Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

BEGRAAFTARIEVEN

0
In de Damiaanparochie (en op nadrukkelijk verzoek van het Bisdom) zal er in onze regio waarschijnlijk een uniformering van de begraaftarieven gaan plaatsvinden. In concreto betekent dit het volgende. Begraven met grafrecht voor 40 jaar gaat met € 255,- omhoog, urn in columbarium of keldertje met grafrecht voor 40 jaar gaat met € 105,- omlaag, verstrooien as op strooiveld gaat met € 35,- omlaag, verlengen grafrecht met 10 jaar gaat met € 120,- omhoog. Hierdoor wordt het begraven per saldo onmiskenbaar duurder. Anderzijds is het “op een lijn” zetten van begraaftarieven in de gehele Damiaanparochie wel te billijken; enkele...

WERK AAN DE TOREN

0
Het blijft toch altijd weer indrukwekkend om te zien hoe mensen in een klein bakje bungelend op grote hoogte hun werk doen. Ook op 22 juli was dit het geval. In een samenwerkingsafspraak met de gemeente en de architect van het bisdom vond een grote inspectie van toren en uurwerk plaats. In tegenstelling tot de toren is het uurwerk namelijk eigendom van de gemeente en omdat er al langere tijd mankementen waren aan de verlichting van het uurwerk, bleek het handig een en ander te combineren en de kosten van de kraan te delen. Tegelijkertijd met de reparatie van...

GERESTAUREERDE KROONTJES

0
De kroontjes van Maria en Jezus staande boven het Maria-altaar zijn opgeknapt. Door toedoen van pastoor Paul Verbeek heeft Jan Jongenelen daar waar steentjes ontbraken er nieuwe in gezet, los zittende deeltjes gesoldeerd en alles gepoetst. Het resultaat mag er zijn. En dat alles vanuit de liefde voor het vak en een paar flesjes Bonifaciusbier. Dank hiervoor.

Lief en Leed