vrijdag, juli 20, 2018

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Vergaderingen en bijeenkomsten

2 juli 2018 Parochiekernvergadering 19.30 uur 27 augustus Parochiekernvergadering 19.30 uur

Een kerk zonder muren, laat maar tochten.

Het was nét iets te veel tocht die zondag 17 juni om de traditionele campingdienst van de gezamenlijke Lewedorpse kerken en Nieuwdorp buiten te doen. Daarom had de familie Dekker ervoor gezorgd dat in de schuur van camping Buitenhof een prima sfeer was geschapen om daar de viering te doen. Opmerkelijk was dit jaar de grote opkomst wat zorgde voor een prima basis voor deze viering. Geen koor deze keer, maar wel samenzang en bezielende liedjes van voorganger Theo van Teijlingen die het zelf begeleidde op gitaar. De kinderen werden erbij betrokken met het Christoffelverhaal wat ook een beetje als...

Huwelijksvoltrekking

Maandag 11 juni vond in onze kerk de huwelijksvoltrekking plaats van Conny de Jager en Ricky van der Borgt. In een huwelijksdienst voorgegaan door Pastoor Fons van Hees werden Conny en Ricky in de echt verbonden. Tijdens de dienst werden liederen afgespeeld die het bruidspaar zelf uitgezocht hadden en voor hun een grote betekenis hadden. De kerk was door de bloemengroep feestelijk en mooi versierd en dit alles samen was voor alle aanwezigen een feestelijk gebeuren. Zeker ook voor onze parochiekern, omdat het al vele jaren geleden was dat een paar kerkelijk in de echt werd verbonden. Vanuit de parochie wensen we het...

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016

Lief en Leed