Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

collectes augustus / september.

eigen kerk: * zangochtend € 34,25 * kaarsen Maria grot € 175,41 * collectes eigen kerk € 1.296,68 subtotaal eigen kerk € 1.506,34 Caritas : 4/8 diaconie in eigen parochie € 82,00 27/8 Miva € 48,00 1/9 diaconie in eigen parochie € 77,00 subtotaal caritas € 207,00 totaal € 1.713,34

KBO nieuws

Op 22 augustus werd door bestuur en vrijwilligers op gepaste afscheid genomen van oud-bestuurslid Mina van ’t Westeinde, die zich jarenlang heeft ingezet voor de afdeling Heinkenszand van de KBO. Op het laatst was ze zelfs voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk, reden waarom ze flink in het zonnetje werd gezet. Mina was de KBO. Naast een cadeau ontving ze een oorkonde en uiteraard een boeket voor de vele jaren van trouwe dienst. Op 4 september werd er een inleiding gehouden door notaris mw. mr. J.E. Pasop over erfrecht, (levens) testament en alles wat daarmee te maken heeft. Over gebrek aan...

Rommelmarkt 2018

Na weken van voorbereiding waren we weer klaar om op 8 en 9 sept. onze jaarlijkse rommelmarkt te houden. Wat hadden we enorm veel spullen gekregen. Heel veel dank aan al die gulle gevers. Zonder spullen is er immers geen rommelmarkt. Het resultaat was dan ook boven verwachting. Een opbrengst van maar liefst € 5.100,-. Daar zijn we meer dan blij mee. Dit mooie bedrag wordt verdeeld over: Eigen Kerk, Stichting Tess en Stichting Adavoc. Wat hebben er weer veel mensen ruim voor, tijdens en na de rommelmarkt zich ingezet om dit bedrag te realiseren. Dankbaar zijn we voor het gebruik van de...

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed