Lief en Leed Parochiekern Kwadendamme

Kerkelijke huwelijkssluiting

Richard Rijk en Manon Steijn traden in het huwelijk op 21 augustus jl.

Pastoor Van Hees was voorganger bij de feestelijke inzegening in onze Bonifaciuskerk.

 

Overleden

Cornelia Huizen, sinds 2006 weduwe van Jan Steenbakker,

geboren 26 oktober 1938, overleden 22 augustus 2020.