maandag, februari 12, 2024
Kerken Pater Damiaan Parochie

Correspondentieadres: 

De gegevens van onze parochiekern zijn gewijzigd nu het kerkgebouw gesloten is:

  • Voor vragen over de kerk, het kerkhof of de parochiezaal verwijzen wij u naar het pastoraal centrum in Goes.  e-mail:  info@rkbovendeschelde.com of telefoon 0113-218610
  • Financiële gegevens: uw bijdrage kunt u nog steeds storten via NL 63 RABO 012850296 onder vermelding van Pater Damiaan kern Lewedorp.
  • Ledenadministratie: Bianca Kloosterman: e-mail: klooster@zeelandnet.nl of tel. 0113-613904
  • Contactadres voor kopij Parochienieuws : Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp of via mail: bvklooster@gmail.com. Telefoon: 0113-613331.
  • Caritas Lewedorp: banknummer: NL15 RABO 0128500050

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Kerstviering in “de Kraayert”

0
Vrijdagmiddag 22 december vierden we met meer dan 50 mensen de kerstviering in “de Kraayert”. Pastor Tom Brooymans, Ds. Marjo Wisse en geestelijk verzorger Maaike van Dijke-van ’t Leven gingen voor. Muzikale ondersteuning was er van St. Caecilia en het Eligius koor onder leiding van Jolanda Nagelkerke. Het was een mooie warme viering met koffie, thee en een stukje kerstkrans als afsluiting. De opbrengst van de collecte werd gedoneerd aan de stichting ALS. De mooie opbrengst van € 111,--  konden we overmaken met dank aan Ria Hoogesteger voor het spontane initiatief. Een mooi begin van een Zalig Kerstmis.

De kerknomaden

0
rode draad is voor mensen die geborgenheid of houvast willen. De alsmaar donker wordende dagen zorgen daarbij voor de beste sfeer om daaraan bij te dragen. Als er dan iets of iemand is gevonden, is de verwondering groot en warm en bevestigt dat je het niet voor niets hebt gedaan. Misschien raar om te zeggen, maar je prijst jezelf dat je het toch maar gedaan hebt. Het is de tijd van zoeken en op weg gaan naar. Zo ging het al in de tijd die zo mooi is vorm gegeven in het evangelie. Maria en Jozef, op zoek naar een...

Kerkbalans

0
Dat is het thema voor de actie Kerkbalans dit jaar. Bij deze uitgave van Parochienieuws zit ook bovenstaande folder. We hopen van harte dat u ook dit jaar uw financiële steun voor Lewedorp blijft geven we kunnen dit niet missen!

Lief en Leed