Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Binnen de Pater Damiaanparochie is het altijd leuk als je elkaar kunt helpen. Daarom was er bij het Eligiuskoor geen enkel bezwaar om in de Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk in Haamstede de viering van Eerste Pinksterdag muzikaal te ondersteunen. Het was een mooie gelegenheid om zich als koor ook eens buiten de eigen kern te presenteren en de zeer goed bezette kerk zorgde ervoor dat zo goed mogelijk te doen. Mede dankzij de goede ontvangst vooraf, het volop meezingen van de aanwezigen en het eigen enthousiasme werd het een mooie Pinksterviering die het koor afsloot met koffie bij...

Dat is het thema van de regionale Hemelvaartsdagviering dit jaar in Lewedorp waar in de Eligiuskerk de regiodienst werd gehouden. ’s Ochtends om 8.30 uur begon de dag met een wandeling vanaf de Protestantse kerk. Via dijk en landwegen liepen we op deze stralende morgen door een veldhoek van Lewedorp. Ds. Marjo Wisse en Pastor Harrie Buijssen leidden de dienst deze morgen. Bij aanvang van de dienst steken alle deelnemende parochies en gemeenten een kaars aan op het altaar als teken van verbondenheid. De collecte in deze dienst was voor de Bevelandse voedselbank. Door dhr. Louisse werd toegelicht hoeveel mensen afhankelijk zijn...

In juli en augustus mogen de kinderen van hun welverdiende vakantie genieten. We hopen dan iedereen weer op zondag 3 september te mogen begroeten. Groeten van het kinderpastoraat
Lief en Leed

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016