donderdag, juli 2, 2020

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

KERK OPEN

Uw favoriete muziek in een bijzondere entourage. Dit voorjaar is alles zo anders dan anders. Corona bepaalt onze agenda’s, ze bepaalt wat wel en niet verantwoord is. Ze houdt ons in de greep, zorgt voor topdruktes onder het zorgpersoneel, zorgt voor zorgen in gezinnen, brengt eenzaamheid bij senioren, beperkt de vrijheid van de jongelui en er is sprake van een enorme economische crisis met bijkomende zorgen omtrent werkgelegenheid en koopkracht. En daar waar we juist kracht zouden kunnen putten uit de kerkelijke samenkomsten, kunnen ok deze niet worden gehouden. Wat gek en tegenstrijdig is dit. Niet samen te zingen, te bidden om kracht en...

Stilstaan bij vrijheid

(Even terugkijkend naar 4 mei: de dag dat de nationale herdenking plaatsvond en normaal gesproken ook heel veel plaatselijke herdenkingen georganiseerd worden. We gedenken dan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers en allen die omgekomen zijn sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Vanwege Coronatijd was het dit jaar niet mogelijk de herdenking te organiseren zoals gebruikelijk. Wel was er een landelijke oproep aan muzikanten om twee minuten voor acht de taptoe te blazen. En aan die oproep werd volop gehoor gegeven, ook door Eric Remijn, de trompettist van muziekvereniging Con Affezione. Eric blies de taptoe ter hoogte van de galmgaten van de...

PAASGROET

Hartverwarmende reacties mochten we ontvangen na het bezorgen van een mooie paasattentie in de vorm van een bloeiende geranium. Alle tachtigjarigen en ouderen werden bij gelegenheid van Pasen via een raamgesprek of een kort praatje op gepaste afstand bezocht. Omdat het hele Paastriduüm wegens de corona geen doorgang kon vinden, was dit een mooie gelegenheid om namens kerk en Caritaskern van Kwadendamme een paasgroet te brengen. Een mooie opsteker in deze moeilijke periode . Parochiekerncommisie

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed