donderdag, juli 2, 2020

Algemeen

versterking pastoraal team ‘Boven de Schelde

'Bisschop mgr. Jan Liessen heeft pater Thaddeus de Deckere met ingang van 1 juni benoemd tot priester en teamlid van het pastoraal team in de Heilige Mariaparochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie. hier volgt de volledige tekst van het kanselbericht dat op zondag 31 mei om 12.15 uur werd...

nieuwe regels inzake vieringen en diensten vanaf 1 juni 2020

vanaf 1 juni 2020 komen er nieuwe regels aangaande de mogelijkheid tot vieren in kerkelijke ruimten; vanaf 1 juli worden deze regels verruimd

Geen communiefeest, maar wel een feestjurk

Het is in de katholieke kerk een belangrijk moment, je eerste communie. Niet alleen omdat je dan voor het eerst mee mag doen aan de maaltijd van Jezus Christus, maar ook voor het bijbehorende feest. De meisjes zijn teleurgesteld dat de communie niet doorgaat. "Ik was wel nieuwsgierig geworden naar...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

Een leven als een oordeel…

Een eerste terugblik op het Coronatijdperk medio maart-medio mei 2020 Wie had ooit gedacht dat dit spreekwoord nog eens een andere – totaal tegenovergestelde- betekenis zou krijgen? Niks geen oorverdovend lawaai; geen herrie of overlast, maar we zijn allemaal veroordeeld tot rust, afzondering en een afstandelijk leven van minimaal anderhalve...

HOE VERDER NA 1 JUNI?

De kerncommissie zal zich – net als andere parochiekernen- moeten houden aan de regels van de overheid en de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen: tot 1 juni ( Tweede Pinksterdag) geen liturgische vieringen in onze kerk; uitgezonderd de speciale uitvaartdiensten met het maximum van dertig bezoekers. In onderling overleg wordt...

H. Maria Magdalena, Goes

CARITASCOLLECTEN 2020

5 – 6 januari 2020 : € 192,11 Bijzondere noden parochianen 1 – 2 februari 2020 : € 286,32 Cordaid Memisa 1 – 2 maart 2020 : € 136,65 Elisabethdiaconie Hartelijk dank voor uw gulle gaven. Caritaskern Goes.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Op 24 april heeft het onze koning behaagd om de heer Cees Pieters, bouwmeester, een eervolle onderscheiding te geven. (Lid in de orde van Oranje Nassau) Cees zet zich al vele jaren in voor de kerk in Goes. Daarnaast maakt hij zich op andere fronten zeer verdienstelijk: de molen in...

K.V.G NIEUWS

Deze keer geen activiteiten maar wel even contact. In het laatste parochieblad schreef ik nog dat alles in mei waarschijnlijk wel door kon gaan. Wat heb ik mij vergist, we kregen te maken met een gemeen virus, covid 19 ofwel corona. De wereld ziet er ineens anders uit, thuis blijven als...

KERKVIERING OP ZONDAG THUIS VOLGEN

In 2018 hebben we als parochiekerncommissie nagedacht over de mogelijkheden om de kerkviering ook thuis bij de parochianen mogelijk te maken. Dit zou kunnen door alleen luisteren naar elke kerkdienst of de mogelijkheid om de viering mee te maken met beeld erbij. De voorkeur van de parochiekerncommissie...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Blasius, Heinkenszand

Communie

De viering van de eerste communie is ook komen te vervallen. We hopen de communicanten die dit jaar hun eerste communie zouden doen volgend jaar tijdens een extra feestelijke viering in de kerk te zien.

Coronatijd in de parochiekern Heinkenszand

Tijdens de afgelopen weken mocht er niet veel en zagen of spraken we elkaar erg weinig of niet, dat is voor velen een groot gemis. De leden van het dameskoor missen niet alleen de wekelijkse repetitie en het zingen in de vieringen maar ook de sociale contacten voor en na...

GEREEDSCHAP KERKHOF

Als hulpmiddelen voor onderhoud van het graf van uw dierbare overledenen plaatsen we bij de vuilcontainers een viertal stuks gereedschap die u voor dit onderhoud mag gebruiken. Uiteraard wel terugplaatsen na gebruik.

PERIODIEKE OVEREENKOMST PAROCHIEBIJDRAGE

Steeds meer parochianen maken gebruik van de mogelijkheid om de parochiebijdrage vast te leggen in een periodieke overeenkomst. Daarmee wordt deze zonder verdere voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Dit kan ook nog voor de bijdrage die u dit jaar betaalt/betaalde. U doet immers pas aangifte in 2021. Meer weten? Informatie...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

KERK OPEN

Uw favoriete muziek in een bijzondere entourage. Dit voorjaar is alles zo anders dan anders. Corona bepaalt onze agenda’s, ze bepaalt wat wel en niet verantwoord is. Ze houdt ons in de greep, zorgt voor topdruktes onder het zorgpersoneel, zorgt voor zorgen in gezinnen, brengt eenzaamheid bij senioren, beperkt de vrijheid...

Stilstaan bij vrijheid

(Even terugkijkend naar 4 mei: de dag dat de nationale herdenking plaatsvond en normaal gesproken ook heel veel plaatselijke herdenkingen georganiseerd worden. We gedenken dan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers en allen die omgekomen zijn sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Vanwege Coronatijd was het dit jaar niet mogelijk de herdenking...

PAASGROET

Hartverwarmende reacties mochten we ontvangen na het bezorgen van een mooie paasattentie in de vorm van een bloeiende geranium. Alle tachtigjarigen en ouderen werden bij gelegenheid van Pasen via een raamgesprek of een kort praatje op gepaste afstand bezocht. Omdat het hele Paastriduüm wegens de corona geen doorgang kon...

VASTENACTIE 2020

Zoals bekend heeft het Cluster Zuid de afgelopen Veertigdagentijd daar waar mogelijk actie gevoerd voor het project Bianca Couture in de hoofdstad Ouagadougou te Burkina Faso. Jonge meisjes en kindmoeders krijgen daar een driejarige opleiding tot naaister, zodat ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Vanwege het grote succes werd...

BATIKS

In het kielzog van de Vastenactie is er thans in de kerk een verkoopactie van batiks, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de stichting Sahelp, een stichting die meer dan negentig procent van haar inkomsten besteedt aan kleinschalige, concrete en duurzame hulp aan mensen in Burkina Faso. Inderdaad...

H. Eligius, Lewedorp

KERK IN CORONATIJD

Wat een vreemde tijd. Een gesloten kerk en dat al zo’n lange tijd, en hoe lang nog te gaan? Maar we verheugen ons erop als er weer elke week een dienst gehouden kan worden. Wie weet wat er over een paar weken weer mogelijk is. U kunt natuurlijk altijd...

Kindernevendienst

Lieve kinderen, Wat leven we op dit moment in een vreemde tijd. De kindernevendienst en crèche begint (naar alle waarschijnlijkheid) pas weer na de zomervakantie. In welke vorm is nu nog niet bekend. We willen jullie alvast een fijne zomer(vakantie) toewensen! Hopelijk mogen we 6 september weer starten en zien jullie dan graag...

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

OLV HEMELVAART IN TIJDEN VAN BENAUWENIS

Zonder te willen beweren dat deze tijden van crisis veel moois gebracht hebben, zijn er toch wel een paar bijzondere momenten geweest. Het was een schok om vrij plotseling ons mooie kerkgebouw te moeten sluiten. Alle plannen vielen in duigen. Hoe lang zou dit gaan duren? Kunnen we ooit...

EERSTE HEILIGE COMMUNIE MEI 2020

Ik zou dit jaar mijn Eerste Communie doen. Mijn broer en zus hebben dit al gedaan, en dit jaar is het mijn beurt. Ik heb er best wel zin in, dan mag ik ook om de hostie in de kerk en mag ik misdienaar worden. Dat lijkt me heel...

DE KLOK

Zoals u misschien heeft gemerkt, is de klok een tijdje niet te horen geweest. Omdat er wat op ongebruikelijke tijden extra werd geluid (bijvoorbeeld op de woensdagavond) is hij waarschijnlijk iets van slag geraakt. Na een bezoek in de klokkentoren, van twee mensen van de gebouwencommissie, bleek dat de...

PAROCHIEBIJDRAGEN

In dit nummer van 'Parochienieuws' vindt u al jaren een inlegvel met daarin het financiële reilen en zeilen van onze parochiekern, met een uitnodiging om uw parochiebijdrage te voldoen. Nu ligt al maanden zowat het hele parochieleven noodgedwongen stil. Geen vieringen, wel een betalingsuitnodiging, leek ons niet zo logisch....

Geen communiefeest, maar wel een feestjurk

Het is in de katholieke kerk een belangrijk moment, je eerste communie. Niet alleen omdat je dan voor het eerst mee mag doen aan de maaltijd van Jezus Christus, maar ook voor het bijbehorende feest. De meisjes zijn teleurgesteld dat de communie niet doorgaat. "Ik was wel nieuwsgierig geworden naar...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

AANDACHT VOOR EEN HONDERDVIJFTIGJARIGE

De Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk werd in 1870-1871 gebouwd. Architect Theo Asseler ontwierp de zaalkerk in neoromaanse stijl. Asseler was een neef van Theo Molkenboer en leerde het vak als bouwopzichter bij zijn oom, voor hij zich als zelfstandig architect vestigde. Hij bouwde voornamelijk rooms-katholieke kerken in het westen van Nederland....

H. Willibrordus, Zierikzee

KLUSGROEP

De Coronatijd is/was natuurlijk heel vervelend. Maar zoals een bekende Nederlander wel eens heeft gezegd “elk nadeel heeft zijn voordeel”. De klusgroep heeft deze stille tijd benut om, met gepaste afstand tot elkaar, toch het een en het ander voor elkaar te krijgen. Ze hoefden nu niet alles elke...

GEZINSVIERING

Wat hadden we graag met u en met jullie op 7 juni de gezinsviering gevierd. Helaas kan deze viering niet doorgaan maar we hopen dat we in september wel weer met elkaar kunnen vieren, bidden, zingen en koffie drinken. We wensen iedereen veel sterkte toe in deze bizarre tijd...

CARITASCOLLECTES 2020 SCHOUWEN-DUIVELAND:

2 feb. 2020: € 143,25 voor ondersteuning mensen in armoede 1 maart: € 85,90 voor ondersteuning van de Vastenactie Uitgegeven maart € 100,- voor hulp aan iemand in nood. Uw steun Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland

Activiteiten Caritas:

Liggen op het ogenblik wat stil door de Coronacrisis. We proberen met name via onze bezoekgroep wel zoveel mogelijk parochianen te bellen om te informeren hoe het gaat en een hart onder de riem te steken. Ook versturen we zo mogelijk kaarten naar de parochianen in de verpleeghuizen als...

ACTIVITEITEN KBO

Gezien de situatie zult u kunnen begrijpen dat er voorlopig nog geen activiteiten gepland staan. Dat is ontzettend spijtig maar we zullen nog even geduld moeten hebben. In de nieuwsbrief van de KBO en in het Parochienieuws zult u t.z.t. vernemen wanneer en waar er weer wat georganiseerd gaat...