Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

specificatie storting collectes 6-11-2018

eigen kerk: kas secretariaat ( misintenties) € 150,00 offerblok kaarsen Maria-Grot € 159,02 kaarsenkluis kerk € 289,03 ( Allerzielen ) collecte materialen kerkhofwerkers € 371,00 overig collectes eigen kerk € 464,95 subtotaal eigen kerk € 1.434,00 Caritas : 15/9 Pax Christie € 71,00 29/9 Diaconie eigen parochie € 69,00 14/10 Giro 555 ( Sulawesi )ingelaste collecte € 91,00 20/10 Missie zondag € 114,50 Wereldmissie kinderen € 76,00 3/11 Oecumene € 62,00 subtotaal caritas € 483,50 Totaal € 1.917,50

KBO-NIEUWS

Wij nodigen u uit om samen met ons, onder deskundige leiding, een kerststukje te komen maken bij bloemisterij Wisse op 19 december om 14.00 uur. Voor materialen wordt gezorgd en onder het genot van een kop koffie beloofd het een gezellige middag te worden. De kosten voor leden zijn € 10,=. Ook introducés zijn van harte welkom; zij betalen € 15,= Opgeven uiterlijk 10 december bij mw. A. van der Meer, tel. 0113-568155 of 06-51201351. Op 9 januari 2019 houdt KBO in de pastorie om 14.00 uur een Nieuwjaarsbijeenkomst, die zal worden omlijst door Margot Geijs met een leuk Zeeuws verhaal....

Bijzondere vieringen

23 december vindt weer het Festival of Lessons and Carols plaats in onze kerk, met medewerking van het vocaal ensemble Musica Cordis. Deze traditie heeft zijn oorsprong in de Anglicaanse kerk in Engeland. Via liederen, afgewisseld met lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, wordt het kerstverhaal gezongen en verteld. Christmas Carols door Musica Cordis. Tijdstip: 20.00u. Plaats: RK H. Blasiuskerk te Heinkenszand 24 december Op kerstavond is er weer een viering speciaal voor de kinderen. Het kerstverhaal wordt uitgebeeld door de kinderen van de Jan van Schengenschool en daarna volgt er een korte viering. Young Spirit o.l.v. juf Eliane zorgt voor de begeleiding....

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed