Algemeen

Geloofsgesprek: een ritme vinden voor verstilling en gebed is een uitdaging

“Het Bisdom Breda heeft een lange traditie om een bedevaart te organiseren. De bedevaart in oktober 2019 is de vijfde keer dat we op reis gaan. Het voelt goed om met elkaar rond de bisschop op bedevaart te gaan. Je bent samen onderweg en voelt de verbondenheid...

Wegdromen met Jozef

Op de website Geloven in de Delta heeft journalist Wim staat een mooie impressie geschreven van de tentoonstelling met beelden van Sint Jozef en de heilige Familie in de kerk van Ovezande: https://www.gelovenindedelta.nl/wegdromen-met-jozef/

Afrikadienst in Haamstede

Op zondag 2 juni komt het beroemde Afrika-Engakoor weer naar Haamstede. Voor de vierde keer wordt in de O.L.Vrouwe op Zee kerk weer een speciale Eucharistieviering gehouden ten bate van de aidsweeskinderen van het Palabanakinderdorp in Zambia met Pastoor van Hees als voorganger. Het...

Tijden veranderen, maar mensen ook…

We schrijven november 2007; Parochienieuws bestaat bijna zeven jaar en het is tijd voor een onderzoek onder lezers van ons blad. Een vragenlijst met acht gedetailleerde punten wordt bij elk tijdschrift toegevoegd en komt zo op 7000 adressen binnen. Tussen 4 november en 4 december 2007 werd iedereen gelegenheid geboden om...

Stille Omgang Amsterdam

in stilte onderweg in de drukte van Amsterdam In de nacht van 16 op 17 maart 2019 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang  gehouden.  Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2019 als intentie: ‘’’VREUGDE IS HET ONMISKENBARE TEKEN VAN GOD ’’Doordrongen van de spiritualiteit van Ignatius...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

DRAGERS

Tot voor kort was er in onze parochiekern een groep fanatieke mannen, die bij een uitvaart met begrafenis -op verzoek- de overledene de kerk binnendroegen en daarna de laatste eer bewezen op het kerkhof. Deze groep (bestaande uit ongeveer tien personen) deden dat op vrijwillige basis en vroegen een kleine vergoeding, die...

VIERINGEN IN ONZE KERK

De parochiekerncommissie is tevreden over het verloop van vieringen en diensten in onze kerk in de afgelopen periode. Het aantal kerkgangers daalt dan wel iets ( gemiddeld 77 aanwezigen in gewone weekenddiensten), maar de vieringen zijn goed voorbereid en verzorgd, dankzij de inbreng van kosters, liturgische werkgroep, koren (met name dames- en...

BROODNODIG

Tussen maart en juni kwamen ouders en communicanten regelmatig samen op zondagochtend in de parochiezaal van Lewedorp of ’s-Heerenhoek. Voor deze ouders was er geen belemmering om tussen 10.30- 12.00 uur bijeen te komen en te werken aan de geloofsopvoeding van hun jonge kinderen. Voor ouder en kind waren er momenten...

MEIMAAND = MARIAMAAND

Ook dit jaar zal de liturgische werkgroep garant staan voor de Mariaviering in onze kerk. In samenspraak met het dames-en herenkoor en in samenwerking met leerlingen van de Don Boscoschool komt men samen op dinsdag 28 mei om 19 uur. Gastsprekers zullen hun waardering voor Maria toelichten en...

ONDERHOUD EN VERVANGING

Ook al wordt de kerk niet dagelijks voor diensten en vieringen gebruikt; er is elke dag wel iets te doen in en rond onze kerk:  vergaderingen vinden in hoofdzaak op maandag of dinsdag plaats; repetitie dames- en herenkoor op dinsdag;  kerkhofwerk op woensdag; schoonmaakwerk op donderdag, evenals repetitie van kinder- en gemengd koor...

H. Maria Magdalena, Goes

CARITASCOLLECTEN 2019

5  – 6 januari 2019                      :    €   166,24         Bijzondere noden parochianen 2 – 3 februari 2019                    :      €   219,30 Cordaid Memisa 2 – 3 maart 2019                        :       €    67,35 Elisabethdiaconie Hartelijk dank voor...

BUXUS

Door de buxusmot waren alle buxusplanten in de tuin naast de kerk weggevreten. Met de opbrengst van de onlangs gehouden collecte zijn er nu weer nieuwe plantjes aangekocht. Zie onze aanwinst op bijgaande foto. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Florien de Hond

PRESENTATIE 1E COMMUNICANTEN

Tijdens de viering van Palmzondag op 14 april hebben de kinderen, die binnenkort hun eerste communie zullen doen, zich gepresenteerd. De communiekinderen komen uit Ovezande, Kwadendamme, Hansweert en Goes. Omdat het Palmzondag was, waren er ook kinderen, die een Palmpasenstok  hadden meegebracht. Na afloop van...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Blasius, Heinkenszand

Bijzondere vieringen

Communie Op 19 mei doen in onze parochiekern 6 kinderen hun eerste communie. We wensen hen een mooie viering toe. Vormsel 2019 Wij zijn op school druk bezig met de voorbereidingen voor het Heilig Vormsel. We werken in het boekje...

Ziekenzalving 22 mei

Dit jaar is de Ziekenzalving van de parochiekern Heinkenszand op woensdag 22 mei. Aanvang van de dienst zal zijn om 14.30 uur in Poelwijck. De dienst wordt geleid door pastoor Fons van Hees en dominee Marjo Wisse. De bewoners van de Koriander...

KBO en levensloopbestendig wonen

Als KBO hebben wij de leefbaarheid van onze leden, maar daarnaast ook de milieuomstandigheden hoog in het vaandel staan. Op 15 mei houden de afdelingen Heinkenszand en Lewedorp daarom een bijeenkomst, specifiek gericht op o.a. duurzaam wonen, (zonnepanelen, isolatie), kleiner wonen, woningaanpassingen, subsidieregelingen daarvoor etc. De bijeenkomst, waarvoor u van harte wordt...

Collectes:

eigen kerk: kaarsengeld Maria-grot € 209,09 doopviering € 56,00 misintenties/collectebonnen € 375,00 overige collectes eigen parochie € 326,12 ...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

KERKBALANS 2019

Als bijlage bij deze editie van Parochienieuws treft u een overzicht aan van de resultatenrekening van de parochiekern Kwadendamme, met daarbij een overschrijvingskaart om uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk over te maken. U kunt deze zien als de contributie van uw lidmaatschap van onze geloofsgemeenschap. Het hoeft geen enkel betoog...

GEEF DE PEN DOOR (27)

Hey, ik ben Gerlinde Strooband, net 22 jaar, opgegroeid in ’s-Gravenpolder en nu wonend in Nieuwdorp, samen met mijn twee katten. Ik werk bij bakkerij Den Soeten Inval in Goes, en daar maak ik samen met mijn collega’s de bekende appelcake voor de plukviering, Bonifaciuskoeken, en veel andere lekkernijen. Nadat ik...

OPROEP VAN DE K.B.O.

Als voorzitter van de K.B.O. Kwadendamme wil ik u vragen om onze afdeling (dorp Kwadendamme) te steunen door lid te worden van onze vereniging. Wij hebben best veel leden, maar dit zijn vooral veel oudere mensen. Voor het bestuur zijn we naarstig op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, liefst nieuwe jongere...

GOSPEL- ANNEX BLUESVIERING

De elfde editie van The sunday after in Kwadendamme bluestown belooft een heel bijzondere te worden; gospelkoor Elijah gaat daar samen met zangeres Dani Wilde voor zorgen. Elijah brengt traditionele gospels met invloeden van o.a. soul en rhythm & blues en maakt muziek waarbij niemand stil kan blijven...

FEEST VAN DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Acht kinderen uit het zgn. cluster Goes, Hansweert, Ovezande, Kwadendamme mogen op zondag 19 mei in Goes voor het eerst plaatsnemen aan de tafel van Onze Lieve Heer. De kinderen volgden een mooi voorbereidingstraject met de toepasselijke naam Blijft dit doen. In dit traject staat het verhaal van de vijf broden...

H. Eligius, Lewedorp

KERKSCHOONMAAK 2019

Begin april was het weer zover “de grote kerkschoonmaak”. Met een relatief kleine groep meest oudere mannen en vrouwen is de klus weer geklaard. Er zijn spinnen geragd, er is gesopt, gezeemd, gezogen, geboend en gedweild. Iedereen die heeft meegeholpen willen we hierbij bedanken voor hun inzet. Fijn dat het weer...

Hulpvraag

Vanuit de gezamenlijke werkgroep Diaconie PC kerk en de Caritas RK kerk willen we om uw hulp vragen. Wij zoeken voor vluchtelinggezinnen op Lewedorp naar de volgende spullen: - Loopfietsje  - Tuinset of tuinstoelen - heggenschaar  - kinderfietsen in de leeftijd 7 t/m 12 jaar  - Koffiezetapparaat  Dus heeft u iets over laat het ons weten...

Vormsel 2019

Al tientallen jaren lang is er een goede samenwerking tussen de parochiekernen Ovezande, ’s-Heerenhoek en Lewedorp. Elke twee jaar komen we samen om de voorbereiding van vormelingen in goede banen te leiden. Ook dit jaar is dat gelukt en vormen de jongeren uit onze kern een welkome aanvulling op de groep...

Vergaderingen en bijeenkomsten

9 mei Bijeenkomst parochiekerncommissie 19.30 uur. 16 mei PKC  aanvang 19.30 uur 21 mei Cluster-West-bijeenkomst aanvang 20.00 uur ?3?33?33?33

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

PALMPASEN

De zaterdagmiddag voor Palmzondag hebben we met een groepje kinderen van de basisschool Palmpasen gevierd. In de kerk hebben ze naar het Bijbelverhaal geluisterd. Daarna hebben ze met hun palmpaasstok een bezoek gebracht aan de bewoners van het woonzorgcentrum NieuwSande. Hier hebben ze gezongen en paasbroodjes...

TENTOONSTELLING SINT JOZEF

De tentoonstelling zal op 5 mei a.s. pas om 15.00 uur geopend worden, en niet, zoals in ons vorige bericht vermeld, om 14.00 uur. Er is vanaf 14.30 uur al inloop met koffie en thee. Vicaris Paul Verbeek doet de opening. Hij zal een boeiende lezing geven over de 'voedstervader' van...

KLOMPPOPVIERING 26 MEI

Het is een begin van een mooie traditie aan het worden: de viering op de zondagmorgen in het weekend van Klomppop in de feesttent op het festivalterrein. Ook dit jaar worden stoelen klaargezet, wordt een altaartafel gereed gemaakt, wordt bloemversiering aangebracht en staan misdienaars en koster klaar om deze bijzondere viering...

HEMELVAARTSDAG 30 MEI

Al vele jaren is het gebruikelijk om de viering op Hemelvaartsdag samen te doen met de omliggende kerken. Dit jaar is onze parochiekern weer aan de beurt om de organisatie op zich te nemen. Deze viering is oecumenisch van opzet onder de titel 'Kerkenpad'. Als voorgangers zijn...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maand maart € 30,75 opgebracht.

Paaskaarsen

We hebben nog een aantal paaskaarsen uit de afgelopen jaren in onze sacristie liggen. Deze zijn voor een geringe eigen bijdrage te verkrijgen. Belangstellenden, bij voorkeur uit de eigen parochiekern, kunnen zich melden door een mailtje te sturen naar John Jansen jcjansen@zeelandnet.nl.

IBS Horizon

Oplossen De afgelopen periode hebben we het in de klas gehad over hoe dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten kunnen ontstaan, maar gelukkig ook vooral over hoe het opgelost kan worden....

H. Willibrordus, Zierikzee

VESPERVIERING

De vespers (of het avondgebed) behoren tot de getijden in de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerk en worden gebeden om 17-18 uur. Het woord komt uit het Latijn, van vespera dat avond betekent. In enkele protestantse kerken wordt de term “vespers” gebruikt als aanduiding voor een avonddienst. Ook...

Caritas collectes 2019 Schouwen-Duiveland:

Zierikzee                     6 januari       €  130,25 voor eigen activiteiten Caritas 3 februari      €    94,74 voor stichting vakantiehuis Thuredrith                                                                                  voor vakantie erg zieke kinderen 3 maart         €    71,56 voor ondersteuning Vastenactie 7 april          ...

Eenvoud als kenmerk van het ware

Vorig jaar overleed pastoor A. Verdaasdonk. Deze pastoor zal aan de vergetelheid worden onttrokken. De parochianen hebben, met financiële hulp van een Duitse weldoener, een bedrag bijeen gebracht om plaquettes met zijn beeltenis te laten maken. Op palmzondag, 14 april 2019, werd in de toeristenkerk in Haamstede een eerste plaquette onthuld en...

Een bijzondere viering in de O. L. V. op Zee kerk te Haamstede.

Het Duitse koor “Leuchtfeuer” komt 26 mei onze viering van 11.00 uur opluisteren. Zij zullen vooral Taizé liederen zingen. Het belooft een heel mooie viering te worden, dus allen VAN HARTE WELKOM

KBO

Koffieochtend. De gebruikelijke gezellige koffieochtend in het parochiecentrum is weer op dinsdag 7 mei. Inloop vanaf 9.30 uur en u wordt begroet met een kopje koffie/thee. Inloop/computermiddag. Op woensdag 15 mei a.s. bent u welkom in het parochiecentrum vanaf 14.00...