vrijdag, mei 25, 2018

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Kerkhofwerker

Marien Voet heeft afscheid genomen bij de groep kerkhofwerkers. Gedurende zeker 27 jaar is hij werkzaam geweest bij deze groep en daarvoor willen we hem bedanken. Wekelijks komen deze mannen samen om het kerkhof er netjes uit te laten zien en te onderhouden. We zijn iedereen daarvoor erg dankbaar en zeker Marien gezien zijn jarenlange inzet. Het parochiekernbestuur

Bezoekersgroep

Wij van de bezoekersgroep, willen Jaap Jasperse en Matty Polfliet hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet om zieken te bezoeken. Jaap stopt wegens gezondheidsredenen en Matty omdat ze verhuisd is naar Heinkenszand. Bent u langdurig ziek of eenzaam? Laat het ons weten. Wij komen graag naar u toe. Zo mogelijk even een telefoontje naar: Kees Vermue of Jose Traas ( 0113- 612856 )

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016

Lief en Leed