Algemeen

Geloven vieren met ouders en kinderen

Geloven vieren met ouders en kinderen op een ontspannen manier komen we samen ONTMOETEN - DELEN - SAMEN ZINGEN en nog zoveel meer. We willen ouders en kinderen een gelovig thuis bieden, een plek waar je jezelf kan en mag zijn binnen het grotere geheel van onze Damiaanparochie. We bieden een waaier aan activiteiten verspreid over de gehele parochie. Sommige activiteiten zijn...

Afscheid pastor Jeanine Heezemans

 Op zondag 16 september werd in de H. Maria Magdalenakerk te Goes afscheid genomen van pastor Jeanine Heezemans. Na tien jaar pastoraat in onze regio en deel uitmakend van het pastorale team "Boven de Schelde", koos zij ervoor om met vervroegd pensioen te gaan. Die zondag lieten velen blijken...

Aanmelding Eerste Communie

Beste ouders/verzorgers, Als uw kind dit jaar naar groep 4 is gegaan, dan heeft het de leeftijd waarop het mee kan doen met de voorbereiding op de Eerste Communie. De keuze hiervoor is in deze tijd, zoals u weet, niet meer vanzelfsprekend. In sommige jaren zijn er in een parochiekern geen...

Belangrijke bestuursmededeling

Mededeling van de besturen van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde H. Pater Damiaanparochie Noord en Zuid Beveland en Schouwen Duiveland en de H. Maria Parochie Walcheren De bisschop van Breda Mgr. Dr. Jan Liesen heeft na overleg met pastoor drs. Paul De Maat en pastoor drs. Fons Van Hees per brief van 25...

afstand

De Heilige Pater Damiaanparochie is qua oppervlakte een opvallende parochiegemeenschap: acht kernen die geografisch gezien ver uiteen liggen, maar toch samen EEN geloofsgemeenschap vormen. Tussen Lewedorp en Rilland liggen hemelsbreed zo’n dertig kilometer, maar per auto ben je minimaal 25 minuten onderweg. Een pastor maakt in het weekend dus...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

TOEKOMSTBEELD?

Bijgaande foto is niet in scène gezet, maar een tijdelijke opname van de zijingang van onze kerk. Natuurwetten zorgen ervoor dat we onkruid niet met alle beschikbare middelen mogen bestrijden. Gelukkig is dit tafereel maar tijdelijk, maar we moeten er niet aan denken als ons kerkgebouw door leegstand zou...

COLLECTESCHEMA nieuw kerkelijk jaar

In goed overleg binnen het cluster van de parochiekernen Lewedorp, Heinkenszand en ’s-Heerenhoek bleek dat onze kern de enige van de drie was die als standaard slechts één vaste collecte hanteerde. Een tweede collecte was tot op heden meer uitzondering dan regel. Per zondag 2 december ( Eerste Advent/...

KERKHOFWERK

Eind september hebben de kerkhofwerkers een aantal graven geruimd, omdat hiervoor opdracht gegeven was. Het ruimen is een omvangrijke klus, omdat veel grafmonumenten uit zware steensoorten bestaan. Dit jaar kon gebruik worden gemaakt van moderne apparatuur en dankzij medewerking van de firma Hoondert kon de klus in betrekkelijk snelle...

Willibrordzondag

Op zondag 11 november is het Willibrordzondag en komen hopelijk velen samen in onze H. Willibrorduskerk om onze patroon te eren met zang, gebed en teksten. Dit jaar staan we nadrukkelijk stil bij de samenwerking tussen de verschillende kerkgenootschappen binnen het christelijk geloof. Een stap in de goede richting...

KOSTERKWARTET

Sinds 2 september beschikken we wederom over vier kosters die om toerbeurt alle diensten en vieringen begeleiden. Voor de eucharistieviering van negen uur kreeg koster Kees Rentmeester de bijbehorende kosterspeld uit handen van pastoor Fons van Hees. In principe zal Kees de zaterdagavondviering begeleiden en ook alle uitvaartdiensten vallen onder...

H. Maria Magdalena, Goes

35 jarig jubileum l’Esprit

Dit seizoen bestaat ons koor l’Esprit 35 jaar en daar zijn we enorm trots op! Op zondag 25 november 2018 om 11.00u willen wij ons jubileum in de eucharistieviering in onze parochiekerk “De Heilige Maria Magdalena” vieren. We willen er een feestelijke viering van maken, waarin we u graag veel nieuwe...

KERSTDINER

De parochiekern Maria Magdalena in Goes organiseert op Eerste Kerstdag weer een sfeervol en gezellig kerstdiner. Dit diner is speciaal bedoeld voor iedereen die met Kerst door omstandigheden alleen is. Voor de meeste mensen is het toch het fijnste om Kerst in gezelschap te kunnen vieren. Er zijn 40...

200 JAAR STILLE NACHT … KERSTCONCERT URKER MANS FORMATIE

Op zaterdag 8 december 2018 geeft de Urker MANS Formatie een kerstconcert in de Maria Magdalenakerk in Goes. Het programma is samengesteld rond het thema ‘200 jaar Stille Nacht..’ Deze overbekende en in 300 talen vertaalde klassieker staat centraal. In 1818 klonk het lied van Joseph Mohr en Frans...

OPROEP

Beste vrijwillige parochianen, Ieder jaar nemen wij onze chequelist door betreffende de veiligheid tijdens de diensten en bezetting Maria Magdalenazaal. Hierdoor kwamen wij erachter dat de lijst met BHV-ers dringend moet worden uitgebreid. Heeft u een geldige BHV en bezoekt u met enige regelmaat de kerkdiensten dan zouden wij u...

K.V.G.NIEUWS

Alle activiteiten zijn weer begonnen. We zijn van start gegaan met de uitgestelde fietstocht. Helaas zat het weer ook nu niet mee en besloten we met auto’s naar de Panhoeve te gaan. Via een toeristische route gereden en een hele gezellige middag gehad. Door de heer Knaap werden we mee genomen...

H. Blasius, Heinkenszand

collectes augustus / september.

eigen kerk: * zangochtend € 34,25 * kaarsen Maria grot € 175,41 * collectes eigen kerk € 1.296,68 subtotaal eigen kerk € 1.506,34 Caritas : 4/8 diaconie in eigen parochie € 82,00 27/8 Miva € 48,00 1/9 diaconie in eigen parochie € 77,00 subtotaal caritas € 207,00 totaal € 1.713,34

KBO nieuws

Op 22 augustus werd door bestuur en vrijwilligers op gepaste afscheid genomen van oud-bestuurslid Mina van ’t Westeinde, die zich jarenlang heeft ingezet voor de afdeling Heinkenszand van de KBO. Op het laatst was ze zelfs voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk, reden waarom ze flink in het zonnetje werd...

Rommelmarkt 2018

Na weken van voorbereiding waren we weer klaar om op 8 en 9 sept. onze jaarlijkse rommelmarkt te houden. Wat hadden we enorm veel spullen gekregen. Heel veel dank aan al die gulle gevers. Zonder spullen is er immers geen rommelmarkt. Het resultaat was dan ook boven verwachting. Een opbrengst van maar...

vrijdag 2 november a.s. ,Allerzielen”,

op deze dag herdenken we onze dierbare overledenen. in onze kerk is er om 19.00 uur een viering met muzikale begeleiding. Als het weer het toelaat is er na de viering gelegenheid de begraafplaats te bezoeken. Deze zal verlicht zijn. Het is bijzonder dat op 2 november wereldwijd in de katholieke kerk...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

VACATURE

De kerncommissie is op zoek naar een collega voor onze huidige gastvrouw Margriet Franse. Samen is het immers prettiger en efficiënter werken; samen organiseren en overleggen, samen aanpakken: dat werkt vele malen beter dan alleen te moeten werken. Daarom deze oproep. Mocht je elke week een paar uurtjes over...

HUBERTUSVIERING MET EEN HUBKE

De aandacht tijdens deze viering op zondag 4 november gaat vooral uit naar onze schepping, en het evenwicht daarin voor de natuur en voor onszelf. De blazers van het Eerste Zeeuwsch Jachthoornkorps zorgen voor de muzikale omlijsting. Dankzij de hulp van onze voormalige bakker Ad Remijn en de leerlingen...

GEEF DE PEN DOOR (24)

Van Adrie Boonman kreeg ik de pen om een stukje in het parochieblad te schrijven. Ik ben geboren aan de Slabbekoornseweg te Kwadendamme. Daar ben ik opgegroeid met vijf zussen; ik was thuis de jongste. Je snapt natuurlijk wel dat mijn ouders blij waren met een jongen, want ik...

TERUGBLIK PATER DAMIAANVIERING

Op zondag 7 oktober werd door een groep pelgrims het ‘Scheepje van Damiaan’ overgebracht van de Willibrorduskerk in ’s-Heerenhoek naar de Bonifaciuskerk in Kwadendamme; daarbij werd onderweg een korte stop gemaakt bij de Mariakapel in Ovezande. De viering in Kwadendamme werd voorgegaan door de pastores Van Hees en Hacking,...

H. Eligius, Lewedorp

Kerstpresentje van de Caritas.

Langzamerhand gaan we weer richting de Kerst. Voor de Caritas een periode waarin het al jaren gebruikelijk is, om parochianen van 80 jaar en ouder, een presentje te bezorgen. Dit is altijd een goeie gewoonte geweest, maar we willen daar enige verandering in brengen. Vanaf dit jaar gaan wij een...

Afscheid en toekomst

Kees bedankt Na een periode van 13 jaar begeleidde Kees van der Wouw op zondag 30 september voor het laatst het Eligiuskoor. Met pijn in zijn hart moest hij vanwege zijn nieuwe werkzaamheden hiermee stoppen. Al die jaren werd er wekelijks gerepeteerd en drie van de vier zondagen gezongen tijdens de kerkdiensten....

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

TERUGKOMVIERING

Op zondag 18 november wordt er om half tien een terugkomviering gehouden onder het thema 'Op weg gaan'. Hieraan worden de dopelingen en hun ouders, en tevens de communicanten en hun ouders met name uitgenodigd om deel te nemen. Vanzelfsprekend zijn alle parochianen welkom bij deze speciale viering. De...

SINT MAARTEN

In de viering van zaterdag 10 november om 19.00 uur vieren we het feest van Sint Maarten. De kinderen gaan hiermee aan de slag in de kindernevendienst. Tijdens de kindernevendienst verwachten we een heel bijzondere gast en gaan we luisteren naar wat hij allemaal te vertellen heeft. Natuurlijk wordt...

VAN KERKBANKEN NAAR KERKSTOELEN

De parochiekerncommissie wil graag een proef doen door zes rijen kerkbanken te vervangen door vijf rijen kerkstoelen. Het doel ervan is om de groep kerkgangers dichter bij elkaar in de kerk te krijgen waardoor de kwaliteit van de viering nog beter wordt. Het teruglopend kerkbezoek heeft tot effect dat...

TERUGBLIK OPEN MONUMENTENDAGEN

Onze kerk was beide dagen zaterdag 8 en zondag 9 september te bezichtigen. Mede door de jaarlijkse tentoonstelling in de meimaand kennen vele mensen onze kerk al best goed. Door een groepje vrijwilligers was het interieur door kazuifels en processievaandels extra interessant gemaakt. Een veertigtal mensen is op de...

JUBILEUM BLOEMENGROEP

Dit jaar, september 2018, bestond de bloemengroep weer al veertig jaar, waarvan drie dames die zich al veertig jaar inzetten. Dit zijn Mientje de Baar, Leu de Jonge en Corrie de Baar. Samen met de anderen van de groep werken deze al dit tijd al achter de schermen. Dat...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Oecumenische Gesprekskring

Ook dit werkjaar is er weer een start gemaakt met de bijeenkomsten van de Oecumenische Gesprekskring Hansweert-Schore. Er zijn zes avonden gepland, waarop we als parochianen en gemeenteleden van de katholieke en de protestantse kerk met elkaar in gesprek gaan. Dit jaar doen we dat aan de hand van...

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maanden augustus en september € 27,50 en € 33,80 opgebracht.

IBS Horizon

We zijn het schooljaar goed begonnen in groep 3. Met 23 kinderen en 2 juffen zijn we bij de halte van lijn 3 in de bus gestapt van buschauffeur Ben Bus. Lijn 3 is onze nieuwe leesmethode en Ben Bus leert ons in 12 thema's lezen. Het thema 'de...

Oproep

Het Caritas bestuur van de Parochie kern Oost-Zuid Beveland is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dit in verband met de vergevorderde leeftijd van de huidige bestuursleden: voorzitter 81 jaar, secretaresse 79 jaar, penningmeester 67 jaar. Indien geen vervangers beschikbaar komen, ziet het huidige bestuur zich genoodzaakt om de Caritas...

H. Willibrordus, Zierikzee

VOOR UW AGENDA

Zondag 4 november: viering Willibrordzondag om 9.15 uur met daarna een hapje en een drankje. Zondag 18 november: vesperviering om 16.00 uur. Zaterdag 24 november: concert in de Adriaanskerk in Dreischor vanwege 3e lustrum van “Luscinia” met een Mozart-programma. Aanvang 20.00 uur. Kaarten te bestellen via Luscinia. Donderdag 29 november: Thema-avond over...

WERELDDAG VOOR DE ARMEN

Op zondag 18 november wordt voor de tweede keer de Werelddag voor de Armen gehouden. Caritaskern Schouwen-Duiveland wil hier graag op inspelen door een inzamelingsactie te organiseren voor de Voedselbank op Schouwen Duiveland. Ook op ons eiland zijn er altijd nog mensen die een extraatje kunnen gebruiken. Op donderdag...

KBO

Klaverjassen Opgeven kan bij Henny Verkaart, tel. 414106 of per mail hmverkaart@zeelandnet.nl. Aanvang 19.30 uur in het Parochiecentrum, vanaf 19.00 uur is de zaal open. De volgende klaverjasavond is op 16 november. Themamiddag WMO De 3 gezamenlijke ouderenbonden organiseren op donderdag 1 november om 14.00 uur een themamiddag in de zaal van...

TERUGBLIK OPEN KERKDAGEN EN MONUMENTENDAG

Fijn dat er weer een groepje suppoosten was om de kerkdeuren in juli en augustus open te zetten voor het publiek. De kerk werd bezocht door 267 bezoekers. Sommigen met een vluchtige blik, anderen voor het aansteken van een kaarsje, het hebben van een gesprekje, of om iets te...

OPBRENGST CARITASCOLLECTES

Zierikzee Haamstede Totaal 2 sept. € 88,40 € 59,34 € 147,74 voor Kerk in Nood: vluchtelingen in Syrië. Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste plek terecht komen. 4 nov: Caritascollecte bestemd voor regioproject Palabana kinderdorp in Zambia. 18 nov: Werelddag voor de armen: voedselinzameling voor de voedselbank...