Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

NIEUWE LINDEBOOM BIJ MARIAKAPELLETJE

0
Onder de intimiteit van een deken van mist en volgens de regels van wereldlijk en kerkelijk gezag, werd (op het groene driehoekje waar de Oud-Vreelandsedijk aansluit op de Kaneelpolderdijk, red.) een nieuwe lindeboom aangeplant door wethouder Marga van de Plasse en Kiwanian Lauran de Jonge. Lauran belichtte in een toespraak de historische en landschappelijke aspecten en Marga vertelde, met het Mariabeeldje in de armen, over de maatschappelijke context van de speciale plek van de nieuwe boom en het nog te realiseren kapelletje. De Kiwanians vermengden zich met een aantal gezellige parochianen en nog voor de onderkoeling kon toeslaan verplaatste...

CARITASACTIVITEITEN DECEMBER 2022

0
Aan het begin van de advent zijn alle parochianen in de leeftijd van 85 jaar en ouder bezocht met een eindejaarsattentie namens de parochiekerncommissie en de caritas. Dit jaar gingen we rond met de Zeêuwse Raemkalender 2023, een mooie kalender met foto’s van de gebrandschilderde ramen in het hoogkoor en met bijbehorende bijbelteksten in het Zeeuws. Hierop kregen we van de parochianen leuke, positieve reacties: een mooi aandenken aan onze prachtige Bonifaciuskerk. Tijdens de hele adventsperiode hebben we als caritaskern een inzamelingsactie gehouden van houdbare voedselartikelen en toiletspullen ten behoeve van voedselbank De Bevelanden. Deze actie bracht vijf volle dozen...

NIEUW ADRES PASTOOR VAN HEES

0
Vanuit het hospice in Zierikzee een hartelijke groet van pastoor Fons van Hees. Hij is erg blij en dankbaar voor de kaarten die hij vanuit onze geloofsgemeenschap heeft mogen ontvangen en heeft ons nadrukkelijk verzocht deze dank over te brengen. Dat doen we natuurlijk graag en van harte, bij deze dus. Hij verblijft momenteel in hospice Kaaskenshuis, Mauritslaan 39, 4301 NS Zierikzee.

Lief en Leed