Parochiekern Lewedorp H. Eligiuskerk

In 1927 werd de eerste steen gelegd van de kerk, dit betekende het begin van een eigen parochie. In 1928 was de kerk klaar en Piet Vemuë was op 11 februari de eerste dopeling in de parochie van de Heilige Eligius met de heer A. Bots als eerste pastoor.
Op 19 mei 1930 werd de kerk geconsacreerd door monseigneur Aengenent. De patroonheilige van de parochie werd de H. Eligius. Dit werd onderstreept in 1947, toen de nieuwe kerkklok werd geconsacreerd door deken Nieveen van Dijkum uit Goes. De vorige klok was afgevoerd door de Duitsers in maart 1942. Het opschrift van de nieuwe kerkklok luidt: “Mijn naam is Eligius Dank voor behoud van kerk in oorlog 1940-1945 Immer zal mijn luiden Voor U Gods stem beduiden.” In de zestiger jaren, op 1 december, op de feestdag van de H. Eligius, werd aan de kerk een wandkleed geschonken met de afbeelding van de patroonheilige. Dit kleed hangt vóór in de kerk, het is vervaardigd door de naaldkunstenares Hilda Brom – Fischer. Het was een geschenk van edelsmid Brom uit Utrecht, als dank voor de vele bestellingen die bij hem waren geplaatst.

Vorig artikelParochiekern Kwadendamme H. Bonifaciuskerk
Volgend artikelParochiekern Oost-Zuid-Beveland O.L.V. Onbevlekt Ontvangen-kerk