Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

CADEAUTIP

Speciaal als cadeautje voor kinderen zijn in het kastje achterin de kerk rozenkransjes te koop voor de prijs van vier euro. Zie foto. Parochiekerncommissie

DAMIAANVIERING 2018

Op zondag 7 oktober vieren we parochiebreed het feest van de heilige Damiaan. Kwadendamme treedt dit keer op als ontvangende kerk. Een goed feest vier je in gezamenlijkheid, en wij hopen dan ook op 7 oktober met heel veel parochianen te kunnen optrekken. Na de feestelijke viering volgt een gezellig samenzijn achterin de kerk. Aan de sportieve mensen bieden we een leuke uitdaging: langs dieken en wegen met het scheepje van Damiaan. De start is om 08.30 uur bij de kerk van ’s-Heerenhoek. Als echte pelgrims zullen we het scheepje van Damiaan, dat afgelopen jaar onderdak had in de Willibrorduskerk,...

POOLSE ANNEX PLUKVIERING

Met medewerking van AB Werkt wordt op zondag 9 september wederom een speciale eucharistieviering georganiseerd voor de Poolse gasten die in onze regio aan het werk zijn. Tijdens deze viering worden de teksten zoveel mogelijk in de Poolse taal gesproken. Het zangkoor zingt de vaste gezangen in het Gregoriaans. Dit laatste is met uitzondering van het lied “Zwarte Madonna”; dit wordt in een mooie uitvoering in het Pools ten gehore gebracht. Voorganger is pastor Brooijmans. Na afloop is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en appeltaart. Aan ondernemers die Poolse gasten in dienst hebben,...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed