Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Bijzondere vieringen

0
 4 december om 10.00 uur is er een oecumenische clusterviering in ’s-Heerenhoek met Heinkenszand / Lewedorp / Vierhuis / PKN kerk Heinkenszand dc. M. Wisse en G. Kok gaan voor in deze viering en Free Spirit zal de viering opluisteren met zang.

choolviering met als thema ‘groeien’.

0
Op de laatste donderdagmorgen voor de herfstvakantie kwamen alle kinderen van de Jan van Schengenschool samen in de kerk om een mooie viering samen te beleven. Het thema was “groeien”. Er werden liedjes gezongen en er werd een mooi verhaal voorgelezen over een zaadje in de aarde. Op het altaar stond een boeket veldbloemen. Net als de bloemen zijn alle kinderen ook verschillend van elkaar, maar samen vormen ze toch een eenheid. Ook vertelden alle groepen aan elkaar waar ze als klas dit jaar nog in wilden groeien. Na afloop mocht iedere groep een gietertje en zaadjes voor een zonnebloem...

Rozenkransvieringen

0
Op 11 en 25 oktober waren weer de jaarlijkse rozenkransvieringen. Beide keren waren er ongeveer 30 mensen aanwezig. We baden samen de rozenkrans en zongen mee met de liederen van het Sint Blasiuskoor, de dames dus, die kennen heel veel bekende  en ook minder bekende Marialiederen. Na het bidden en zingen op 25 oktober dronken we met zijn allen gezellig een kopje koffie en thee met een koekje in de pastorie. Daar werd er gezellig samen nagepraat.

Lief en Leed