Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

GEEF DE PEN DOOR (29)

Hallo, mijn naam is Jurgen, maar je kent mij misschien als "de man van Singing Voices". Ik woon samen met mijn vriendin Angela in Middelburg, en in het weekend doe ik zo af en toe Kwadendamme aan om daar mijn bijdrage te leveren aan de kerkgemeenschap. Ik heb het geluk dat de interesses die ik als kind reeds had, nu een prominente plaats in mijn leven hebben gekregen. Mijn interesse voor computers heeft zich vertaald in mijn baan als software engineer. Mijn interesse in het bouwen van feestjes gebruik ik nu in mijn werk als lichttechnicus, bij...

OPEN MONUMENTENDAG

Zoals te doen gebruikelijk sluiten we aan bij de landelijke Open Monumentendagen, met dit verschil dat de kerk niet op zaterdag én zondag wordt opengesteld, maar alleen op zaterdag. Op zaterdag 14 september zal de kerk geopend zijn van 11.00-17.00 uur. Onze kerkgidsen zullen u graag ontvangen en vertellen over al het moois dat binnen de muren van het gebouw te zien is. Naast de bezichtiging van de kerk en het bijzondere Bonifaciusbeeld in de tuin, is er de gelegenheid tot het drinken van een smakelijk Bonifaciusbiertje.

POOLSE ANNEX PLUKVIERING

Met medewerking van AB Werkt wordt op zondag 15 september wederom een speciale eucharistieviering georganiseerd voor de Poolse gasten die in onze regio aan het werk zijn. Tijdens deze viering worden de teksten zoveel mogelijk in de Poolse taal uitgesproken. Het zangkoor zingt de vaste gezangen in het Gregoriaans; voorganger is pastor Buijssen. Na afloop is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en appeltaart.Aan ondernemers die Poolse gasten in dienst hebben wordt verzocht bekendheid te geven aan dit speciale moment van ontmoeting. Een uitnodiging in de Poolse taal is beschikbaar; indien...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed