Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

“de Dames van de eer van God’s huis“

Zo noemen we met een prachtige naam de schoonmaakploeg van onze kerk. Het voorjaar komt er weer aan dus daarmee ook de “lentepoetskriebels”. De mannen gaan eerst het grove werk te lijf. We laten eerst het stof even zakken en willen dan op dinsdag 2 april om 9 uur beginnen om alles even een goede beurt geven. We hopen op een gezellig aantal mensen zodat we in een paar uurtjes helemaal klaar zijn. Komt U ook helpen?

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2019-2020

Lief en Leed