woensdag, augustus 21, 2019

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Viering 90 jarig bestaan

Op zondag 23 juni werd in een plechtige eucharistieviering herdacht dat de kern/parochie van de H. Eligius in Lewedorp 90 jaar bestond.Eigenlijk was dit al ruim 91 jaar maar in verband met de viering van 90 jaar Lewedorp was deze viering uitgesteld.In 1927 werd de eerste steen voor de kerk gelegd en op 11 februari 1928 werd het eerste kind in deze kerk gedoopt namelijk Piet Vermue.Op 19 mei 1930 werd de kerk geconsacreerd door Monseigneur Aengenent bisschop van Haarlem tot wiens bisdom we toen nog behoorden.De eerste pastoor was pastoor Bots, en de laatste was pastor...

Vergaderingen en bijeenkomsten

12 augustus parochiekerncommissie 19.30 uur

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2019-2020

Lief en Leed