Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp NL15 RABO 0128500050

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2021-2022

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Inzamelingsactie Oekraïne

0
We hebben een inzamelingsactie gehad op school en in de kerk voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Op witte donderdag zijn we met de ingezamelde goederen naar de kerk in Goes geweest. Er was heel wat verzameld. Onze dank hiervoor ook aan de kinderen op school . Caritas werkgroep Lewedorp

Het kan dus wel.

0
Met het zangkoor Con Dios en Pastor Tom Brooijmans een familie viering in elkaar gezet, een mooi boekje in elkaar gedraaid en alles met de kinderen voorbereid. En het was een fantastische dienst, een 25 tal kinderen waren aanwezig waarvan een groot deel een taak hadden tijdens de dienst wat de sfeer ten goede kwam , ook ouders en verdere familie was in grote getale opgekomen, er waren in totaal 99 personen aanwezig bij deze dienst, (het kan dus toch) De lezingen en de verkondiging waren er op aangepast wat een echte paassfeer weergaf. Tijdens de dienst werden de oliën, welke opgehaald...

Voorstellen communicant en vormelingen

0
Op 14 mei vindt in Heinkenszand de Eerste Heilige Communie plaats. De vormselviering is op zaterdag 4 juni om 19.00 uur in Goes. Binnen onze parochiekern hebben we 1 communicant en 6 vormelingen. Zij stellen zich graag aan u voor tijdens de clusterviering op 12 juni in onze kerk.

Lief en Leed