vrijdag, augustus 23, 2019

Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

GEEF DE PEN DOOR (28, VERVOLG)

Vervolgens kwam het kosterschap in beeld met inbegrip van rommelmarkten en restauratie-commissie ten bate van de kerk, bijgestaan door Annie met het verzorgen van was- en strijkgoed en koffiediensten. Ook maakte zij zich nuttig bij bezoekwerk voor de sociale commissie en verjaardagsfonds. Aansluitend gingen wij als bemanning enkele jaren rijden op een busje voor uitstapjes met ouderen, een particulier initiatief op Noord-Beveland. Na mijn pensionering in 2003 werd alles nog intensiever en raakten wij met hart en ziel betrokken bij de kerk van Kwadendamme. Ook daar werd assistentie gevraagd, bij het omzetten van de boekhouding en de...

SACRAMENTSPROCESSIE 2019

‘Mijn land is jouw land’, dat was het thema van de processieviering op 16 juni 2019. Een groep van acht mensen beeldde op verschillende locaties het bijbelverhaal Ruth uit: in boerderij ‘t Hof Vreeland, in sportpark De Liesjes en in de Bonifaciuskerk.Toen de Moabitische Ruth en haar Judese schoonmoeder Naomi allebei weduwe waren, wilde Naomi terug verhuizen van Moab naar Juda. En Ruth ging met haar mee. Ze kwamen er goed terecht, ook Ruth werd in de voor haar vreemde samenleving opgenomen.De processiestoet trok langs dezelfde locaties: van de boerderij naar het sportpark naar de kerk. Één...

TERUGKOMDAG COMMUNICANTEN

Op vrijdag 14 juni kwamen onze communicanten nog één keer bij elkaar. Ze vertelden over het feest van 19 mei, over hoe mooi het was in de kerk en hoe feestelijk thuis. Aan de hand van het verhaal van de Emmaüsgangers vertelden Susan en Ria dat Jezus altijd bij je is, onzichtbaar aanwezig. Maar toch mogen we erop vertrouwen dat Hij ons helpt, en bij ons is.Ze maakten met z’n allen een groot schilderij waarop zij samen met Jezus onderweg zijn (zie foto). Hopelijk zien we de kinderen terug bij de vieringen: bij ‘Zondag Anders’, of als...

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993

Lief en Leed