vrijdag, juli 20, 2018

Algemeen

Belangrijke bestuursmededeling

Mededeling van de besturen van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde H. Pater Damiaanparochie Noord en Zuid Beveland en Schouwen Duiveland en de H. Maria Parochie Walcheren De bisschop van Breda Mgr. Dr. Jan Liesen heeft na overleg met pastoor drs. Paul De Maat en pastoor drs. Fons Van Hees per brief van 25...

afstand

De Heilige Pater Damiaanparochie is qua oppervlakte een opvallende parochiegemeenschap: acht kernen die geografisch gezien ver uiteen liggen, maar toch samen EEN geloofsgemeenschap vormen. Tussen Lewedorp en Rilland liggen hemelsbreed zo’n dertig kilometer, maar per auto ben je minimaal 25 minuten onderweg. Een pastor maakt in het weekend dus...

pastor Jeanine Heezemans met pensioen

In april heeft Jeanine Heezemans aan het pastoraal team en parochiebestuur te kennen gegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden als pastoraal werkster. In september gaat ze op haar verzoek met vervroegd pensioen. In het weekend van 15/16 september zal ze voor het laatst voorgaan, maar hierover zal later meer...

afsluiting schooljaar 2017-2018

Op alle scholen zullen kinderen afscheid nemen van leerkrachten en klasgenoten en op sommige plaatsen kiest men daar ook het kerkgebouw voor, zodat alle mensen weten wie ‘de grote stap’ gaat maken. Herinneringen ophalen en bewaren zijn belangrijk, want er gebeurt veel in een schooljaar. Leuke en minder leuke...

MARIA OMMEGANG BERGEN OP ZOOM

De Maria Ommegang is een dankstoet ter ere van Maria en wordt jaarlijks uitgevoerd omdat Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog groot oorlogsleed bespaard is gebleven. Hoofdthema van de Maria Ommegang is de uitbeelding op straat van de zeven Vreugden van Maria. De stoet is qua vorm en samenstelling...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

CLUSTERVERBAND WEST

Afgevaardigden van de parochiekernen Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek kwamen maandag 28 mei samen in de Willibrorduszaal om te overleggen hoe ze de onderlinge samenwerking verder kunnen uitbreiden dan enkel afstemming dienstenrooster. De meningen waren opvallend gelijkluidend: meer overleg, meer samen voorbereiden en zo mogelijk samenwerken in bestellen liturgieboekjes (kostenbesparend), uitwisseling...

KERK & KUNST

Kitsch is het zeker niet; kunst zeker wel: de beeldhouwwerken van Omer Giellet (priester-beeldhouwer 1925-2017). Een zevental jaren geleden kregen we twee beelden aangeboden, die na een tijdelijke plaats in de kerk toch werden ‘verbannen’ naar een plaats buiten de kerk. Het mystieke houtsnijwerk van Maria is verworden tot...

KERKSNUFFEL EN JAARMARKT

Tientallen jaren lang trokken ze gezamenlijk op: jaarmarkt en kerksnuffelmarkt. Tot 15 juni 2018 toen we mochten vernemen dat de geplande Luikse Markt (slechts een kopie van de eertijds succesvolle actie van de plaatselijke ondernemersvereniging) ineens niet doorging…. De dames van de Kerksnuffel waren nog net niet in shock, want...

Vertrek Maria Bornhijm

Elders in dit blad vindt u een vraaggesprek met Egbert en Maria Bornhijm naar aanleiding van hun vertrek uit ’s-Heerenhoek en uit Zeeland. We danken in dit kader Maria in het bijzonder voor haar bijdragen als gastvrouw, kosteres en buurvrouw van de kerk. Kostergroep- liturgische werkgroep- gastvrouwen van Willibrord en...

AAN DE GROTE KLOK

In het recente verleden hebben we ons parochieblad voorzien van een sticker met naam en adres + wijkaanduiding. De bezorgers van ons PN-blad weten dan exact welke adressen bezocht moeten worden. Er kunnen echter ook brieven verzonden worden met een meer persoonlijke inhoud, of mededelingen inzake parochiebijdragen. Deze brieven moeten...

H. Maria Magdalena, Goes

KBO GOES – Nieuws

De vakantieperiode is weer aangebroken, maar dat wil niet zeggen dat er binnen de KBO-afdeling Goes niets gebeurt. Integendeel! In deze maanden zonder activiteiten werken we deze voor het volgende jaar verder uit. Nu wordt er verder gewerkt aan de details van een gevarieerd programma. Na de vakanties beginnen we...

DRIE KONINGEN COLLEGE

Elk jaar gaan wij samen met onze partners ergens eten. Dit jaar hebben we samen een gezellige BBQ georganiseerd. We hadden schitterend weer en een mooie locatie, diverse drankjes en vlees. Graag wil ik jullie bedanken (collectanten) voor de gezellige avond en natuurlijk ook Henk en Anja bedankt voor het...

CARITASCOLLECTEN 2018

6 – 7 januari 2018 : € 154,47 Bijzondere noden parochianen 3– 4 februari 2018 : € 276,30 Cordaid Memisa 3 – 4 maart 2018 : € 191,34 Elisabethdiaconie 17 – 18 maart 2018 : € 503,36 Vastenactie 2018 7 – 8 april 2018 : € 188,20 Cordaid Mensen in Nood Hartelijk dank voor uw gulle gaven, Caritaskern Goes

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Blasius, Heinkenszand

collectes april / mei 2018

* collectes eigen kerk april/mei € 1.406,90 subtotaal eigen kerk                 € 1.406,90 Caritas : 7/4 Diaconie in eigen parochie  € 100,75 21/4 roepingenzondag               € 44,00 19/5 Ned. Missionarissen           € 87,00 subtotaal caritas      ...

Nieuw bestuur KBO

Tijdens de jaarvergadering op 3 mei is op waardige wijze afscheid genomen van mw. M. van ’t Westeinde-van den Dries als voorzitter van de KBO Heinkenszand. Na verkiezingen ziet het bestuur er nu als volgt uit: C. Kalwij-Snel, voorzitter A. Courtin, secretaris M. Menheere, penningmeester J. van der Meer-Stevering, lid J. Aley-van de...

KBO HEINKENSZAND GAAT NAAR DEN HAAG

Op donderdag 17 mei ging een bus met maar liefst 39 KBO’ers uit Heinkenszand naar het gemeentemuseum van Den Haag. Om 09.00 uur vertrok het gezelschap met de zogenaamde Museumplusbus op het Kamilleplein voor een leuk dagje uit; een reis die werd gesponsord door de Bankgiroloterij. Toen de bus...

Oproepje.

Tijdens de rommelmarkt op 8 en 9 september hebben wij mensen nodig die willen helpen met opbouwen en verkopen. Wie wil ons helpen? Meld je aan bij Philie Frankevijle of Addie Nelen.

Geheugensteuntje. Rommelmarkt ten bate van de Heilig Blasiuskerk.

In het monumentenweekend, 8 en 9 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een rommelmarkt. De opbrengst is bestemd voor verschillende projecten van de parochiekern. Naast een rommelmarkt is er ook koffie, thee, frisdrank, wafels en gebak te koop. Ook kunt u er terecht voor Zeeuwse babbelaars. Heeft u spullen...

H. Bonifacius, Kwadendamme

KERKBALANS 2018

Bij de vorige editie van Parochienieuws was een flyer gevoegd met daarin een oproep voor het betalen van uw jaarlijkse bijdrage aan onze parochiekern, de zgn. Kerkbalans. Ook stond daarin informatie te lezen over de tarieven van het kerkhof en een beknopte weergave van de resultaatrekening van onze geloofsgemeenschap...

AFSLUITING SCHOOLJAAR

Met meester Ivo, adjunct van de Mgr. Heiligersschool, blikken we terug op het afgelopen jaar en staan we stil bij wat er is gebeurd. Haalden we goede cijfers of misschien minder goede? Maakten we vrienden voor het leven, of misschien maar voor even? We hebben gespeeld en gelachen, deelden...

50-JARIG PRIESTERJUBILEUM (2)

Pastor Leo Peeters vierde zijn jubileum met een mooie, feestelijke eucharistieviering met af en toe een serieuze, diepzinnige ondertoon. Het thema van de viering was ‘Dankbaar omzien, stilletjes vooruitzien’ en dit thema kwam vooral goed tot uiting in zijn zeer persoonlijke slotgebed. Het gevierde priesterschap begon in het turbulente...

GEEF DE PEN DOOR (22)

Hallo, ik ben John Vroonland. Na ruim veertig werken als chauffeur op de weg ben ik nu alweer tien jaar in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Daardoor kan ik mezelf nu als vrijwilliger inzetten voor de kerkhofploeg. Verder heb ik nog een volkstuintje en maak ik graag samen met...

H. Eligius, Lewedorp

Vergaderingen en bijeenkomsten

2 juli 2018 Parochiekernvergadering 19.30 uur 27 augustus Parochiekernvergadering 19.30 uur

Een kerk zonder muren, laat maar tochten.

Het was nét iets te veel tocht die zondag 17 juni om de traditionele campingdienst van de gezamenlijke Lewedorpse kerken en Nieuwdorp buiten te doen. Daarom had de familie Dekker ervoor gezorgd dat in de schuur van camping Buitenhof een prima sfeer was geschapen om daar de viering te...

Huwelijksvoltrekking

Maandag 11 juni vond in onze kerk de huwelijksvoltrekking plaats van Conny de Jager en Ricky van der Borgt. In een huwelijksdienst voorgegaan door Pastoor Fons van Hees werden Conny en Ricky in de echt verbonden. Tijdens de dienst werden liederen afgespeeld die het bruidspaar zelf uitgezocht hadden en voor...

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

MARIA HEMELVAART

Dit jaar vieren wij het feest van Maria Hemelvaart op zaterdagavond 11 augustus. Dat is het weekend dat het dichtst bij 15 augustus ligt, de eigenlijke feestdag van Maria, de patrones van onze parochiekern. In de viering, die uiteraard in het teken van Maria zal staan, gaat pastoraal werker...

VIERING TIJDENS KLOMPPOP

Op zondag 27 mei vond er in de festivaltent, evenals vorig jaar, weer een sfeervolle kerkdienst plaats tijdens het Klomppop festivalweekend. Deze viering werd door zo´n 110 mensen bezocht. De reacties waren wederom zeer positief. Bijzonder tijdens de viering was de doop van Soof Remijnse, dochter van 2 vrijwilligers van...

ACTIE VOEDSELBANK : GROOT SUCCES

Op zaterdag 19 mei was de pastorietuin van Ovezande omgetoverd tot een sfeervolle zomermarkt. Het was er de ideale locatie voor. De werkgroep Caritas voerde samen met de kinderen van basisschool De Zandplaat actie om geld in te zamelen voor de Voedselbank in Goes. Er was van alles te doen...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Oecumenische buitendienst.

Op zondag 12 augustus zal er om 9.30 uur een oecumenische openluchtdienst worden gehouden. Voorgangers zijn Jeanine Heezemans en Erik Tramper. De viering wordt gehouden op het grasveld bij het “Jeugdhonk Answest” aan de Binnenhaven. Graag een stoeltje meenemen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie en...

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maand mei € 18,20 opgebracht. Namens de bloemengroep hartelijk dank.

H. Willibrordus, Zierikzee

MOTETDIENST

Op zondag 23 september is er in de kerk van Renesse een motetdienst van Felix Mendelssohn “Richte mich Gott” En “Wie der Hirsch schreit” Psalm 42 uitgevoerd door koor Luscinia onder leiding van Wim Boer. Voorganger is ds. Piter Goodijk, aanvang 16.30 uur.

KBO

Mosselmaaltijd Voor onze leden organiseren we jaarlijks een mosselmaaltijd in ons parochiecentrum. Ook dit jaar gaan we daar, hopelijk, weer een geslaagde avond van maken op zaterdag 28 juli. Vanaf 17.00 uur bent u welkom en om 18.00 uur gaan we aan tafel. U kunt zich daarvoor opgeven bij Kees...

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op zondag 27 mei waren er 4 communicanten in de laatste communieviering in de regio. Juliette, Boris-Jan, Jesse en Jarno zagen er mooi uit en mochten voor het eerst de hostie ontvangen van pastoor Van Hees. Ze hadden zich goed voorbereid onder leiding van juf Ine. Ze zijn in...

TOCHTGENOTEN

80 mensen uit Spanje, Zweden, België, Frankrijk, Duitsland, maar ook uit Nederland kwamen dit jaar voor het internationale Pinksterkapittel naar Haamstede. Ze vierden op 24 mei samen met ons het hoogfeest van Pinksteren tijdens de eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw op Zee kerk van Haamstede. De voorbede “de...

OPBRENGST CARITASCOLLECTE

Zierikzee Haamstede Totaal 6 mei: € 109,45 € 85,79 € 255,19 voor vervoer voedselbank. 3 juni: € 114,80 € 193,30 € 308,10 voor diaconale projecten Bisdom Breda. Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste plek terecht komen. Op 1 juli is de Caritascollecte bestemd ter ondersteuning van eigen...