maandag, maart 12, 2018

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

BLIJFT DIT DOEN

Op 8 april is het feest van de Eerste Heilige Communie. Met acht jongens en meisjes zijn we aan het voorbereidingstraject begonnen, hun namen zijn Merijn en Naud Boonman, Yannick Boonman, Olla Kaczmaryk, July Jansen, Laura Verhoef, Jimmy Wirtz, Eva Zuidhof. Samen met deze kinderen gaan we een mooie periode tegemoet. De bijeenkomsten vinden voornamelijk plaats op de zondagmorgen; hiervoor is gekozen omdat de zondag in onze beleving toch min of meer de dag van de kerk is. Bovendien blijkt de zondagmorgen een rustig moment; de afgelopen jaren bleken de doordeweekse communielessen vaak te moeten concurreren met verjaardagsfeestjes, sporttrainingen...

GEEF DE PEN DOOR (19)

Deze pen komt van Corrie Franse. Zoals alle voorgaande pennen ben ook ik een vrijwilliger in de parochie. U ziet mij af en toe als lector op de zondagen; we doen dit bij toerbeurt en zijn met zeven personen. Op de vrijdagmorgen is er een woord- en communieviering, helaas sinds januari 2018 nog maar één keer per maand. Met een werkgroep van drie man verzorgen we om de beurt deze vieringen. Bij het voorbereiden hiervan heb ik veel geleerd, maar ook beseft dat ik te weinig kennis heb van de bijbel, het leren lezen en interpreteren van de bijbelverhalen...

NIEUWJAARSTOESPRAAK 2018

De tijd dat de kerken bij diensten volstroomden, is niet meer. Jongeren blijven weg en de kerk vult zich voornamelijk met ouderen. De inkomsten, die nodig zijn om gebouwen, personeel en de begraafplaats te onderhouden, blijven achter bij de kosten. De consequentie hiervan is dat steeds meer geput moet worden uit de reserves. Ook bij het pastoraat heersen tekorten; als hiervan de balans wordt opgemaakt, mogen we ons gelukkig prijzen dat nog steeds gebruik gemaakt kan worden van de diensten van de emeriti-pastores. De vraag doemt nu echter wel op “wat gaan we aan deze problemen doen?”. Het Damiaanbestuur heeft,...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed