zondag, mei 26, 2024
Kerken Pater Damiaan Parochie

Algemeen

versterking pastoraal team

0
  Aanstelling pater Thai Nguyen Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie wil ik u de volgende mededeling doen. Die mededeling sluit aan bij het kanselbericht van vorig weekend. Toen hebben we u laten weten dat pastoraal werkster Alida van Veldhoven benoemd wordt tot lid van het pastoraal...

Pinksteren vieren…

0
Voor christenen is Pinksteren een heel belangrijk feest, samen met Pasen en Kerstmis. Alleen weten veel mensen eigenlijk niet meer precies waarom. Pinksteren is nu vooral een lekker lang weekend met allerlei activiteiten in de open lucht: traditionele schuttersfeesten, kermissen, wedstrijden en natuurlijk ook Pinkpop. Vijftigste Maar waar is het dan...

pastor Alida van Veldhoven vertrekt

0
Kanselbericht Boven de Schelde weekend 19 mei 2024 Beste parochianen, Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft een nieuwe benoeming voor pastoraal werkster Alida van Veldhoven. Vijf jaar geleden werd Alida van Veldhoven pastoraal werkster in de H. Pater Damiaanparochie en de...

rondgang reliek Bernadette in ons bisdom

0
H. Willibrordusbasiliek, Hulst Adres: H. Willibrordusbasiliek, Steenstraat 2, Hulst Aankomst relieken zaterdag 20 april 2024 18.30 uur Vertrek relieken maandagochtend 22 april  08.00 uur Zaterdag 20 april Middag: Film over Bernadette Vooravond: Feestelijke ontvangst van de relieken 20.00 uur   Meditatieve viering in de sfeer van Taizé en Lourdes gevolgd door lichtprocessie, rozenkrans...

vierde zondag van Pasen: Roepingenzondag

0
Zondag 21 april 2024 – 4e Zondag van Pasen | Roepingenzondag 1e lezing: Hand., 4, 8-12 2e lezing: 1 Joh.3,1-2 Evangelie: Joh.10,11-18 Helpers van de Goede Herder gezocht Het is te gemakkelijk om te zeggen dat we priesters nodig hebben voor de vele parochies van ons bisdom en dat we dus maar goed moeten...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

KERKHOFZAKEN

0
Sommigen denken dat – als een kerk voor diensten gesloten is - dat er dan geen begrafenissen op ons kerkhof meer kunnen plaatsvinden. Niets is minder waar! Onze begraafplaats wordt nog steeds onderhouden door de kerkhof-werkgroep en indien men aangeeft hier de laatste rustplaats te willen vastleggen, is dat...

BELOFTE MAAKT SCHULD

0
Iemand die het Parochienieuws goed leest, zou kunnen zeggen: ‘ze beloven veel, maar we zien weinig’. Misschien heeft die persoon wel gelijk, want we zouden begin april aan een Mariakapel beginnen in het portaal van de kerk. Half april was daar nog niets van te zien. De oorzaak is...

WE WILLEN ZOVEEL MOGELIJK BEHOUDEN

0
We willen zoveel mogelijk op ’s-Heerenhoek behouden, maar zolang we niet weten wat er verder met de kerk gaat gebeuren en zolang we niet weten of er dan een hoekje voor ons beschikbaar blijft weten we niet wat we allemaal kunnen behouden. Het liefste zouden wij zien dat het...

HELP ONS

0
Wat we hier heel erg missen op ’s-Heerenhoek zijn mensen die ons helpen. Op het kerkhof hebben we nog 4 mensen. In de parochiekerncommissie zitten ook nog 4 mensen. Om de papieren en financiën te regelen is dat wel genoeg maar om alle werkzaamheden er rondom te verrichten is...

WOORD- EN GEBEDSDIENSTEN & MOMENTEN VOOR MARIA

0
Om de twee weken is er een viering van Woord en Gebed in de Willibrorduskapel. Nadat er zoveel gemopper was toen de kerk gesloten werd valt ons het aantal bezoekers op die vrijdagmorgen ietwat tegen. Kom eens langs op die vrijdagochtend om 9.30 uur of bezoek de Momenten van...

H. Maria Magdalena, Goes

BANKREKENING

0
Beste parochianen, De kern Goes van de H. Pater Damiaan parochie gebruikt op dit moment 2 bankrekeningnummers. Dit is een overblijfsel uit de tijd van de Giro en de Bank. Dit geeft extra kosten en administratie en daar willen we vanaf. In de loop van 2024 zal daarom de ING bankrekening NL73...

KERKVIERING OP ZONDAG THUIS VOLGEN

0
In 2018 hebben we als parochiekerncommissie nagedacht over de mogelijkheden om de kerkviering ook thuis bij de parochianen mogelijk te maken. Dit zou kunnen door alleen luisteren naar elke kerkdienst of de mogelijkheid om de viering mee te maken met beeld erbij. De voorkeur van de parochiekerncommissie was om...

