Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Kerstpresentje van de Caritas.

Langzamerhand gaan we weer richting de Kerst. Voor de Caritas een periode waarin het al jaren gebruikelijk is, om parochianen van 80 jaar en ouder, een presentje te bezorgen. Dit is altijd een goeie gewoonte geweest, maar we willen daar enige verandering in brengen. Vanaf dit jaar gaan wij een leeftijdsgrens van 85 hanteren. Het aantal presentjes de afgelopen jaren en de kosten die hiermee samenhangen weegt niet meer op tegen de teruglopende collecte-inkomsten. Ook zien we dat binnen de Pater Damiaanparochie meerdere kernen een leeftijdsgrens van 85 jaar hanteren. Helaas kan het daarmee gebeuren, dat u voorgaande jaren wat ontving en nu...

Afscheid en toekomst

Kees bedankt Na een periode van 13 jaar begeleidde Kees van der Wouw op zondag 30 september voor het laatst het Eligiuskoor. Met pijn in zijn hart moest hij vanwege zijn nieuwe werkzaamheden hiermee stoppen. Al die jaren werd er wekelijks gerepeteerd en drie van de vier zondagen gezongen tijdens de kerkdiensten. Ook in de bijzondere vieringen (huwelijk en begrafenissen) begeleidde hij als dirigent/organist het Eligiuskoor. Tijdens de kerkdienst van 30 september werd Kees bedankt voor zijn inzet tijdens al deze diensten, nadat binnen het koor het afscheid al eerder had plaats gevonden. Voor de begeleiding van het Eligiuskoor moest een andere oplossing...

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016

Lief en Leed