Nieuws uit Parochiekern Goes

7 – 8 januari 2017 : € 153,20 Bijzondere noden parochianen 4 – 5 februari 2017 : € 200,57 Cordaid Memisa 4 – 5 maart 2017 : € 166,87 Elisabethdiaconie 18 – 19 maart 2017 : € 339,63 Vastenactie 2017 1 – 2 april 2017 : € 254,13 Cordaid Mensen in Nood 13 – 14 mei 2017 : € 204,85 Hospice Het Clarahofje Hartelijk dank voor uw gulle gaven, Caritaskern Goes

Op zaterdag 30 september om 19.00 uur gaan we het werkjaar openen met een viering verzorgd door de drie koren en in de middag willen we een rommelmarkt houden met nog diverse andere activiteiten, zoals oliebollen verkopen. We sluiten de middag af met een kopje soep en een broodje. Het wordt dus een dag vóór en dóór vrijwilligers en natuurlijk voor alle parochianen. Een ieder die een idee heeft voor deze dag wordt uitgenodigd te reageren. De opbrengst is voor de restauratie van ons orgel. Namens de kerncommissie, Els Heijers

  Met grote tussenpozen zal er op zaterdagavond een Evensong zijn. Dit is het avondgebed uit de anglicaanse traditie. Dit gebeurt in concertvorm met gastkoren en gastmusici. Zie hiervoor ook de regionale kranten. De Evensong is voor groter publiek toegankelijk. Sectie Liturgie
Lief en Leed

Correspondentieadres:subgoessolod
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754

Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes

Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)

Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl