Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

VASTENACTIE CLUSTER ZUID

0
De landelijke vastenactie vanuit stichting Cordaid (zie internetadres www.cordaid.org) heeft actie gevoerd voor leermiddelen in verschillende derdewereldlanden. Ook vanuit ons cluster hebben we hieraan deelgenomen, hoezeer we ook waren beperkt door de coronamaatregelen. Bij Parochienieuws was een envelop gevoegd met daarop het bekende rekeningnummer per parochiekern. Via dit nummer kon een bedrag worden overgemaakt. Tevens had men de gelegenheid om de envelop (het zgn. ‘vastenzakje’) af te geven bij het parochiehuis of te deponeren in de collectebus achterin de kerk. Zoals elk jaar werd in de kern Kwadendamme tevens de actie ‘Een plantje voor een ander landje’ gehouden, alsmede...

DODENHERDENKING

0
Zo eenvoudig en toch zo indrukwekkend. Zo was het op 4 mei jl. om tien minuten voor acht ‘s avonds. Alle voorschriften en protocollen ter harte nemend, herdachten we de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog; niet alleen hen die voor onze vrijheid streden, ook de mensen die zomaar werden weggerukt uit hun gezinnen en families. Het verleden werd haast tastbaar, daar bij het oorlogsmonument op ons kerkhof. Als monumenten zouden kunnen spreken, zou al het verdriet en de pijn weer voelbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat we de verhalen blijven doorvertellen, juist aan hen die deze strijd gelukkig nooit...

LAMPEN IN DE KERK

0
In een vorige editie van Parochienieuws was er aandacht voor de noodzaak om de lampen in de kerk te vervangen en te verduurzamen. Dit wordt een hele klus, maar deze is hoognodig aangezien er steeds meer lampen uitvallen of door kapotte starters teveel lawaai maken. Een grove begroting laat zien dat een bedrag van om en nabij € 4.500,- nodig zal zijn. Gezien de lage collecteopbrengsten van de afgelopen maanden deden we en doen we een oproep om een (kleine) ‘licht- annex lampbijdrage’ te overwegen. Tot grote blijdschap en verrassing kunnen we melden dat inmiddels door een vijftiental parochianen een...

Lief en Leed