Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

VACATURE

De kerncommissie is op zoek naar een collega voor onze huidige gastvrouw Margriet Franse. Samen is het immers prettiger en efficiënter werken; samen organiseren en overleggen, samen aanpakken: dat werkt vele malen beter dan alleen te moeten werken. Daarom deze oproep. Mocht je elke week een paar uurtjes over hebben en zin om de handen uit de mouwen te steken, neem dan eens contact op met één van de leden van onze kerncommissie. Ze zullen je graag nadere informatie verstrekken. De werkzaamheden van de gastvrouwen vallen onder de vrijwilliegrsregeling. Parochiekerncommissie

HUBERTUSVIERING MET EEN HUBKE

De aandacht tijdens deze viering op zondag 4 november gaat vooral uit naar onze schepping, en het evenwicht daarin voor de natuur en voor onszelf. De blazers van het Eerste Zeeuwsch Jachthoornkorps zorgen voor de muzikale omlijsting. Dankzij de hulp van onze voormalige bakker Ad Remijn en de leerlingen van zijn school ontbreken ook deze keer de Hubertusbroodjes niet. Tijdens de viering worden deze zgn. ‘Hubkes’ gezegend, en deze zullen - zoals de mare vertelt - ons beschermen tegen een al te dol bestaan. In plaats van een Hubertusmaaltijd bieden we u na de viering Hubertussoep aan. Hoe die zal...

GEEF DE PEN DOOR (24)

Van Adrie Boonman kreeg ik de pen om een stukje in het parochieblad te schrijven. Ik ben geboren aan de Slabbekoornseweg te Kwadendamme. Daar ben ik opgegroeid met vijf zussen; ik was thuis de jongste. Je snapt natuurlijk wel dat mijn ouders blij waren met een jongen, want ik heb van hun de boerderij over kunnen nemen. Nu wonen wij er met ons gezin met één meisje en twee jongens. Ik ben parttime-landbouwer en teel verschillende soorten gewassen, daarnaast hebben we vleesvee. In mijn vrije tijd is jagen één van mijn hobby’s, naast het houden van kleinvee. Met veel plezier...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed