Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

ONDERHOUD BONIFACIUSBEELD

0
Toen de oude kastanjeboom in de pastorietuin het leven liet, werd een oproep geplaatst voor iemand die het beeld zou kunnen en willen onderhouden. Kees van de Swaluw meldde zich hiervoor spontaan aan. Jarenlang zorgde hij ervoor dat het beeld er prontjes bij bleef staan. Hij behandelde het tegen houtworm en andere knagerij en zette het geregeld in de lak. Nu Kees is overleden, kunnen we vol trots melden dat zijn dochter Anne bereid is gevonden de zorg voor het beeld van hem over te nemen.

KERKTUIN

0
In de kerktuin staan mooie monumentale bomen, tezamen met andere bomen en groen sieren die de tuin. Naarmate bomen ouder worden behoeven ze meer onderhoud en soms is zelfs dat niet genoeg. In de afgelopen winterperiode is een majestueuze zilveresdoorn door een storm zodanig beschadigd dat deze moest worden weggehaald. Gelukkig is de muziektent onbeschadigd gebleven. Een andere zilveresdoorn is eveneens beschadigd, doch kan met een ingrijpende snoeibeurt voorlopig behouden blijven. Er is een Zuid-Bevelandse vereniging die zich ervoor beijvert om op markante plaatsen lindebomen (Koningslinden) te planten, een eeuwenoud historisch gebruik. Een speciaal hiervoor ingestelde werkgroep heeft aangeboden...

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

0
In deze Coronatijd leek het ons een goed idee om een extra actie te organiseren ten behoeve van de Voedselbank. De Voedselbank verstrekt kostenloos levensmiddelen aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien én ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel en vraag door hen die het voedsel nodig hebben, worden op deze manier bij elkaar gebracht. Met onze bijdrage kunnen we mensen die het deze maanden moeilijk hebben en genoodzaakt zijn klant te worden bij de Voedselbank een hart onder de riem steken. Vooral vanuit...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed