Lief en Leed Parochiekern Goes

Overleden:
Jacobus Petrus Laurentius (Jack) Stokx, 60 jaar, overleden op 15 december. De uitvaartdienst en crematie vonden plaats op 22 december.
Cornelia Boonman, 93 jaar, overleden op 4 februari, echtgenote van: A.T.Boerjan. De uitvaartdienst en crematie vonden plaats op 9 februari.
Johanna Pieternella Vermeulen, 98 jaar, overleden op 7 februari, weduwe van: P.J.Raaijmakers. De uitvaartdienst en begrafenis vonden plaats op 13 februari.