Algemeen

afscheid pastoraal werker Wiel Hacking

0
De loopbaan van Wiel Hacking als pastoraal werker in de katholieke kerk begon in 1984 in Terneuzen. Daarna vertrok hij naar Bergen op Zoom. Voor de laatste veertien jaar van zijn werkzame leven keerde hij terug naar Zeeland. Daar werkte hij tot dit weekend in het Samenwerkingsverband Boven de...

Weer opbouwen in tijd van versoepeling

0
Houd elkaar vast! Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een...

Coronamaatregelen Kerk verder versoepeld vanaf 26 juni

0
Met ingang van 26 juni aanstaande voert de overheid wederom versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering...

Vier Pinksteren.nl- nieuwe campagne

0
De Rooms-katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren geen grote versoepeling van de eigen coronamaatregelen. Ook wanneer de coronacijfers verbeteren en het maximum aantal gelovigen bij een viering wordt verruimd, kan mogelijk niet iedereen die dit wil de Pinkstervieringen fysiek bijwonen. De Nederlandse bisschoppen roepen met de website vierpinksteren.nl iedereen op om Pinksteren...

Rozenkransvieringen in de mei maand in Heinkenszand

0
Ook dit jaar wordt er in de meimaand Rozenkransvieringen gehouden in de parochie kerk van de Heilige Blasius te Heinkenszand. Het herenkoor zal voor de muzikale begeleiding zorgen. Er zullen bekende Marialiedjes worden gezongen, i.v.m. corona mogen de aanwezigen niet meezingen. De vieringen worden gehouden op donderdag 6 en 20 mei...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

KERKSNUFFEL & ROMMELROUTE

0
Op 5 juni was ons dorp weer eens in positieve zin in de belangstelling: van heinde en ver kwamen koopjesjagers en nieuwsgierige kijkers op alle locaties af waar iets te ‘halen’ viel…Ons kerksnuffelteam, wel uitgedund door ziekte en voorzorg, bestaande uit Thea van den Dries, Corrie Vreugdenhil en Annie...

BEPERKINGEN:

0
Nu Nederland zich wat veiliger voelt en men zich wat vrijer mag gedragen, zijn de beperkingen inzake maximum aantal kerkgangers en het dragen van mondkapjes ook in onze kerk wat versoepeld. Dat betekent niet dat we alle voorschriften los laten of in de wind slaan: we blijven op respectvolle wijze...

KOREN ACTIEF

0
Zowel het dames- en herenkoor, als het gemengd koor ‘Missicanto’  hebben eind juni overleg gevoerd over de mogelijkheid van een herstart. Beide koren hebben -los van elkaar- eigen standpunten ingenomen: De dames en heren zullen bij regelmaat gaan repeteren, met dien verstande dat ieder lid gezondheid en welzijn mag afwegen...

KOFFIEHOEK WEER VAN START

0
In maart 2020 werd voor de laatste maal een koffiehoek gehouden achter in onze kerk; we wisten toen nog niet dat de maanden erop volgend deze vorm van samenkomst niet meer toegestaan/mogelijk gemaakt werd. Velen vonden dat jammer en misten niet alleen de koffie/thee… Per 4 juli zijn de gastvrouwen van...

NA DE EERSTE COMMUNIE VOLGT…..?

0
Dat was de vraag die pater Thaddy stelde nadat de kinderen op Tweede Pinksterdag hun eerste communie hadden ontvangen. Sommigen moesten wat langer nadenken over deze onverwachte vraag, totdat eentje antwoordde: ‘het feestje!’ Uiteraard gunden we dat iedereen, maar elke feestje houdt ergens op en dan is het weer...

H. Maria Magdalena, Goes

CARITASCOLLECTES

0
7 februari 2021          Cordaid Memisa                            :     € 37,50 7 maart 2021             Vastenactie                                  :     € 73,55 11 april 2021              Elisabethdiaconie                         :     € 32,10 2 mei 2021                 Stichting Netherlands-Sri...

VOORBEREIDING RESTAURATIE

0
Op woensdag 23 juni is er een laatste inspectie geweest ter voorbereiding van de restauratie van de voorgevel en toren. Dit werd gedaan door de bouwkundige van het bisdom, architectenbureau Rothuizen en bouwgroep Peeters. Deze restauratie is al een tijdje aangekondigd bij de collectes. Gelukkig hebben we al een gedeelte...

KVG NIEUWS

0
We zijn blij dat we weer iets mogen organiseren, al is het op gepaste afstand. Nu maar hopen dat er niet weer een coronagolf komt. Ofschoon het nog even duurt, wil ik u toch graag laten weten, dat we in september weer beginnen met activiteiten. De eerste zal zijn de inloop-soos op...

COMMUNIE 2021

0
Wat een jaar! De kinderen waren vorig jaar al begonnen met de lessen. Na de eerste les moesten we het traject al stopzetten. Zou het dit jaar wel doorgaan en hoe? Eerst waren er 13 aanmeldingen, dit zou betekenen dat we 3 Communievieringen in Goes zouden hebben. In aanloop...

KERKVIERING OP ZONDAG THUIS VOLGEN

0
In 2018 hebben we als parochiekerncommissie nagedacht over de mogelijkheden om de kerkviering ook thuis bij de parochianen mogelijk te maken. Dit zou kunnen door alleen luisteren naar elke kerkdienst of de mogelijkheid om de viering mee te maken met beeld erbij. De voorkeur van de parochiekerncommissie was om...

H. Blasius, Heinkenszand

Eerste heilige communie

0
Eindelijk was het zover. Op zaterdag 19 juni deden 9 kinderen hun communie. Wat hebben ze hard gewerkt aan het eerste-communieproject. Uit de verhalen over Jezus leerden ze om te proberen te leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. ‘Blijf dit doen’ in het dagelijkse leven ook al ben je nog klein. Om...

De verbouwing van de keuken is begonnen

0
Op 21 juni hebben een aantal dames de keukenkastjes en de kelder leeggeruimd. De mannen van de onderhoudsploeg hebben de vitrinekast van de keuken naar de achterkamer verhuisd en daar is de kast weer ingeruimd. Op 28 juni werden de kastjes en het keukenblok uit de keuken gesloopt. Een gedeelte...

Tweedaagse rommelmarkt ten bate van de Heilige Blasiuskerk

0
In het monumentenweekend, 11 en 12 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een rommelmarkt als de coronaregels het toelaten. Heeft u spullen op zolder of in de schuur staan waar u toch niets meer mee doet en waar iemand anders misschien heel blij mee is, gooi het dan...

KBO WEER VOORZICHTIG IN ACTIE

0
Op 24 juni hadden de leden van de KBO hun eerste activiteit sinds de uitbraak van het corona-virus. Het werd een fietstocht door de prachtige Zak van Zuid Beveland; het heggengebied, mooie bloeiende planten en bomen en rijpende gewassen op het veld. De fietsers waren getuige van de eerste...

Collectes

0
eigen kerk:     kaarsen gelden € 380,75   misintenties € 160,00   overig eigen kerk € 798,25   subtotaal eigen kerk € 1.339,00         Caritas :     16-1 actie kerkbalans € 43,00   17/2 Clarahofje € 37,00   6/3 eigen Caritas € 40,00   20/3 Voedselbank € 32,00   bisschoppelijke vastenactie € 40,00   4/4 caritas algemeen € 51,00   25/4 roepingenzondag € 23,00   1/5 Caritas algemeen € 36,00   15/5 project Charbel € 44,00   subtotaal caritas € 346,00    

H. Bonifacius, Kwadendamme

RESERVEREN NIET MEER NODIG

0
Met ingang van 5 juni is het aantal toegestane bezoekers opgevoerd. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. Voor onze kerk betekent dit dat een maximaal aantal van 68 bezoekers is toegestaan. Nu de maatregelen...

TIENDE SACRAMENTSPROCESSIE

0
Sinds de komst van het SARS-Cov-2-virus begin vorig jaar werden nergens nog grote processies gehouden. Maar in Kwadendamme was er dit jaar op Sacramentszondag juist genoeg ruimte voor een kleine mini-processie. Alles zat mee die zondag op de 6e juni. De cornonaregels voor kerkbezoek waren uitgerekend de dag ervoor...

FEEST VAN DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

0
Tijdens een feestelijke viering mochten Lilly Boonman, Carolina Goense en Roan Gresnigt op zondagmiddag 13 juni voor het eerst de heilige communie ontvangen. Onder leiding van meester Leo waren zij voorbereid op deze bijzondere dag. En wat was het fijn dat de coronamaatregelen toestonden dat per gezin een 15-tal...

SPECHTGATEN

0
Nadat een specht het had voorzien op het Bonifaciusbeeld en er inmiddels een drietal gaten in had geklopt, is het toch weer gelukt om de schade te herstellen. Met behulp van François Franse die de gaten opnieuw vulde en de onderhoudswerkzaamheden van Anne van de Swaluw en Jan Braat...

KERKLAMPEN

0
Inmiddels staat de euroteller voor de restauratie van de kerklampen op 1.975,45. Grotere en kleinere giften, de verkoop van waxinelichtjes en een paar mooie collectes hebben ervoor gezorgd dat we bijna op de helft van de benodigde gelden zijn. Niet alleen de donaties zijn verrassend, ook de gulle gevers...

H. Eligius, Lewedorp

De eerste Heilige Communie

0
Na weken van voorbereiding, was het dan eindelijk zover. Zondag 6 juni deden Eefke van Stee, Andrea Snoep, Damian Rooze, Lars Boonman en Nick Geelhoed hun eerste Heilige communie. Het was een stralende dag, de zon scheen uitbundig. De kerk was mooi versierd met slingers, balonnen en bloemen. Wat goed...

Dankwoord eerste communieviering

0
Gaag wil ik  namens de parochiekerncommissie u bedanken voor uw aanwezigheid. Speciaal natuurlijk de ouders die hun kinderen gestimuleerd en begeleid hebben naar deze communieviering. Ik wens U allen alle goeds, vreugde en gezondheid voor de toekomst. Natuurlijk wil ik ook de kinderen bedanken dat zij gekozen hebben om met...

Ruiming oudere graven.

0
Op ons kerkhof staan een aantal oudere graven waarvoor al jaren geen grafrechten meer worden betaald. In het verleden was echter het kernbestuur van mening dat deze, voor het aanzien van het kerkhof,  konden blijven staan. Nu deze graven steeds meer scheuren, scheef gaan zakken en er geen onderhoud meer...

Caritas ziekenbezoek.

0
Het is alweer een tijdje geleden dat wij iets van ons lieten horen. Dit jaar zijn we bij 6 mensen op bezoek geweest. Meestal vinden de mensen het fijn als we langs komen. Ook zijn er mensen waar we eerst aan vragen of ze het op prijs stellen. Er...

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

0
Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

THEEHUIS ‘DE PASTORIE’ VAN START

0
Vanaf begin juni is het theehuis opgestart. De eerste twee weken werden groepen mensen uitgenodigd. Dit om uit te proberen of het allemaal ging lukken. Het vergde van de mensen die er dagbesteding doen en van de begeleiding de nodige improvisatie. Na twee weken zijn de aanloopproblemen er zeker...

MOBIELE KERK BIJ DE ‘DAG VAN HET LANDSCHAPSPARK’

0
Parochiekern Ovezande is enige tijd geleden benaderd door programmamaker Hugo Rikken van FullScreen Film. Hij maakt de nieuwe afleveringen voor het KRO-NCRV programma RODERICK ZOEKT LICHT. In de afleveringen gaat Roderick Vonhögen wekelijks op zoek naar hoopvolle verhalen, optimistische mensen en tradities die verbinden. Men wil graag onze mobiele...

MARIA TENHEMELOPNEMING

0
Maria-Tenhemelopneming, Maria Hemelvaart of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, de patrones van de Ovezandse kerk, is de feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel" wordt herdacht en gevierd. Op zaterdagavond 14 augustus 2021 om 19.00 uur willen wij dit patronesfeest weer vieren in onze kerk met als...

WELZIJNSMEDEWERKER OVEZANDE

0
Tijdens onze onlangs gehouden parochiekerncommissievergadering hebben wij de nieuwe welzijnsmedewerker voor Ovezande, namelijk Nicole Wentzler-Bardolf, uitgenodigd om wederzijds kennis te maken. In de gemeente Borsele heeft ieder dorp een welzijnsmedewerker van het vrijwilligersplatform ‘Borsele voor Elkaar’, die actief is in het dorp. Bij deze welzijnsmedewerker kunnen inwoners terecht voor bijvoorbeeld: -...

NIEUWE AFSPRAAK TARIEVEN

0
Het parochiebestuur van de Pater Damiaanparochie heeft besloten tot een gezamenlijke afspraak over de tarieven voor diensten in de kerk. Het gaat dan over huwelijks- of uitvaartdiensten en jubileumfeesten. De tarieven daarvoor worden jaarlijks door het bisdom vastgesteld en gepubliceerd in parochienieuws. Uiteraard staan ze ook op onze website www.rkovezande.nl. Aan...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Bloemenpot

0
In mei en juni is er voor het verzorgen van de bloemen in de kerk € 38 gedoneerd. Namens de bloemenwerkgroep hartelijk dank.

Oecumenische Openluchtviering

0
Op zondag 8 augustus zal er een Oecumenische openluchtviering worden gehouden op het terrein voor het jeugdhonk. Aanvang: 9.30 uur.

1e communie

0
Op 20 juni hebben Naomi en Noah de Kort hun 1e communie gedaan. Het was een knusse, feestelijke viering. Ondanks het kleine groepje hebben we een fijne voorbereiding gehad. We hebben genoten van hun betrokkenheid. We wensen Naomi en Noah veel geluk toe. En weet; “Ik zal er zijn”. Angela...

IBS Horizon

0
In de klas hebben wij het over nieuwe houvast vinden. Houvast als er iets nieuws gebeurt dat spannend is. We zoeken houvast als we iets kwijt zijn of als we gaan verhuizen. Ook bespreken wij met elkaar hoe we iemand kunnen helpen om nieuwe houvast te vinden door bijvoorbeeld iets te delen. Goede...

Het schooljaar zit er bijna op!

0
Het is wel weer een heel bijzonder jaar geworden. Hopelijk kunnen we over een aantal jaren zeggen: Weet je nog in 2020 en 2021 dat er corona was en de scholen wekenlang dicht waren en de kinderen online les kregen? De laatste weken van het schooljaar besteden we aan toetsen, een sportdag, alternatieve...

H. Willibrordus, Zierikzee

Rectificatie

0
In het parochienieuws van juni staat abusievelijk vermeld dat mevrouw Jope Stouten-Kouijzer, die op 1 mei jl. is overleden, uit Bruinisse komt. Zij woonde echter de afgelopen 45 jaar in Burgh-Haamstede.

VAN DE VOORZITTER…

0
De laatste jaren worden de parochiekernen geconfronteerd met het feit dat er te weinig priesters en pastoraal werkers zijn. Het pastoraal team, dat al lang niet meer voltallig is, moet veel van de taken, die vroeger door hen uitgevoerd werden, nu overlaten aan vrijwilligers van de parochiekernen. Als deze vrijwilligers...

OPEN MONUMENTENDAG

0
Zoals elk jaar gebruikelijk staan de deuren van onze Willibrorduskerk ook dit jaar weer open tijdens monumentendag. Het thema dit jaar is: “mijn monument is jouw monument”. Even tijd voor een stukje bezinning, aansteken van een kaarsje, een “religieus ”cadeautje te kunnen aanschaffen of een praatje met een van de...

Muziekfonds

0
Gelukkig kunnen we weer met wat meer mensen naar de kerk. Maar zoals u inmiddels welweet lopen onze inkomsten behoorlijk terug. De uitgaven voor o.a. energie, aankleding van de kerk, schoonmaak, onderhoud van gebouw en orgel en de kosten voor goede liturgische muziek tijdens onze vieringen nemen niet af...

KBO. Activiteiten en nieuwtjes.

0
Gelukkig kunnen we weer een aanvang maken met diverse activiteiten binnen onze KBO. Woensdag 30 juni jl. hebben we sinds 2 jaar weer een algemene ledenvergadering georganiseerd in het parochiecentrum waarin we afscheid namen van onze penningmeester Tinus Coolbergen die gedurende lange tijd onze financiën op een getrouwe en secure...