Lief en Leed Parochiekern Oost-Zuid Beveland

Overleden

Op 4 april 2020 is Antonius Cornelis van der Borgt, weduwnaar van Gerarda Maria Elise van der Borgt-van Heese, op 91-jarige leeftijd te Goes overleden. De laatste jaren, waarin zijn krachten geleidelijk afnamen, werd Anton liefdevol verzorgd in Zorgcentrum “Ter Weel” te Goes. Op vrijdag 10 april 2020 hebben we, vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, in besloten kring in de parochiekerk te Hansweert afscheid van Anton genomen.