Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp NL15 RABO 0128500050

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2020-2021

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Evaluatie openluchtdienst

0
Op 11 juli was het dan weer zover, na één jaar van afwezigheid weer op de oude vertrouwde locatie aan de Dekkersweg op de camping de openluchtdienst 2021. We troffen het met het mooie weer en konden op een mooi plekje terecht met velen. Want de belangstelling was groot. Al vroeg in de morgen meldden zich al diverse belangstellenden, ook al was de aanvangstijd 10.30 uur, op tijd beginnen lukte jammer genoeg niet. De geluidsapparatuur functioneerde niet naar behoren, het keyboard bracht geen geluid uit!! Thuis was e.e.a. uitgetest, maar op de locatie zelf helaas…….dus was het Bert Alderliesten die...

Vredesviering 12 september

0
Op zondag 12 september willen we weer een oecumenische vredesviering organiseren. Het thema is: Inclusief Samenleven, wat doe jij in vredesnaam? Ds. Marjo Wisse gaat voor in deze viering. De werkgroep oecumene heeft geprobeerd er een zinvolle viering van te maken. Het Eligius koor zingt en er is kindernevendienst en crèche. Helaas mogen we het vòòr de viering het gezamenlijk koffie drinken nog niet organiseren. Wij hopen u te ontmoeten op zondag de 12e om 10.45 uur in onze kerk. Voor bovenstaande geldt, dat eventuele wijzigingen i.v.m. Covid-19 van toepassing kunnen zijn.

Terugkomviering communicanten

0
Zaterdagavond 14 augustus was deze bijzondere viering met als voorganger pater Thaddy. Drie van de vijf kinderen waren aanwezig ( het is tenslotte ook vakantietijd ) en hielpen mee in de viering. Voor de dienst hadden ze in de parochiezaal nog een laatste bijeenkomst met als thema: ‘de familie van de kerk’. We hopen Andrea, Eefke, Damian, Lars en Nick vanaf nu dan ook regelmatig te zien in de kerk, zeker als straks ( zondag 5 september)de kindernevendiensten weer gaan beginnen. Gelukkig was de kerk voor een zaterdagavondviering, dit keer goed bezocht. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Sinds...

Lief en Leed