Algemeen

Kringvieringen Een hartelijk welkom aan ouders, grootouders en kinderen t/m groep 3. Ook communicanten zijn welkom! Zondag 25 juni 10.00 uur in Goes. Het gaat dan over 'Kijk, een regenboog'. Je mag je knuffel meebrengen. Zondag 2 juli 10.30 uur in Heinkenszand. Dan luisteren we ook naar het verhaal van Noach.   Gezinsviering   Zondag 9...

Vogel - Waarom moet ik eerst vallen ? vroeg de vogel aan zijn moeder. - Om te kunnen vliegen, zei de moeder zacht. Ze zaten beiden op de rand van het nest. De vogel werd bang en zijn klauwen grepen radeloos om de rand van het nest. -Wil je onder de sterren leven ? -...

Een mooie traditie inmiddels is de regionale, oecumenische, Hemelvaartviering. Dit jaar in Lewedorp op 25 mei en georganiseerd door de Protestantse Kerk in samenwerking met de Rooms-Katholieke Eligiuskerk. Zoals altijd ging ook nu weer om 8.30 uur een wandeling van start. Het was prachtig weer en de natuur liet zich...

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI’s en andere katholieke instellingen. Openheid en transparantie Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een...

Op maandag 29 mei was prof. dr. Peter Nissen in Kruiningen. Als voormalig hoogleraar kerkgeschiedenis (tegenwoordig is hij aangesteld voor spiritualiteitstudies aan de Radbouduniversiteit Nijmegen) heeft hij een goed inzicht in de oecumenische ontwikkelingen van de laatste vijfhonderd jaar. In zijn lezing gaf hij blijk van een grote belezenheid...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

Na het bericht in Parochienieuws nr. 8 waarin we aangaven de adressenlijst van Parochienieuws-lezers te willen opschonen, hebben veel parochianen gereageerd. De eerste groep reacties miste begin maart al nummer 1 en trok letterlijk of figuurlijk aan de bel van het parochiecentrum. Wie belt of schrijft die blijft en dus...

Misschien voor velen een onwennige titel, maar onze geloofsgenoten verenigd binnen samenwerkende gemeenten binnen de Protestantse kerk in de Zak van Zuid-Beveland zetten zich niet alleen in om kerken op de dorpen open te houden, maar ook dat er levende geloofsgemeenschappen actief blijven en nieuwe initiatieven worden genomen. Niet...

De tijd dat we ‘Missicanto’ een jongerenkoor konden noemen, ligt al verschillende jaren achter ons. Gelukkig houdt zang je jong van geest en daarom zingen we graag. Maandelijks verzorgen we minstens één weekendviering en op verzoek willen we ook wel eens ‘buiten de kerkdeur’ zingen. Deze muzikale uitstapjes maken...

‘Onderweg’ was de titel van de communieviering op zondag 21 mei om 9.30 uur. Kinderkoor ‘Esperanto’ had toepasselijke liederen uitgekozen om pastoor Van Hees, de acht communicanten en ruim 250 genodigden toegang te geven tot onze kerk. Voetstappen wezen naar de centrale plek: de altaartafel; de startplaats (de doopvont)...

Onze parochiekern hanteert al geruime tijd een gescheiden beleid inzake publicaties ‘Lief en Leed’ in het Parochienieuws en in het weekblad ‘Rond de Kerk’ dat iedereen digitaal toegezonden kan krijgen na opgave, of elk weekend in papieren vorm achter in de kerk klaarligt. Inzake ‘Rond de Kerk’: het zal u...

H. Maria Magdalena, Goes

7 – 8 januari 2017 : € 153,20 Bijzondere noden parochianen 4 – 5 februari 2017 : € 200,57 Cordaid Memisa 4 – 5 maart 2017 : € 166,87 Elisabethdiaconie 18 – 19 maart 2017 : € 339,63 Vastenactie 2017 1 – 2 april 2017 : € 254,13 Cordaid Mensen in Nood 13 – 14 mei 2017 : €...

Op zaterdag 30 september om 19.00 uur gaan we het werkjaar openen met een viering verzorgd door de drie koren en in de middag willen we een rommelmarkt houden met nog diverse andere activiteiten, zoals oliebollen verkopen. We sluiten de middag af met een kopje soep en een broodje....

  Met grote tussenpozen zal er op zaterdagavond een Evensong zijn. Dit is het avondgebed uit de anglicaanse traditie. Dit gebeurt in concertvorm met gastkoren en gastmusici. Zie hiervoor ook de regionale kranten. De Evensong is voor groter publiek toegankelijk. Sectie Liturgie

Goed nieuws! De vieringen op zaterdagavond blijven voorlopig doorgaan. Eind vorig jaar leek het erop dat de deuren van onze parochiekerk op zaterdagavond gesloten zouden blijven. Gezien de krimp in het pastoresteam lukt het niet meer om een werkbaar vieringenrooster te maken. Op de zaterdagavond is er voor Goes geen pastor meer...

Het Anglicaanse avondgebed, de Choral Evensong wint  in Nederland steeds meer aan populariteit. Dat is niet zo verwonderlijk gezien het grote muzikale aandeel in de liturgie. Op zaterdag 8 juli a.s. wordt in Goes, in de H. Maria Magdalenakerk, voor de tweede maal dit jaar een Choral Evensong gehouden....

H. Blasius, Heinkenszand

Samen met Cindy ben ik 13 mei naar theater de kerk geweest. We zaten bij de categorie dans. Eerst kregen we te horen waar het theater over ging. Het waren 2 verhalen uit de bijbel. Daarna gingen we naar een bijgebouw van de kerk om de dansen aan te...

Ieder jaar organiseert het bisdom ergens in één van de kerken, op wisselende plekken, een bibliodrama ofwel “ theater in de kerk”. Dit jaar was het in Chaam. Aan de hand van een Bijbelverhaal, en dit keer was dit het verhaal van de barmhartige Samaritaan en het verhaal van Martha...

8/5 Oecumenische zangviering € 56,85 Collectes voor eigen kerk: € 532,14 Caritas: Vastenactie € 217,73 23/4 Zoltan € 81,00 29/4 Regio project Pola van Donk € 41,00 6/5 Priesterroeping € 78,00 14/5 Diaconie in eigen parochie € 72,00

De kopij voor Parochienieuws no. 3 dat ingeleverd moet worden voor 1 juni 2017 komt een beetje moeilijk op gang. Reden? Moeilijk te zeggen. Misschien toch mijn leeftijd? Maar het kan ook zomaar het weer zijn. Want een warme drukkende temperatuur nodigt bepaald niet uit om een stukje voor...

  Tijdens de rommelmarkt op 9 en 10 september hebben wij mensen nodig die willen helpen met opbouwen en verkopen. Wie wil ons helpen? Meld je aan bij Philie Frankevijle of Addie Nelen.

H. Bonifacius, Kwadendamme

Wij zijn Johan en Jacqueline Boonman heel erg dankbaar voor hun spontane reactie op onze vraag de boerderij te mogen gebruiken voor de Sacramentsprocessie. Vanaf het eerste moment was er enthousiasme en gastvrijheid. En er was de reactie: dat zouden de gezusters Buteijn mooi hebben gevonden. De zussen Buteijn...

Lady “A” (niet Lady “Ah”, overigens) was de ster van het 25e Kwadendamse bluesfestival in de grote tent op het voetbalveld op zaterdagavond én van de gospelviering op de zondag erna, met als voorganger pastor Jeanine Heezemans. De lady maakte er - vooral in de tent, want in de...

Noot van de redactie: In de vorige aflevering van Parochienieuws is abusievelijk bijdrage nr. 15 geplaatst. Daarom alsnog nr. 14, waardoor in de volgende editie nr. 16 verschijnt. Ik ben Jan Zuidhof en kreeg de pen van Léon Pernambucq met de vraag of ik iets wilde schrijven voor Parochienieuws. Wat...

H. Eligius, Lewedorp

Binnen de Pater Damiaanparochie is het altijd leuk als je elkaar kunt helpen. Daarom was er bij het Eligiuskoor geen enkel bezwaar om in de Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk in Haamstede de viering van Eerste Pinksterdag muzikaal te ondersteunen. Het was een mooie gelegenheid om zich als koor...

Dat is het thema van de regionale Hemelvaartsdagviering dit jaar in Lewedorp waar in de Eligiuskerk de regiodienst werd gehouden. ’s Ochtends om 8.30 uur begon de dag met een wandeling vanaf de Protestantse kerk. Via dijk en landwegen liepen we op deze stralende morgen door een veldhoek van Lewedorp. Ds....

In juli en augustus mogen de kinderen van hun welverdiende vakantie genieten. We hopen dan iedereen weer op zondag 3 september te mogen begroeten. Groeten van het kinderpastoraat

Op 21 mei hebben de kinderen van Lewedorp hun Eerste Heilige Communie gedaan.
Het was een prachtige mis waarin pastoor Van Hees voorging en het koor “Con Dios” zong. Heel veel mensen in de kerk zorgden voor grote gezelligheid en saamhorigheid en de zon, die immers ook uitgenodigd was, besloot er...

Met een bedroevend lage opkomst is dit jaar de kerkschoonmaak gedaan. Op maandagmorgen mochten we gelukkig een flinke groep mannen verwelkomen en s’middags 2 dames. Op dinsdag waren er welgeteld 5 vrouwen en 2 mannen. De klus zit er weer op, maar we hopen wel dat volgend jaar meer...

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

Het was een stralende ochtend, die 28e mei. Wij begaven ons naar het terrein van het KlompFestival. Daar zou vandaag de eucharistieviering plaatsvinden in een festivaltent. Vrijwilligers van De Klomp hadden op het podium al een altaartafel opgericht. Wij, van de kerk, gingen aan de slag met 80 stoelen...

Voordat we op zondag 14 mei onze communie mochten doen, hebben we in de pastorie eerst een aantal weken communieles gekregen van Charlotte, Saskia en Annemieke. Aan het begin van elke les staken we om de beurt de kaars aan die we in de eerste les versierd hebben. Met...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Vrijheid en Ontevreden. = Vrijheid: Gaat over wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid. Vanuit de bijbel wordt hier aandacht aan besteed door de verhalen van Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2), Mozes’ roeping en de tien plagen (Exodus 3...

Na een heerlijke meivakantie zijn we begonnen aan het laatste deel van het schooljaar. In deze periode is er ook aandacht voor allerlei activiteiten die buiten de schoolklas plaats vinden. Zo gingen we met groep 3 een bezoekje brengen aan de Batsen Toren. Daar wonen verspreid in 3 huisjes...

De bloemenpot heeft in de maand april € 69,75 en in mei € 75,95 opgebracht. Namens de bloemengroep weer hartelijk dank.  

H. Willibrordus, Zierikzee

Met Pinksteren was er een mooie viering in de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk van Haamstede. De Windkracht 8 fakkel werd door de broeders en zusters van de Gereformeerde kerk van Haamstede met een Pinkstergroet bij ons gebracht. Marijke Wessels bracht deze fakkel vervolgens door naar de Bethlehem...

Van 6 augustus t/m 2 september is er in de Grote Kerk te Brouwershaven een tentoonstelling over de protestantse kerken op ons eiland in het kader van 500 jaar reformatie. Naast foto’s zijn er kerkboeken, bijbels, antependia en liturgische kleding te zien. De commissaris van de Koning in Zeeland,...

Van 11 juli t/m 22 augustus staan de deuren van de Willibrorduskerk elke dinsdag van 10.00-16.00 uur weer open voor bezoekers. Even weg uit de drukte van de stad voor een momentje van rust en bezinning. Gelukkig kon er weer beroep gedaan worden op een aantal suppoosten die een...

Op zondag 14 mei hebben Adrienne Kieboom, Mia van Weele en Gjin Gojani hun eerste communie gedaan. Vol spanning na maanden van voorbereiding met Petra van Zundert was iedereen er klaar voor. De kinderen zagen er prachtig uit op deze voor hen zo bijzondere dag. Het was een mooie viering...

De opbrengst was dit jaar voor onder andere een jeugdcentrum in San Salvador waar de criminaliteit onder de jeugd enorm is en de jeugdbendes het straatbeeld beheersen. Vandaar deze jeugdcentra om de jeugd te beschermen en een kans te geven op een betere toekomst. De opbrengst in onze parochie...