H. Blasius, Heinkenszand

Bijzondere vieringen

0
Eligiusviering 23 juni  Op zondag 23 juni 2024 is er een clusterviering in Heinkenszand. Deze viering staat in het teken van de H. Eligius. Hij was de patroonheilige van de parochiekern in Lewedorp. We hopen er samen en in verbondenheid als gelovigen een mooie viering van te maken. Voorganger is pater Thaddy de...

De Goede Week…

0
Het zegt veel mensen en dus ook de kinderen van de Jan van Schengenschool steeds minder. Toch vinden wij als team het belangrijk om hier ieder jaar opnieuw aandacht aan  te besteden. Ook dit jaar mochten de kinderen van groep 3 in deze week naar de kerk om daar een...

Kruiswegviering op 29 maart

0
Op 29 maart was er weer de kruiswegviering in Heinkenszand. 3 acolieten liepen met het kruis en kaarsen de kruisweg, het dameskoor zat in de kerkbanken en zong a capella  de liederen tijdens de kruisweg en de lectoren lazen de stukjes bij de staties. Het was een goed bezochte en...

Eerste Paasdag 31 maart

0
Op eerste paasdag was er een viering aangepast aan de kinderen. Free Spirit zong in plaats van Young Spirit en Ria Mangnus ging voor. Het was een fijne viering en na afloop zochten de kinderen paaseieren in de pastorietuin en was er koffie of thee met een paaseitje voor...

Tweedaagse rommelmarkt ten bate van de Heilig Blasiuskerk.

0
In het monumentenweekend, 14 en 15 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een rommelmarkt als de coronaregels het toelaten. Heeft u spullen op zolder of in de schuur staan waar u toch niets meer mee doet en waar iemand anders misschien heel blij mee is, gooi het dan...

H. Bonifacius, Kwadendamme

IN MEMORIAM LEO GRIM

0
Met verslagenheid moesten we 12 maart jongstleden kennisnemen van het onverwachte overlijden van Leo Grim. Hij werd geboren op 14 juni 1958 in Oudelande maar als snel verhuisde het gezinnetje naar Kwadendamme, naar het huisje aan de Vreelandsedijk. Daar werden Leo’s beide broers geboren. Hij groeide op langs de...

IN MEMORIAM SJAAK UITTERHOEVE

0
Drie dagen na het overlijden van Leo hoorden we van het overlijden van Sjaak Uitterhoeve. Verslagenheid heerste en heerst nog steeds. Hoe is het mogelijk dat juist hij op het alleronverwachts kwam te overlijden? Een vitale, sportieve man - steun en toeverlaat van Anneke en de jongens. Hij werd...

LIEDEREN VAN OOSTERHUIS

0
Op een schijnbaar doodgewone woensdagavond hadden we opeens een halve kerk vol mensen, die waren samengekomen om met z’n allen liederen te zingen met teksten van de inmiddels overleden theoloog en dichter Huub Oosterhuis (de vader van Trijntje). De prachtige liederen op basis van deze teksten werden vanaf eind...

OPBRENGST VASTENACTIE

0
Tijdens de veertigdagentijd hebben we actie gevoerd voor deelcafé ‘De Buurvrouw’ in Kapelle. Dit heeft het mooie bedrag opgebracht van € 2.471,00. Daarnaast hebben de leerlingen van de Mgr. Heijligersschool 156,05 ingezameld, en de opbrengst van de plantjesverkoop was € 137,00. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage(n). Theo Audenaerd, voorzitter...

H. Eligius, Lewedorp

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

0
Guus van de Plasse en Luuk Geelhoed zitten op basisschool ‘de Leeuwerik’ in Lewedorp. Op zondag 14 april hebben Guus en Luuk en nog 9 kinderen uit verschillende plaatsen van de Pater Damiaanparochie, hun eerste Heilige Communie gedaan. Deze feestelijke viering vond plaats in de Heilige Maria Magdalena kerk in Goes.

Campingviering

0
Beste parochianen, Zondag 9 juni kunnen we weer eens in Lewedorp naar de kerk. Niet in het, u wel bekende,  stenen gebouw maar op de camping aan de Dekkersweg. De campingviering vindt daar jaarlijks plaats en ook wij doen weer mee. De oecumenische dienst wordt voorgegaan door Theo van Teijlingen en hij zingt...

Clusterviering “Eligius”

0
Op zondag 23 juni is er in Heinkenszand de clusterviering voor Eligius, de patroonheilige van onze kerk in Lewedorp. De dienst begint om half 10 en uit de verschillende kernen zullen mensen hun bijdrage aan deze dienst leveren. Het dameskoor van Heinkenszand en het Eligiuskoor(tje) zullen onder leiding van...

Jaargids 2021- 2022

0
Op de website van de H. Pater Damiaanparochie is de nieuwe Jaargids 2021-2022 geplaats. Hierin vindt u alle wetenswaardigheden van de H. Eligius parochiekern Lewedorp met daar in alle namen en werkgroepen met hun e-mail adres en telefoonnummer. Indien u iemand wilt bereiken kunt u in de jaargids terug...

