vrijdag, september 20, 2019

Algemeen

Zorg en Barmhartigheid

Damiaan viering 2019 Onder het thema 'Zorg en Barmhartigheid' houdt de parochie van de heilige Pater Damiaan haar jaarlijkse viering ter ere van haar beschermheilige. Deze viering wordt dit jaar gehouden in de kerk van de H. Blasius te Heinkenszand op zondag 13 oktober, aanvang 10.00 uur. Het thema...

Voortgang Parochieplan

In mei 2019 is door de besturen van de Heilige Maria Parochie Walcheren en van de Heilige Pater Damiaanparochie de definitieve versie vastgesteld van het Parochieplan, dat inmiddels aan de bisschop is aangeboden. Daaraan voorafgaand zijn er diverse bijeenkomsten geweest waarop vrijwilligers van de Heilige Maria Parochie...

Kringviering in Goes

Op zondag 25 augustus is er weer een kringviering voor alle gezinnen met kinderen tot en met groep 8. We gaan dank je wel zeggen vooralles wat we 'zomaar' gekregen hebben. Kom je ook? Ook als je niet in Goes woont, ben je natuurlijk van harte welkom. Waar?...

Samen rond Maria

Op zondag 18 augustus 2019 werd in Ovezande het feest van Maria Tenhemelopneming gevierd: het patroonsfeest van de parochiekern Ovezande. Ook de parochiekernen van Kwadendamme en Hansweert (die gezamenlijk het 'Cluster Zuid' van de Pater Damiaanparochie vormen) waren vertegenwoordigd. Het was een mooie viering met als voorganger Fons...

Aanvulling pastoraal team

Hoera, driewerf hoera! Er is aanvulling gekomen in de persoon van Alida van Veldhoven om ons pastorale team te komen versterken. Na 2 jaar en 9 maanden is de vacature eindelijk vervuld! Deel in onze vreugde! De feestelijke presentatie van Alida van Veldhoven, aangesteld als lid van het team...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

LICHTPUNTJES

Eind juni beleefden we een ‘top’-prestatie bij onze kerk. Al langere tijd klaagden de mensen over de gebrekkige torenverlichting van het uurwerk. Ook al beschikt iedereen tegenwoordig over een horloge en mobiele telefoon met tijdsaanduiding…de klok van de toren hoort er bij. Zeker als je op de...

MISSICANTO ON TOUR

Wie regelmatig onze kerkdiensten bezoekt, kent het gemengde koor “ Missicanto”. Al 20 jaar zingen ze op toerbeurt mee in de weekendvieringen en speciale diensten die in het kerkelijk jaar plaatsvinden. Op gezette tijden overleggen de leden over de koers die gevaren kan worden, want al is...

PLEKKEN VAN PLEZIER

In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag! Het thema van 2019 is: ‘ Plekken van plezier’. Naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? Velen zullen dan ‘de kerk’ zeker niet als eerste noemen, maar de geschiedenis leert...

RESTAURATIEPLAN KERK

Geen mens haalt de leeftijd van 145 jaar, maar voor bouwwerken is dat historisch gezien niets bijzonders. Toch zijn we in ons dorp blij enkele van die geschiedkundige souvenirs te mogen behouden. Het Nederlands Hervormd kerkje is nog wel te bewonderen, maar je moet daarvoor wel naar...

VIERINGEN IN ONZE KERK

Al eerder maakten we melding van het streven om weekenddiensten in onze kerk te behouden. Volgens het vaste rooster van drie zondagse en een zaterdagavondviering kan men blijven rekenen op continuïteit ook voor 2020. Pastoresteam en liturgische werkgroep hebben zich bereid verklaard dit streven zoveel mogelijk te...

H. Maria Magdalena, Goes

ELISABETHBEZOEKGROEP

De Elisabethbezoekgroep bezoekt ouderen en eenzamen. Als u behoefte hebt aan een bezoekje of als u mensen kent die behoefte hebben aan bezoek of die ziek zijn of in het ziekenhuis opgenomen zijn kunt u dit opgeven bij het parochiesecretariaat, Wijngaardstraat 36, telefonisch bereikbaar via 0113-216754 op...

SENIORENREIS LIEVEVROUWEPAROCHIE BERGEN OP ZOOM

Op 19 juli kwam er een bus met 64 senioren onze kerk bezoeken met een kort gebed van Pastoor Paul Verbeek. Wat waren we blij dat het droog weer was, zodat ze buiten en binnen lekker konden genieten van de koffie en thee met een goesenaartje. Daarna...

OMGEKEERD HUISBEZOEK

De Elisabethbezoekgroep organiseert weer een Omgekeerd Huisbezoek op donderdagmiddag 10 oktober om 14.00 uur in de Magdalenazaal. Nicolette Meulenbroek komt vertellen over spreekwoorden en uitdrukkingen die hun oorsprong hebben in de Bijbel. U bent van harte welkom. U kunt zich opgeven via e-mail: rkmagdalena@hotmail.com of piet-bernadette@zeelandnet.nl of...

K.V.G.NIEUWS

Na een mooie, maar soms extreem hete zomervakantie beginnen we weer aan het winter programma.Ik hoop dat u allen een hele fijne tijd hebt gehad. Voor ons was het deze keer ook vakantie, al zijn we al wel begonnen met alles te regelen. Zoals u weet is...

KERKVIERING OP ZONDAG THUIS VOLGEN

In 2018 hebben we als parochiekerncommissie nagedacht over de mogelijkheden om de kerkviering ook thuis bij de parochianen mogelijk te maken. Dit zou kunnen door alleen luisteren naar elke kerkdienst of de mogelijkheid om de viering mee te maken met beeld erbij. De voorkeur van de parochiekerncommissie...

H. Blasius, Heinkenszand

Tweedaagse vlooienmarkt ten bate van:

de Heilig Blasiuskerk, Stichting Vlissingen - Ambon Plastische chirurgie voor patiënten met brandwonden, hazenlippen en open gehemelten.Stichting Amecet in Oeganda. Kinderopvanghuis voor voornamelijk aidswezen opgezet door Els Teijlingen. In het monumentenweekend, 14 en 15 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een vlooienmarkt. Heeft u spullen op...

LAATSTE OPROEP

Om deze rommelmarkt te kunnen houden hebben we veel helpende handen nodig.We zoeken mensen om: de spullen buiten te zetten, de kramen in te richten, tenten op te bouwen, de spullen te verkopen en alles weer op te ruimen. Voelt u hier iets voor en wilt u helpen...

Collectes medio juni -medio augustus

eigen kerk: Kaarsengeld ( huispaaskaarsen ) € 193,95( collectes ) misintenties € 481,75collectebonnen € 110,00contante parochiebijdrage € 115,00overige collectes bijzondere gelegenheden ( o.a. )zangochtend € 215,11collectes voor eigen parochie € 1.013,19subtotaal eigen kerk € 2.129,00Caritas : 9/6 Nederlandse missionarissen € 107,0029/6 noodopvang de Bevelanden € 58,006/7 Diaconie...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

GEEF DE PEN DOOR (29)

Hallo, mijn naam is Jurgen, maar je kent mij misschien als "de man van Singing Voices". Ik woon samen met mijn vriendin Angela in Middelburg, en in het weekend doe ik zo af en toe Kwadendamme aan om daar mijn bijdrage te leveren aan de kerkgemeenschap. Ik...

OPEN MONUMENTENDAG

Zoals te doen gebruikelijk sluiten we aan bij de landelijke Open Monumentendagen, met dit verschil dat de kerk niet op zaterdag én zondag wordt opengesteld, maar alleen op zaterdag. Op zaterdag 14 september zal de kerk geopend zijn van 11.00-17.00 uur. Onze kerkgidsen zullen u graag ontvangen...

POOLSE ANNEX PLUKVIERING

Met medewerking van AB Werkt wordt op zondag 15 september wederom een speciale eucharistieviering georganiseerd voor de Poolse gasten die in onze regio aan het werk zijn. Tijdens deze viering worden de teksten zoveel mogelijk in de Poolse taal uitgesproken. Het zangkoor zingt de vaste gezangen in...

75 JAAR SLAG OM DE SCHELDE

Komend najaar staat de herdenking van de Slag om de Schelde centraal. Op vele plekken en via allerlei activiteiten denken we na over de slag die toen is geleverd. Het moet een heftige strijd zijn geweest, met - naar men tegenwoordig stelt - een impact die de...

NOG EEN KLEURENFOTO

Op de oproep in het PN-nummer van maart 2019 om na een kerkbezoek met de mobiele telefoon snel even een mooie kleurenfoto van het schitterende interieur te maken, zijn nog geen reacties binnengekomen. Daarom heb ik zelf nog eens zo’n foto gemaakt, dit keer van de ramen...

H. Eligius, Lewedorp

30 juni 2019

Op een zonovergoten zondag hebben wij onze jaarlijkse openluchtdienst gehouden op camping Buitenhof te Lewedorp. Vanuit Lewedorp ging een groepje te voet, met dorpsvlag vanwege het 90-jarig bestaan van Lewedorp, naar de Dekkersweg. Pastoor Van Hees en mevr. Meulensteen gingen voor in deze oecumenische dienst. Het koor...

Dank, heel veel dank!

In 1979, dus 40 jaar geleden, werd aan Corrie Vreeke door de toen net aangestelde nieuwe pastoor Tom Brooijmans, gevraagd of zij zitting zou willen nemen in de nieuw te vormen parochievergadering. Nadat zij daar positief op had geantwoord werden haar enkele taken toegewezen zoals het bestellen...

Zeer blij

Voor de vervanging van alle taken van Corrie Vreeke hebben we gelukkig weer enkele mensen bereid gevonden om deze over te nemen. Al geruime tijd nam Corrie Menheere het verzorgen van de misbenodigdheden waar en zij is bereid gevonden dit te blijven doen.Corrie dank hiervoor. Voor de verzorging van...

Mozaïek project

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Lewedorp werden alle inwoners in de gelegenheid gesteld om een stoeptegel te maken van mozaïek. 2 parochianen zijn hier voor onze kerk mee aan de slag gegaan en het resultaat mag er zijn! De tegels zijn geplaatst naast de trappen...

Vergaderingen en bijeenkomsten

16 september Caritas 19.30 uur

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

MONUMENTENDAG

Het weekend van 14 en 15 september is de 33e keer dat Open Monumentendag wordt georganiseerd. Het thema is: Plekken van Plezier. Het gaat in op de feestelijke en artistieke kant van het leven door de eeuwen heen. De Ovezandse katholieke kerk bestaat dit jaar 160 jaar....

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Bericht uit Rilland

Waar ooit de Sint Jozefkerk in Rilland stond, luisteren nu moderne huizen het straatbeeld op. Er is – nog steeds – veel verdriet om het ontbreken van de kerk. Ook al zei iemand een tijd geleden: 'Ik heb liever dat er nu huizen staan dan een kerk...

Bloemenpot

De bloemenpot heeft in de maanden juni en juli € 17,40 opgebracht.Namens de bloemengroep hartelijk dank.

Open monumentendag 2019

De Open monumentendag 2019 vindt in de gemeente Reimerswaal plaats op zaterdag 14 september 2019. Wij zullen deze dag onze kerk open stellen voor het publiek. Nadere informatie volgt via de mededelingen in de kerk en de pers.

Dweilbandfestival

Op zondag 29 september 2019 wordt het traditionele Answester Dweilbandfestival weer gehouden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk zal deze dag geopend worden met een viering in onze parochiekerk, waarin dweilband “de Scheldedweilers” enkele nummers ten gehore zullen brengen. De viering begint deze zondag om 11.00 uur.

Oecumenische buitendienst

Op zondag 11 augustus hadden we in Hansweert weer een oecumenische buitendienst. Deze is zoals altijd georganiseerd door onze parochiekerk en de Protestantse Gemeente Schore-Hansweert. We zijn dan te gast op het veld van jeugdhonk “Answest”.Na een stormachtige zaterdag was de wind op zondag gelukkig aardig geluwd....

H. Willibrordus, Zierikzee

OPEN MONUMENTENDAG

Op zaterdag 14 september staan de kerkdeuren van de Willibrorduskerk van 10.00-16.30 uur wijd open i.v.m. de open monumentendag om bezoekers te ontvangen.De landelijke opening vindt dit jaar plaats in Zierikzee.Van 13.30-14.30 uur is er een mini-concert door ons eigen Willibrorduskoor, dit maal o.l.v. Marien Stouten. U...

GEZINSVIERING

Zondag 29 september om 10.00 uur is er weer een gezinsviering in Zierikzee. Iedereen is van harte welkom, opa's en oma's neem gerust uw (klein)kinderen mee! We gaan er weer een mooie viering van maken samen met het kinderkoor Eigen Wijs. En natuurlijk is er na afloop...

CARITAS COLLECTES 2019 SCHOUWEN-DUIVELAND

Zierikzee Burgh Totaal 5 mei € 131,35 € 76,45 € 207,80 voor kinderfonds Mama’s in Zuid-Afrika2 juni € 124,75 € 914,90 € 1039,65 voor Palabana kinderdorp Zambia7 juli € 49,80 € 64,60 € 114,40 voor eigen activiteiten Caritas4 aug. € 60,25 € 138,02 € 198,27 voor Kebene...

BEZOEKGROEP

Regelmatig gaan een aantal dames (en 1 heer) op bezoek bij parochianen die in het ziekenhuis liggen, thuis ziek zijn, of gewoon bij mensen op bezoek die behoefte hebben aan een gesprekje. Mocht u iemand kennen of weten die dit op prijs stelt, laat het de bezoekgroep...

KBO

KBO klaverjassenNatuurlijk starten wij ook weer met onze gezellige klaverjasavonden. De eerste staat gepland op vrijdag 20 september a.s. De zaal is open vanaf 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur. Opgave (en evt. tijdig afmelden) bij H.Verkaart, tel. 414106, mail: hmverkaart@zeelandnet. Bijdrage €3,50 p.p. Koffie...