Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

TERUGBLIK CARNAVALSVIERING

We hebben een evangelie te verkondigen en Evangelie staat voor Blijde Boodschap, dus een viering mag ook vrolijk zijn’, aldus pastor Alida van Veldhoven na afloop bij de Zeeuwse omroep. Het was voor haar de eerste keer dat zij voorging in een Zeeuwse carnavalsviering en het was meteen raak. Opvallend vaak gebruikte ze de uitroep ‘ee’ die behalve Ossendrechts ook gewoon Zeeuws is, en dus bijzonder goed over kwam. Als zij volgend jaar nog eens in de Pikpot voorgaat, dan kan ze gerust het hele openingswoord in het Ossendrechts doen, want dat is - net als Kwiddams - ook...

GROTE KUIS

Met het voorjaar in de lucht en Pasen op komst togen we op zaterdag 14 maart, voorzien van emmers, doeken en dweilen naar ons kerkgebouw, dat intussen best een poetsbeurt kon gebruiken. Er werden vierhonderd matjes geklopt, de Jozef- en Maria-altaren werden onderhanden genomen, alle banken van voor tot achter en aan de zijkanten met een sopje afgedaan, het priesterkoor gestoft en de vloeren gezogen en gedweild. Ook de preekstoel, het hoofdaltaar en ga zo maar door. Het mooie was dat we per direct resultaat zagen, het gebouw knapte zienerogen op, rook frisser en frisser. Terugkijkend op deze dag kunnen...

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE

Op dit moment is het lastig plannen, met een coronavirus dat mensen, activiteiten, organisaties, werknemers en werkgevers, zorginstellingen en scholen enorm in de ban houdt. Maar als het tij weer is gekeerd, gaan we op Palmzondag - en anders op een ander moment -kennismaken met onze aspirantcommunicanten. Het zijn Naomi, Lily, Carolina en Joeri. Twee keer zijn ze nu samen geweest en zoals u op de foto ziet, is er al hard gewerkt. Ze knipten en plakten vijf broden en twee vissen, bedoeld voor de kennismakingsviering. De andere les leerden we over dopen, over de naam die je daarbij...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed