woensdag, januari 29, 2020

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Oecumenische adventszangdienst

15 december is iedereen uitgenodigd voor de oecumenische adventszangdienst in onze kerk. We beginnen vanaf 10.00 uur met koffie en om 10.45 uur begint de dienst. Er is kindernevendienst en crèche. Thema: Onderweg naar KERST.Er is samenzang en ons koor Con Dios verzorgt de overige liederen .Wij hopen velen van u te ontmoeten, om zo muzikaal op weg te gaan naar kerstmis.

Kindernevendiensten en crèches in december en januari 2020

15 december, extra (oecumenische adventszangdienst)).5 januari (nieuwjaarsreceptie).19 januari, extra (oecumenische viering). We hopen veel kinderen te verwelkomen.

Kerst(gezins)viering

Eerste Kerstdag is er weer een gezinsviering. Op het moment van het schrijven van dit stukje, zijn we nog volop in de voorbereidingen. We proberen er voor iedereen weer een leuke viering van te maken. DUS: neem je broertje, zusje, vader, moeder, oom, tante en ga zo maar verder mee. Iedereen is welkom! Jullie komen toch ook? Basisschoolleerlingen die graag een steentje bij willen dragen aan deze viering, kunnen dit tijdens de kindernevendiensten van 1 of 15 december bij ons aangeven. Ben jij niet bij deze viering aanwezig, dan kan je jezelf ook aanmelden bij een van ons...

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2019-2020

Lief en Leed