Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

01 januari Adoptiekind € 68,95 29 januari Armoede dichtbij € 48,95 05 februari Memisa € 34,75 05 mrt/ 08 apr Vastenactie €244,13 23 april Lokale Caritas € 77,91 07 mei Tear Fund € 58,25 04 juni Diaconie € 65,10 Wij willen iedereen bedanken die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Hiermee kan onze medemens geholpen worden. Caritas kern Lewedorp

Op zondag 17 september hebben de RK en PC kerken een oecumenische viering in de PC.kerk. De aanvang van de viering is om 10.30 uur, maar er is al om 10.00 uur koffie in het zaaltje. De dienst met als thema ‘de kracht van de verbeelding’ zal worden voorgegaan door pastor Tom Brooijmans. Een Lewedorps gelegenheidskoor onder leiding van Bert Alderliesten zal de viering begeleiden. Er is ook kindernevendienst; de collecte is voor PAX Na het vele voorbereiden, vooral de extra repetities van het uitgebreide koor, zou het fijn zijn als velen deze Vredesweek met ons zouden willen vieren. Dus: zondag 17 september naar de...

In het vorige nummer van Parochienieuws stond een dankwoord aan Ad Lijmbach, ter gelegenheid van zijn pauselijke onderscheiding. Bij de uiteindelijke druk van het blad is een deel van de tekst weggevallen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling en deed onrecht aan de bijdrage die Ad de afgelopen tientallen jaren heeft geleverd. Vandaar nogmaals de complete bijdrage. Excuses voor de zetfout. Richard Gielens, redactie PN Op zaterdag 7 juli ontving onze dorpsgenoot en mede-parochiaan Ad Lijmbach uit handen van pastoor Fons van Hees de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’. Ad was totaal niet op de hoogte dat deze hoge kerkelijke...
Lief en Leed

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016