Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

ALLERZIELENVIERING 2021

0
Ondanks de verdrietige achtergrond van Allerzielen was de viering ervan dit jaar bijzonder groots, indrukwekkend en zelfs feestelijk. De omstandigheden waren er dan ook naar: veel vrijwilligers, heel veel bezoekers en met name ’s avonds rustig en droog herfstweer. Het kerkgebouw was de hele dag geopend voor iedereen die ter nagedachtenis aan een verloren dierbare graag een lichtje wilde ontsteken. Zelfs de complete schooljeugd was hiervoor naar de kerk gekomen; het ontvallen en herdenken van dierbaren hoort immers bij het leven, niet zelden al vanaf het begin. In de kerk waren ook trooststeentjes neergelegd. Deze hebben onbewerkte, ruwe kant en...

25-JARIG JUBILEUM SINGING VOICES

0
In oktober 1996 werd een nieuw zangkoor opgericht: Singing Voices, destijds een jongerenkoor. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en zingen we met nog net zoveel plezier als toen. Wel karakteriseren we onszelf niet meer als jongerenkoor, maar als koor met een jonger repertoire … In oktober 2021 was er dus het zilveren jubileum, een bijzonder moment om even bij stil te staan. We vinden het nu echter niet het juiste moment om dit groots te vieren, we stellen dit graag uit tot komend voorjaar. Maar we vierden op 22 oktober toch een feestje, weliswaar klein, maar o zo...

SCHILDERBEURT VOOR PAROCHIEHUIS

0
Het parochiehuis, vroeger pastorie genaamd, staat weer goed in de verf. Het houtwerk aan de voor-, zij- en achterkant werd door de firma Franse volledig bijgewerkt, zodat alles nu weer strak in de lak staat en dit voorname gebouw de komende jaren weer een prachtig visitekaartje zal zijn.

Lief en Leed