Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

KERKBALANS 2019

Als bijlage bij deze editie van Parochienieuws treft u een overzicht aan van de resultatenrekening van de parochiekern Kwadendamme, met daarbij een overschrijvingskaart om uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk over te maken. U kunt deze zien als de contributie van uw lidmaatschap van onze geloofsgemeenschap. Het hoeft geen enkel betoog dat uw bijdrage heel hard nodig is, feitelijk kunnen we niet zonder. Als we zien hoe sterk het aantal kerkbezoekers daalt, zegt dat indirect ook veel over de teruglopende financiële middelen; het bijgevoegd overzicht zegt meer dan genoeg. Overigens is het goed om te weten dat uw bijdrage onverkort terecht komt bij onze eigen parochiekern....

GEEF DE PEN DOOR (27)

Hey, ik ben Gerlinde Strooband, net 22 jaar, opgegroeid in ’s-Gravenpolder en nu wonend in Nieuwdorp, samen met mijn twee katten. Ik werk bij bakkerij Den Soeten Inval in Goes, en daar maak ik samen met mijn collega’s de bekende appelcake voor de plukviering, Bonifaciuskoeken, en veel andere lekkernijen. Nadat ik gedoopt ben in Middelburg door Peter de Rooij zijn mijn ouders naar de kerk in Kwadendamme gekomen en daar niet meer weggegaan. Mijn communie en vormsel heb ik hier mogen doen. Mijn moeder hielp altijd met de verzorging van de koffie; nadat ze is overleden heb ik samen met mijn vader haar plek waardig...

OPROEP VAN DE K.B.O.

Als voorzitter van de K.B.O. Kwadendamme wil ik u vragen om onze afdeling (dorp Kwadendamme) te steunen door lid te worden van onze vereniging. Wij hebben best veel leden, maar dit zijn vooral veel oudere mensen. Voor het bestuur zijn we naarstig op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, liefst nieuwe jongere ouderen (men mag lid worden vanaf vijfenvijftig jaar). Vanaf deze plaats heet ik u alvast hartelijk welkom, schroom niet en wordt lid van onze vereniging. Onze afdeling wordt volgend jaar zestig jaar, maar als we geen nieuwe bestuursleden vinden, gaat de afdeling Kwadendamme weg en dat zou jammer zijn voor alle leden die we...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed