Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

ONBEKENDE HEILIGE HERONDEKT.

0
De heilige Corona  Hoeveel hebben we het woord Corona de laatste tijd al niet gehoord en wat voor akelige gevoelens heeft dit woord al niet opgeroepen? Maar wat blijkt: Corona is een heilige. Zij is een heilige en martelares uit Egypte of Syrië, waar zij omstreeks het jaar 160 werd geboren. Haar hagiografie is verbonden met de heilige Victor van Damascus, die door de nog jonge Corona werd bijgestaan tijdens zijn marteling. Ze troostte hem en vanwege haar hulp werd ook zij ter dood veroordeeld. Zij was toen 16 jaar. Haar feestdag wordt samen met die van de heilige Victor gevierd...

15 augustus Maria Hemelvaart

0
Op 15 augustus werden we in onze kerk verrast met een viering over Maria en met heel veel Marialiedjes. De misboekjes werden alleen gebruikt voor de gezangen die in het boekje stonden en voor de gebeden. De lezingen en het evangelie gingen allemaal over Maria. Het was een hele mooie viering met ook hele mooie Marialiedjes, die door het dameskoor werden gezongen. Op het einde van de viering gingen we met een groot aantal kerkgangers naar de grot om daar naar een aantal gebeden te luisteren en samen nog een lied te zingen. Hiervoor bedanken we Pastor Thaddy de Deckere en...

Rommelmarkt

0
Zoals u weet houden we in het tweede weekend van september altijd een rommelmarkt, maar zoals u wel begrijpt gaat die dit jaar vanwege de corona niet door. We hopen dat het volgend jaar weer wel door kan gaan.

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed