Algemeen

Knooppunt Kerken en Armoede

0
Veel huishoudens raken in nood Als uw inkomen wegvalt, hoeveel maanden kunt u het dan uitzingen voordat u betalingsproblemen krijgt? Ruim 100.000 huishoudens in Nederland hebben na een half jaar al hun reserves verbruikt. 73.000 huishoudens bereiken dat moment al na 12 weken. Dat blijkt uit een stresstest voor huishoudens, uitgevoerd...

Oasedag voor besturen en pastoraal team

0
          Op zaterdag 5 september werd voor de besturen van de Heilige Maria Parochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie, samen met het pastorale team, een 'Oasedag' gehouden. Er werd onder leiding van vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ in een sfeer van bezinning en gebed van gedachten gewisseld over drie vragen:...

Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit

0
Heiligen spelen een belangrijke rol bij het verbreiden van het geloof. Zij doen dit door woord en daad. In het Bisdom Breda werken we aan missionaire parochies, geloofsgemeenschappen met aantrekkingskracht die Jezus Christus leren kennen. In dit kader biedt het Sint Franciscuscentrum een aantal avonden rond heiligen aan. Deskundige...

Opnieuw een WJD@Home op Ameland

0
Jongeren in de leeftijd vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de Wereldjongerendagen in Panama. WJD@Home was met ruim honderd deelnemers een groot succes. Dat vroeg...

Pinkstervuur naar Bergen op Zoom

0
Afgelopen zondag 16 augustus werd het Pinkstervuur vanuit de kerk van de heilige Maria Magdalena in Goes doorgegeven aan de gelovigen van de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. In de OLV van Lourdeskerk overhandigde Charlotte den Toonder de Pinkstervuur aan pastoor Paul Verbeek. Ook las Charlotte de geloofsbrief voor,...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

GEDULD MOET JE OEFENEN

0
Eind juni kregen we vanuit de overheid te horen dat de regels inzake maximale groepsgrootte bij vieringen verhoogd werd van dertig naar maximaal honderd personen. Vanaf maart was de kerkdeur op zaterdagavond of zondagmorgen potdicht en dat was uniek- niet alleen in ’s-Heerenhoek. Gelukkig bood de openstelling op woensdagavond tussen 19.00-...

GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK?

0
Door al die beperkingen zijn een aantal uitvoeringsplannen tot uitstel gekomen. Grotendeels door gebrek aan inkomsten moeten we de hand op de knip houden. Onderhoud aan buiten-kerkdeuren en kozijnen parochiezaal wordt op de lange baan geschoven. De aanblik is verre van ideaal, maar ‘schone schijn’ is nu even niet gepast. Restauratieplannen...

VOOR EN NA CORONA

0
Er is een tijd geweest dat mensen spraken over voor/na de Tweede Wereldoorlog, of voor/na de ramp van 1953…Zou er ook een moment komen dat we gaan praten over voor/na corona? Heimwee naar het verleden heeft mooie en minder fraaie kanten; je kunt er in blijven hangen, maar dan blokkeer...

OKTOBERMAAND – MARIAMAAND

0
MARIANIS & LOURDESGROT In of rond veel katholieke kerken vindt men een nis, kapel of hoek waar speciale aandacht is voor Maria, de moeder van Jezus.  Veel beelden werden aan haar toegewijd, omdat Maria vele eretitels bezit. Een veel voorkomende is die van ‘Maria Onbevlekte Ontvangenis’, die gekoppeld werd aan...

H. Maria Magdalena, Goes

KVG NIEUWS

0
Hier ben ik dan weer. ik hoop dat iedereen de corona maar zeker ook de hitte goed heeft doorstaan. Dit wat echt niet fijn meer. Na een lange periode zonder activiteiten, gaan we weer voorzichtig beginnen. De eerste vergadering zit er weer op en we kijken hoe we verder kunnen binnen...

POETSEN

0
Mocht u op zaterdag om de twee weken nog tijd over hebben om te klussen of schoon te maken in de kerk, dan zijn wij als poetsclub heel erg blij met u. Meld u aan bij het secretariaat emailadres:  rkmagdalena@hotmail.com Alvast bedankt namens de poetsgroep, Florien, Bert, Louis, Ton, Cecilia, Loes.  

KERKWACHT 29-7-2020

0
Mijn man Bert en ik hebben op woensdag 29 juli kerkwacht gehouden. Terwijl Bert nog een klusje in de tuin van de sacristie had, las ik in het boek “Licht in de tunnel” van Marc de Hond, dat ik te leen heb. De kerk is trouwens nog steeds op zoek...

KERKVIERING OP ZONDAG THUIS VOLGEN

0
In 2018 hebben we als parochiekerncommissie nagedacht over de mogelijkheden om de kerkviering ook thuis bij de parochianen mogelijk te maken. Dit zou kunnen door alleen luisteren naar elke kerkdienst of de mogelijkheid om de viering mee te maken met beeld erbij. De voorkeur van de parochiekerncommissie...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

0
Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Blasius, Heinkenszand

ONBEKENDE HEILIGE HERONDEKT.

0
De heilige Corona  Hoeveel hebben we het woord Corona de laatste tijd al niet gehoord en wat voor akelige gevoelens heeft dit woord al niet opgeroepen? Maar wat blijkt: Corona is een heilige. Zij is een heilige en martelares uit Egypte of Syrië, waar zij omstreeks het jaar 160 werd geboren....

15 augustus Maria Hemelvaart

0
Op 15 augustus werden we in onze kerk verrast met een viering over Maria en met heel veel Marialiedjes. De misboekjes werden alleen gebruikt voor de gezangen die in het boekje stonden en voor de gebeden. De lezingen en het evangelie gingen allemaal over Maria. Het was een hele mooie...

Rommelmarkt

0
Zoals u weet houden we in het tweede weekend van september altijd een rommelmarkt, maar zoals u wel begrijpt gaat die dit jaar vanwege de corona niet door. We hopen dat het volgend jaar weer wel door kan gaan.

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

0
Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

ORGELGESCHIEDENIS

0
In 1801 werd de eerste parochiekerk van Kwadendamme gebouwd. In 1820 werd een eenklaviers orgel met mechanische sleepladen voor deze kerk gebouwd door de Antwerpse orgelbouwer Joseph Delhaye. Het Delhaye-orgel werd op 13 maart 1820 in gebruik genomen met een bespeling door G. van Kalmthout uit Goes. Een stukje...

NIEUWE BEGRAAFRUIMTE

0
Vanaf half augustus 2020 is er op de begraafplaats een nieuwe sitatie ontstaan, zie foto. De twee westelijk gelegen vakken aan de voorzijde, langs de Johan Frisostraat, zijn grotendeels ontdaan van oude grafmonumenten en daarna opgehoogd met ongeveer dertig cm. aarde om daardoor de vakken wederom voor begravingen beschikbaar...

NIEUWE PASTOR

0
Op zondag 2 augustus werd in onze kerk voorgegaan door de nieuwe Zeeuwse pastor Thaddy de Deckere. Hij bleek zijn werk secuur te doen en er voldoende tijd voor te nemen, wat enerzijds doet vermoeden dat we hem nog heel lang bij ons mogen houden, en anderzijds dat het...

KLUSJES ACHTER DE SCHERMEN

0
Een geloofsgemeenschap is een bedrijfje op zich. We zien vaak een mooi kerkgebouw en bezoeken al dan niet de vieringen, maar de administratie, een schoon gebouw, een aangeharkte tuin, kaarsen bestellen en onderhouden, bloemversiering aanbrengen, bijhouden van misintenties, aanleveren van tekst voor het Parochienieuws, wassen en strijken van de...

H. Eligius, Lewedorp

Oecumenische viering

0
Zondag 20 september is er een oecumenische vredesviering in de RK kerk, aanvang 10.45 uur. Thema: Vrede verbindt verschil. Een interessant thema. Predikant, mevr. Nel Roggeband gaat in deze dienst voor en zal ons dit thema uitleggen. Er is muzikale begeleiding. In verband met de corona-pandemie, kunnen we van tevoren helaas...

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

0
Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

CORONATIJD

0
Na de uitbraak van COVID-19 is de kerk drie maanden gesloten geweest, een flinke tijd. De kerkdeuren stonden wel open voor gebed en voor een kaarsje op elke woensdagavond en met de reguliere viering. Met de nodige informatie, met de Paaswens en het Pinksterlichtje hebben we als parochiekerncommissie geprobeerd...

MARIA HEMELVAART

0
Het feest van Maria Tenhemelopneming hebben we bijna zodanig kunnen vieren alsof er geen corona was. We wennen toch wel een beetje aan het afstandhouden zonder dat het er krampachtig uitziet. Na een mooie viering in de kerk zijn we in open formatie met een heleboel bloemen naar de...

THEEHUIS DE PASTORIE

0
Al meerdere keren hebben we in onze  parochiekern naar een bredere (her)bestemming voor de pastorie gekeken. Dan houden we rekening met meerdere facetten die meegewogen moeten worden in de uiteindelijke beslissing. Daarbij zitten zaken als: de onderhoudskosten van de pastorie, maatschappelijke ontwikkelingen, doelen die andere partijen voor ogen hebben...

NIEUWS VANUIT DE CARITAS

0
Vanaf 22 augustus starten we met het inzamelen met oude gebruikte brillen, welke u niet meer nodig heeft. Deze zullen we verdelen over diverse projecten waaronder stichting Sawasdee. Achter in de kerk komt een doos te staan waar u deze in kunt leggen. U kunt ze ook in een...

MOBIELE KERK

0
Bij de dierendagviering op zaterdagavond 3 oktober worden na afloop buiten niet alleen de dieren gezegend door pastoraal werker Alida van Veldhoven, maar ook onze nieuwe 'mobiele kerk'. De mobiele kerk is een bijzonder project op initiatief van het project Kerk in de Buurt. Het idee is: Als mensen...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

GESCHIEDENIS PAROCHIEKERK HANSWEERT

0
In nummer 82 (het aprilnummer) van het bulletin van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken verscheen een complete geschiedenis van het ontstaan der Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenparochie te Hansweert in 1868 en de bouw van de bijbehorende parochiekerk in 1871, geschreven door historicus G.J. Lepoeter te Kapelle. In deze geschiedenis kunnen we...

H. Willibrordus, Zierikzee

EEN ZOMER VOL HOOP/SPANNING!

0
Een tijdje zag het er naar uit dat de kerken lang leeg zouden moeten blijven. Toen we dan in juni eindelijk open mochten was het maar voor 30 personen. In sommige kerken werden zelfs die aantallen niet gehaald. Er dreigde een verschrikkelijk scenario. We hielden hoop en gelukkig kwamen...

GEZINSVIERING

0
Op 20 september willen we graag, uiteraard met inachtneming van alle geldende maatregelen, weer een gezinsviering vieren in de Willibrorduskerk in Zierikzee. Helaas mogen we niet zingen en dus zal het kinderkoor Eigen-wijs niet voor de muzikale ondersteuning zorgen. Toch proberen we op 'Eigen Wijze' invulling te geven aan...

KBO

0
Koffieochtend In augustus zijn we voorzichtig gestart met een koffieochtend en in spanning wachtten we af of onze vaste bezoekers daar gehoor aan zouden geven. En jawel hoor, rond half 10 kwamen de eerste koffieleuten binnen en het druppelde gestaag door. De tafels waren zo neergezet dat er voldoende afstand...

VAN DE KLUSGROEP

0
Na toch wel vrij pittige maanden klussen dachten wij dat de klusgroep wel aan vakantie toe was. We hadden dan ook gezegd dat er in de maand juli niet geklust zou worden. Ze kregen vakantie. Maar wat bleek? Ze wilden helemaal geen vakantie, ze wilden vakantiewerk. Waar maak je...

OPEN MONUMENTENDAG 2020

0
Zaterdag 12 september staan de deuren van de Willibrorduskerk te Zierikzee weer open voor parochianen en publiek in het kader van open monumentendag. Het thema van deze keer is Leermonumenten. De kerk is open van 10.00-16.30 uur. Hartelijk welkom!