Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp NL15 RABO 0128500050

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2020-2021

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Allerzielen viering

0
Op zondag 31 oktober werden in de viering de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. In een zeer sfeervolle viering voorgegaan door pastoraal werkster Alida van Veldhoven werd voorafgaand aan de reguliere dienst, in zeer passende  gebeden stilgestaan bij deze overledenen. Voor het altaar stond een mooi bloemstuk met daarin 7 kaarsen welke ontstoken werden bij het noemen van de namen van de overledenen. Ons koor “Con Dios” omlijstte het geheel, met voor deze dienst aangepaste gezangen, welke zoals gewoonlijk weer uitstekend werden uitgevoerd en het geheel weer een extra dimensie gaven. Helaas kon een bezoek aan het kerkhof, vanwege de regen,...

Parochiebijdrage 2021.

0
Een ieder welke dit jaar nog niet de parochiebijdrage voor 2021 heeft overgemaakt, willen wij verzoeken dit voor 1 januari 2022 te doen. Uw bijdrage is van belang om alles op en om de kerk te laten blijven functioneren. Ook scheelt het de kasbeheerster veel werk om herinneringen hieromtrent te versturen. Mogen wij op uw aller inzet en medewerking rekenen. Het parochiekernbestuur.

Kindernevendienst

0
Op 5 december is de eerstvolgende kindernevendienst en crèche. Zondag 12 december staat de oecumenische adventszangdienst gepland. Ook dan is er kindernevendienst. Op dit moment kunnen we nog niks vermelden over de kerstvieringen. Zodra er meer bekend is, laten we dit via school (Parro) weten. En dan zijn we alweer aangekomen in 2022. De eerste kindernevendienst van het nieuwe jaar is op 2 januari. Laten we hopen dat er geen strengere coronamaatregelen nodig zijn na 4 december, zodat genoemde vieringen allen door kunnen gaan. Tenslotte wensen we jullie alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! Werkgroep kindernevendienst 

Lief en Leed