dinsdag, november 19, 2019

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

CARITAS kerngroep

De opbrengsten van de collectes van het 1e halfjaar van 2019 waren:6 januari Adoptiekind € 115,4027 januari Armoede dichtbij € 65,353 februari Memisa € 20,3024 februari lokale Caritas € 75,3018 maart en Vastenactie inclusief7 april doosjes en zakjes € 208,105 mei Tear Fund € 34,502 juni Diaconie € 28,45Wij willen alle gevers hiervoor hartelijk danken, met uw hulpworden deze doelen gesteund. De kerngroep van Caritas Lewedorp.

De dames van “de Eer van Gods huis”

Na heel veel jaren hebben Catrien Ars -van Garsel en Jannie van ’t Westeinde - de Boer laten weten te stoppen met de kerk schoon te maken. Namens de werkgroep hartelijk dank voor jullie inzet al die jaren. Als dank hiervoor zal jullie een attentie worden aangeboden.Tevens doen wij een oproep voor nieuwe krachten om de groep te versterken.De spoeling is dun en de mensen die we nog hebben worden ook ouder dus alstublieft heeft U in de maand 1 of 2 uurtjes vrij en wilt u ons graag helpen geef je op bij Els Delhez. Het...

De voedselbank.

Binnenkort is het Wereldarmoededag:16-17 november.Een moment om bij stil te staan, dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen voldoende te eten heeft.In Afrikaanse landen wordt honger geleden, maar ook in onze omgeving zijn er mensen die moeite hebben om voor het gezin iedere dag een gezonde maaltijd op tafel te zetten.Daarom is er de voedselbank die hun daarin tegemoet kan komen. De Caritas wil een inzameling houden van producten.Bij de plaatselijke supermarkt kunnen producten gekocht worden en ingeleverd.Op de school wordt er ook aandacht aan geschonken. Daar kunnen de kinderen de (lang houdbareproducten) inleveren.Wij hopen dat velen...

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2019-2020

Lief en Leed