Algemeen

Pastoor Fons van Hees overleden

0
Pastoor Fons van Hees overleden   In zijn woonplaats Zierikzee is op 31 januari 2023 Fons van Hees overleden. Fons van Hees was pastoor van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren. De parochies verliezen in hem een zeer geliefde pastor. Op woensdag 8 februari wordt de uitvaart...

brief aan parochianen 6 januari 2023

0
Hoe het met de pastoor is … Lieve medegelovigen, broeders en zusters, van de H. Maria parochie en de H. Pater Damiaanparochie Tot mijn verwondering kwam ik op Sinterklaasdag in het Ziekenhuis in Goes terecht. Scans werden er gemaakt. Daaruit bleek dat  het helemaal niet goed met mij was. De...

Gebed om sterkte voor pastoor Van Hees

0
Mede namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u informeren over de gezondheid van onze pastoor Fons van Hees. U weet dat Fons van Hees in het vorig jaar een intensieve behandeling heeft gevolgd om te herstellen van ziekte. Die behandeling pakte zo goed uit dat Fons in...

Katholieke Alphacursus in Goes

0
Alpha katholiek in Goes. Wil je meer weten over het christelijk geloof? Heb je vragen over de diepere zin van je leven? Wil je in gesprek met anderen over zingeving en spiritualiteit? Maak een goede start in het nieuwe jaar 2023! Op 12 januari 2023 starten wij een katholieke Alphacursus. Voor geïnteresseerden, zoekers, twijfelaars, gelovigen,...

Windhoos Zierikzee roept sympathie op van Tricht

0
In Tricht is met meer dan gemiddelde betrokkenheid kennis genomen van de windhoos die Zierikzee getroffen heeft. Je weet wellicht dat op 25 juni 1976 een windhoos ons dorpje trof, met zes dodelijke slachtoffers en een geheel vernielde woonwijk als gevolg. Alle dorpelingen die destijds leefden en dit natuurgeweld...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

2022 in cijfers:

0
Sacramenten: In onze kerk werden 0 kinderen gedoopt; 3 kinderen uit onze parochiekern deden hun Eerste Heilige Communie in Heinkenszand;  4 jongeren werden gevormd te Goes en er vonden 0 kerkelijke huwelijken plaats. Overleden: 10 parochianen werden geregistreerd als overledene; 6 maal vond er een begrafenis plaats op ons kerkhof;...

KERKBALANS

0
Lasten stijgen voor iedereen en dus houdt men makkelijker de hand op de knip. Ook voor een kerkgemeenschap zijn inkomsten uit donaties erg belangrijk. De grote schenkingen uit het verleden zijn nu zeldzaamheid geworden. Toch mochten we afgelopen jaar twee personen in het bijzonder dankzeggen voor hun extra gulle bijdragen...

CARITAS ’s-Heerenhoek

0
De lokale Caritasgroep heeft het afgelopen jaar bijna maandelijks mogen collecteren tijdens de tweede collecte.  De opbrengst van het tweede halfjaar: Juni                       € 64,45 Juli                         € 83,-- September        € 89,79 Oktober               € 55.80 November         € 55,80 (december zit verscholen in de Adventsactie die eind november startte). Indien particulieren een beroep doen op Caritas kan men...

Kerstdiner op Tweede Kerstdag

0
In 2019 verzorgden wij onze eerste kerstbrunch, tenminste hiervoor was de uitnodiging maar toen het zover was werd er een diner op tafel gezet. Er volgden een paar jaar dat het i.v.m. de corona niet mogelijk was om een diner ter tafel te brengen en toen het weer mogelijk...

Wat zal 2023 ons nog brengen?

0
Het grootste spektakel zal plaatsvinden op zondag 5 november 2023: de kerk wordt dan op Willibrordzondag aan de eredienst onttrokken. Uitgaande van de ervaringen in Lewedorp, zal dit hopelijk ook een waardig sluitstuk worden als kerkgebouw. We hebben vanaf 30 januari nog 280 dagen te gaan en die zullen we...

H. Maria Magdalena, Goes

KVG NIEUWS

0
Graag wil ik beginnen met u allen een gezond, liefdevol nieuwjaar te wensen. Ik hoop dat u hele gezellige Kerstdagen en een rustige oudejaarsavond hebt gehad. Wij hebben een gezellige goed verzorgde lunch genoten bij Marktzicht, helaas het vervolg was minder leuk. Alles was klaar voor de kerstoverdenking. De dames hadden de...

Wat was het een Zalig Kerstmis

0
De eerste keer in het 25 jarig bestaan van dameskoor Con Amore mochten we op zaterdag 24 december jl. om 23:00 uur de Kerstnachtmis zingen, samen met herenkoor St. Cecilia. Dat was echt de kers op de taart van ons jubileumjaar. Onze koorleider Tuur Remijn, tevens vervangend koorleider van het...

WIJZERPLATEN

0
Op 16 november 2022 zijn de wijzerplaten van de kerktoren vernieuwd. Op de poster achter in de kerk staat: “Steun het restauratiefonds door deze onderdelen te kopen" En zie hierbij enkele foto’s wat er mee gedaan is. Florien de Hond

Caritascollecte in februari en maart

0
De opbrengst van de Caritascollecte in februari is bestemd voor Cordaid Memisa. Cordaid Memisa zet zich al vele jaren in voor verbetering van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Zwangerschap en geboorte zijn kwetsbare momenten die tot ziekte en sterfte kunnen leiden. Cordaid Memisa werkt er op tal van fronten aan om...

KERKVIERING OP ZONDAG THUIS VOLGEN

0
In 2018 hebben we als parochiekerncommissie nagedacht over de mogelijkheden om de kerkviering ook thuis bij de parochianen mogelijk te maken. Dit zou kunnen door alleen luisteren naar elke kerkdienst of de mogelijkheid om de viering mee te maken met beeld erbij. De voorkeur van de parochiekerncommissie was om...

H. Blasius, Heinkenszand

Bijzondere vieringen:

0
Clusterviering 4 februari 2023 Tevens Blasiusviering.   Op 3 februari is de naamdag van de patroonheilige van onze kerk, de H. Blasius. Dat vieren we op 4 februari als clusterviering samen met ’s-Heerenhoek en Lewedorp. Omdat de kerk van Lewedorp op 8 januari gesloten is wou men graag dat het vaandel van de patroonheilige...

Kerstvieringen.

0
24-12-2022 Musicalviering   Hier onder een complimentje van een van de parochianen voor de musicalviering:   Ik wil je even laten weten dat het een mooie kerstviering was op 24 december. Goed om te zien dat je inmiddels een mooi koortje hebt opgebouwd. Het viel ons op dat alle kinderen ook wat rustiger...

Het kerstdiner op 25-12-2022

0
Wat hebben we de mensen een heerlijke dag kunnen bezorgen! Velen vieren de kerst met anderen, maar er zijn ook mensen die alleen of eenzaam zijn. Ruim 35 mensen komen 1e Kerstdag bijeen in het parochiecentrum van Heinkenszand om samen kerst te vieren. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de Kerst minder eenzaam...

De levende kerststal op 26-12-2022

0
Het was weer een hele organisatie om alles geregeld te krijgen. Het duurde even en het was lang zoeken maar we kregen alle rollen weer ingevuld. We hadden jammer genoeg maar 2 herders en hopen volgende keer meer mannen, vrouwen, jongens of meisjes bereid te vinden om mee te...

Kerkklokken.

0
In Nederland bevindt zich een groot aantal luid- en carillonklokken. Ik ben met een aantal mensen een database aan het opzetten met daarin alle informatie over alle luidklokken en beiaarden van Nederland. Wanneer het mogelijk is, wordt er een beeld- en geluidsopname toegevoegd die wordt gemaakt bij de klokken...

H. Bonifacius, Kwadendamme

NIEUWE LINDEBOOM BIJ MARIAKAPELLETJE

0
Onder de intimiteit van een deken van mist en volgens de regels van wereldlijk en kerkelijk gezag, werd (op het groene driehoekje waar de Oud-Vreelandsedijk aansluit op de Kaneelpolderdijk, red.) een nieuwe lindeboom aangeplant door wethouder Marga van de Plasse en Kiwanian Lauran de Jonge. Lauran belichtte in een...

CARITASACTIVITEITEN DECEMBER 2022

0
Aan het begin van de advent zijn alle parochianen in de leeftijd van 85 jaar en ouder bezocht met een eindejaarsattentie namens de parochiekerncommissie en de caritas. Dit jaar gingen we rond met de Zeêuwse Raemkalender 2023, een mooie kalender met foto’s van de gebrandschilderde ramen in het hoogkoor...

NIEUW ADRES PASTOOR VAN HEES

0
Vanuit het hospice in Zierikzee een hartelijke groet van pastoor Fons van Hees. Hij is erg blij en dankbaar voor de kaarten die hij vanuit onze geloofsgemeenschap heeft mogen ontvangen en heeft ons nadrukkelijk verzocht deze dank over te brengen. Dat doen we natuurlijk graag en van harte, bij...

ONZEKERE STAP IN NIEUWE JAAR

0
Afgelopen december kwamen vertegenwoordigers van alle kerncommissies, leden van het Damiaanbestuur en het pastoresteam samen om informeel te spreken over de ontstane situatie nu een drietal kerken gaat sluiten. Men vroeg zich af hoe om te gaan met vrijwilligers uit de sluitende kerken, hoe om te gaan met de...

GOED NIEUWS OVER HET NIEUWE JAAR

0
Vol goede moed zijn we met z’n allen begonnen aan het nieuwe jaar 2023. In zo’n tweehonderd woningen in en rond Kwadendamme hangt nu een ‘Zeêuwse Raemkalender 2023’ aan de wand te prijken, waarop bij ieder van de twaalf maanden van het jaar een mooie foto is afgedrukt van...

H. Eligius, Lewedorp

Laatste bericht van werkgroep kindernevendienst Lewedorp

0
Kerst(gezins-)viering Op Eerste Kerstdag vond de laatste kerstviering plaats in onze kerk in Lewedorp. De viering werd voorgegaan door Tom Brooijmans. Kinderen hebben hun steentje bijgedragen door voor te lezen en Con Dios verzorgde de zang. Je kon horen dat hun stemmen goed gesmeerd waren van het vele zingen de...

Hoe nu verder?

0
Zoals u kunt lezen is de kerk gesloten. Van velen krijgen we de vraag en nu? Wat betreft het bijwonen van diensten kunt u vanzelfsprekend terecht in de overige kerken van de H. Pater Damiaanparochie. Onze kerk is onttrokken voor diensten wat inhoudt dat deze voor geen enkele dienst meer gebruikt...

Jaargids 2021- 2022

0
Op de website van de H. Pater Damiaanparochie is de nieuwe Jaargids 2021-2022 geplaats. Hierin vindt u alle wetenswaardigheden van de H. Eligius parochiekern Lewedorp met daar in alle namen en werkgroepen met hun e-mail adres en telefoonnummer. Indien u iemand wilt bereiken kunt u in de jaargids terug...

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

0
Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

DE LICHTJESTOCHT VAN 22 DECEMBER

0
Op verschillende plaatsen in Ovezande werd op donderdag 22 december het kerstverhaal verteld en nagespeeld, om zo na een mooie tocht uit te komen bij de kerststal in de kerk. Van vele kanten kregen we na afloop van de lichtjestocht te horen: “Wat was deze tocht een succes hè!”...

UIT DE NIEUWJAARSREDE: TERUGBLIK OP 2022

0
Er werden het hele jaar door dekentjes gebreid voor Stichting Embrace. In januari hadden we een mooie oecumenische viering in Driewegen met als thema ‘Licht in het duister’. In februari een gratis klassiek saxofoonconcert van een groepje muzikanten. Meer dan 100 mensen hebben enorm genoten van dit prachtige concert. Met...

DE HUIDIGE STAAT VAN DE PAROCHIEKERN

0
De terugloop van het aantal sacramenten wordt steeds nadrukkelijker. We hadden in 2022 1 doop tijdens de klomppopviering, 2 communicanten, 1 huwelijk, 1 toetreding tot de kerk en 2 uitvaarten in onze kerk. Ook het reguliere kerkbezoek blijft langzaam maar zeker teruglopen. Wat meer enthousiasme voor de reguliere vieringen...

EINDE OF EEN NIEUW BEGIN?

0
In de omgeving moeten drie katholieke kerken hun deuren sluiten. Als parochiekern Ovezande staan we op het standpunt dat we met de vijf parochiekernen in De Zak van Zuid-Beveland nu samen de drie kerken in Heinkenszand, Kwadendamme en Ovezande moeten gaan vormgeven. Dus: de tijden van de vieringen afstemmen,...

NIEUWJAARSRECEPTIE

0
Na twee coronajaren kon dit jaar de nieuwjaarsreceptie eindelijk weer doorgaan. Niet meer in de wat gedateerde kamer van de pastorie, maar in het prachtige interieur van Theehuis De Pastorie. Zo’n dertig mensen maakten gebruik van de uitnodiging. Ook pastor Thaddy was van de partij. Het was een gezellige...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Vrijwilligers bedankt!

0
Beste Parochianen Op 19 februari sluit de kerk in Hansweert. Dit is de derde kerk van onze Parochiekern. Daarom willen wij alle vrijwilligers die zich nu en in het verleden hebben ingezet voor onze kerk hartelijk danken. Wij gaan geen namen of taken noemen omdat we er dan zeker zullen vergeten....

Werkgroep kerksluiting

0
In de maand november hadden de leden van de parochiekern Oost-zuid Beveland een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst op 7 december omtrent de aankomende kerksluiting. Uiteindelijk waren we met een mooie groep trouwe parochianen samengekomen. Geerten Kok opende met gebed, waarna Angela Koole een inleidend woord deed. Vervolgens gaf Alida...

Uitnodiging

0
Op 7 december 2022 zijn we met velen samengekomen in Kaj Munk om met elkaar te praten over de ontwikkelingen rondom de kerksluiting. U mocht daar allen actief in meedenken, wat resulteerde in ideeën die we als werkgroep graag meenamen naar de toekomst toe. Met de aangeleverde input van...

Afsluitende viering

0
19 februari is de laatste viering in de onze kerk “Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen” te Hansweert. In deze eucharistieviering zullen voorgaan: Pater Thaddy de Deckere en pastor Alida van Veldhoven. We willen iedereen van harte uitnodigen aanwezig te zijn bij dit bijzondere en ook verdrietige moment. Daarna willen...

Gedachteniskruisjes

0
Er hangen in de kerk nog gedachteniskruisjes. Het zijn er van vele jaren. Heeft u interesse om ze van uw familie mee te nemen? Dan kunt u ze meenemen voor of na een kerkdienst. Het is altijd een mooi aandenken. De Parochiekerncommissie

H. Willibrordus, Zierikzee

HERDENKING WATERSNOODRAMP

0
De Stuurgroep Kerk & Overheid organiseert namens de kerken op Schouwen-Duiveland een Herdenking rond 70 jaar Watersnoodramp op 1 februari 1953. In deze herdenking wordt met woorden, liederen en gebeden stilgestaan bij de intense ervaringen van wanhoop, verdriet en gemis die de Watersnood tijdens de Ramp en in de jaren...

WOORDJE 8 JANUARI 2023

0
Het jaar 2022 was geen prettig jaar. In het begin was er nog Corona, de oorlog brak uit in de Oekraïne, de kerkenvisie liet zien dat het met de kerken op ons eiland net zo slecht gaat als in andere delen van Nederland, er kwam een tornado over kerk,...

KERSTMARKT

0
Wat was het weer een fijne kerstmarkt dit jaar. De gemoedelijke sfeer, de informele praatjes en de leuke ontmoetingen zorgden mede voor dit fijne gevoel. Binnen in het parochiecentrum konden we genieten van koffie met wat lekkers of een broodje met soep. Maar er waren ook leuke kaarten te...

CARITAS

0
Op woensdag 14 december jl.. was het weer tijd voor de jaarlijkse adventsviering. Zo’n 45-50 parochianen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging die zij begin december ontvangen hadden. In een steenkoude kerk, zoveel mogelijk voorzien van dekentjes, werden zij met warmte ontvangen door pastoraal medewerkster Alida van Veldhoven, die...

KBO activiteiten

0
Dinsdag 7 februari a.s. is de maandelijkse koffieochtend. Vanaf 9.30 uur wordt een ieder die dat gezellig vindt, uitgenodigd om een kopje koffie/thee te komen drinken in het parochiecentrum. Gezellig bij elkaar zijn en gewoon een beetje bijkletsen met elkaar. Wij zien u graag verschijnen. Vrijdag 10 februari a.s. staat...