Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

OPNAMES GROTE LUIDKLOK

0
Begin dit jaar heeft Niels van der Giessen beeld- en geluidsopnames gemaakt van de grote luidklok in de toren. Inmiddels staan deze opnames ook online en zijn ze te bekijken en te beluisteren via YouTube. Ga hiervoor naar youtube.com Theo Audenaerd

OPTREDEN ZUID-BEVELANDS DAMESKOOR

0
Het Zuid-Bevelands dameskoor, volgens Rens Stobbelaar ‘Het Bloemenkoor’, is een driestemmig dameskoor met vierentwintig leden onder leiding van Jolanda Nagelkerke. Begin 2023 nam Jolanda het dirigeerstokje over van Willy Feijtel, die vanwege haar leeftijd een stapje terug moest zetten. Het programma van genoemd koor varieert van oudhollandse liedjes tot licht klassiek, dus daar past ook lichte kerkmuziek bij. Deze muziek zongen de dames op zondag 2 juli in de Kwadendamse Bonifaciuskerk onder begeleiding van keyboard- en orgelmuziek. Het klonk, mede door de zeer goede akoestiek in het koor van de kerk, enorm goed. Het thema van deze viering was...

DE HOEKSTEEN

0
Volgens de apostel Paulus in Efeziërs 2:20-21 is de Christelijke geloofsgemeenschap ‘gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus de hoeksteen is. Vanuit hem groeit, steen voor steen, het hele gebouw uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer’. Gebaseerd op deze tekst werd bij de bouw van iedere neogotische katholieke kerk de eerste steen gewijd aan Jezus, de hoeksteen. De Sint Bonifacius heeft ook zo’n steen, namelijk aan de zuidwestkant van de apsis, onderin de triomfboog. Deze hoeksteen is een groot blok kalkzandsteen, dat aan de binnenkant van de kerk wordt aangegeven...

Lief en Leed