Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp NL15 RABO 0128500050

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2021-2022

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Caritas

0
De Caritas verzorgt door het hele jaar verschillende collectes. Het 1e half jaar van 2022 waren de collectes voor de volgende doelen: 2   januari            Adoptiekind          €    37,90 23 januari           Armoede dichtbij    €    23,70 20 februari         Eigen Caritas          €    18,16 6  mrt -3 april     Vastenaktie            €   376,77 Inclusief doosjes kinderen en zakjes in de kerk. 8  mei                  Tear Fund             €     30,10 5  juni                  Diaconie               €     50,75 Wij willen iedereen, die hier een bijdrage aan geleverd heeft hartelijk danken. De Caritas.

Vrijwilligersfeest op zaterdag 10 September 2022.

0
Wat zou onze parochiekern zijn zonder de inzet en het enthousiasme van onze vrijwilligers ? Jullie verdienen het om nog één keer in het zonnetje gezet te worden. Daarom willen wij (de parochiekerncommissie) u met uw partner van harte uitnodigen voor een vrijwilligersfeest in de “Zandlôôper”. Aanvang 15.30 uur einde 20.00 uur. Met een hapje, drankje en uw aanwezigheid willen wij dit graag met u samen vieren. Mochten we vergeten zijn om u persoonlijk uit te nodigen, onze excuses hiervoor, maar geef u dan zo snel mogelijk nog op bij Leo Rentmeester per mail coel@zeelandnet.nl of via een briefje in de bus op...

Vredesviering 18 september

0
Op 18 september staat de oecumenische clusterviering in het teken van de Vredesweek. Thema: Generatie Vrede, de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Voorgangers zijn Marjo Wisse en Geerten Kok. Er is een gelegenheidskoor uit de deelnemende kerken en er is kindernevendienst. Voorafgaand aan de dienst drinken we vanaf 10.00 uur koffie in de parochiezaal. Wij nodigen u van harte uit,  deze allerlaatste  oecumenische vredesviering in onze kerk bij te wonen. De werkgroep oecumene

Lief en Leed