Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Eigen kerk: 7/8 zangochtend            €   51,25 eigen kerk 15/7 t/m 7/8 € 528,95 Caritas: 15/7 Voedselbank                   € 66,50 5/8 Diaconie in eigen parochie € 66,00

Jammer dat ons reisje, gepland voor 31 augustus ’17 (o.a. Stormvloedkering, Grevelingen en Chocolade atelier in Ridderkerk) wegens geringe deelname niet door kon gaan. En dat nog wel met samenwerking tussen afd. Lewedorp en Heinkenszand. Zonde van alle moeite die we hierin hebben gestoken. Maar we kunnen alleen maar hopen: “volgende keer beter. ”Het stukje dat nu volgt heb ik aangereikt gekregen door Dhr. Kees Priem, vicevoorzitter van ons parochiebestuur. Met zo’n inbreng ben ik natuurlijk echt blij. Misschien en stimulans voor andere parochianen om ook eens in de pen te klimmen. U kunt zeker wel punten bedenken die u aanspreken....

In de maand oktober worden er in onze kerk weer Rozenkransvieringen gehouden. Deze worden voorgegaan door de eigen lectoren. Het Dameskoor verzorgt weer de mooie Marialiedjes. Graag willen we onze moeder Maria eren en danken. Het zou fijn zijn als we deze vieringen kunnen blijven doen. Hiervoor is het van belang dat u, door uw aanwezigheid laat blijken deze vieringen ter ere van Maria te waarderen. Wij nodigen u uit om op dinsdag 10 en 24 oktober met ons de vieringen bij te wonen, aanvang 19.00 uur. Indien u vervoer nodig heeft neemt u dan contact op met Sjaak Priem 0113-561756
Lief en Leed

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Doopcontactpersoon: 
Karin Oudmaijer
T: 0113-567270
E: oudmaijer2@zeelandnet.nl

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand