Algemeen

kerkdiensten Goes direct volgen

Afgelopen zondag, 5 april/Palmzondag, dachten veel mensen direct te kunnen inloggen via de kerkomroep-website. Dat bleek echter niet goed mogelijk: de website raakte overbezet! Gevolg: geen beelden- enkel geluid! Dit manco heeft ertoe geleid dat vanaf woensdagavond 8 april de kerkuitzendingen voortaan beter te volgen zijn via de website: kerkdienstgemist.nl Deze...

EUCHARISTIEVIERINGEN ON-LINE TE VOLGEN/ update 6 april

  De Corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat ook de deuren van de kerken voor het publiek zijn gesloten. Terwijl vele Rooms- Katholieke kerken in Nederland doordeweeks overdag te bezoeken waren, is dat nu nauwelijks meer het geval. Toch zijn een aantal kerken van de H. Pater Damiaanparochie op Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland...

Kinderen kerkbetrokken houden

Uitnodigingskaartje parochiesNu gezinnen niet meer naar de kerk kunnen en thuis zitten, willen we in hun huiskamer een stukje kerk brengen. Vanaf Palmzondag gaat Kapelaan Jochem elke avond om zeven uur live op de Facebookpagina: www.facebook.com/gezinspastoraat. Hij leest een verhaal voor gebaseerd op het Evangelie van de dag. De kinderen kunnen...

Communie- en vormselvoorbereiding gaan NIET door!

  Beste ouders, U heeft dit jaar een kind opgegeven voor de 1e H. Communie of voor het H. Vormsel. Alle parochiekernen waren al enthousiast gestart met de communievoorbereiding, we hebben elkaar gezien op de ouderavond en de communicantjes hebben al één of meerdere bijeenkomsten gehad. De vormelingen moesten nog starten....

Vrijdag 27 maart Gelegenheid tot Aanbidding en gebed

Op vrijdag 27 maart is er gelegenheid tot AANBIDDING en gebed. Van 16.00u. - 18.00u. kunt u terecht in de H. Maria Magdalenakerk Goes, samen met pastoor Fons van Hees. Van 18.00u. - 19.00u. kunt u terecht in de Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen, met em. pastoor Paul de Maat. Uiteraard...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING

Op zondag 1 maart kwamen zeven kandidaat-communicanten bijeen op het priesterkoor van onze kerk om te starten met het project “Blijf dit doen”. In het bijzijn van de ouders en gezinsleden kregen de kinderen het werkboek uitgereikt en werd hen verteld dat het traject “lang leve(n met) God” zou...

CARITAS en DON BOSCOSCHOOL houden samen VASTENACTIE

Jaarlijks besteed onze basisschool aandacht aan acties in de vastenperiode, om kinderen en ouders bewuster te laten ervaren hoe het is om te leven in andere (vaak minder goede) omstandigheden. De bisschoppelijke vastenactie is vaak het startpunt vanuit de kerk en dat werkt soms verwarrend: aan welk doel mag ik...

KERK-TV en KERKDIENSTEN

In principe is elke dienst of viering die in onze kerk gehouden wordt, te volgen via de app “kerkdienstgemist.nl ( op uw telefoon, tablet of eigen computer). In sommige gevallen – met name bij speciale diensten als uitvaarten- kunnen nabestaanden bezwaar maken tegen publieke uitzending of het achteraf volgen...

VIERINGEN EN DIENSTEN VOOR DE KOMENDE CORONAPERIODE

Het Corona-virus heeft ervoor gezorgd dat alle reguliere vieringen en diensten vanaf 14 maart tot minimaal 31 mei geboycot zijn en dus niet gehouden kunnen worden. In geval van een uitvaartdienst zal per geval bekeken worden – in overleg met betrokkenen- of en hoe de dienst mag en kan...

DE ENGEL VAN DE PREEKSTOEL

De huidige preekstoel in onze kerk is niet de oorspronkelijke die bij de bouw in 1874 geplaatst werd. Het voormalige kerkelijke attribuut was een houten kansel voorzien van rijk gebeeldhouwde engelen en kwam uit het allereerste kerkgebouw (1797- 1873) en werd tussen 1818-1828 geplaatst. Het verhaal gaat dat de toenmalige...

H. Maria Magdalena, Goes

Koster Hagenaar overleden

Op woensdag 26 februari is de heer Gerard Hagenaar overleden. Hij is 96 jaar geworden. Hij werd in 1945 koster van de Heilige Maria Magdalenakerk in Goes, waarvoor hij door de tijd heen verschillende opleidingen heeft gevolgd. Vanuit een oprechte intentie heeft hij “ziel en zaligheid” gelegd in zijn...

TER VALCKE

In verband met het coronavirus gaat de viering van Woord en Communie op donderdag 2 april in Ter Valcke NIET door. Zie voor overige mededelingen voorblad en info via website of infoblad in kerk

K.V.G.NIEUWS

Deze keer niet veel berichten van het vrouwengilde. Door het coronavirus hebben we helaas activiteiten moeten cancelen. We gaan begin april kijken hoe het ervoor staat en hopen dan weer verder te kunnen gaan met ons programma. Of de inloopsoos op 1 en 15 april doorgaat zal door Thea per mail...

KERKVIERING OP ZONDAG THUIS VOLGEN

In 2018 hebben we als parochiekerncommissie nagedacht over de mogelijkheden om de kerkviering ook thuis bij de parochianen mogelijk te maken. Dit zou kunnen door alleen luisteren naar elke kerkdienst of de mogelijkheid om de viering mee te maken met beeld erbij. De voorkeur van de parochiekerncommissie...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Blasius, Heinkenszand

Bijzondere vieringen

Kruiswegviering Op Goede Vrijdag 10 april gaat de kruiswegviering NIET door.

Kennismakingsviering communicanten en Pasen.

We wilden proberen om er een mooie kinderviering van te maken op Paaszondag 12 april, maar helaas Young Spirit zal NIET zingen en de communicanten stellen zich NIET voor.

JAARGIDS MET AANPASSINGEN

Bij het vorige Parochienieuws-nummer heeft u een parochiekern-jaargids 2020 ontvangen. Helaas zijn er enkele aanpassingen, die u wellicht zelf kunt wijzigen, zodat uw gids weer volledig actueel is: Blz. 7: het mailadres van de heer Kok is withkojo5@kpnmail.nl Blz 11: het nieuwe adres van mevrouw E. Schout is Paardebloemstraat 1, 4451...

KBO TREKT ER OP UIT

Na de zeer druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari volgde op 19 februari een lunch met bingo in een sfeer-en overvolle pastorie. Inmiddels staat er voor onze leden weer al een nieuwe activiteit op het programma. De busreis naar Otterloo en het Van Goghmuseum is afgelast vanwege Coronavirus. Op 15...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

TERUGBLIK CARNAVALSVIERING

We hebben een evangelie te verkondigen en Evangelie staat voor Blijde Boodschap, dus een viering mag ook vrolijk zijn’, aldus pastor Alida van Veldhoven na afloop bij de Zeeuwse omroep. Het was voor haar de eerste keer dat zij voorging in een Zeeuwse carnavalsviering en het was meteen raak....

GROTE KUIS

Met het voorjaar in de lucht en Pasen op komst togen we op zaterdag 14 maart, voorzien van emmers, doeken en dweilen naar ons kerkgebouw, dat intussen best een poetsbeurt kon gebruiken. Er werden vierhonderd matjes geklopt, de Jozef- en Maria-altaren werden onderhanden genomen, alle banken van voor tot...

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE

Op dit moment is het lastig plannen, met een coronavirus dat mensen, activiteiten, organisaties, werknemers en werkgevers, zorginstellingen en scholen enorm in de ban houdt. Maar als het tij weer is gekeerd, gaan we op Palmzondag - en anders op een ander moment -kennismaken met onze aspirantcommunicanten. Het zijn...

VASTENSOEP, KRUISWEG EN HOOGFEEST VAN PASEN GAAN NIET DOOR!

VASTENSOEP ETEN GAAT NIET DOOR! In vervolg op de actie van vorige jaren wilden we wederom op Witte Donderdag (9 april) om 17.30 u. een gezamenlijke maaltijd in het Parochiehuis organiseren . Maar helaas… We wilden graag met mensen samen een sobere maaltijd te gebruiken, een zogenaamde ‘vastenmaaltijd’. Maar helaas. Het was...

H. Eligius, Lewedorp

1e Heilige Communie GAAT NIET DOOR

We zijn blij dat er ook dit jaar weer kinderen uit Lewedorp zijn die hun eerste communie gaan doen. Het zijn 3 jongens te weten: Lars Boonman, Nick Geelhoed en Damian Rooze. Samen met hun ouders en kinderen uit andere parochiekernen bereiden zij zich hierop voor met het voorbereidingsproject...

CARITAS collectes:

De collectes van het afgelopen halfjaar van 2019 van de Caritas hebben de volgende bedragen opgebracht: Juli Kerk in Nood € 38,90 Augustus Kumi € 40,65 September Artsen zonder grenzen € 21,65 September Voor de eigen Caritas € 40,15 Oktober Vrienden van Emergis € 32,24 November Zondag van de Oecumene € 34,50 November Zieken en bejaarden...

Kindernevendienst/crèche

Wat een domper op 1 maart. Geen één kindje aanwezig in de kerk. Jammer, want we moeten de kindernevendienst toch voorbereiden. We hebben voor de zomerstop hopelijk nog een aantal herkansingen, Hopelijk komen er dan wel weer kinderen naar de kindernevendienst of crèche. Zijn er zaken die wij kunnen veranderen?...

JE VOAL MIE JE NEUZE IN DE BEUTER!

Mooi carnavals motto en een prima motto voor de carnavalsmis. De jaarlijkse carnavals mis wordt traditiegetrouw goed bezocht en ook dit keer was de kerk goed gevuld. Onder de aanwezigen ook een delegatie van het CDA Borsele. Deze partij heeft veel carnavalsliefhebbers binnen hun gelederen en wat is dan...

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

MISSIE EN VISIE PAROCHIEKERN OLV HEMELVAART OVEZANDE

Parochieplan De bakens verzetten 2019-2022 van samenwerkingsverband Boven de Schelde van november 2019 is de gezamenlijke basis van de missies en visies van afzonderlijke parochiekernen. Dit legt de focus op het werken aan het versterkte besef van gezamenlijkheid in onze verbondenheid met Christus. Dit gebeurt al door allerlei initiatieven...

MISINTENTIES

Vanaf 1 januari jongstleden gelden de nieuwe tarieven van bisdom Breda voor trouwerijen, uitvaarten, misintenties e.d. Het overzicht van de tarieven is te vinden onder www.rkovezande.nl onder Over, en dan Algemene informatie financiële zaken. Het bedrag voor een misintentie (stipendium) is nu 11 euro. Ad Schenk

VASTENACTIE

Zoals u al in het vorige ‘Parochienieuws’ hebt kunnen lezen, is de vastenactie dit jaar bestemd voor het nieuwbouwproject Bianca Couture in Burkina Faso. Bij deze aflevering van ‘Parochienieuws’ vindt u een enveloppe en een folder. De enveloppe kunnen we niet bij u ophalen vanwege de maatregelen in verband...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

VERLOOP VAN DIENSTEN

Geen enkele kerk is gevrijwaard van sluiting- vanwege het virus-, dus ook onze kerk is (hopelijk) tijdelijk gesloten voor diensten en vieringen. In samenspraak met het pastoresteam, dat ook kampt met minder bezetting (afwezigheid van Wiel Hacking) proberen we gezamenlijk uitzending via tv, computer of radio (Radio Maria) mogelijk...

H. Willibrordus, Zierikzee

VERJAARDAG PASTOOR FONS VAN HEES

Na de viering op zondag 16 februari was er een gezellig samenzijn t.g.v. de 70e verjaardag van Fons van Hees. Veel felicitaties en cadeautjes van de parochianen. Koffie met wat lekkers en daarna een drankje met een hapje. Het was gezellig druk, de voorzitter van de PKC sprak de jarige...

AVOND VAN DE MARTELAREN IN DE ANTONIUSKATHEDRAAL TE BREDA

Vrijdag 6 maart zijn we met 8 parochianen van Schouwen-Duiveland, inclusief onze pastoor, naar de avond van de martelaren geweest in Breda. Het was een hele mooie ervaring om dit mee te mogen maken met elkaar, voor de eerste keer ook in Breda. Er was een plechtige mis van Bisschop...

CARITAS, VASTENACTIE 2020

Het thema van de vastenactie dit jaar is : Werken aan je toekomst. De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Inmiddels heeft u het vastenzakje voor de vastenactie van dit jaar ontvangen. In verband met het coronavirus heeft de werkgroep vastenactie Schouwen-Duiveland besloten om dit...

KBO

Zolang het coronavirus actief is zien wij ons genoodzaakt alle activiteiten af te gelasten.

SAMEN VIEREN in de Westhoek

Oecumenische Goede Week internetvieringen:                                                          Rooster internetdiensten: zondag 5 april, Palmpasen, 10.00 uur, Bethlehemkerk Scharendijke, ds. Bertie Boersma donderdag 9 april, Witte Donderdag, 19.30...