Lief en Leed Parochiekern Ovezande

Overleden

Op 15 december vond in onze parochiekerk de afscheidsviering plaats van Janny Zonderland- de Winter. Pater De Deckere ging hierin voor. Janny werd geboren op 10 maart 1945 als 2e dochter in het gezin van een plaatselijke winkelier. Ze is opgegroeid in Ovezande. Na haar huwelijk met Jan Zonderland woonden ze enkele jaren in Goes maar ze zijn later toch weer in Ovezande komen wonen. Zij kregen twee kinderen. Janny was jarenlang koorlid en hielp ook mee met het bloemschikken in de kerk. Helaas bracht de ziekte MS veel verdriet en zorg mee en tenslotte werd zij geheel afhankelijk van hulp. Dat haar man, die jarenlang voor haar zorgde, ook nog door Alzheimer opgenomen moest worden, was een vreselijk gemis. Door een complicatie is zij na de Ziekenzalving vredig ingeslapen. Ze werd 78 jaar. Na de afscheidsdienst in onze kerk, is zij gecremeerd.

Overleden

Jan Zonderland werd geboren in Abbega, in Friesland als oudste van twaalf kinderen. Een groot katholiek gezin. De ouders hadden een veeteeltbedrijf. Na het doorlopen van de Landbouw Hogeschool in Leeuwarden kwam hij in Goes te werken als landbouwconsulent. Daar in Goes vond hij zijn vrouw Janny de Winter met wie hij twee kinderen kreeg. Ze woonden in Ovezande. Jan was in menige vereniging een actief bestuurslid. Jarenlang was hij voorzitter van de Oranjevereniging, van de E.H.B.O. , de speeltuinvereniging, het oudercomité en lid van de Parochievergadering. Na zijn vervroegd pensioen zorgde hij jarenlang fulltime voor zijn vrouw die MS had. Helaas kon hij deze taak niet volbrengen en werd hij zelf zorg behoevend. Hij kon niet meer thuis wonen. Na een complicatie heeft hij de ziekenzalving ontvangen van Pater De Deckere. Hij is op Oudejaarsdag,  slechts drie weken na het overlijden van zijn vrouw Janny, ook overleden. Hij is 78 jaar geworden. De uitvaartviering vond plaats op 5 januari in Ovezande, waarna de crematie in Goes.

Vorig artikelLief en Leed Parochiekern ‘s Heerenhoek
Volgend artikelLief en Leed Parochiekern Lewedorp