Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Caritas

Dit waren de opbrengsten van de collectes van de Caritas van het afgelopen halfjaar. 7 januari Adoptiekind € 43,75 28 januari Armoede dichtbij € 118,11 4 februari Memisa € 48,60 25 febr -25 mrt: Vastenactie, Inclusief doosjes kinderen en zakjes € 262,24 8 april Lokale acties Caritas € 34,70 6 mei Tear Fund € 35,20 3 juni Diaconie € 51,60 Wij willen alle gevers hiervoor hartelijk danken, Dankzij u kan onze medemens geholpen worden. De Caritas.

Oecumene

Zondag 23 september 2018 is er een oecumenische vredesviering in de PC kerk. Aanvang 10.00 uur Thema: Generaties voor Vrede De dienst wordt opgeluisterd door het gelegenheidskoor samengesteld vanuit beide kerken. Er is kindernevendienst en na afloop wordt u een kopje koffie aangeboden. Wij hopen velen van u te kunnen begroeten. De werkgroep oecumene

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016

Lief en Leed