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

0
Iedere derde woensdag in de maand om 14.00 uur.                                                      Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

Lief en leed

0
In de rubriek ‘lief en leed’ wordt in Ovezande wat uitgebreider stilgestaan bij het overlijden van een parochiaan, waarvan de uitvaart plaatsvond in onze kerk. Dit middels een kort levensverhaal. Tegenwoordig worden steeds vaker parochianen buiten onze kerk begraven of gecremeerd. Mocht u het belangrijk vinden dat uw naaste...

Terugblik Palmpasen ‘de Zandplaat’ Ovezande

0
Wat mooi om te mogen ervaren dat er een energieke energie in het schoolgebouw hing tijdens het maken van de Palm Pasen kruisen door de leerlingen van groep een tot en met vier. Ze werden daarbij geholpen door de leerlingen van groep vijf tot en met acht. Om de...

Klusdag 2024

0
Op zaterdag 6 april hebben we als parochiekern Ovezande weer een klusdag georganiseerd. Het was schitterend weer en met 11 personen hebben we ons kerkgebouw weer onder handen genomen. Wat we dit jaar hebben aangepakt zijn de onderdorpels van de ramen van de kerk aan de zuidzijde, het complete...

Belevenis van een eerste communicant

0
Ik ben Ida. Ik heb mijn communie gedaan met mijn vriend Mike en met zijn vriend Koen. Hij is nu ook een vriend van mij. Charlotte en de andere juffen die er waren vond ik heel leuk. Het avondmaal was heel leuk en lekker. Toen ik thuis kwam, had ik geen...

165 jaar RK-kerk en 700 jaar Ovezande

0
In dit jaar waarin we 700 jaar Ovezande vieren, bestaat de katholieke kerk in Ovezande 165 jaar. Daarmee is de kerk de oudste nog originele katholieke kerk van deze regio. Gebouwd en opgeleverd in 1859. Uit deze lange geschiedenis valt veel moois te tonen. Zodoende was het onderwerp van...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Kerkhofzaken

0
Het RK-gedeelte op de begraafplaats te Hansweert wordt uitgebreid met een 20-tal graven. Pastoor Thaddy zal op vrijdag 17 mei aansluitend aan de oecumenische viering in Kay Munk naar de begraafplaats in Hansweert gaan. De grond zal ter plaatse gewijd worden met een korte plechtigheid. Iedereen die dat graag mee wil...

Maria in Hansweert

0
Maria had ook in de voormalige kerken van Hansweert en Rilland een bijzondere plaats. Een aantal afbeeldingen herinneren nog aan die tijd, dat de kerken open waren voor vieringen en bezoek. Het stille verlangen om in/nabij de voormalige kerk in Hansweert een kapel te realiseren is nog steeds levendig....

H. Willibrordus, Zierikzee

VOORJAARSMARKT

0
Op Palmpasen hadden we na de viering een kleine voorjaarsmarkt in het parochiecentrum. Met koffie, pannenkoeken, soep, drankjes. Er was een verloting van 2 mooie grote Paaskaarsen en van mooie en goed gevulde boodschappenmanden. Zr. Noëla Polet trok alle winnende lootjes. De Paaskaars ging naar Saskia van Velthoven en naar...zr. Polet. De...

Beste medeparochianen,

0
De laatste tijd vinden steeds meer mensen op zondag de weg naar de kerk. Dat is goed nieuws. Ook na de kerkdienst, bij een kopje koffie in ons parochiecentrum, zien we steeds meer gezichten. Het is er dan ook gezellig druk. Naast deze gezelligheid is er ook de ontmoeting...

R.K. TOERISTENKERK “ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE”

0
De voorzitter van onze werkgroep toeristenkerk Haamstede is ook benoemd tot voorzitter van de oecumenische taakgroep “Samen VierenIn het informatieblad ERBIJ van de Protestantse gemeente “Schouwen aan Zee” zegt Wim: “ We zullen elkaar in de toekomst hard nodig hebben om als kerk te kunnen blijven functioneren. Voor mij...

Beste lezers van het Parochienieuws/deze website

0
Sinds september 2023 wordt er met regelmaat een bijzondere film vertoond in het Parochiecentrum, Mosselstraat 4 te Zierikzee. Inmiddels is op 10 april voorlopig de laatste film vertoond, Hors Normes. Dit alles georganiseerd door Jacolien de Meij, Rian Duinhouwer en onder bezielende begeleiding van Zr. Noëla Polet. Sinds kort hebben...

ACTIVITEITEN KBO

0
Klaverjassen. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de laatste klaverjasavond al geweest. Dat was de slotavond van dit seizoen en het is vast weer een gezellige avond geweest. Voor het nieuwe seizoen is, met algemene instemming, besloten dat we in het vervolg altijd op de vrijdagmiddag gaan spelen. Te zijner...