Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp NL15 RABO 0128500050

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2021-2022

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Laatste bericht van werkgroep kindernevendienst Lewedorp

0
Kerst(gezins-)viering Op Eerste Kerstdag vond de laatste kerstviering plaats in onze kerk in Lewedorp. De viering werd voorgegaan door Tom Brooijmans. Kinderen hebben hun steentje bijgedragen door voor te lezen en Con Dios verzorgde de zang. Je kon horen dat hun stemmen goed gesmeerd waren van het vele zingen de afgelopen maand😉. Het was een mooie viering. Jammer dat dit volgend jaar niet meer mogelijk is in onze kerk. We hebben als werkgroep kindernevendienst afgelopen jaren fijn samengewerkt met diverse mensen om de gezinsvieringen goed in elkaar te zetten en soepel te laten verlopen. Bedankt voor de goede samenwerking in...

Hoe nu verder?

0
Zoals u kunt lezen is de kerk gesloten. Van velen krijgen we de vraag en nu? Wat betreft het bijwonen van diensten kunt u vanzelfsprekend terecht in de overige kerken van de H. Pater Damiaanparochie. Onze kerk is onttrokken voor diensten wat inhoudt dat deze voor geen enkele dienst meer gebruikt mag worden, dus ook geen bijzondere diensten zoals trouw- of begrafenismissen. Er zal bezien worden wanneer het kerkgebouw in de verkoop gaat, dit is mede afhankelijk van een besluit van het Bisdom, op dit moment is daar nog geen zicht op. Het zaaltje, kantoor en de toiletten blijven in gebruik voor...

Jaargids 2021- 2022

0
Op de website van de H. Pater Damiaanparochie is de nieuwe Jaargids 2021-2022 geplaats. Hierin vindt u alle wetenswaardigheden van de H. Eligius parochiekern Lewedorp met daar in alle namen en werkgroepen met hun e-mail adres en telefoonnummer. Indien u iemand wilt bereiken kunt u in de jaargids terug vinden waar en hoe. Hoe komt u in de jaargids ? Ga naar website H.Pater Damiaan parochie, ga naar Parochiekern H. Eligius Lewedorp en klik onder aan de colofon op jaargids 2021-2022.

Lief en Leed