Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

Wij zijn Johan en Jacqueline Boonman heel erg dankbaar voor hun spontane reactie op onze vraag de boerderij te mogen gebruiken voor de Sacramentsprocessie. Vanaf het eerste moment was er enthousiasme en gastvrijheid. En er was de reactie: dat zouden de gezusters Buteijn mooi hebben gevonden. De zussen Buteijn waren immers de vorige bewoners van het Hof Vreeland, en zij droegen de kerk altijd een bijzonder warm hart toe. De inzet van de huidige bewoners draagt er in hoge mate toe bij, dat mensen van heinde en verre kunnen samenkomen op een hele bijzondere locatie. Hiervoor hebben wij veel...

Lady “A” (niet Lady “Ah”, overigens) was de ster van het 25e Kwadendamse bluesfestival in de grote tent op het voetbalveld op zaterdagavond én van de gospelviering op de zondag erna, met als voorganger pastor Jeanine Heezemans. De lady maakte er - vooral in de tent, want in de kerk word je toch geacht wat ingetoger te zijn - een echte show van, ze is een echte artiest. Bovendien praat ze heel gemakkelijk, want behalve zangeres is ze DJ voor twee Amerikaanse radiostations, en ze is een innemende persoonlijkheid. Ze kon het ook meteen al goed vinden met haar...

Noot van de redactie: In de vorige aflevering van Parochienieuws is abusievelijk bijdrage nr. 15 geplaatst. Daarom alsnog nr. 14, waardoor in de volgende editie nr. 16 verschijnt. Ik ben Jan Zuidhof en kreeg de pen van Léon Pernambucq met de vraag of ik iets wilde schrijven voor Parochienieuws. Wat heb ik met de parochie, wat met de katholieke kerk, wat met geloof? Dat is best een lang verhaal. Ik geef dan ook een korte weergave van hetgeen mij bezig houdt en heeft gehouden. Toen ik een jaar of acht was, ben ik misdienaar geworden. Een hele week had ik...
Lief en Leed

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993