verzorgt weer de mooie Marialiedjes. Graag willen we onze moeder Maria eren en danken. Het zou fijn zijn als we deze vieringen kunnen blijven doen. Hiervoor is het van belang dat u, door...

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

Van Margriet Franse-Rentmeester kreeg ik de pen om een stukje in Parochienieuws te schrijven. Ik ben immers nog steeds een echte ‘Kwedamse’ en iedereen in Kwadendamme kent de de naam Verbeek van de supermarkt. Als één van de acht dochters en vier zonen ben ik nummer acht in de...

De collectie ansichtkaarten is uitgebreid met twee nieuwe plaatjes: een prachtig sfeerbeeld van de sacramentsprocessie en ook een hele mooie afbeelding van de kerststal. De kaarten zijn, net als de andere, verkrijgbaar voor de prijs van € 1,-. Ook is er weer een nieuwe serie postzegels voor de verkoop...

Sint Bonifacius is de patroonheilige van onze grote, rooms-katholieke kerk. Nu zou Kwadendamme Kwadendamme niet zijn zonder deze kerk, daarom is het nieuwe ommetje - een wandeling van een kleine vijf kilometer door en om het dorp - genoemd naar Bonifacius. Op deze wandeling kan men de heilige enkele...

Op zondag 29 oktober is er een speciale viering, verzorgd door zangkoor Singing Voices. De viering heeft als thema ‘Licht’. Nadere informatie vindt u in de Bonifaciusbode en het volgende nummer van Parochienieuws.

Op zondag 3 september zaten we buiten, zoals we dat eigenlijk ieder jaar proberen te doen vlak na de zomervakantie. Het succes van zo’n buitenviering heeft een directe relatie met de weersomstandigheden, die bepalen immers of het kerkelijk feestje door kan gaan. We hebben deze keer enorm geboft, want...

H. Eligius, Lewedorp

01 januari Adoptiekind € 68,95 29 januari Armoede dichtbij € 48,95 05 februari Memisa € 34,75 05 mrt/ 08 apr Vastenactie €244,13 23 april Lokale Caritas € 77,91 07 mei Tear Fund € 58,25 04 juni Diaconie € 65,10 Wij willen iedereen bedanken die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Hiermee kan onze medemens geholpen worden. Caritas kern...

Op zondag 17 september hebben de RK en PC kerken een oecumenische viering in de PC.kerk. De aanvang van de viering is om 10.30 uur, maar er is al om 10.00 uur koffie in het zaaltje. De dienst met als thema ‘de kracht van de verbeelding’ zal worden voorgegaan door pastor...

In het vorige nummer van Parochienieuws stond een dankwoord aan Ad Lijmbach, ter gelegenheid van zijn pauselijke onderscheiding. Bij de uiteindelijke druk van het blad is een deel van de tekst weggevallen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling en deed onrecht aan de bijdrage die Ad de afgelopen tientallen...

11 september: Caritas 19.30 uur 20 september: gereserveerd voor pastor Jeanine Heezemans 25 september: parochiekernvergadering 19.30 uur 03 oktober: Woord- en Communie 20.00 uur 25 oktober: lezing ‘Kerk in nood’ pastoor Van Hees, 20.00 uur.( zie informatie bij algemeen deel, voor in dit blad) In de parochiezaal tenzij anders vermeld.  

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

De vakantie is nog maar net achter de rug, en nu houden we ons al bezig met de volgende kerststallentocht. We kunnen er maar beter op tijd bij zijn, want alles gaat zo snel. Op zaterdag 16 december is het al zover: dan toont Ovezande zijn kerststallen weer aan...

Op zondag 1 oktober om 9.30 uur mogen alle huisdieren of knuffelbeesten weer mee naar de kerk. Zij zullen dan aan de lijn, in mand, kooi of in de armen van hun baasjes, de speciale dierenzegen ontvangen. De wat grotere viervoeters worden na de viering in de kerktuin gezegend. Pastoor...

Onze dorpstuin verandert langzaamaan van kleur. De zomerse bloeiers gaan over in de herfsttinten. Het sedum (vetkruid) begint al roze te kleuren en de herfstasters laten al wat blauw zien. Dan besef je toch weer dat een jaar zo snel gaat. Nog even en de bladeren vallen weer in de...

In onze groep misdienaars heeft een kleine wisseling plaats gevonden. Na een jaar lang misdienaar te zijn geweest, gaat Teun Steenblok er mee stoppen. Dank je wel, Teun, voor de keren dat je in mis hebt gediend! We hopen je zeker nog weleens te zien. Maar er heeft zich ook...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Op zondag 24 september 2017 wordt de 17e Answester Dweildag gehouden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt de dweildag geopend met een viering in onze parochiekerk, waarin de dweilband van muziekvereniging “Scheldegalm” enkele nummers ten gehore zal brengen. Jeanine Heezemans is deze zondag voorganger in de dienst die om 11.00...

De bloemenpot heeft in de maand juli € 16,40 opgebracht.

H. Willibrordus, Zierikzee

Cantatevesper in de Gasthuiskerk op 15 oktober om 16.30 uur. Te horen zal zijn: cantate BWV 106 “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” en van Joh. Brahms “Warum ist das Licht gegeben dem Muhseligen”. Met medewerking van koor “Luscinia” onder leiding van Wim Boer. Lezing “euthanasie” en “voltooid leven” Op zondag...

Lezing Over 500 jaar Reformatie op zaterdag 7 oktober van 10.00 - 12.00 uur in het parochiecentrum. Pastoor van Hees zal een lezing houden over 500 jaar Reformatie en de houding hierin van de R.K. kerk. Leden van de parochiekerncommissie, de werkgroep Haamstede en leden van de protestantse kerkenraden van...

Koffieochtenden Op de dinsdagen 3 oktober en 7 november in het parochiecentrum in Zierikzee van 9.30 - 12.00 uur en op woensdag 11 oktober in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven om 10.00 uur. Klaverjasavonden Na het succes van vorig jaar, gaan we ook dit jaar weer maandelijks klaverjassen. We starten op 22 september...

Zeer aangenaam verrast wil ik jullie bedanken voor de gift van € 180,00 voor de diaconiepot van de gevangenis in Middelburg en Hoogvliet. Ook uiteraard namens de gedetineerden een bedankje. Ik zal er voor zorgen dat het geld een goede bestemming krijgt. Ineke van de Par, aalmoezenier

Caritas collectes Schouwen-Duiveland: Zierikzee  Haamstede  Totaal 2 juli.  : € 152,05   € 141,45     € 293,50 voor diaconale projecten bisdom 6 aug. : € 82,90     € 81,60       € 164,50 voor pastorale zorg gevangenis De caritascollecte van 1 oktober is voor financiering van de Adventsviering voor ouderen....