donderdag, juli 2, 2020

Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Communie

De viering van de eerste communie is ook komen te vervallen. We hopen de communicanten die dit jaar hun eerste communie zouden doen volgend jaar tijdens een extra feestelijke viering in de kerk te zien.

Coronatijd in de parochiekern Heinkenszand

Tijdens de afgelopen weken mocht er niet veel en zagen of spraken we elkaar erg weinig of niet, dat is voor velen een groot gemis. De leden van het dameskoor missen niet alleen de wekelijkse repetitie en het zingen in de vieringen maar ook de sociale contacten voor en na de repetitie. Het contact met de leden wordt wel onderhouden via de app maar dat is toch anders. Er worden via de app ook liedjes gedeeld zodat we toch nog kunnen zingen. Alles ligt niet stil tijdens deze corona-weken. De heren van de administratie zorgen nog iedere week voor het mededelingenblad...

GEREEDSCHAP KERKHOF

Als hulpmiddelen voor onderhoud van het graf van uw dierbare overledenen plaatsen we bij de vuilcontainers een viertal stuks gereedschap die u voor dit onderhoud mag gebruiken. Uiteraard wel terugplaatsen na gebruik.

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed