Kerkdiensten / Liturgische kalender

Hieronder het rooster van de vieringen. Als er veranderingen zijn hopen wij die zo spoedig als mogelijk is aan u te laten weten.

Bijgewerkt: 5 oktober 2021

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het
kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie:
Generiek kader coronamaatregelen | RIVM

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Overige regels per 25 september

• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
• rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te ventileren ruimte.
• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.
• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd.
Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen
Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer.

Kerkgangers hoeven geen coronapas te laten zien

Bezoekers van diensten van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hoeven vanaf zaterdag geen coronatoegangsbewijs te laten zien bij binnenkomst in de kerk,
terwijl de verplichting om anderhalve meter afstand te houden wel komt te vervallen. Dat laten de organisaties dinsdag weten. Vanaf 25 september is voor onder meer de horeca een coronapas met QR-code met vaccinatie- of testbewijs nodig. Volgens de RKK wordt „bij kerkgang geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn”. Scriba René de Reuver van de PKN stelt in een verklaring: „Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”
De RKK roept wel iedereen op zich te laten vaccineren maar zegt dat niet te „willen eisen of afdwingen”. De organisatie vraagt kerkgangers rekening met elkaar te houden en thuis te blijven bij klachten. Ook de Protestantse Kerk schrijft: „Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies.” Beide organisaties benadrukken in hun verklaringen het belang van ventilatie in de kerken.

Kunt u er niet bij zijn?
Iedere zondag is er om 11.00 uur online eucharistieviering vanuit Goes. Livestream is te volgen via kerkdienstgemist.nl
Ook vieringen vanuit ‘s Heerenhoek zijn online te volgen via kerkdienstgemist.nl