Nieuws uit Parochiekern Goes

Op woensdag 2 augustus is mevrouw Trudy Arts door burgmeester René Verhulst onderscheiden met de Frans Naereboutpenning van de gemeente Goes. Zij ontving de onderscheiding voor haar inzet als vrijwilliger bij de pastorale dienst in het ziekenhuis in Goes. (voorheen Sint Joanna en Bergzicht). Mevrouw Arts zet zich, namens de parochie, al 40 jaar vol enthousiasme in voor de pastorale zorg. Heel veel dank hiervoor en van harte gefeliciteerd met de onderscheiding!

De vakantie zit er weer op. Ik hoop dat u allen een fijne vakantie hebt gehad. Jammer dat ik het vorig nummer heb gemist, was door omstandigheden er even niet bij. De eerste activiteiten zijn ook al weer geweest. De inloopsoos is gestart op 5 september en het Gilde op 6 september. De boekjes zijn weer gemaakt door Els en de uitnodiging is door Thea ook al verstuurd. De inloopsoos is zoals altijd iedere eerste en derde woensdagmiddag van de maand om 14.00 uur, iedereen is welkom! De kosten? € 1,50 voor een gezellige middag met thee of koffie en natuurlijk...

Op donderdag 12 oktober organiseert de werkgroep Elisabethdiaconie van Goes weer een omgekeerd huisbezoek met als thema ‘Thuiskomen bij jezelf’ verzorgd door Riet de Koning, die als verpleeghuispastor heeft gewerkt. “Wat is er te zeggen over thuiskomen bij jezelf? Natuurlijk zijn we wie we zijn en zijn we als persoon ‘thuis’ in ons eigen leven. We dragen onze eigen levensbagage mee, met hopelijk veel vreugdemomenten, maar ook met moeilijke en eenzame momenten. Er kan levenspijn of gemis zijn. Soms is ons leven een zoektocht naar kracht en zin” Riet de Koning. Plaats van deze middag: Magdalenazaal Singelstraat 9 Van 14.00 – 16.30...
Lief en Leed

Correspondentieadres:subgoessolod
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754

Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes

Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)

Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl