vrijdag, juli 20, 2018

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

KERKBALANS 2018

Bij de vorige editie van Parochienieuws was een flyer gevoegd met daarin een oproep voor het betalen van uw jaarlijkse bijdrage aan onze parochiekern, de zgn. Kerkbalans. Ook stond daarin informatie te lezen over de tarieven van het kerkhof en een beknopte weergave van de resultaatrekening van onze geloofsgemeenschap over de jaren 2016 en 2017. Bovendien was er een acceptgiro ingesloten. De oproep om over te gaan tot uw jaarlijkse bijdrage is door velen van u per direct goed ontvangen, getuige de bijdragen die al werden gestort op de bankrekening van de kerk. Maar mocht het zo zijn dat u...

AFSLUITING SCHOOLJAAR

Met meester Ivo, adjunct van de Mgr. Heiligersschool, blikken we terug op het afgelopen jaar en staan we stil bij wat er is gebeurd. Haalden we goede cijfers of misschien minder goede? Maakten we vrienden voor het leven, of misschien maar voor even? We hebben gespeeld en gelachen, deelden onze verhalen, hadden verdriet, maakten ruzie en legden het natuurlijk ook weer bij. We kijken even vooruit: een nieuwe klas, naar een nieuwe school. Het is spannend wat dit alles weer gaat brengen. Maar eerst en vooral: Vakantie! U bent na deze viering allen van harte welkom in ons gelegenheidsrestaurant op...

50-JARIG PRIESTERJUBILEUM (2)

Pastor Leo Peeters vierde zijn jubileum met een mooie, feestelijke eucharistieviering met af en toe een serieuze, diepzinnige ondertoon. Het thema van de viering was ‘Dankbaar omzien, stilletjes vooruitzien’ en dit thema kwam vooral goed tot uiting in zijn zeer persoonlijke slotgebed. Het gevierde priesterschap begon in het turbulente jaar 1968, een jaar waarin ook in de kerk het nodige aan de hand was, want onder invloed van het Tweede Vaticaanse Concilie en de vooruitstrevende Bredase bisschop Hubertus Ernst vond in die tijd ook binnen de katholieke kerk de nodige vernieuwing plaats. En volgens Leo Peeters is dat voor...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed