Lief en Leed Parochiekern ‘s Heerenhoek

Overleden:

30 maart: Petronella Elisabeth Berdina (Bets) Rentmeester-Pals, weduwe van Kees Rentmeester, voorheen wonend op de Nassauweg en Blikhoek, maar de laatste jaren verbleef ze in zorgcentrum ‘de Kraayert’. Op donderdag 4 april was de uitvaartdienst in onze kerk, waarna graflegging op ons kerkhof.