donderdag, juli 2, 2020

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

KERK IN CORONATIJD

Wat een vreemde tijd. Een gesloten kerk en dat al zo’n lange tijd, en hoe lang nog te gaan? Maar we verheugen ons erop als er weer elke week een dienst gehouden kan worden. Wie weet wat er over een paar weken weer mogelijk is. U kunt natuurlijk altijd via internet of tv de kerkdienst meebeleven. Ondertussen proberen we het onderhoud van de kerk en kerkhof goed te verrichten. Elke week zijn er op het kerkhof 6 á 7 personen bezig om onder corona omstandigheden, (voldoende afstand ) alles goed te onderhouden, er wordt gespoten, gemaaid, gewied en geknipt om het...

Kindernevendienst

Lieve kinderen, Wat leven we op dit moment in een vreemde tijd. De kindernevendienst en crèche begint (naar alle waarschijnlijkheid) pas weer na de zomervakantie. In welke vorm is nu nog niet bekend. We willen jullie alvast een fijne zomer(vakantie) toewensen! Hopelijk mogen we 6 september weer starten en zien jullie dan graag weer in goede gezondheid terug! Groetjes, Mieke, Mirjam, Petra en Jessica

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp NL15 RABO 0128500050

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2020-2021

Lief en Leed