woensdag, januari 29, 2020

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Overledenen 1 november 2018 tot 1 november 2019

10-11-2018 Laurentius Franciscus Vermeulen 88jaar23-12-2018 Theodora Johanna de Jonge-Capello 89 jaar04-01-2019 Johannes Andreas Malgo 90 jaar20-02-2019 Roos Remijn-Spelier 93 jaar28-02-2019 Gerardus Kempe 89 jaar16-04-2019 Johannes Alfons Blommaert 88 jaar24-04-2019 Pieter Laurentius Steenbakker 86 jaar28-05-2019 Geertruida Maria Boonman 87 jaar26-07-2019 Jozina Apolonia Verbart 88 jaar27-07-2019 Leo Gerardus Jozef Rijk 55 jaar09-08-2019 Petronella Wilhelmina Koole-Foesenek 92 jaar12-09-2019 Janna Jacoba de Koster-Huizen 87 jaar30-10-2019 Jacob Hooftman 77 jaar

Bijzondere vieringen

23 decembervindt weer het Festival of Lessons and Carols plaats in onze kerk, met medewerking van het vocaal ensemble Musica Cordis. Deze traditie heeft zijn oorsprong in de anglicaanse kerk in Engeland. Via liederen, afgewisseld met lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, wordt het kerstverhaal gezongen en verteld. Christmas Carols door Musica Cordis.Tijdstip: 20.00u. Plaats: H .Blasiuskerk te Heinkenszand 24 decemberOp kerstavond is er weer een viering speciaal voor de kinderen. Het kerstverhaal wordt uitgebeeld door de kinderen van de Jan van Schengenschool en daarna volgt er een korte viering. Young Spirit o.l.v. juf Eliane zorgt voor...

KBO Heinkenszand

Tijdens de Algemene vergadering van 23 oktober 2019 werd mw. M. van ‘t Westeinde- van den Dries benoemd tot erelid van onze KBO afdeling. Vanwege haar grote inzet en jarenlange verdiensten voor de KBO kreeg zij de daarbij behorende oorkonde uitgereikt door de voorzitter, mw. C. Kalwij. Hiermee willen wij nogmaals onze dank betuigen voor Mina’s werk voor onze vereniging en haar feliciteren met het erelidmaatschap.Op 8 januari 2020 vindt de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in de pastorie, die door Margot Geijs zal worden opgeluisterd met Heinkenszandse waarheden en waar we kunnen genieten van een hapje en een drankje....

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed