Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

Van Margriet Franse-Rentmeester kreeg ik de pen om een stukje in Parochienieuws te schrijven. Ik ben immers nog steeds een echte ‘Kwedamse’ en iedereen in Kwadendamme kent de de naam Verbeek van de supermarkt. Als één van de acht dochters en vier zonen ben ik nummer acht in de rij. Het was me wat, met twaalf kinderen en een winkel. Maar gelukkig hadden ze aan mij geen kind, ik was heel braaf en oppassend. Ik ben vroeg getrouwd met mijn jeugdliefde, René de Punder, die helaas op 53-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. We woonden toen pas vijf jaar in...

De collectie ansichtkaarten is uitgebreid met twee nieuwe plaatjes: een prachtig sfeerbeeld van de sacramentsprocessie en ook een hele mooie afbeelding van de kerststal. De kaarten zijn, net als de andere, verkrijgbaar voor de prijs van € 1,-. Ook is er weer een nieuwe serie postzegels voor de verkoop beschikbaar. Een velletje met tien postzegels kost € 10,-. Dat is fors duurder dan de vorige series, maar dit komt doordat PostNL de prijzen flink heeft verhoogd. De winstmarge is niet groot, maar toch steunt u met de koop van deze nieuwe producten onze geloofsgemeenschap. Alle kleine beetjes helpen. Het kaartenrekje...

Sint Bonifacius is de patroonheilige van onze grote, rooms-katholieke kerk. Nu zou Kwadendamme Kwadendamme niet zijn zonder deze kerk, daarom is het nieuwe ommetje - een wandeling van een kleine vijf kilometer door en om het dorp - genoemd naar Bonifacius. Op deze wandeling kan men de heilige enkele keren ontmoeten: in de kerk, in de pastorietuin, en wellicht ook aan het einde, in de gedaante van een glaasje geestrijk vocht. Voor het overige voert de wandeling langs de markante punten in en om het dorp, zoals de voormalige kerkhoeven, oude kerkepaadjes, oorlogsmonumenten, grenslinden, voormalige kreekbeddingen, en natuurlijk ook...
Lief en Leed

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993