vrijdag, februari 21, 2020

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Bijzondere vieringen.

Op 12 april (eerste paasdag) worden de kinderen voorgesteld die hun Eerste Communie gaan doen en op 21 mei doen ze dan hun communie.

Kerstmusical

Op 24 december was er weer de kerstmusical door de kinderen van groep 7. Ze voerden een mooie musical op. Met behulp van Young Spirit werden de liedjes gezongen. De oudervereniging had de kerk prachtig versierd en de kerk was sfeervol verlicht. Het was weer een mooie viering. Wij danken de kinderen en alle mensen die geholpen hebben er zo’n mooie viering van te maken.Met de kerstmusical hebben we niet alleen de geboorte van Jezus herdacht. We hebben in de viering ook samen gebeden en het Heilig Brood met elkaar gedeeld. Zo hebben we laten zien, dat...

Kerstdiner Eerste kerstdag

Op 1e kerstdag vond, in ons parochiecentrum, weer het kerstdiner plaats voor alleenstaanden georganiseerd door Caritas en de Diaconie van de PKN in Heinkenszand.Na ontvangst met koffie en wat lekkers, na de viering, was er in de kerk een programma van verhalen en liederen waarna iedereen aan tafel ging. Pastor Wiel Hacking opende de maaltijd.Het hoofdgerecht werd verzorgd door de keuken van een zorgcentrum en het voor- en nagerecht door de vrijwilligers die er ook voor zorgden dat het niemand aan iets ontbrak.Na een gezellig samen zijn verrichtte dominee Van den Hoek de sluiting en ging iedereen...

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed