Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp NL15 RABO 0128500050

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2020-2021

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Wie heeft er interesse?

0
Via een kennis kregen we een flinke doos met mooie kruisbeelden en afbeeldingen. Zijn ouders hadden vroeger in Duitsland een winkel en hij heeft deze altijd bewaard omdat het ‘zonde’ was om ze weg te doen. Ze zaten nog verpakt in een krant uit december 1958! Wie heeft er interesse? We hebben wat foto’s gemaakt om u een idee te geven. Er zijn wat grotere ( 40x24 cm) en kleinere ( 18x30 cm en 20x12 cm) kruisbeelden. Mail of bel: bvklooster@gmail.com of 06-24785568  

We zijn weer begonnen!

0
Vorig jaar zijn we helaas moeten stoppen vanwege de corona maar op zondag 7 maart zijn de eerste voorbereidingen weer gestart.  Voor Lewedorp zijn er 5 kinderen die hun communie gaan doen. Het zijn: Damian Rooze, Lars Boonman, Nick Geelhoed, Andrea Snoep en Eefke van Stee. We wensen de kinderen hun ouders en Richard Gielens de begeleider veel plezier met de voorbereidingen en hopen op zondag 6 juni op een mooie viering.

Vergaderingen en bijeenkomsten

0
29 maart parochiekernvergadering 19.30 uur

Lief en Leed