Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Samen met Cindy ben ik 13 mei naar theater de kerk geweest. We zaten bij de categorie dans. Eerst kregen we te horen waar het theater over ging. Het waren 2 verhalen uit de bijbel. Daarna gingen we naar een bijgebouw van de kerk om de dansen aan te leren. Twee vormen had de mevrouw die dans gaf al verzonnen, de laatste moesten we zelf gaan verzinnen. We waren met zijn zessen om te dansen. De 1e dans was een overval bij het kampvuur. Deze vond ik het leukste. De 2e was op de markt. (deze moesten we zelf...

Ieder jaar organiseert het bisdom ergens in één van de kerken, op wisselende plekken, een bibliodrama ofwel “ theater in de kerk”. Dit jaar was het in Chaam. Aan de hand van een Bijbelverhaal, en dit keer was dit het verhaal van de barmhartige Samaritaan en het verhaal van Martha en Maria, wordt een thema vastgesteld en gaan de deelnemers die dag aan de slag om er een mooie voorstelling van te maken. Je kunt meedoen in de workshop , die je leuk vindt, bijvoorbeeld: drama, dans, muziek, techniek, decor bouwen of kleding maken. En ’s avonds wordt er een voorstelling...

8/5 Oecumenische zangviering € 56,85 Collectes voor eigen kerk: € 532,14 Caritas: Vastenactie € 217,73 23/4 Zoltan € 81,00 29/4 Regio project Pola van Donk € 41,00 6/5 Priesterroeping € 78,00 14/5 Diaconie in eigen parochie € 72,00
Lief en Leed

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Doopcontactpersoon: 
Karin Oudmaijer
T: 0113-567270
E: oudmaijer2@zeelandnet.nl

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand