Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Bijzondere vieringen

0
20 mei Op zaterdagavond 20 mei is er om 19.00 uur, als het weer het toelaat, een viering bij de grot. Het wordt een Mariaviering met als voorganger Rens Stobbelaar. Het dameskoor o.l.v. Jolanda Nagelkerke zal zorgen voor de muzikale begeleiding. 22 mei Op maandag 22 mei is er ’s morgens een viering voor mensen uit Knokke-Heist die op bedevaart komen naar de grot in Heinkenszand. H. Eligiusviering 25 juni Op zondag 25 juni 2023 is er een clusterviering in Heinkenszand. Deze viering staat in het teken van de H. Eligius. Hij was de patroonheilige van de parochiekern in Lewedorp. We hopen er samen en in verbondenheid...

Paasviering 9 april

0
De paasviering werd weer druk bezocht dit jaar. Alida van Veldhoven ging voor en Young Spirit o.l.v. Juf Eliane zong mooie en leuke liedjes. Na de viering werd er door een heleboel kinderen naar de 200 verstopte eieren gezocht. De ouders dronken koffie en thee en het was erg gezellig.

Op bedevaart naar de Lourdesgrot

0
Een gezelschap van ca. 100 pelgrims komt op maandag 22 mei vanuit de omgeving Knokke-Heist op bedevaart naar de Lourdesgrot in Heinkenszand, waar eerst een viering wordt gehouden in de kerk. De viering , die wordt opgeluisterd door ons dameskoor, wordt voorgegaan door begeleidend pastoor Chris Geldof. Aansluitend bezoeken ze de grot, waar de pelgrims gelegenheid krijgen voor een gebed en om een kaarsje op te steken.   Het was groot feest in Heinkenszand en omgeving toen op 25 maart 1912 de Lourdesgrot werd ingewijd door pastoor Krook. De inwijding begon met een plechtig Lof in de kerk, gecelebreerd door de...

Lief en Leed