Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Tweedaagse vlooienmarkt ten bate van:

de Heilig Blasiuskerk, Stichting Vlissingen - Ambon Plastische chirurgie voor patiënten met brandwonden, hazenlippen en open gehemelten.Stichting Amecet in Oeganda. Kinderopvanghuis voor voornamelijk aidswezen opgezet door Els Teijlingen. In het monumentenweekend, 14 en 15 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een vlooienmarkt. Heeft u spullen op zolder of in de schuur staan waar u toch niets meer mee doet en waar iemand anders misschien heel blij mee is, gooi het dan niet weg, maar breng het naar de pastorie op dinsdagavond 27 augustus of 3 september tussen 18.30 en 19.30 uur. Liever geen grote dingen zoals kasten,...

LAATSTE OPROEP

Om deze rommelmarkt te kunnen houden hebben we veel helpende handen nodig.We zoeken mensen om: de spullen buiten te zetten, de kramen in te richten, tenten op te bouwen, de spullen te verkopen en alles weer op te ruimen. Voelt u hier iets voor en wilt u helpen om er een geslaagd weekend van te maken geef u dan op bij Addie Nelen dat mag telefonisch 06 15159919 via whatsapp, via de mail addienelen@zeelandnet.nl of mondeling.We zijn dankbaar voor ieder uurtje hulp.

Collectes medio juni -medio augustus

eigen kerk: Kaarsengeld ( huispaaskaarsen ) € 193,95( collectes ) misintenties € 481,75collectebonnen € 110,00contante parochiebijdrage € 115,00overige collectes bijzondere gelegenheden ( o.a. )zangochtend € 215,11collectes voor eigen parochie € 1.013,19subtotaal eigen kerk € 2.129,00Caritas : 9/6 Nederlandse missionarissen € 107,0029/6 noodopvang de Bevelanden € 58,006/7 Diaconie in eigen parochie € 53,00subtotaal caritas € 165,00

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed