donderdag, februari 21, 2019

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

NIEUWJAARSTOESPRAAK

Beste medeparochianen, Gewoonlijk krijgt U aan het begin van het nieuwe jaar cijfers over het afgelopen jaar en vergelijkingen met voorgaande jaren.Deze cijfers houdt U nog van ons tegoed. Belangrijker lijkt het ons nu vooruit te kijken.Allereerst: Welke ontwikkelingen zijn er binnen de Damiaan parochie en wat betekent dat voor onze parochiekern?In 2018 waren er een tweetal bijeenkomsten waarin een concept-parochieplan door het pastorteam werd besproken met de parochiekernen.Daaruit komen twee elementen naar voren.Enerzijds het pleidooi van parochiekernen oog te hebben voor de functie van de lokale geloofsgemeenschappen en de vele...

KBO Heinkenszand maakt Kerststukjes

Op 19 december hebben meer dan 20 leden van de KBO kersstukjes gemaakt onder de deskundige leiding van Jaap Wisse van Bloemisterij Wisse. Onder het genot van koffie met een gepaste traktatie en glühwein, genoot iedereen zichtbaar van deze gezellige middag. Iedereen zag gaandeweg, op aanwijzingen van Jaap, die zich op dat gebied een naam heeft verworven,  een prachtig (kunst)kerststuk tot stand komen, om tijdens de Kersttijd mee te kunnen pronken. Aan het slot van de middag was iedereen het erover eens dat het een succesvolle middag was geweest. In februari zal er een jubileumviering van de...

collectes november/december

eigen kerk: 15/12 : orgelfonds € 73,00 23/12 : Musica Cordis € 100,00 25/12 : activiteiten zieken / bejaarden rond kerst € 183,87 nov/dec . / kerst : collectes eigen kerk € 1.174,37 subtotaal eigen kerk € 1.531,24 Caritas : 11/11 : diaconie in eigen parochie € 77,00 ...

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed