zondag, mei 26, 2024
Kerken Pater Damiaan Parochie

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

IN MEMORIAM LEO GRIM

0
Met verslagenheid moesten we 12 maart jongstleden kennisnemen van het onverwachte overlijden van Leo Grim. Hij werd geboren op 14 juni 1958 in Oudelande maar als snel verhuisde het gezinnetje naar Kwadendamme, naar het huisje aan de Vreelandsedijk. Daar werden Leo’s beide broers geboren. Hij groeide op langs de bekende en vertrouwde patronen van de jaren 70 en 80 en wist al vroeg dat hij onderwijzer wilde worden. Nadat hij zijn Pabo-jaren met succes had afgerond, kreeg hij een aanstelling op de school in Kwadendamme; bijna tot aan zijn pensionering zou dat zo blijven. Zoals overal in Nederland veranderde...

IN MEMORIAM SJAAK UITTERHOEVE

0
Drie dagen na het overlijden van Leo hoorden we van het overlijden van Sjaak Uitterhoeve. Verslagenheid heerste en heerst nog steeds. Hoe is het mogelijk dat juist hij op het alleronverwachts kwam te overlijden? Een vitale, sportieve man - steun en toeverlaat van Anneke en de jongens. Hij werd geboren op 21 oktober 1947 in Hoedekenskerke als telg uit een katholiek gezin van dertien kinderen. Sjaak werd op 4 december 2009 benoemd tot voorzitter van het bestuur van de toenmalige Bonifaciusparochie in Kwadendamme. Hij volgde in die hoedanigheid zijn zwager Emiel Meulblok op, die eveneens geheel onverwachts was overleden. Na...

LIEDEREN VAN OOSTERHUIS

0
Op een schijnbaar doodgewone woensdagavond hadden we opeens een halve kerk vol mensen, die waren samengekomen om met z’n allen liederen te zingen met teksten van de inmiddels overleden theoloog en dichter Huub Oosterhuis (de vader van Trijntje). De prachtige liederen op basis van deze teksten werden vanaf eind jaren zestig tot begin jaren tien vaak en met graagte gezongen, zowel in de protestantse kerken als in de katholieke. Het waren en zijn liederen met titels als ‘Zomaar een dak’, ‘De mens op aarde’, ‘Het lied in de vuuroven’, ‘Licht dat ons aanstoot’, ‘Uit vuur en ijzer’. Plotseling echter,...

Lief en Leed