Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp NL15 RABO 0128500050

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2020-2021

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Attentie

0
In het vorige parochieblad hebben we een oproep gedaan om uw mailadres op te geven om  u bijvoorbeeld snel in te kunnen lichten als er wijzigingen zijn in de kerkdiensten of coronamaatregelen. Helaas is hier nog geen reactie op gekomen. Nogmaals willen wij u vragen om hier gehoor aan te geven. U kunt u mailadres doorgeven op eligiuslwd@zeelandnet.nl onder vermelding van “berichtendienst”. Parochiekern Lewedorp

De eerste Heilige communie

0
Nog even en dan is het eindelijk 6 juni, de datum voor de eerste Heilige communie. De voorbereidingen zijn in volle gang en er was zelfs een speurtocht in de kerk. Vol enthousiasme doen Andrea, Eefke, Damian, Lars en Nick hieraan mee en kunnen bijna niet wachten tot de grote dag. Langs deze weg willen we Richard Gielens en de ouders van de communicanten heel hartelijk bedanken voor hun inzet. We wensen alle kinderen en hun familie alvast een mooie viering toe. Parochiekern Lewedorp

Vergaderingen en bijeenkomsten

0
19 juli parochiekernvergadering 19.30 uur

Lief en Leed