Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Blasiuskerk op de tv

0
Eind 2020 zijn er door Omroep Zeeland TV opnames gemaakt van onze kerk en Lourdesgrot Het is een indrukwekkende uitzending geworden. De data en mogelijkheden om de film te zien vindt u onderstaande. Geniet van onze monumenten. De aflevering van Trugkieke over bedevaartsoorden was op vrijdag 29 januari te zien bij Omroep Zeeland op TV. Voor het eerst na het nieuws om ca. 17.10 uur en daarna  werdt het elk half uur herhaald.  Op die dag wordt de aflevering blijvend op de website van Omroep Zeeland gezet, te zien via www.omroepzeeland.nl/trugkieke en de aflevering is ook online te bekijken op het You Tube...

Opknapbeurt

0
Om ons kerkgebouw met bijbehorende gebouwen netjes in stand te houden is een grote zorg, zowel materieel als financieel. Dan hebben we het over kerk, pastorie, ingangsweg met hekwerk en gemetselde muur met kolommen waarop de bekende leeuwentorso’s. Ook het mortuarium, de Lourdesgrot en niet te vergeten de werkgebouwen achter in de tuin. Voor de kerk kan er volgens een periodiek instandhoudingsplan subsidie verkregen worden van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Er kan 1 x per 6 jaar een aanvraag ingediend worden om in aanmerking te komen voor subsidie. Van de uitgevoerde restauratiekosten wordt meestal ± 50% uitgekeerd....

Collectes.

0
eigen kerk: kaarsen gelden € 445,05 misintenties € 100,00 overig eigen kerk € 316,95 subtotaal eigen kerk € 862,00 Caritas : 21-11 Nationale jongerencollecte € 29,00 19-12 : Bisschoppelijke adventsactie € 60,00 5-12 en 25-12 Caritas € 82,00 subtotaal caritas € 171,00

Lief en Leed