Correspondentieadres: 

De gegevens van onze parochiekern zijn gewijzigd nu het kerkgebouw gesloten is:

  • Voor vragen over de kerk, het kerkhof of de parochiezaal verwijzen wij u naar het pastoraal centrum in Goes.  e-mail:  info@rkbovendeschelde.com of telefoon 0113-218610
  • Financiële gegevens: uw bijdrage kunt u nog steeds storten via NL 63 RABO 012850296 onder vermelding van Pater Damiaan kern Lewedorp.
  • Ledenadministratie: Bianca Kloosterman: e-mail: klooster@zeelandnet.nl of tel. 0113-613904
  • Contactadres voor kopij Parochienieuws : Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp of via mail: bvklooster@gmail.com. Telefoon: 0113-613331.
  • Caritas Lewedorp: banknummer: NL15 RABO 0128500050

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Clusterviering “Eligius” in Heinkenszand

0
Op zondag 25 juni was er in Heinkenszand de jaarlijkse clusterviering van de patroonheilige van Lewedorp “Eligius”.  De jongerenkoren van Lewedorp en ‘s-Heerenhoek o.l.v. Jolanda Nagelkerk zongen liederen uit de Spaanse mis en de kerk was goed gevuld met parochianen uit de omgeving. Ook aan de kinderen was gedacht met een kindernevendienst. Het was een fijne viering.

Openluchtviering

0
2 juli vierden we de openluchtdienst op Camping Buitenhof te Lewedorp. Het was winderig en licht bewolkt weer. Het ging net om de dienst in de openlucht te houden. Het was een oecumenische viering van Het Vierhuis en de voormalige Eligiusparochie. Het thema: Vrije Slaaf ? ! sloot aan op de landelijke herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij op 1 juli. Hier waren ook de teksten en gebeden op gebaseerd. Mevr. Meulensteen ging voor. Samen zongen we liederen. De kinderen maakten tijdens de kindernevendienst een vogel: Zo vrij als een vogel. Op die manier herdachten zij de afschaffing van...

Jaargids 2021- 2022

0
Op de website van de H. Pater Damiaanparochie is de nieuwe Jaargids 2021-2022 geplaats. Hierin vindt u alle wetenswaardigheden van de H. Eligius parochiekern Lewedorp met daar in alle namen en werkgroepen met hun e-mail adres en telefoonnummer. Indien u iemand wilt bereiken kunt u in de jaargids terug vinden waar en hoe. Hoe komt u in de jaargids ? Ga naar website H.Pater Damiaan parochie, ga naar Parochiekern H. Eligius Lewedorp en klik onder aan de colofon op jaargids 2021-2022.

Lief en Leed