Kerkdiensten / Liturgische kalender

I.V.M. het Coronavirus

Zeeuwse Eucharistievieringen vanuit H. Maria Magdalenakerk Goes online

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat ook de deuren van de kerken voor het publiek zijn gesloten. Terwijl vele Rooms Katholieke kerken in Nederland doordeweeks overdag te bezoeken waren is dat nu nauwelijks meer het geval. Toch zijn een aantal kerken van de H. Pater Damiaanparochie op Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland en de H. Mariaparochie op Walcheren, zij het zeer beperkt, geopend voor publiek. Op een vast uur in de week is het daar mogelijk om te bidden, een kaarsje op te steken voor de naaste medemens of is de gewijde omgeving van het kerkgebouw een gelegenheid voor stilte en bezinning. Zo zijn op Zuid-Beveland de R.K. kerken te Goes en’s-Heerenhoek geopend op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, en te Heinkenszand op woensdagavond van 18.45 tot 19.15. Op Schouwen-Duiveland zijn de kerken St. Willibrordus te Zierikzee en Onze Lieve Vrouwe op Zee te Haamstede op woensdagavond geopend, van 18.45 tot 19.15 uur. Ofschoon er geen viering wordt gehouden zijn bovendien op zondagochtend de R.K. kerken van Ovezande, Zierikzee en Kwadendamme tijdens de normale kerktijd geopend voor individueel gebed.

Via de website kerkdienstgemist.nl is het tevens binnenkort mogelijk om de wekelijkse Zeeuwse eucharistieviering bij te wonen. Met het Paasfeest in het vooruitzicht  hebben pastoor Fons van Hees en pastoraal werkster Alida van Veldhoven het initiatief genomen om in de H. Maria Magdalenakerk te Goes deze vieringen online voor het publiek aan te bieden. Na het invullen van de plaatsnaam (Goes) en kerk (H. Maria Magdalenakerk) op deze website is het voor iedereen  mogelijk om bijvoorbeeld de belangrijke vieringen op Witte Donderdag en Goede vrijdag en de Paaswake, op resp. 9, 10 en 11 april, in beeld en geluid mee te maken, telkens om 19.00 uur.
Zolang de R.K. kerken in Zeeland boven de Schelde gesloten zijn vanwege de coronacrisis zal deze mogelijkheid van het gezamenlijk vieren van de eucharistie in dit deel van Zeeland op deze manier mogelijk blijven. 

Bron: Pastores-team H. Pater Damiaanparochie, Goes

 

De hier onder staande vieringen zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl of www.kerkomroep.nl

     Dinsdag 31 maart 09.30 uur

  • Palmzondag van het lijden van de Heer: 05 april om 11.00 uur: Eucharistieviering waaronder palmwijding. Van 12.00 uur tot 13.00 uur kunnen parochiekernen gewijde palmtakken halen in de kerk.
  • Witte Donderdag 09 april om 19.00 uur: Instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.
  • Goede Vrijdag 10 april om 15.00 uur: Kruisweg. De Kruisweg-gebeden kunt U downloden via: https://emmanuelweblog.files.wordpress.com/2020/04/kruisweg-goede-vrijdag-2020-rk-kerk-goes-15.00-uur.pdf
  • Goede Vrijdag 10 april om 19.00 uur: Lijden en sterven van de Heer. Digitaal worden door bisdommen en op rkkerk.nl voorbeelden van kruiswegteksten aangeboden
  • Paaszaterdag 11 april om 19.00 uur: Beperkte Paaswake met wijding van de Paaskaarsen en doopwater.
  • Eerste Paasdag 12 april 14.00 uur: Parochiekernen kunnen gewijde Paaskaarsen en doopwater ophalen.

EN:

Eerste Paasdag 12 april 09.00 uur via Omroep Zeeland TV  Oecumenische Paasviering verzorgd door pastoor Fons van Hees en dominee Arie van der Maas vanuit Ovezande. (herhalingen t/m 12.00 uur)