Nieuws uit Parochiekern Goes

KBO GOES – Nieuws

De vakantieperiode is weer aangebroken, maar dat wil niet zeggen dat er binnen de KBO-afdeling Goes niets gebeurt. Integendeel! In deze maanden zonder activiteiten werken we deze voor het volgende jaar verder uit. Nu wordt er verder gewerkt aan de details van een gevarieerd programma. Na de vakanties beginnen we met onze najaarsreis donderdag 20 september naar Het Westland (Monster). Woensdag 24 oktober een reisverslag over Noord-Korea verzorgt door mevr. Ada Schipper. In het najaar hebben we verder op donderdag 8 november een bijeenkomst “Wat ter tafel komt” met als thema “Ouderen en alcohol”; donderdag 22 november onze Algemene Ledenvergadering;...

DRIE KONINGEN COLLEGE

Elk jaar gaan wij samen met onze partners ergens eten. Dit jaar hebben we samen een gezellige BBQ georganiseerd. We hadden schitterend weer en een mooie locatie, diverse drankjes en vlees. Graag wil ik jullie bedanken (collectanten) voor de gezellige avond en natuurlijk ook Henk en Anja bedankt voor het gebruik van deze bijzonder mooie locatie. Piet Dam

CARITASCOLLECTEN 2018

6 – 7 januari 2018 : € 154,47 Bijzondere noden parochianen 3– 4 februari 2018 : € 276,30 Cordaid Memisa 3 – 4 maart 2018 : € 191,34 Elisabethdiaconie 17 – 18 maart 2018 : € 503,36 Vastenactie 2018 7 – 8 april 2018 : € 188,20 Cordaid Mensen in Nood Hartelijk dank voor uw gulle gaven, Caritaskern Goes

Correspondentieadres:subgoessolod
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754

Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes

Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)

Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl

Lief en Leed