Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

ORGELGESCHIEDENIS

0
In 1801 werd de eerste parochiekerk van Kwadendamme gebouwd. In 1820 werd een eenklaviers orgel met mechanische sleepladen voor deze kerk gebouwd door de Antwerpse orgelbouwer Joseph Delhaye. Het Delhaye-orgel werd op 13 maart 1820 in gebruik genomen met een bespeling door G. van Kalmthout uit Goes. Een stukje uit een gedicht van Pier van Stien Boudens zegt over het Kwadendamse orgel het volgende: ‘Prachtig vond ik de iengelbeelden en dir boven in den nok David, die op de arpe speelde in z’n mooien koningsrok’. Deze beelden waren vervaardigd door de Antwerpse beeldhouwer J. van Hool. In 1909 werd...

NIEUWE BEGRAAFRUIMTE

0
Vanaf half augustus 2020 is er op de begraafplaats een nieuwe sitatie ontstaan, zie foto. De twee westelijk gelegen vakken aan de voorzijde, langs de Johan Frisostraat, zijn grotendeels ontdaan van oude grafmonumenten en daarna opgehoogd met ongeveer dertig cm. aarde om daardoor de vakken wederom voor begravingen beschikbaar te kunnen stellen. Bij de uitgevoerde werkzaamheden is nadrukkelijk geen sprake geweest van ruiming, de oude graven zijn niet geroerd. Dit blijft zo totdat de extra begraafruimte daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Gelet op het feit dat er sprake is van zeer langdurige grafliggingen, is de verwachting dat er dan...

NIEUWE PASTOR

0
Op zondag 2 augustus werd in onze kerk voorgegaan door de nieuwe Zeeuwse pastor Thaddy de Deckere. Hij bleek zijn werk secuur te doen en er voldoende tijd voor te nemen, wat enerzijds doet vermoeden dat we hem nog heel lang bij ons mogen houden, en anderzijds dat het steeds moeilijker gaat worden om op zondagmorgen in álle kernen van onze parochie vieringen te houden die slechts één uur eerder of later aanvangen dan de volgende. Aan het begin van de H. Mis werd pastor De Deckere welkom geheten door onze voorzitter Sjaak Uitterhoeve, die hem een exemplaar overhandigde...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed