Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Speciale vieringen

0
Rond de kerst zijn er altijd een aantal speciale vieringen of bijeenkomsten in onze kerk. Dat begint op 23 december met The festival of lessons and carols.  Op eerste Kerstdag de dagmis. Ook op tweede Kerstdag kunt u naar de kerk komen en breng dan ook de kinderen of kleinkinderen mee want dan is er De levende kerststal. Het kerstverhaal wordt dan uitgespeeld door echte mensen, volwassenen en kinderen, natuurlijk is er ook een echte baby. Er zijn ook dieren in de kerststal enkele echte dieren en sommige net echt.   Wij hopen dat de vieringen door kunnen gaan en dat we het niet weer...

Allerzielen; is dat een feest?

0
Nee, Allerzielen is een dag van herdenking en herinneringen ophalen van onze dierbare overledenen. Op 2 november hebben we in onze kerk “Allerzielen gevierd”. Het is de gedenkdag voor alle overledenen, stammend uit een Frans Benedictijner klooster, die in het jaar 998 voor het eerst werd gevierd. Men staat dan stil bij de eindigheid van het leven en bij het leven na de dood. In de week vóór Allerzielen zijn velen op de begraafplaats al druk in de weer met de graven; ze worden schoongemaakt en er worden bloemen, veelal chrysanten, geplaatst. Dan wordt het 2 november 19.00 uur en zien...

Overledenen 1 november 2020 tot 1 november 2021

0
02-11-20         Felicia de Boer-Imafidon                  60 jaar 24-11-20         Nellie Koens-Rijk                             76 jaar 17-12-20         Jan de Jonge                                   85 jaar 16-01-21         Sandra Noteboom-Rombaur             52 jaar 22-01-21         Jan Boonman                                  82 jaar 06-02-21         Mientje Capello                               98 jaar 07-02-21         Dolf Utermark           ...

Lief en Leed