Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Vergaderingen en bijeenkomsten

2 januari 2019: KVO 15.00 uur – 17.00 uur

Nieuwjaarsreceptie.

Evenals voorgaande jaren willen wij u weer de mogelijkheid aanbieden om op de eerste zondag van het nieuwe jaar elkaar de beste wensen aan te bieden. We willen dit doen op zondag 6 januari na afloop van de kerkdienst in het parochiezaaltje onder het genot van een kopje koffie en een drankje. Wij hopen velen van u daar te ontmoeten. Parochiekerncommissie

Kerst(gezins)viering

Een licht zijn voor elkaar Eerste Kerstdag is er weer een gezinsviering met medewerking van pastor Wiel Hacking en koor Con Dios. We hebben weer geprobeerd er een leuke viering van te maken. We kunnen dit natuurlijk niet alleen! DUS: neem je broertje, zusje, vader, moeder, oom, tante en ga zo maar verder mee. Iedereen is welkom! Jullie komen toch ook? Basisschoolleerlingen die graag een steentje bij willen dragen aan deze viering, kunnen dit tijdens de kindernevendiensten van 2 of 16 december bij ons aangeven. Ben jij niet bij deze viering aanwezig, dan kan je jezelf ook aanmelden bij een van...

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016

Lief en Leed