Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

LITURGISCH AARDEWERK

0
In principe wordt bij gewone vieringen altijd gebruik gemaakt van het gewijde liturgische aardewerk van pottenbakker Volkert van der Willigen uit Baarland. Dit principe blijft gehandhaafd, hoewel er de laatste tijd vaker van wordt afgeweken. Dit laatste komt doordat er tegenwoordig niet vaak nog een priester in de kerk aanwezig is, zodat de gewijde hosties lang bewaard moeten blijven. Dit gaat het beste in een ciborie met een deksel, welke bij het aardewerken exemplaar helaas ontbreekt. Desondanks wordt deze ciborie regelmatig gebruikt, en wanneer gebeurt, zou u toch eens aandacht moeten schenken aan de kleur ervan. Sommige mensen zien...

THE BLUE CLAY

0
Een beetje in de traditie van de jaarlijkse bluesviering zijn er dit jaar twee muziekoptredens in de muziektent achterin de pastorietuin. De Kwadendamse Juke Joints spelen daar op zondag 25 september aanstaande, maar op zondag 14 augustus was het eerst de beurt aan de Westdorpse Blue Clay. Onder energieke aanvoering van gitarist/zanger Wouter Verhelst en onder drumbegeleiding van de reïncarnatie van Charlie Watts speelde de band een lekkere mix van akoestische blues, americana en texmex. De sfeer was uitstekend, evenals het weer dat die dag gelukkig niet al te heet was. Als het goed is, heeft de band na...

MARIAOMMEGANG 2022

0
Eind oktober 1944 werd de stad Bergen op Zoom bevrijd door de Canadezen. Gelukkig bleef de stad groot oorlogsleed bespaard. Uit dankbaarheid aan Maria trekt daarom vanaf 1945 ieder jaar op de laatste zondag in juni een processie door de stad, de bekende Mariaommegang. Dat is nog altijd een groot spektakel, met veel deelnemers en ook veel toeschouwers. De stoet vertrekt vanaf de binnenplaats van het middeleeuwse Markiezenhof, gaat via het marktplein verder door het centrum van de stad, en eindigt bij de Sint-Gertrudiskerk op de hoek van het eerdergenoemde plein. Er lopen veel groepen in de optocht mee,...

Lief en Leed