donderdag, december 14, 2017

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

KERSTBIJEENKOMST KBO

De KBO organiseert op zaterdag 16 december haar jaarlijkse kerstbijeenkomst. Zoals gebruikelijk wordt begonnen met een kerstviering, die in tegenstelling tot andere jaren niet in het dorpshuis maar in de kerk zal worden gehouden; aanvang 11.00 uur. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd en worden de middaguurtjes gevuld met een stukje entertainment. Marga van de Plasse-Nagelkerke

HULP GEVRAAGD

• Omdat we door het overlijden van Annemarie een hele trouwe gastvrouw en koffiedame moeten missen, zijn we per direct op zoek naar iemand die het groepje komt versterken. Mocht u twijfelen: alleen bij bijzondere vieringen wordt er voor koffie gezorgd. Dit betekent dat uw tijdsinvestering redelijk beperkt is. Net als altijd kunt u voor meer informatie in het parochiehuis terecht. • Ook brengen we graag de lectorengroep terug op sterkte. En die sterkte houdt in dat we graag met acht lectoren zijn, terwijl de werkgroep vanwege het vertrek van van Kathinka Boonman nog uit slechts zeven personen bestaat. Een...

GEEF DE PEN DOOR (17)

Van Margriet Franse-Rentmeester kreeg ik de pen om een stukje in Parochienieuws te schrijven. Ik ben immers nog steeds een echte ‘Kwedamse’ en iedereen in Kwadendamme kent de de naam Verbeek van de supermarkt. Als één van de acht dochters en vier zonen ben ik nummer acht in de rij. Het was me wat, met twaalf kinderen en een winkel. Maar gelukkig hadden ze aan mij geen kind, ik was heel braaf en oppassend. Ik ben vroeg getrouwd met mijn jeugdliefde, René de Punder, die helaas op 53-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. We woonden toen pas vijf jaar in...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993