Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

KERKSCHOONMAAK 2019

Begin april was het weer zover “de grote kerkschoonmaak”. Met een relatief kleine groep meest oudere mannen en vrouwen is de klus weer geklaard. Er zijn spinnen geragd, er is gesopt, gezeemd, gezogen, geboend en gedweild. Iedereen die heeft meegeholpen willen we hierbij bedanken voor hun inzet. Fijn dat het weer allemaal gelukt is.

Hulpvraag

Vanuit de gezamenlijke werkgroep Diaconie PC kerk en de Caritas RK kerk willen we om uw hulp vragen. Wij zoeken voor vluchtelinggezinnen op Lewedorp naar de volgende spullen: - Loopfietsje  - Tuinset of tuinstoelen - heggenschaar  - kinderfietsen in de leeftijd 7 t/m 12 jaar  - Koffiezetapparaat  Dus heeft u iets over laat het ons weten . Dan zorgen wij dat het bij deze gezinnen terecht komt.  De Caritaskern Lewedorp

Vormsel 2019

Al tientallen jaren lang is er een goede samenwerking tussen de parochiekernen Ovezande, ’s-Heerenhoek en Lewedorp. Elke twee jaar komen we samen om de voorbereiding van vormelingen in goede banen te leiden. Ook dit jaar is dat gelukt en vormen de jongeren uit onze kern een welkome aanvulling op de groep uit andere kernen van onze parochie. Bewust is ernaar gestreefd om in elke kern samen te komen en het kerkgebouw bij deze samenkomst te betrekken. Om u kennis te laten maken met de jongeren uit onze kern volgen hier de namen: Neline van Stee, Silvan...

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2019-2020

Lief en Leed