Lief en Leed Parochiekern ‘s Heerenhoek

Overleden

15 maart: Mary ( Maria Jacoba) de Jonge, 89 jaar; woonachtig Burgemeester Timansweg 2. Haar besloten uitvaartdienst in onze kerk was op maandag 22 maart, waarna crematie in eigen kring.

07 april: Piet Bek, 88 jaar, echtgenoot van Ka Bek-van den Dries, wonende Werrilaan 48; de besloten afscheidsdienst was op maandag 12 april.