Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp NL15 RABO 0128500050

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2020-2021

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

13 december oecumenische adventsviering in onze kerk

0
Dit jaar helaas geen volle kerk met een gastkoor, dat ons meeneemt door de advent op weg naar kerstmis. Geen koffie en gezellig samenzijn vooraf. We gaan er toch iets moois van maken, ondanks de opgelegde beperkingen. Tanny Louwerse bespeelt het orgel en samen met een minikoor zorgen zij voor de muzikale noot. Pastor Wiel Hacking gaat voor en de tweede collecte is bestemd voor de adventsactie van het bisdom. De oecumenische werkgroep

De voedselbank

0
15 november was het ‘Wereldarmendag’. De Caritas heeft een actie georganiseerd voor de voedselbank. Achterin de kerk konden producten ingeleverd worden hiervoor. De plaatselijke supermarkt heeft hieraan ook medewerking verleend. Afgelopen week konden we een flinke hoeveelheid naar de voedselbank brengen. Wij willen alle gevers hiervoor bedanken en ook Corine en Hans van de supermarkt voor hun medewerking. De Caritas

Op naar (een gezond) 2021…

0
Wat een raar jaar is/was 2020. Zo staan we allemaal midden in de samenleving en hebben we plannen. Zo is alles van het een op het andere moment anders. Op 1 maart was de laatste kindernevendienst van 2020. Tot nu toe is het nog niet mogelijk geweest om weer een leuke viering te organiseren. We hopen in het eerste kwartaal weer te kunnen starten. Maar wanneer exact kunnen we nu nog niet zeggen. Graag willen we iedereen alvast fijne feestdagen toewensen. Al gaan deze dagen ook anders zijn dan andere jaren. Wij gaan er het beste van maken! Jullie...

Lief en Leed