Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

BIJZONDERE VIERINGEN

Aswoensdag 6 maart ...

Een geslaagd initiatief! 2 februari: Maria lichtmis en Blasiusviering Heinkenszand.

Door de parochiekernen cluster west (’s-Heerenhoek, Lewedorp en Heinkenszand) werd op zaterdag 2 februari een eerste van drie gezamenlijke Eucharistievieringen gehouden. Een initiatief voortgekomen uit het gezamenlijke parochiekernoverleg om samen de viering rond de patroonheiligen van deze parochiekernen te vieren. Voorganger was pastoor Van Hees met begeleiding van de koren Free Spirit, Con Dios en Missicanto. Verder met medewerking van lectoren uit de drie kernen. Twee jonge misdienaars en 3 acolieten assisteerden de...

Jaarplanning kring- en gezinsvieringen Goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in de wereld van vandaag op zoek zijn naar (religieuze) zingeving. Om dit te realiseren ontwikkelen we een aanbod van enerzijds gezinsvieringen, bedoeld voor alle kinderen die de basisschool bezoeken en hun ouders, en anderzijds 'Kom maar in de kring'-vieringen, die speciaal gericht zijn op jongere kinderen tot ongeveer acht jaar samen...

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed