donderdag, december 14, 2017

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Collectes

Caritas: 30/9 diaconie eigen parochie € 77,20 7/10 wereldmissiedag € 102,80 15/10 missiezondag € 52,00 21/10 Caritas : missie zondag € 33,25 4/11 : Katholieke Ver. vd. Oecumene € 45,00 Eigen kerk: collectes eigen kerk € 478,04 2/11 Allerzielen / onderhoud kerkhof € 407,36 6/11 zangochtend € 46,50 12/11 Caritas voor eigen kerk € 66,00 Overig eigen kerk : € 128,96

Bijzondere vieringen

23 december Dan vindt weer het Festival of Lessons and Carols plaats in onze kerk, met medewerking van het vocaal ensemble Musica Cordis. Deze traditie heeft zijn oorsprong in de anglicaanse kerk in Engeland. Via liederen, afgewisseld met lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, wordt het kerstverhaal gezongen en verteld. Christmas Carols door Musica Cordis. Tijdstip: 20.00 uur. Plaats: RK H. Blasiuskerk te Heinkenszand 24 december Op kerstavond is er weer een viering speciaal voor de kinderen. Het kerstverhaal wordt uitgebeeld door de kinderen van groep 7 van de Jan van Schengenschool en daarna volgt er een korte viering. Young Spirit o.l.v. juf...

Overleden 1 november 2016 tot 31 oktober 2017

12-11-2016 Betsie Geus-Priem 71 jaar 15-11-2016 Job Koens 88 jaar 16-11-2016 Marie Steenbakker-van de Waart 93 jaar 21-11-2016 Adriana Allemekinders-Pieterse 99 jaar 22-12-2016 Jan Vermuë 87 jaar 31-12-2016 Fons de Maat 85 jaar 05-01-2017 Jan Courtin 86 jaar 08-01-2017 Gerardus Goense 77 jaar 17-01-2017 Tannetje Franse-Oosthoek 98 jaar 29-01-2017 Apolonia Traas-Verbart 88 jaar 30-01-2017 Mattie Priem 76 jaar 02-02-2017 Bauke van der Meer 47 jaar 04-02-2017 Pieternella Jansen-Valck 74 jaar 06-02-2017 Catrien Vermuë-Geus 84 jaar 13-02-2017 Cornelis Rijk 93 jaar 08-03-2017 Jacoba Courtin-Rijk 93 jaar 16-03-2017 Dorothea Kaas-Koens 93 jaar 11-04-2017 Cornelia Boudens-Verkaart 74 jaar 12-04-2017 Petrus Priem 89 jaar 14-04-2017 Cornelia Koens-van Steenbergen 91 jaar 10-05-2017 Christiaan Reijerse 72 jaar 23-05-2017 Apolonia van de Swaluw-Faes 89 jaar 06-06-2017 Naud Ausems...

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Doopcontactpersoon: 
Karin Oudmaijer
T: 0113-567270
E: oudmaijer2@zeelandnet.nl

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand