woensdag, januari 29, 2020

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

HERDENKING SLAG OM DE SCHELDE

Op 27 oktober herdachten we tijdens de Heilige Mis met pastor Leo Peeters de Slag om de Schelde in 1944. Tijdens deze slag in de Tweede Wereldoorlog werd Kwadendamme zwaar getroffen, met vijftien doden en een onbekend aantal gewonden tot gevolg, en een zwaar beschadigde kerk en pastorie. Pastor Peeters, destijds vijf jaar oud, kon zich nog herinneren dat zijn familie tegen het op de kerktoren gerichte granaatvuur van de geallieerden schuilde in een afgelegen boerderij bij Nisse, en dat hij na afloop door de Schotse soldaten op de schouders werd genomen. Maar niet iedereen kwam er...

HUBERTUSVIERING

De Hubertusviering is gewoonlijk op zaterdagavond, maar deze keer op zondagmorgen. Toch was dit voor de dorstige jagers kennelijk geen beletsel, want het was behoorlijk druk. Pastor Rens Stobbelaar maakte er een mooie viering van, met toepasselijke thema’s uit de diverse Hubertuslegendes, zoals goed rentmeesterschap over Gods schepping en het uitdelen van brood. De kerk was prachtig versierd, er was muziek van het Eerste Zeeuwsch Jachthoornkorps en veel opgezette dieren, waarvan de meest opvallende dit keer niet de vos bij het altaar was, maar de drie extra duiven op de preekstoel. Pastor Stobbelaar zegende de ‘Hubkes’ en...

EEN GODSPENNING

Van een medeparochiaan kreeg ik een oude penning, waarvan op dat moment de functie onduidelijk was. Het gaat hier om een munt met een doorsnede van vier centimeter, in de vorm van een ster met elf punten. Op de voorzijde staat een kruis van prikkeldraad afgebeeld met daar doorheen de tekst ‘Wie u vervolgt, vervolgt MIJ’. Binnen de punten zijn de letters ‘Godspenning’ te lezen en het jaartal ‘58. Het blijkt te gaan om een bronzen penning die in 1958 door het bisdom Den Bosch is uitgegeven ter ondersteuning van de Oost-Europese katholieke priesters die ten tijde...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed