Algemeen

kerstwens van de pastores

0
KERSTMIS    2020 -gemis- Missen van die dierbare mensen die zo vanzelfsprekend                                                    als het ieder jaar was, deze keer niet samen met je Kerstmis kunnen vieren Missen van de...

Vier Kerstmis!

0
De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om Kerstmis te vieren, ook al is dit jaar alles anders door Covid-19. Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Zijn alle...

Paul Verbeek waarnemend pastoor

0
Een paar maanden geleden hebben wij u laten weten dat onze pastoor, Fons van Hees, vanwege problemen met zijn gezondheid, een stap terug moest doen. Pastoor van Hees stond toen op de wachtlijst voor een revalidatie-traject, en om daar alle aandacht aan te kunnen geven legde hij zijn uitvoerende...

Geen publieke vieringen op kerstavond

0
  De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur...

Een kerststal maken met Damiaantje en Marieke

0
In de kersttijd is er iedere zondagmorgen om half 10 een Online kringviering voor de jongste kinderen. Marieke en Damiaantje gaan op weg naar Kerst. Tijdens de viering wordt er ook geknutseld. Wil je mee knutselen? Dan kun je hier het werkblad voor de kerststal downloaden: https://sintfranciscuscentrum.nl/ sites/default/files/ Knutselvel%20Kerst:Advent2019.2.pdf Tip: Verstevig het...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

En toen ineens was de kerk gewoon dicht.

0
Half oktober kwamen er nieuwe maatregelen die ook gevolgen hadden voor kerkdiensten. Na weken van veertig tot vijfenzestig bezoekers, moesten we terugschalen naar maximaal dertig. We gingen een proef aan met reserveringen; tot nu toe hadden we deze manier van geregeld kerkbezoek nog nooit toegepast. Vol goede moed verzochten we...

Allerzielen 2020

0
In veel opzichten zal 2020 de boeken ingaan als een niet-normaal jaar. We hopen immers niet dat dit de standaard wordt voor het nieuwe normaal. In andere jaren mochten we ons verheugen in een grote belangstelling op 2 november. Hoe anders was die maandag nu: in de middag stond...

KERK-TV 2020

0
Vrij onverwachts konden we gebruik maken van de mogelijkheid onze televisie-installatie te vernieuwen. Na bijna tien jaar trouwe dienst was de beeldkwaliteit zodanig verzwakt dat kijken steeds minder plezierig werd. Door een garantstelling van een parochiaan konden we begin november alles zodanig moderniseren dat we voortaan super-HD-beelden hebben. De...

Kerstacties en hun beperkingen

0
Het is een goede gewoonte om mensen rond of liefst op Kerstmis te laten voelen dat ze niet ‘alleen’ hoeven te zijn. Caritas kerngroep, KBO, Don Boscoschool, ziekenbezoekgroep en werkgroep ‘kerstbrunch’ lieten dat afgelopen jaar nog duidelijk- ieder op eigen wijze- merken. Nu beperkingen ons in de weg zitten, zoeken...

Feestdagen om (elkaar) nooit te vergeten….

0
De periode van Kerstmis maakt bij velen, gelovig/ min of meer kerkbetrokken veel los. Opvallend vroeg -ruim voor Advent- stonden al veel kerstbomen te stralen en kerstlichtjes buiten waarschuwen door hun knipperlichteffect dat de feestdagen in aantocht zijn. In en buiten de kerk worden Advent en kerstperiode ook voorbereid, maar...

H. Maria Magdalena, Goes

KERKBEZOEK

0
Op donderdag 19 november was er een vergadering van de sectie liturgie gehad en we hebben te horen gekregen dat er niet meer dan 30 personen in de kerk mogen komen. Hoe vervelend we dit ook vinden, als u zich niet aangemeld heeft voor de viering die u wilt...

ELISABETH – BEZOEKGROEP

0
Deze bezoekgroep van onze parochiekern zorgt er sinds jaar en dag voor dat de zieken en ouderen in onze parochiekern aandacht ontvangen ‘vanuit de Kerk’. Dit wordt gedaan vanuit de oproep van Christus zelf: ,,Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht’’. (Mattheüs 25, 36.) De werkgroep wordt gesierd...

Het vredeslicht komt naar Zeeland.

0
In een estafette  reist het Vredeslicht van Bethlehem naar Goes. De Oostenrijkse luchtmacht haalt traditioneel het licht op uit Bethlehem en brengt het naar Salzburg. Vandaar uit gaat het in estafette door heel Europa. Door de Corona is er geen grootse uitreiking  zoals we dat gewend zijn, maar zal...

CARITASCOLLECTEN 2020

0
1 – 2 augustus 2020                    :      €     68,60 Cordaid Mensen in nood 5 – 6 september 2020                  :     €      71,20 Elisabethdiaconie 26 – 27 september 2020             :     €      115,70 Goese Missionarissen Hartelijk dank voor uw gulle gaven. Caritaskern Goes.

RECTIFICATIE

0
Het vaste telefoonnummer van mevrouw F. de Hond-Hagenaar (koster) is vervallen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 - 22587416.

H. Blasius, Heinkenszand

Overledenen 1 november 2019 tot 1 november 2020

0
30-10-2019      Jacob Hooftman                                                       77 jaar 10-04-2020     Johanna Maria Remijn – Rijk                                      98 jaar 13 -04 2020     Cornelia Catharina Janse                           ...

Speciale vieringen

0
In verband met corona zijn de vieringen met kerst ook anders dan we gewend zijn. Hoe het precies zal verlopen weten we nog niet. Wat we al wel weten is dat er geen viering met de schoolmusical is en ook de Levende Kersstal gaat niet door. De andere vieringen...

Dameskoor

0
Ook het dameskoor moet zich aanpassen in coronatijd. We zongen altijd boven, verhuisden naar beneden in de zijbanken voor in de kerk, daarna naar de zijbanken achter in de kerk en tenslotte werd het koor in 3 groepen verdeeld en zingen we nu om de beurt weer boven. We...

Onderhoud kerk

0
Zoals u misschien wel gezien hebt is er de afgelopen tijd onderhoud gepleegd aan de kerk en de pastorie. De buitenkant is geschilderd en ook aan het kerkdak is het nodige vervangen. In januari wordt in de pastorie de keukenvloer vervangen en er wordt een nieuwe keuken geplaatst. Hierover wellicht...

ONDERHOUD GRAFMOMUMENT

0
In het verleden werd ons met regelmaat gevraag of wij een grafmonument op ons kerkhof konden onderhouden. Reden was vaak de hoge leeftijd van die nabestaande(n) of dat men te ver weg woont. Deze mogelijkheid om het grafmonument door vrijwilligers te laten onderhouden, wordt inmiddels reeds enkele jaren aangeboden....

H. Bonifacius, Kwadendamme

ONDERHOUD BONIFACIUSBEELD

0
Toen de oude kastanjeboom in de pastorietuin het leven liet, werd een oproep geplaatst voor iemand die het beeld zou kunnen en willen onderhouden. Kees van de Swaluw meldde zich hiervoor spontaan aan. Jarenlang zorgde hij ervoor dat het beeld er prontjes bij bleef staan. Hij behandelde het tegen...

KERKTUIN

0
In de kerktuin staan mooie monumentale bomen, tezamen met andere bomen en groen sieren die de tuin. Naarmate bomen ouder worden behoeven ze meer onderhoud en soms is zelfs dat niet genoeg. In de afgelopen winterperiode is een majestueuze zilveresdoorn door een storm zodanig beschadigd dat deze moest worden...

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

0
In deze Coronatijd leek het ons een goed idee om een extra actie te organiseren ten behoeve van de Voedselbank. De Voedselbank verstrekt kostenloos levensmiddelen aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien én ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod...

COMMUNIE-UITREIKING

0
Om mogelijke besmetting met het Covid-19-virus zoveel mogelijk tegen te gaan, worden tijdens de communie de hosties al sinds geruime tijd niet meer met de hand uitgereikt. De priester of de voorganger gebruikt hiervoor tegenwoordig een speciaal steriel pincet. Een ander probleem bij de communie-uitreiking werd sinds de invoering...

AFSCHEID PASTOR BUIJSSEN

0
Na de gebruikelijke mededelingen aan het einde van de viering van het feest van Christus Koning deed ook de voorganger, pastor Harrie Buijssen, ons een overigens zeer ongebruikelijke mededeling. Hij vertelde ons dat hij verzocht was om te stoppen als pastor, en dat hij aan dit verzoek gehoor gaat...

H. Eligius, Lewedorp

13 december oecumenische adventsviering in onze kerk

0
Dit jaar helaas geen volle kerk met een gastkoor, dat ons meeneemt door de advent op weg naar kerstmis. Geen koffie en gezellig samenzijn vooraf. We gaan er toch iets moois van maken, ondanks de opgelegde beperkingen. Tanny Louwerse bespeelt het orgel en samen met een minikoor zorgen zij voor de...

De voedselbank

0
15 november was het ‘Wereldarmendag’. De Caritas heeft een actie georganiseerd voor de voedselbank. Achterin de kerk konden producten ingeleverd worden hiervoor. De plaatselijke supermarkt heeft hieraan ook medewerking verleend. Afgelopen week konden we een flinke hoeveelheid naar de voedselbank brengen. Wij willen alle gevers hiervoor bedanken en ook...

Op naar (een gezond) 2021…

0
Wat een raar jaar is/was 2020. Zo staan we allemaal midden in de samenleving en hebben we plannen. Zo is alles van het een op het andere moment anders. Op 1 maart was de laatste kindernevendienst van 2020. Tot nu toe is het nog niet mogelijk geweest om weer...

Viering Allerzielen.

0
Dit jaar hadden we door het coronavirus een aangepaste Allerzielenviering . ‘s Morgens tijdens de reguliere viering werden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De bloemengroep had een mooi bloemstuk gemaakt met daarin voor elke overledene een kaars welke bij het noemen van de naam van de overledene...

Schilderwerk Kerk en pastorie.

0
Afgelopen weken is het buitenschilder- en herstelwerk aan de kerk en pastorie afgerond. Tijdens de werkzaamheden werd er aan de kozijnen van de pastorie en aan toren van de kerk nog wat meer houtrot geconstateerd dan verwacht. Alles is hersteld en voorzien van een nieuwe verflaag en staat er weer...

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

COLLECTE WALK POSITIVE

0
Tijdens de Damiaanviering is er gecollecteerd voor Longkanker Nederland ten bate van de actie wALK Positive van Niels Harthoorn. In cluster Zuid heeft de collecte € 207,55 opgebracht. Op zich zelf staande acties hebben € 55,- opgebracht. Wij danken u voor de gulle bijdrages. Mocht u nog een donatie willen...

BRUINE BEUK GEVELD

0
Een aantal weken geleden is een van de twee oude bruine beuken in de kerktuin geveld. Dit was het gevolg van een agressieve schimmel, die deze boom al flink had aangetast. Uit onderzoek door deskundigen bleek al meer dan de helft van de wortels te zijn verdwenen. Hierdoor was...

MARIA UIT DE BEUK

0
Bij de kap van de beuk in de pastorietuin bleek het beoogde stuk voor het Mariabeeld compleet ongeschikt. Dat was wel even schrikken … Gelukkig is Markusse, die de kap deed, heel zorgvuldig te werk gegaan. Ze hebben steeds verder naar boven gezocht naar een stuk zonder holte binnenin....

MOBIELE KAPEL VOOR HET EERST OP LOCATIE

0
Als de mensen niet naar de kerk kunnen, brengen we de kerk bij  de mensen. Met die woorden in onze gedachten, brachten we onze mobiele kapel met behulp van 3 sterke mannen op dinsdag 17 november naar de binnentuin van Woonzorgcomplex 'Nieuw Sande'. Daar waren we zeer welkom, want...

KERSTSTALLENTOCHT VERVALT

0
Door de maatregelen met betrekking tot de corona-epidemie, kan de geplande kerststallentocht op 19 december helaas geen doorgang vinden. Hopelijk kunnen we volgend jaar alle activiteiten weer met plezier uitvoeren. Werkgroep Kerststallen tocht: Ineke, Jeannette, Anne-Marie, Charlotte

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Reservering kerkbezoek Kerstmis

0
We weten niet hoe de corona-maatregelen er met Kerstmis uit zullen zien. We dienen ons te schikken naar wat de overheid en het Bisdom bepaald over het maximale aantal kerkbezoekers en het gewenste gedrag in de kerk. Vandaar dat er voor de viering van Kerstmis gevraagd wordt om van...

Bloemenpot

0
De bloemenpot heeft in de maand oktober € 16,10 opgebracht. Namens de bloemengroep hartelijk dank.

Uit de oude doos, priesterwijding Joannes Simons

0
De priesterwijding vond plaats op 4 juli 1937 te Hansweert. Joannes Petrus Simons is 25-07-1910 geboren te Hansweert (Kruiningen) en overleden op 22-06-2000 in Oostburg (Sluis). Hij was de zoon van Jacobus Joannes Simons *1875/1953 te Hansweert en Gijsberdina Maria Rekkers *1882/1981 te Hontenisse. Priester Joannes Simons stond ook...

H. Willibrordus, Zierikzee

BEZORGERS PAROCHIENIEUWS

0
BEDANKT alle bezorgers van het Parochienieuws voor uw werk in het afgelopen jaar.

WOORDJE WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

0
Beste medeparochianen, Allereerst wil ik de mensen bedanken die voor deze mooie dienst gezorgd hebben. Op de feestdag van de H. Willibrord kijken we altijd naar de vrijwilligers in onze kerk. We zetten dan één of enkele van hen in het PC, onder het genot van een hapje en een...

KERSTGEZINSVIERING

0
Op 24 december om 16.30 uur vieren we graag onze kerstgezinsviering waarin Alida van Velthoven voor zal gaan. Met hoeveel personen we in de kerk mogen, of er van tevoren opgegeven moet worden...het is allemaal nog onzeker. Houd daarom onze facebookpagina in de gaten: gezinsviering H. Willibrorduskerk Zierikzee. De...

CECILIAFEEST 2020

0
Het Ceciliafeest van 15 november kon niet doorgaan vanwege de helaas bekende omstandigheden. Maar omdat het zangkoor dit jaar 5 jubilarissen heeft zouden wij toch iets willen doen. Dus zaterdag 14 november zou het koor bijeen komen om de jubilarissen toch even in het zonnetje te zetten, maar op het laatste...

VOEDSELINZAMELING

0
Heel veel dank namens de Caritaswerkgroep voor het voedsel dat ingezameld is voor de Voedselbank Schouwen-Duiveland. Het is belangrijk dat we de voedselbank blijven steunen met giften: Voedselbank Schouwen-Duiveland: NL75 RABO 0118 1804 01 Zonder steun van de kerken kunnen zij de armsten onder ons niet blijven steunen!