Algemeen

Afscheid pastor Jeanine Heezemans

 Op zondag 16 september werd in de H. Maria Magdalenakerk te Goes afscheid genomen van pastor Jeanine Heezemans. Na tien jaar pastoraat in onze regio en deel uitmakend van het pastorale team "Boven de Schelde", koos zij ervoor om met vervroegd pensioen te gaan. Die zondag lieten velen blijken...

Aanmelding Eerste Communie

Beste ouders/verzorgers, Als uw kind dit jaar naar groep 4 is gegaan, dan heeft het de leeftijd waarop het mee kan doen met de voorbereiding op de Eerste Communie. De keuze hiervoor is in deze tijd, zoals u weet, niet meer vanzelfsprekend. In sommige jaren zijn er in een parochiekern geen...

Belangrijke bestuursmededeling

Mededeling van de besturen van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde H. Pater Damiaanparochie Noord en Zuid Beveland en Schouwen Duiveland en de H. Maria Parochie Walcheren De bisschop van Breda Mgr. Dr. Jan Liesen heeft na overleg met pastoor drs. Paul De Maat en pastoor drs. Fons Van Hees per brief van 25...

afstand

De Heilige Pater Damiaanparochie is qua oppervlakte een opvallende parochiegemeenschap: acht kernen die geografisch gezien ver uiteen liggen, maar toch samen EEN geloofsgemeenschap vormen. Tussen Lewedorp en Rilland liggen hemelsbreed zo’n dertig kilometer, maar per auto ben je minimaal 25 minuten onderweg. Een pastor maakt in het weekend dus...

pastor Jeanine Heezemans met pensioen

In april heeft Jeanine Heezemans aan het pastoraal team en parochiebestuur te kennen gegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden als pastoraal werkster. In september gaat ze op haar verzoek met vervroegd pensioen. In het weekend van 15/16 september zal ze voor het laatst voorgaan, maar hierover zal later meer...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

Parochienieuws & lezersbijdragen

Geen bericht is goed bericht’ denken sommigen als dit blad niet meer ontvangen. Na ons laatste verzoek een bijdrage te leveren, omdat vanaf 2017 geen bijdrage werd betaald is volop gereageerd. De grootste groep reacties betrof onrechtmatigheden in het abonneebestand van Parochienieuws kern ’s-Heerenhoek. Immers: iedereen die vorig of...

Zoals de ouden zongen…

Niemand wil graag ‘oud’ genoemd worden, maar toch moet men ruiterlijk toegeven dat men op een bepaalde leeftijd niet meer piepjong meer is… Vergrijzing is beperkt houdbaar, zeker met een kleurenspoeling, maar de gemiddelde leeftijd klimt met het aantal rimpeltjes mee… Tijdens de gehele zomervakantie zongen de leden van het...

Kerksnuffel

Op zaterdag 18 augustus gingen de deuren van Galerie Pastorie voor het eerst open en kon de toestroom van belangstellenden beginnen. De bezoekers waren onder de indruk van de veelvoud en verscheidenheid aan koopwaar, die netjes geordend en verdeeld waren over de diverse kamers van dit grote gebouw. Op zondag...

Kosterschap

Na het vertrek van Maria Bornhijm in juni leek het er even op dat we het kwartet aan kosters niet langer zouden kunnen vasthouden. Gelukkig meldde oud-koster Kees Rentmeester zich aan en gaf aan de taken van Maria te willen overnemen: het verzorgen van de uitvaartdiensten en de vieringen...

Mariaviering

Al vele jaren wordt er in de oktobermaand een Mariaviering gehouden in onze kerk. Elk jaar vragen wij aan enkele personen of ze iets willen vertellen over ‘ wat Maria voor hen betekent’. Dat vraagt nog al iets van iemand. Toch zijn er nog steeds mensen die dit met...

H. Maria Magdalena, Goes

OMGEKEERD HUISBEZOEK OVER FRANCISCUS

Op donderdag 11 oktober organiseert de Elisabethdiaconie weer het Omgekeerd Huisbezoek. Pastor Rens Stobbelaar komt vertellen over Heilige Franciscus. We heten u van harte WELKOM in de Magdalenazaal. De bijeenkomst is van 14.00 uur tot 16.30 uur. Inloop 13.30 uur. Uitnodiging volgt nog. Namens de Elisabeth Diaconie, Françoise Franse.

K.V.G. NIEUWS

Na een korte vakantie zijn we weer terug aan het werk. Veel is er in de vakantie niet gebeurd, maar wij zijn verder gegaan, ieder met zijn eigen deel. Els heeft weer haar best gedaan om een mooi boekje te maken, wat zeker gelukt is. Bedankt Els! Ik hoop dat...

AFSCHEID

Na de eucharistieviering van zondag 29 juli hebben we afscheid genomen van mevrouw Riet Boone. Zij was 15 jaar als dirigente aan het koor Con Amore verbonden. Als dank voor haar inzet ontving zij een cadeaubon en een bloemetje.

ZOMERCONCERT

Op vrijdagmiddag 29 juni was er in de kerk een zomerconcert van het Zuid-Bevelands Dameskoor. Er waren zo’n 110 bezoekers, die erg genoten hebben. Ze waren vol lof over het koor. De opbrengst van het optreden, € 630,--, kwam geheel ten goede van het restauratiefonds.

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Blasius, Heinkenszand

collectes april / mei 2018

* collectes eigen kerk april/mei € 1.406,90 subtotaal eigen kerk € 1.406,90 Caritas : 7/4 Diaconie in eigen parochie € 100,75 21/4 roepingenzondag € 44,00 19/5 Ned. Missionarissen € 87,00 subtotaal caritas € 231,75

KBO HEINKENSZAND, EXCURSIE PER HUIFKAR

Op 7 augustus hebben 20 leden genoten van een leuke huifkartocht, die startte vanaf de Schaapskooi en reed door onze prachtige omgeving. Het ging via de Doolman richting Nisse, Zwaakse Weel en Kwadendamme, om via Nissestelle en de Brilletjes van Van Dieke na 2 uur weer terug te keren...

Tweedaagse vlooienmarkt ten bate van de Heilig Blasiuskerk.

In het monumentenweekend, 8 en 9 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een vlooienmarkt. De opbrengst is bestemd voor de Heilige Blasiuskerk, Stichting Tess dolfijn therapie en Stichting Adavoc voor weduwen en wezen in Congo Naast een vlooienmarkt, waar we van alles te koop aanbieden, op het terrein...

vrijdag 2 november a.s. ,Allerzielen”,

op deze dag herdenken we onze dierbare overledenen. in onze kerk is er om 19.00 uur een viering met muzikale begeleiding. Als het weer het toelaat is er na de viering gelegenheid de begraafplaats te bezoeken. Deze zal verlicht zijn. Het is bijzonder dat op 2 november wereldwijd in de katholieke kerk...

Oktober, Rozenkransmaand.

In de maand oktober worden er in onze kerk weer Rozenkransvieringen gehouden. Deze worden voorgegaan door de eigen lectoren. Het Dameskoor verzorgt weer de mooie Marialiederen.Graag willen we onze moeder Maria eren en danken. Het zou fijn zijn als we deze vieringen kunnen blijven doen. Hiervoor is het van belang dat u,...

H. Bonifacius, Kwadendamme

CADEAUTIP

Speciaal als cadeautje voor kinderen zijn in het kastje achterin de kerk rozenkransjes te koop voor de prijs van vier euro. Zie foto. Parochiekerncommissie

DAMIAANVIERING 2018

Op zondag 7 oktober vieren we parochiebreed het feest van de heilige Damiaan. Kwadendamme treedt dit keer op als ontvangende kerk. Een goed feest vier je in gezamenlijkheid, en wij hopen dan ook op 7 oktober met heel veel parochianen te kunnen optrekken. Na de feestelijke viering volgt een...

POOLSE ANNEX PLUKVIERING

Met medewerking van AB Werkt wordt op zondag 9 september wederom een speciale eucharistieviering georganiseerd voor de Poolse gasten die in onze regio aan het werk zijn. Tijdens deze viering worden de teksten zoveel mogelijk in de Poolse taal gesproken. Het zangkoor zingt de vaste gezangen in het Gregoriaans....

JAARLIJKSE BUITENVIERING

Bij mooi of tenminste redelijk weer is het op zondag op 2 september weer tijd voor de jaarlijkse openluchtviering. In de comfortabele aanwezigheid van muziektent en kantine zijn we verzekerd van een sfeervolle ambiance. Ook de muzikale klanken van fanfare Con Affezzione en Con Amore (Hoedekenskerke) zullen er toe...

GEEF DE PEN DOOR (23)

Van John Vroonland kreeg ik de pen om een stukje in Parochienieuws te schrijven. Ik ben geboren op een boerderij in Oudelande, waar ik heb gewoond tot 2010. Daarna ben ik verhuisd naar ’s-Gravenpolder, waar ik nu nog steeds woon. Al vroeg werd ik misdienaar onder pastoor Schneiders en...

H. Eligius, Lewedorp

Caritas

Dit waren de opbrengsten van de collectes van de Caritas van het afgelopen halfjaar. 7 januari Adoptiekind € 43,75 28 januari Armoede dichtbij € 118,11 4 februari Memisa € 48,60 25 febr -25 mrt: Vastenactie, Inclusief doosjes kinderen en zakjes € 262,24 8 april Lokale acties Caritas € 34,70 6 mei Tear Fund € 35,20 3 juni...

Oecumene

Zondag 23 september 2018 is er een oecumenische vredesviering in de PC kerk. Aanvang 10.00 uur Thema: Generaties voor Vrede De dienst wordt opgeluisterd door het gelegenheidskoor samengesteld vanuit beide kerken. Er is kindernevendienst en na afloop wordt u een kopje koffie aangeboden. Wij hopen velen van u te kunnen begroeten. De werkgroep...

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

ALLERZIELENVIERING

Dit jaar houden wij de jaarlijkse Allerzielenviering op zondag 4 november. Wij komen in de kerk bijeen om onze lieve doden te herdenken; de plek waarvan onze dierbare overledenen uitgevaren zijn. Van hen die ons het afgelopen jaar ontvielen, worden de namen genoemd en wordt er een kaars aangestoken....

FRANCISCUSVIERING (DIERENDAG)

Dit jaar willen we de dierendag viering een wat andere invulling geven, dan voorgaande jaren. Zeker omdat de geplande datum, zaterdag 13 oktober 19.00 uur, wat verder afstaat van dierendag 4 oktober, wordt het meer een Franciscusviering, en zal er nu geen dierenzegening zijn. Maar het belooft zeker een...

OPEN MONUMENTENDAG RK-KERK OVEZANDE

Op zaterdag 8 en zondag 9 september zijn dit jaar de Open Monumentendagen. Onze Ovezandse kerk is beide dagen geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Met het thema 'Europa' gaan we niet iets bijzonders doen. Evenwel is er veel te zien en te genieten in onze parochiekerk, veel...

AFSCHEID DOMINEE VAN DER MAAS

Dominee Arie van der Maas nam op zondagochtend 12 augustus afscheid als predikant van de DEO-gemeente: onze protestantse zustergemeente van Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande. Hij heeft de functie aanvaard van classispredikant voor de nieuw gevormde classis Delta, een regio bestaande uit Zeeland en de Zuid-Hollandse Eilanden. Bij deze viering...

MARIA HEMELVAART 2018

Het is een waardevolle traditie geworden om rond de 15e augustus, half-oogst, Maria Hemelvaart, na de viering een bezoek te brengen aan de veldkapel. Ook dit jaar bewezen de zonnebloemen en andere bloemen Maria hulde aan de Oude Ovezandseweg. Een koffietje, een koekje, stonden garant voor een moment van...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

DWEILBANDFESTIVAL

Op zondag 30 september 2018 wordt de traditionele Answester Dweildag weer gehouden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt de dweildag geopend met een viering in onze parochiekerk, waarin dweilband “de Scheldedweilers” enkele nummers ten gehore zullen brengen. Pastoor Fons van Hees is deze zondag de voorganger in de eucharistieviering...

BLOEMENPOT

De bloemenpot heeft in de maanden juni € 21,45 en juli € 45,10 opgebracht. Namens de bloemengroep hartelijk dank.

Jubileum

Het 50-jarig jubileum van het RK Gemengd koor Hansweert is voor alle betrokkenen een gedenkwaardige dag. Voor de koorleden en organisten, maar in het bijzonder voor ons oudste lid: Mevrouw Maria van Campen, 96 jaar, die vanaf de oprichting lid van het koor is. Het was een grote verrassing voor...

H. Willibrordus, Zierikzee

VOOR UW AGENDA

Op zondag 23 september is er in de kerk van Renesse een motetdienst van Felix Mendelssohn “Richte mich Gott” en “Wie der Hirsch schreit” Psalm 42 uitgevoerd door koor Luscinia onder leiding van Wim Boer. Voorganger is ds. Piter Goodijk, aanvang 16.30 uur.

KBO

Koffieochtend De eerste koffieochtend van het nieuwe KBO seizoen is op dinsdag 4 september. Na de heerlijke hete zomer komen we weer bij elkaar voor de koffie en een praatje. Op deze ochtend kunt u ook gezellig een spelletje doen, bijvoorbeeld sjoelen, rummikub of een potje kaarten. Vanaf half 10...

OPBRENGST CARITASCOLLECTES

OPBRENGST CARITASCOLLECTES Zierikzee Haamstede Totaal 1 juli € 112,67 € 64,75 € 177,42 voor eigen activiteiten Caritas 5 aug € 53,30 € 102,64 € 155,94 voor stichting paardrijden gehandicapten Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste plek terecht komen. 2 sept: Caritascollecte bestemd voor Kerk in Nood voor vluchtelingen...

SLUITING

Namens de werkgroep van de Onze Lieve Vrouw op Zee kerk van Haamstede willen we u op de hoogte stellen van het volgende: in overleg met het Pastorteam en het bestuur van de Parochiekerncommissie Zierikzee is besloten dat met ingang van 1 november 2018 onze kerk tijdens de wintermaanden...

TERUGBLIK MARIA TENHEMELOPNEMING

Zondag 12 augustus vierden we het feest van Maria Tenhemelopneming in de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk van Haamstede. Pastor Wiel Hacking ging voor in de Woord- en Communiedienst en het Willibrorduskoor onder leiding van dirigent Wim Boer zorgde voor een muzikale en plechtige viering. Tijdens de collecten...