Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Bijzondere vieringen

0
24 mei De tweede en laatste rozenkransviering om 19.00 uur met medewerking van de lectoren en het dameskoor. Na de viering is er koffie en thee met iets lekkers in de pastorie. 12 juni Er is in onze kerk geen viering. Het is een clusterviering in Lewedorp om 10.45 uur.

Nabeschouwing van de Goede Week

0
In de goede week hebben verschillende groepen van de Jan van Schengenschool de kruisweg gevolgd. Anneke Harten en Elly van den Dries begeleidden hen daarin. Op Witte Donderdag zaten alle kinderen van de Jan van Schengenschool, hun leerkrachten en begeleiders en enkele parochianen in de kerk om de viering van Witte Donderdag te volgen. De kinderen van groep 7 beeldden het verhaal van Witte Donderdag uit en het kinderkoor o.l.v. juf Eliane verzorgde de zang. Het was weer eens een bijna volle kerk met 287 personen. Op Goede Vrijdag was de kruisweg weer, die werd zoals vanouds verzorgd door de lectoren...

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

0
Het parochiekernbestuur heeft na overleg met het Damiaanbestuur toestemming gekregen van de gemeente om vluchtelingen uit Oekraïne te huisvesten in de pastorie. U begrijpt dat dit best wel de nodige inspanning en investering vergt. De 1e en 2e verdieping moeten geschikt gemaakt worden. Parochianen die hier een handje willen helpen, kunnen zich melden bij Anneke Harten en Wim Kok. Bij voorbaat dank. Tevens is er in verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen behoefte aan spullen die u wellicht over heeft. Dit kunnen zijn: paraplu’s, fietsen (dames, heren en kinderen), terrasmeubilair, hoofdkussens en dekbedden, éénpersoons badhanddoeken en washandjes. Af te leveren bij...

Lief en Leed