Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

RESERVERING KERKBEZOEK

0
Uiteraard schikken wij ons naar wat de overheid heeft bepaald ten aanzien van het maximale aantal kerkbezoekers en het gewenste gedrag in de kerk. Er mogen dus maximaal dertig mensen in de kerk, op gepaste afstand van elkaar. Dit laatste is gelukkig geen probleem, we hebben ruimte genoeg. Om aan de uitvoering van de regels de hand te kunnen houden, worden bezoekers gevraagd om vooraf te reserveren; dit kan ook voor meerdere diensten op rij. Hiertoe dient contact opgenomen te worden met Corrie Franse, wier contactgegevens zijn opgenomen in het colofon. Ook zijn met de beide koren afspraken gemaakt...

ALLERZIELEN

0
Een kaars opsteken voor een overleden dierbare is een waardevol gebaar. Zo kun je een momentje stilstaan bij mensen die we missen. Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop we speciaal onze dierbare overledenen herdenken. Onze kerk besteedt hieraan volop aandacht, en daartoe staan de deuren vanaf 10.00 uur open. Wij nodigen u uit eens even binnen te lopen en een lichtje te ontsteken voor iemand die u dierbaar is, of te denken aan de bijzondere tijd waarin we nu leven. Er wordt veel van mensen, ouderen, jongeren, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en ondernemers gevraagd. Door een kaarsje...

KERKHOFGROEP

0
Wij vragen u eens na te denken over het onderhoud van de begraafplaats. Deze ziet er keurig uit en wordt bijgehouden door vrijwilligers. Dat verdient zeker een compliment. Het aantal vrijwilligers wordt echter steeds kleiner en voor de nabije toekomst is er zorg om kwaliteitsbehoud. Hebt u er wel eens over gedacht om een handje toe te steken? Niet alleen als kerk maar ook als dorpsgemeenschap mogen we ons verantwoordelijk weten voor goed onderhoud en de groene functie die de begraafplaats in het dorp inneemt. Samen met een aantal anderen met enige regelmaat de handen uit de mouwen steken, kan...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed