Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

1e Heilige Communie GAAT NIET DOOR

We zijn blij dat er ook dit jaar weer kinderen uit Lewedorp zijn die hun eerste communie gaan doen. Het zijn 3 jongens te weten: Lars Boonman, Nick Geelhoed en Damian Rooze. Samen met hun ouders en kinderen uit andere parochiekernen bereiden zij zich hierop voor met het voorbereidingsproject “ Blijf dit doen” De kinderen wilden zich zelf voorstellen in de viering van 3 mei en de eerste communieviering zou voor de kinderen uit de kernen ‘s-Heerenhoek en Lewedorp op zondag 7 juni gehouden worden in Lewedorp. Maar helaas; we moeten afwachten wanneer het kan…

CARITAS collectes:

De collectes van het afgelopen halfjaar van 2019 van de Caritas hebben de volgende bedragen opgebracht: Juli Kerk in Nood € 38,90 Augustus Kumi € 40,65 September Artsen zonder grenzen € 21,65 September Voor de eigen Caritas € 40,15 Oktober Vrienden van Emergis € 32,24 November Zondag van de Oecumene € 34,50 November Zieken en bejaarden € 87,75 December Bisschoppelijke Adventsactie € 29,20 Wij willen iedereen, die hier aan heeft bijgedragen hartelijk danken. De Caritas.

Kindernevendienst/crèche

Wat een domper op 1 maart. Geen één kindje aanwezig in de kerk. Jammer, want we moeten de kindernevendienst toch voorbereiden. We hebben voor de zomerstop hopelijk nog een aantal herkansingen, Hopelijk komen er dan wel weer kinderen naar de kindernevendienst of crèche. Zijn er zaken die wij kunnen veranderen? We horen het graag! Denk daarbij bijvoorbeeld aan kindernevendienst tijdens de zaterdagavondvieringen? Wij horen graag wat de kinderen/ouders nu tegenhoudt om niet naar de kerk/kindernevendienst te komen. Spreek ons aan (Petra Goetheer, Mirjam van den Dries, Mieke Geelhoed of Jessica de Jonge)! Wij staan daarvoor open.

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2019-2020

Lief en Leed