maandag, juni 10, 2024
Kerken Pater Damiaan Parochie

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Bijzondere vieringen

0
Eligiusviering 23 juni  Op zondag 23 juni 2024 is er een clusterviering in Heinkenszand. Deze viering staat in het teken van de H. Eligius. Hij was de patroonheilige van de parochiekern in Lewedorp. We hopen er samen en in verbondenheid als gelovigen een mooie viering van te maken. Voorganger is pater Thaddy de Deckere. Het koor wordt begeleid door Jolanda Nagelkerke. U bent van harte welkom om 09.30 uur in de H. Blasiuskerk, Kerkdreef 6 in Heinkenszand. St. Eligius  Sint Eligius of Sint Elooi (588 – 660 CE) was een Frankische goudsmid, raadsman van de koning en uiteindelijk bisschop van het bisdom Noyon-Tournai, waar hij het christendom onder...

De Goede Week…

0
Het zegt veel mensen en dus ook de kinderen van de Jan van Schengenschool steeds minder. Toch vinden wij als team het belangrijk om hier ieder jaar opnieuw aandacht aan  te besteden. Ook dit jaar mochten de kinderen van groep 3 in deze week naar de kerk om daar een speurtocht te doen en te leren over alles wat er in onze mooie kerk te zien is. De groepen 4 en 6 bezochten de kerk om langs de staties te lopen en het verhaal van Goede Vrijdag  te horen. Fijn dat Anneke Harten en Ellie van den Dries deze bezoeken...

Kruiswegviering op 29 maart

0
Op 29 maart was er weer de kruiswegviering in Heinkenszand. 3 acolieten liepen met het kruis en kaarsen de kruisweg, het dameskoor zat in de kerkbanken en zong a capella  de liederen tijdens de kruisweg en de lectoren lazen de stukjes bij de staties. Het was een goed bezochte en fijne viering.

Lief en Leed