woensdag, augustus 21, 2019

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op 13 mei was het dan zover 6 kinderen uit onze parochie mochten voor het eerst te communie. Ze hadden veel geoefend en veel geleerd voor deze dag. Het was een hele mooie viering.op de foto staan op de eerste rij: Emma, Ruben en Tessop de tweede rij: Kamiel, Sophie en Bente-Elizeen op de laatste rij: Juf Angenita, pastoor Fons van Hees en juf Alicia.

Tweedaagse rommelmarkt ten bate van de Heilig Blasiuskerk.

In het monumentenweekend, 14 en 15 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een rommelmarkt. Heeft u spullen op zolder of in de schuur staan waar u toch niets meer mee doet en waar iemand anders misschien heel blij mee is, gooi het dan niet weg, maar breng het naar de pastorie op dinsdagavond 27 augustus of 3 september tussen 18.30 en 19.30 uur. Liever geen grote dingen zoals kasten, koelkasten enz. i.v.m. de opslagruimte. Dus boeken, schilderijen, beeldjes, serviesgoed, nette kleding, speelgoed en curiosa of wat u nog meer kwijt wilt wij zijn er blij mee....

OPROEP

Om deze rommelmarkt te kunnen houden hebben we veel helpende handen nodig.We zoeken mensen om de spullen buiten te zetten, de kramen in te richten, tenten op te bouwen, de spullen te verkopen en alles weer op te ruimen.Voelt u hier iets voor en wilt u helpen om er een geslaagd weekend van te maken geef u dan op bij Addie Nelen dat mag telefonisch 06 15159919 via whatsapp, via de mail addienelen@zeelandnet.nl of mondeling.We zijn dankbaar voor ieder uurtje hulp.

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed