Algemeen

Feestelijke viering 60 jarig jubileum in de O. L. V. op Zee kerk in Haamstede

Tijdens het zingen van het intrede lied op 14 juli kwamen celebranten, acolieten en lectoren binnen in een feestelijk versierde kerk. Velen waren naar Haamstede gekomen om het 60 jarig jubileum van deze toeristenkerk te vieren. Vicaris Paul Verbeek verraste ons in zijn homilie met beeldvorming. Ook...

Oecumenische viering met Hemelvaart

Een dikke twintig mensen waren present om te gaan wandelen in de omgeving van Ovezande. Een mooie traditie die sinds jaren wordt voortgezet, voorafgaand aan de oecumenische viering met Hemelvaart. Ad Schenk gaf tekst en uitleg bij onder andere de Mariakapel in het veld en bij de...

Geloofsgesprek: een ritme vinden voor verstilling en gebed is een uitdaging

“Het Bisdom Breda heeft een lange traditie om een bedevaart te organiseren. De bedevaart in oktober 2019 is de vijfde keer dat we op reis gaan. Het voelt goed om met elkaar rond de bisschop op bedevaart te gaan. Je bent samen onderweg en voelt de verbondenheid...

Wegdromen met Jozef

Op de website Geloven in de Delta heeft journalist Wim staat een mooie impressie geschreven van de tentoonstelling met beelden van Sint Jozef en de heilige Familie in de kerk van Ovezande: https://www.gelovenindedelta.nl/wegdromen-met-jozef/

Afrikadienst in Haamstede

Op zondag 2 juni komt het beroemde Afrika-Engakoor weer naar Haamstede. Voor de vierde keer wordt in de O.L.Vrouwe op Zee kerk weer een speciale Eucharistieviering gehouden ten bate van de aidsweeskinderen van het Palabanakinderdorp in Zambia met Pastoor van Hees als voorganger. Het...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

Een flitsende communieviering

De titel doet iets anders vermoeden dat de werkelijkheid, maar het moet wel gezegd worden. Op Hemelvaartsdag deden 11 kinderen hun eerste heilige communie onder leiding van pastoor Fons van Hees. Dat je van brood alleen niet kunt leven, begrepen de kinderen al langer, want dat was...

Een zingende kerk

Tijdens gospeldiensten met name in het buitenland zie je kerkgangers enorm enthousiast meezingen tijdens de liturgie. Minstens de handen gaan in de lucht, maar bij de meesten zijn lichaam en geest volledig in overeenstemming met hun gevoel van blijdschap.Het zou een droom, misschien wel een wonder betekenen,...

Werk in onderhoud

Niet alleen de buitenkant van onze kerk zal binnen afzienbare tijd extra aandacht en onderhoud krijgen, maar ook de binnenkant schreeuwt om herstelwerk. Als het een kwestie van spons en zeem was, viel het allemaal wel mee. Scheuren in het pleisterwerk van zijingang en bladderende verf van...

PLEKKEN VAN PLEZIER

Bij deze titel denk je niet meteen aan een kerkgebouw, maar toch heeft de culturele raad van de gemeente Borsele gemeend dit jaar het middelpunt van alle activiteiten in ’s-Heerenhoek te leggen en wel heel concreet in de Heilige Willibrorduskerk.Wie ’s-Heerenhoek zegt, denkt meteen aan carnaval en...

H. Maria Magdalena, Goes

KERKVIERING OP ZONDAG THUIS VOLGEN

In 2018 hebben we als parochiekerncommissie nagedacht over de mogelijkheden om de kerkviering ook thuis bij de parochianen mogelijk te maken. Dit zou kunnen door alleen luisteren naar elke kerkdienst of de mogelijkheid om de viering mee te maken met beeld erbij. De voorkeur van de parochiekerncommissie...

K.V.G. NIEUWS

Beste lezers, ik kom u nog even lastig vallen met wat veranderingen.Zoals jullie weten ben ik gestopt met de afspraken en heeft Willy Janse die overgenomen.Ik blijf wel in het bestuur maar dan als lid. Er gaan echter meer dingen veranderen.Ardi Zweedijk draagt haar functie als voorzitter...

CARITASCOLLECTEN 2019

6 – 7 april 2019 : € 316,37Vastenaktie4 – 5 mei 2019 : € 171,00 Hospice Het Clarahofje Hartelijk dank voor uw gulle gaven, Caritaskern Goes

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Blasius, Heinkenszand

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op 13 mei was het dan zover 6 kinderen uit onze parochie mochten voor het eerst te communie. Ze hadden veel geoefend en veel geleerd voor deze dag. Het was een hele mooie viering.op de foto staan op de eerste rij: Emma, Ruben en Tessop de tweede...

Tweedaagse rommelmarkt ten bate van de Heilig Blasiuskerk.

In het monumentenweekend, 14 en 15 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een rommelmarkt. Heeft u spullen op zolder of in de schuur staan waar u toch niets meer mee doet en waar iemand anders misschien heel blij mee is, gooi het dan niet weg,...

OPROEP

Om deze rommelmarkt te kunnen houden hebben we veel helpende handen nodig.We zoeken mensen om de spullen buiten te zetten, de kramen in te richten, tenten op te bouwen, de spullen te verkopen en alles weer op te ruimen.Voelt u hier iets voor en wilt u helpen...

Ziekenzalving

Op woensdag 22 mei heeft de Ziekenzalving van parochiekern Heinkenszand in Poelwijck plaats gevonden. Deze zalving vindt plaats in het kader van twee wekelijkse vieringen aldaar. De kern Heinkenszand is er te gast. Voorganger was Pastoor van Hees, die ook voorging in de Eucharistie. Het is een...

specificatie collectes periode 13/4 t/m 1/6-2019

eigen kerk: kaarsengeld € 191,60misintenties € 331,26overig collectes eigen parochie € 1.524,54subtotaal eigen kerk € 2.047,40Caritas : 12/5 roepingenzondag € 54,001/6 Diaconie in eigen parochie € 46,00subtotaal caritas € 100,00Totaal € 2.147,40

H. Bonifacius, Kwadendamme

GEEF DE PEN DOOR (28, VERVOLG)

Vervolgens kwam het kosterschap in beeld met inbegrip van rommelmarkten en restauratie-commissie ten bate van de kerk, bijgestaan door Annie met het verzorgen van was- en strijkgoed en koffiediensten. Ook maakte zij zich nuttig bij bezoekwerk voor de sociale commissie en verjaardagsfonds. Aansluitend gingen wij als bemanning...

SACRAMENTSPROCESSIE 2019

‘Mijn land is jouw land’, dat was het thema van de processieviering op 16 juni 2019. Een groep van acht mensen beeldde op verschillende locaties het bijbelverhaal Ruth uit: in boerderij ‘t Hof Vreeland, in sportpark De Liesjes en in de Bonifaciuskerk.Toen de Moabitische Ruth en haar...

TERUGKOMDAG COMMUNICANTEN

Op vrijdag 14 juni kwamen onze communicanten nog één keer bij elkaar. Ze vertelden over het feest van 19 mei, over hoe mooi het was in de kerk en hoe feestelijk thuis. Aan de hand van het verhaal van de Emmaüsgangers vertelden Susan en Ria dat Jezus...

H. Eligius, Lewedorp

Viering 90 jarig bestaan

Op zondag 23 juni werd in een plechtige eucharistieviering herdacht dat de kern/parochie van de H. Eligius in Lewedorp 90 jaar bestond.Eigenlijk was dit al ruim 91 jaar maar in verband met de viering van 90 jaar Lewedorp was deze viering uitgesteld.In 1927 werd de eerste steen...

Vergaderingen en bijeenkomsten

12 augustus parochiekerncommissie 19.30 uur

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

KLOMPPOPFESTIVAL VIERING

Op zondag 26 mei was er op het festival terrein, in de Spectra tent, evenals vorig jaar, weer een sfeervolle kerkdienst tijdens het Klomppop festivalweekend. De tent was mooi versierd met een groot veldboeket, een Maria beeld en andere bekende attributen. Het was net als vorig jaar...

HEMELVAART EN PINKSTEREN

Met Hemelvaartsdag was Ovezande even het centrum van Zuid-Beveland. Alle katholieke en protestantse gelovigen waren uitgenodigd voor de regionale kerkepadviering in onze kerk. Ondanks een twijfelachtige lucht werd er voorafgaand aan de dienst een wandeltocht rond het dorp gehouden, en bleef iedereen droog. Onderweg werd ook uitleg...

VERKLARING OMTRENT GEDRAG

Een gevolg van de overheidscampagne tegen grensoverschrijdend gedrag is dat ook in de kerk een aantal mensen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet hebben. Dat geldt niet alleen voor alle beroepskrachten maar ook voor bepaalde vrijwilligers. Ook voor onze parochiekern is dat verplicht voor de vrijwilligers...

MARIA HEMELVAART

De 15e augustus is het feest van Maria Hemelvaart, patrones van onze kerk. Was dat vroeger een feestdag die als zondag werd gevierd, tegenwoordig vieren wij dit op de zondag het dichtst bij 15 augustus. Dit jaar is dat dus 18 augustus en er is aanleiding om...

DORPSMOESTUIN DINER

Op zaterdag 7 september houdt parochiekern Ovezande weer een ludieke actie voor de voedselbank. Vanaf 14.30 uur kunt u voor een kleine bijdrage deelnemen aan rondleidingen in de dorpsmoestuin onder leiding van Willy Verbeek, zijn moestuincollega’s en de schoolkinderen. In de moestuin en in de kerktuin staat...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

IBCS Horizon

Deze weken kijken we in de klas naar wat de betekenis is van wat we doen; wanneer doen we iets goed en wanneer is het fout? Soms kan het zelfs goed zijn om niets te doen. Het is leuk om iets moois te maken, het maakt je...

Terugblik

Op 9 juni heb ik de oecumenische dienst bijgewoond in de knusse Hervormde kerk van Hansweert. De katholieke kerk was goed vertegenwoordigd. Samen met de leden van de Hervormde gemeente van Hansweert/Schore, inclusief ons Gemengd Koor was het een goede opkomst. Een solist bracht mooie gezangen ten...

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maand mei € 21,80 opgebracht.Namens de bloemengroep hartelijk dank.

Oecumenische buitendienst

Op zondag 11 augustus 2019 zal er om 9.30 uur een oecumenische openluchtdienst worden gehouden. De viering wordt gehouden op het grasveld bij het “Jeugdhonk Answest” aan de Binnenhaven. Graag een stoeltje meenemen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie en thee.

H. Willibrordus, Zierikzee

TOERISTENKERKEN

Zoals u misschien weet zijn er nog 6 toeristenkerken actief in Zeeland.Vorig jaar vierde de Toeristenkerk uit Vrouwenpolder haar zestig jarig bestaan. Bij die gelegenheid werd van schelpen een mooie collage gemaakt, die u hier op de foto ziet.Zondag 12 mei werd het feeststokje door Frank en...

OPEN KERKDAGEN IN JULI EN AUGUSTUS

Vanaf 9 juli t/m 20 augustus staan elke dinsdag de kerkdeuren van onze Willibrorduskerk weer open om gasten te ontvangen voor een praatje, een kaarsje aan te steken of een religieus cadeautje te kopen. Samen met een groepje suppoosten hopen we op vele bezoekers en mooie gesprekken.

AFRIKADIENST

Voor de 4e keer Afrikadienst in de O.L. Vrouwe op Zeekerk te Haamstede.Op Zondag 2 juni was het weer zover, op het ritme van de Afrikaanse klanken kwam het Afrika- Engakoor de kerk weer binnengedanst.Alle aanwezigen gingen staan en klapten enthousiast mee met het uitbundige gezang. De...

VLAK VOOR DE VAKANTIE!

Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, was er weer gezinsviering. Els, Judith, Maggie, Marion en Paul hadden er weer veel werk van gemaakt. Volgens mij was het vuur van Pinksteren al eerder bij de groep aangekomen, want het was beslist bevlogen en er zat vuur in.Voor het eerst...

OPBRENGST VASTENACTIE 2019

Het thema van dit jaar was: schoon water verandert alles.Het doel van de projecten was o.a. het aanbrengen van putten, pompen en opslagtanks voor water in diverse landen t.w. Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en IndonesieVooral door uw gulle bijdragen en natuurlijk ook mede door de hulp van...