Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

OECUMENISCHE VIERING

Samen met de kerken van Hoedekenskerke, ‘s Heer-Abtskerke en Nisse vieren we op zondag 20 januari - de zondag van de eenheid - wat ons samenbindt, namelijk het geloof in Jezus Christus. In een oecumenische relatie als deze, weten we ons gezegende mensen. Het is boeiend om van elkaar te leren en met elkaar op te trekken. In de loop der jaren hebben we een band met elkaar opgebouwd die we koesteren en door willen geven. De werkgroep heeft besloten het landelijke thema te volgen: ‘Recht voor ogen’. Parochiekerncommissie

DRIEKONINGEN 2019

Driekoningen is een feest dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Drie wijzen komen van verre om Jezus te begroeten. Zij brengen kostbare geschenken mee: goud, wierook en mirre, omdat zij in de sterren lazen dat er een bijzonder kind, een koningskind geboren was. Dan kun je natuurlijk niet met lege handen op bezoek komen! Dit geldt eigenlijk ook voor ons, ook wij brengen immers in deze donkere dagen een bezoek aan het kind in de kribbe. Het is een bijzonder kind, ook voor ons. We stellen daarom voor om op zondag 6 januari niet met lege handen te komen,...

KERSTBIJEENKOMST KBO

Traditiegetrouw organiseert de KBO voorafgaand aan het feest van Kerstmis een bijeenkomst voor al haar leden, uiteraard in kerstsfeer. Net zoals vorig jaar het geval was, wordt de viering in onze kerk gehouden; de rest van het programma zal plaatsvinden in dorpshuis De Burcht. Er is een gezellige maaltijd, met aansluitend in de middaguurtjes een stukje entertainment. De bijeenkomst is op zaterdag 15 december en begint om 11.00 uur in de kerk.

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed