donderdag, december 14, 2017

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Vredesviering

Zondag 17 september hebben wij in de PC kerk de oecumenische Vredesviering gehouden. Traditiegetrouw begonnen we voor de viering met koffie. De viering werd voorgegaan door pastor Brooijmans. Het koor bestond uit leden van de RK en de PC kerk. Met recht een oecumenisch koor. Alle liederen en gebeden stonden in het teken van Vrede. Het thema van deze vredesweek was: De kracht van verbeelding, stel je voor dat het ooit zal lukken om vrede te stichten, te behouden en door te geven. De kinderen hebben er in de kindernevendienst invulling aangegeven, via een regenboog en een puzzel. 65 Volwassenen...

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

13-11 Caritas 19.30 uur 20-11 Parochiekernvergadering 19.30 uur 22-11 Caritas Bisdom 19.30 uur 28-11 Brongroep. 20.00 uur. In de parochiezaal tenzij anders vermeld.  

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016