Jonge Gezinnen

Graag willen we als parochiegemeenschap bijzonder aandacht besteden aan de geloofsoverdracht aan jonge kinderen. Deze geloofsoverdracht kan plaats vinden in de gezinnen waar kinderen (globaal gezegd de leeftijd van de basisschool) een richting wordt gewezen op hun levensweg. Dat is vaak geen gemakkelijk taak voor de ouders, al kunnen ze een deel van die geloofsoverdracht ook verwachten van de katholieke of interconfessionele basisscholen.

De Werkgroep Jonge Gezinnen wil aan die geloofsoverdracht een een bijdrage leveren. Dat gebeurt door – in samenspraak met ouders die deel uitmaken van de ‘doelgroep’ – een aansprekend en aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen. Zo worden er in Goes en Heinkenszand (de twee parochiekernen waarop de werkgroep zich in de opbouwfase concentreert) laagdrempelige en speelse vieringen aangeboden voor kinderen tot ongeveer acht jaar, die samen met hun ouders, oma’s en opa’s worden uitgenodigd. Deze vieringen worden vermeld in de agenda op deze website.

Over het ontwikkelen van andere activiteiten wordt binnen de werkgroep nog intensief nagedacht.

Mocht u nadere informatie willen hebben, dat kunt u contact opnemen met  pastor Alida van Veldhoven (zie contactpagina pastoraal team).