maandag, maart 12, 2018

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Vergaderingen en bijeenkomsten

20 februari parochiekernvergadering 19.30 uur

Geef om je kerk!

Je geeft om elkaar, geeft om iets, geeft omdat je het leuk vindt, want er zijn zo veel dingen waar je om kunt, of áán kunt geven. Vandaag de dag lijkt het er soms weleens op dat er alleen maar genomen moet worden, want de eigen wereld is steeds belangrijker geworden. De digitale wereld zorgt daar ook wel voor. Dat leidt ook weleens tot het maken van je eigen beschermde omgeving waarbij het andere op de tweede of verdere plaats komt. Maar gelukkig is de buitenkant vaak anders dan de inhoud, want als er echt iets gebeurd dat raakt, dan zijn...

Ziekenzalving

Op Witte Donderdag kunt u van de gelegenheid gebruik maken om tijdens de kerkdienst van 14.00 uur in “de Kraaijert” de ziekenzalving te ontvangen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Corrie Boonman, Burgemeester Vermetstraat 13 telefoon 612222

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016

Lief en Leed