maandag, maart 12, 2018

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

collectes 25 november t/m 26 december EIGEN KERK:

nov/dec. collectes eigen kerk en orgelfonds € 1.318,63 subtotaal € 1.318,63 collectes Caritas : 16/12 adventsactie € 54,00 26/12 kerstpakketten € 170,16 24/12 Roemenië ( Mw. Van Bremen ) € 329,40 subtotaal € 553,56

Informatie Parochiekerncommissie.

Beste medeparochianen. Bij het begin van het nieuwe jaar onderstaand enige informatie vanuit uw parochiekerncommissie. Om te beginnen eerst wat Cijfermateriaal over 2017 • Aantal communicanten:14/ * Doopsel: 2/ * Huwelijken: 2 • Kerkbezoek: Hierbij de aantekening dat de vermindering van het aantal vieringen resulteert in een afname van het kerkbezoek in de weekenden. Over alle vieringen in 2017 hadden we gemiddeld zo’n 120 kerkgangers per week. In een evaluatie is de conclusie dat we moeten accepteren dat een terugdraaien niet mogelijk is. Bovendien maken sommige parochianen al gebruik van het gespreide aanbod van diensten binnen de zogeheten cluster H ’zand/ ‘s- Heerenhoek /Lewedorp. Verder is...

Levende kerststal

Ook dit jaar was er op 26 december weer een levende kerststal. Het was weer heel gezellig en lekker druk. De kinderen en ook de volwassenen genoten van het spel dat in heel de kerk plaats vond. De familie Vermue was bereid om Maria, Jozef Het kindje was lief en lachte blij en het schaap en de os en de ezel mochten weer geaaid worden. Dank aan allen die hebben meegeholpen.

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Doopcontactpersoon: 
Karin Oudmaijer
T: 0113-567270
E: oudmaijer2@zeelandnet.nl

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed