Lief en Leed Parochiekern Oost-Zuid Beveland

Lief en leed

Overleden

Op 13 juni 2021 is Eduard Rijsdijk, echtgenoot van Lydie Rijsdijk – de Poorter, op 89-jarige leeftijd te Goes overleden.

Eduard was een positief ingestelde, vriendelijke en tevreden man. Zijn vrouw Lydie, zijn kinderen en kleinkinderen waren het centrum van zijn bestaan. Zijn sociale instelling is gebleken uit de vele uren vrijwilligerswerk die hij voor de kerk verzette: het opbouwen van de kerststal en de bijbehorende versiering, het bijhouden van de verlichting, het onderhoud van het kerkhof, het rondbrengen van het parochieblad. Daarnaast lag zijn hart bij de muziek. Vijftig jaar was hij lid van Scheldegalm en dertig jaar van het Seniorenorkest.  De laatste moeizame jaren raakte hij steeds meer beperkt door de ziekte van Parkinson.      De afscheidsdienst vond in besloten kring plaats.