maandag, juni 10, 2024
Kerken Pater Damiaan Parochie

Correspondentieadres: 

De gegevens van onze parochiekern zijn gewijzigd nu het kerkgebouw gesloten is:

  • Voor vragen over de kerk, het kerkhof of de parochiezaal verwijzen wij u naar het pastoraal centrum in Goes.  e-mail:  info@rkbovendeschelde.com of telefoon 0113-218610
  • Financiële gegevens: uw bijdrage kunt u nog steeds storten via NL 63 RABO 012850296 onder vermelding van Pater Damiaan kern Lewedorp.
  • Ledenadministratie: Bianca Kloosterman: e-mail: klooster@zeelandnet.nl of tel. 0113-613904
  • Contactadres voor kopij Parochienieuws : Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp of via mail: bvklooster@gmail.com. Telefoon: 0113-613331.
  • Caritas Lewedorp: banknummer: NL15 RABO 0128500050

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

0
Guus van de Plasse en Luuk Geelhoed zitten op basisschool ‘de Leeuwerik’ in Lewedorp. Op zondag 14 april hebben Guus en Luuk en nog 9 kinderen uit verschillende plaatsen van de Pater Damiaanparochie, hun eerste Heilige Communie gedaan. Deze feestelijke viering vond plaats in de Heilige Maria Magdalena kerk in Goes.

Campingviering

0
Beste parochianen, Zondag 9 juni kunnen we weer eens in Lewedorp naar de kerk. Niet in het, u wel bekende,  stenen gebouw maar op de camping aan de Dekkersweg. De campingviering vindt daar jaarlijks plaats en ook wij doen weer mee. De oecumenische dienst wordt voorgegaan door Theo van Teijlingen en hij zingt ook een aantal liederen. De dienst begint om 10 uur. Indien mogelijk graag een stoel meenemen. Na afloop drinken we weer gezellig koffie in de kantine van de camping. U bent van harte uitgenodigd !

Clusterviering “Eligius”

0
Op zondag 23 juni is er in Heinkenszand de clusterviering voor Eligius, de patroonheilige van onze kerk in Lewedorp. De dienst begint om half 10 en uit de verschillende kernen zullen mensen hun bijdrage aan deze dienst leveren. Het dameskoor van Heinkenszand en het Eligiuskoor(tje) zullen onder leiding van Jolanda Nagelkerke de liedjes verzorgen. Wilt u vervoer of misschien een misintentie opgeven voor deze viering dan kan dat bij Agnes de Winter agnesdewinter56@gmail.com of Tilly van Klooster bvklooster@gmail.com Graag tot dan!

Lief en Leed