vrijdag, mei 25, 2018

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

GOSPELMIS 2018

Op zondag 13 mei zal het de tiende keer zijn dat er in onze kerk een echte gospelmis plaatsvindt; dit gebeurt ook dit jaar in samenwerking met de organisatoren van Kwadendamme Bluestown, Peter Kempe en Kees Wielemaker. Elk jaar groeit het aantal bezoekers in de kerk tijdens deze speciale mis; wij adviseren dan ook iedereen om op tijd aanwezig te zijn. Juwana Jenkins is geboren in Philadelphia, alwaar ze als klein meisje elke zondag in de kerk de gospel zong. Samen met haar All-star Mojo Band gaat ze ons op 13 mei trakteren op prachtige gospelsongs, dit alles onder de...

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Nog één keer alle namen: Janique Boonman, Merijn Boonman, Naud Boonman, Julie Jansen, Ola Kaniewska, Laura Verhoef, Jimmy Wirtz en Eva Zuidhof. Pastoor Fons van Hees ging ons op zondag 8 april jl. voor in een hele fijne viering.

NIEUWE PENNINGMEESTER

Na een lange periode als lid van de Caritaskerncommissie met de functie van penningmeester heeft Huub Jasperse aangegeven met deze functie te willen stoppen. Hoewel wij dit betreuren, respecteren wij dit besluit en zijn we Huub dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de caritas. Inmiddels hebben we binnen onze commissie op informele wijze afscheid van hem genomen en hebben we Jolanda Timmerman bereid gevonden zijn positie en functie over te nemen. We verwelkomen Jolanda van harte, en wensen haar veel succes binnen onze commissie. Theo Audenaerd, voorzitter Caritaskerncommissie

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed