Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

KLEURENFOTO’S GEVRAAGD

Uitgerekend voor de eerste officiële kleurendruk van Parochienieuws bleken er geen kleurenfoto’s te zijn aangeleverd. En dat terwijl vanmorgen de zon werkelijk prachtig door de gebrandschilderde ramen scheen, zodat er in de kerk juist veel kleur te zien was. Dit bracht mij op het idee om eerst, met mijn oude telefoon, snel enkele foto’s te maken, daarna de mooiste daarvan uit te kiezen voor het komende nummer van Parochienieuws, en dan meteen daarin te vragen of andere kerkbezoekers dit ook eens willen proberen. Dus: als je inspiratie hebt en je hebt je telefoon niet thuis gelaten, maak dan eens een mooie kleurenfoto van het interieur...

REGLEMENT BEGRAAFPLAATS

Piet Beulens en met name Jan Braat hebben veel energie gestoken in het up-to-date maken van het bestaande begraafplaatsreglement. Hierbij zijn zowel het landelijk reglement als het door de H. Pater Damiaanparochie gehanteerde reglement als het reglement van de H. Bonifaciusgemeenschap geraadpleegd. Het bestaande reglement is per artikel doorgenomen en daar waar nodig aangepast. Jan Braat zal het concept aan de kerncommissie aanbieden, en bij goedkeuring zal het ter bekrachtiging aan het bestuur van de H. Pater Damiaanparochie worden voorgelegd. Is het daar goedgekeurd, dan treedt het in werking. Voor de nieuwe tarieven is afgesproken om...

KARWEITJE OP DE ACHTERGROND

Toen Tine Boonman genoodzaakt was het poetsen van de sacristie aan anderen over te laten, hebben Corrie Timmerman en Jopie Jasperse deze taak van haar overgenomen. Op eigen initiatief breidden deze dames hun taak uit door ook het priesterkoor onder handen te nemen. Het goede resultaat daarvan mogen we iedere zondag ervaren. Corrie heeft nu aangegeven haar taak te zullen neerleggen. Dit vinden wij gezien haar inmiddels respectabele leeftijd heel begrijpelijk, en we zijn haar oprecht erkentelijk voor alle uren die zij aan onze kerk heeft besteed. Het mooie hierbij is nu dat, voordat we op zoek gingen naar een opvolger, deze zich al bij...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed