vrijdag, juli 20, 2018

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

collectes april / mei 2018

* collectes eigen kerk april/mei € 1.406,90 subtotaal eigen kerk                 € 1.406,90 Caritas : 7/4 Diaconie in eigen parochie  € 100,75 21/4 roepingenzondag               € 44,00 19/5 Ned. Missionarissen           € 87,00 subtotaal caritas                     € 231,75

Nieuw bestuur KBO

Tijdens de jaarvergadering op 3 mei is op waardige wijze afscheid genomen van mw. M. van ’t Westeinde-van den Dries als voorzitter van de KBO Heinkenszand. Na verkiezingen ziet het bestuur er nu als volgt uit: C. Kalwij-Snel, voorzitter A. Courtin, secretaris M. Menheere, penningmeester J. van der Meer-Stevering, lid J. Aley-van de Heijkant, lid Voor informatie kunt u terecht op tel.nr. 06-51661926

KBO HEINKENSZAND GAAT NAAR DEN HAAG

Op donderdag 17 mei ging een bus met maar liefst 39 KBO’ers uit Heinkenszand naar het gemeentemuseum van Den Haag. Om 09.00 uur vertrok het gezelschap met de zogenaamde Museumplusbus op het Kamilleplein voor een leuk dagje uit; een reis die werd gesponsord door de Bankgiroloterij. Toen de bus rond 10.30 uur in Den Haag arriveerde, maakte de (Haagse) chauffeur eerst een rondrit door de stad en vertelde ons van alles over wat we tegenkwamen. Zo reden we o.a. langs het Binnenhof met het Torentje, een aantal Ministeries, het Malieveld, het Vredespaleis en het Kurhaus in Scheveningen. Alleen de...

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Doopcontactpersoon: 
Karin Oudmaijer
T: 0113-567270
E: oudmaijer2@zeelandnet.nl

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed