Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Bijzondere vieringen

Kruiswegviering Op Goede Vrijdag 10 april gaat de kruiswegviering NIET door.

Kennismakingsviering communicanten en Pasen.

We wilden proberen om er een mooie kinderviering van te maken op Paaszondag 12 april, maar helaas Young Spirit zal NIET zingen en de communicanten stellen zich NIET voor.

JAARGIDS MET AANPASSINGEN

Bij het vorige Parochienieuws-nummer heeft u een parochiekern-jaargids 2020 ontvangen. Helaas zijn er enkele aanpassingen, die u wellicht zelf kunt wijzigen, zodat uw gids weer volledig actueel is: Blz. 7: het mailadres van de heer Kok is withkojo5@kpnmail.nl Blz 11: het nieuwe adres van mevrouw E. Schout is Paardebloemstraat 1, 4451 TH Heinkenszand.

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand

Lief en Leed