Lief en Leed Parochiekern ‘s Heerenhoek

Overleden:

06 april: Biny ( Sabina Margaretha Maria) Boonman-Middendorp, weduwe van Daan Boonman, 89 jaar; zij verbleef de laatste periode in Theresiahof. Haar afscheid vond plaats in besloten kring.

04 mei: Leu (Apolonia Pieternella Werri- van ’t Westeinde, weduwe van Joannes Werri, 96 jaar; haar afscheid vond in besloten kring plaats.

05 mei: Catrien (Catharina Adriana) Vermue-Boonman; 87 jaar; weduwe van Jaap Vermue; zij verbleef de laatste tijd in Theresiahof; haar uitvaartdienst was op 10 mei, waarna graflegging op ons kerkhof.

In de vorige editie maakten we melding van ons ‘dubbele’ gevoel bij het vermelden/noemen van overledenen binnen onze parochiekern. De reacties die wij daarop ontvingen, waren zodanig dat er wederzijds begrip is opgebouwd voor de keuzes die op dit vlak worden gemaakt.

Na de periode van afscheid en rouw is het goed om met elkaar van gedachten te wisselen over de gevoelens die loskomen. We willen als dorps- en zeker als geloofsgemeenschap zo weinig mogelijk onderscheid maken tussen kerkbetrokken mensen. De grens die we blijven trekken is gebaseerd op informatie die we rechtstreeks van de nabestaanden of via het pastoraal centrum in Goes ontvangen. Zonder toestemming maken we niets openbaar, ook al leidt dit bij buitenstaanders soms tot onbegrip.

Vorig artikelLief en Leed Parochiekern Kwadendamme
Volgend artikelLief en Leed Parochiekern Ovezande