Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Bijzondere vieringen

Communie Op 19 mei doen in onze parochiekern 6 kinderen hun eerste communie. We wensen hen een mooie viering toe. Vormsel 2019 Wij zijn op school druk bezig met de voorbereidingen voor het Heilig Vormsel. We werken in het boekje "In vuur en vlam" en hebben al veel gepraat over de sacramenten. 28 maart hebben we een speurtocht gedaan door de Heilige Blasiuskerk en we zijn o.a. in de biechthuisjes geweest! Onze ouders waren ook welkom en konden vragen stellen over het vormsel. Op Witte Donderdag hebben we de...

Ziekenzalving 22 mei

Dit jaar is de Ziekenzalving van de parochiekern Heinkenszand op woensdag 22 mei. Aanvang van de dienst zal zijn om 14.30 uur in Poelwijck. De dienst wordt geleid door pastoor Fons van Hees en dominee Marjo Wisse. De bewoners van de Koriander en de Rietzanger zijn ook van harte welkom, mits er een goede begeleiding is. Voor vervoer kan gezorgd worden. U kunt zich opgeven bij: Anny van der Meer        0113-568155                                      meer58@zeelandnet.nl Leny Rijk                             0113-649324 of 06-22898950   ja.rijk-rijk@online.nl

KBO en levensloopbestendig wonen

Als KBO hebben wij de leefbaarheid van onze leden, maar daarnaast ook de milieuomstandigheden hoog in het vaandel staan. Op 15 mei houden de afdelingen Heinkenszand en Lewedorp daarom een bijeenkomst, specifiek gericht op o.a. duurzaam wonen, (zonnepanelen, isolatie), kleiner wonen, woningaanpassingen, subsidieregelingen daarvoor etc. De bijeenkomst, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd, wordt verzorgd door R. & B.-wonen en is echt gericht op onze doelgroep. De aanvang is om 14.00 uur en de samenkomst wordt gehouden in het gebouw van R. & B.-wonen in Heinkenszand.

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed