Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Oecumenische viering

0
Zondag 20 september is er een oecumenische vredesviering in de RK kerk, aanvang 10.45 uur. Thema: Vrede verbindt verschil. Een interessant thema. Predikant, mevr. Nel Roggeband gaat in deze dienst voor en zal ons dit thema uitleggen. Er is muzikale begeleiding. In verband met de corona-pandemie, kunnen we van tevoren helaas geen koffie drinken en ook de kindernevendienst kunnen we niet uitnodigen. U bent van harte welkom. Agnes de Winter

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

0
Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp NL15 RABO 0128500050

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2020-2021

Lief en Leed