Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

UIL OF DUIF

0
Rond de jaarwisseling werd door verschillende personen in onze kerk een uil- of duifachtige vogelroep waargenomen. Het leek alsof de roep afkomstig was van de kerkzolder boven de kruisbeuk met het Maria-altaar, en bij een vogel op de zolder van een kerk denkt men nu eenmaal snel aan een kerkuil. Dit leek niet onwaarschijnlijk, want rondom het dorp huizen al verschillende van dergelijke vogels. Maar voor alle zekerheid werd eerst contact opgenomen met dorpsgenoot en uilenkenner Peter Boelee. Op dinsdag 19 januari gingen we met een select gezelschap de kerkzolder op, met Peter zelf, vogelkenner Jaap van de Velde, vleermuisdeskundige...

GEEN CARNAVALSMIS

0
Één van de vele jaarlijkse evenementen die in het jaar 2021 niet doorgingen was de carnavalsmis. In 2020 was er nog een zeer geslaagde viering met Alida van Veldhoven , maar dit jaar bleef het stil in de kerk. Wel waren er enkele versieringen aangebracht, maar dat was het dan, onder het motto ‘Me wille wè, mae me kunne nie.’ Of wellicht beter geformuleerd: ‘me magge nie’. Vorig jaar was er geen optocht omdat we bang waren voor de wind, dit jaar geen mis omdat we bang waren voor besmettingen, en wie weet hoe we er volgend jaar in...

ZINGEN IS TWEE MAAL BIDDEN

0
De bovenstaande zin kennen we allemaal. Daarnaast brengt zingen vreugde, saamhorigheid, is goed voor lijf en leden en niet te vergeten voor ons brein. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zingen een waar medicijn voor ons zou kunnen zijn in Coronatijd, precies wat we nodig hebben. Maar ja, de geleerde heren vinden dat zingen veel risico met zich meebrengt: er is dan extra besmettingsgevaar. Hoe jammer is dat, en wat missen we het (mee-)zingen. Maar goed, we moeten het ermee doen en we wachten ook wat dat betreft op betere tijden. In de tussentijd passen de koren zich netjes aan en...

Lief en Leed