vrijdag, mei 25, 2018

Nieuws uit Parochiekern Goes

K.V.G.NIEUWS

We naderen weer het eind van ons seizoen, maar voor die tijd gaan we nog leuke dingen doen. Onze dames van lief en leed hebben weer diverse mensen bezocht of een kaart gestuurd. Degene die behoefte hadden aan een luisterend oor zijn ook bezocht. Zo proberen we met zijn allen iedereen te bereiken. Het zijn niet enkel de leuke dingen die we doen, we zijn er ook voor maatschappelijke ondersteuning. De soos wordt steeds meer bekend en goed bezocht. Iedereen is welkom; niet alleen onze leden. Op 4 mei herdenken we allen die om kwamen voor de vrijheid van hun medemens, waar...

1e COMMUNIE

Dit jaar bereidden 10 kinderen zich voor om op 15 april mee te mogen doen met de eucharistie. Verschillende weken zijn ze naar de Magdalenazaal gekomen om te luisteren naar verhalen. Ze hebben getekend, geknutseld, gezongen en gebeden. Op Witte Donderdag hebben we samen met de ouders en kinderen gegeten van het eten wat ze hadden meegebracht. Het was een fijne maaltijd. Ook Jezus at samen met zijn leerlingen. Sophie, Indy, Senna , Milan, Yasmijn, Jesse, Lisa, Luuk. Maxime en Roanldo hebben zich op zondag 4 maart voorgesteld aan de mensen in de kerk. Op zondag 15 april was het zover. Nu kunnen ze...

Omgekeerd Huisbezoek

MARIA IN BIJBEL, IN BEELD, IN MUZIEK donderdag 24 mei van 14.00 uur tot 16.30 uur Magdalena Zaal in Goes We staan stil bij drie momenten uit het leven van Maria, de aankondiging van de geboorte van Jezus, haar ontmoeting met haar nicht Elisabeth en haar lofzang het Magnificat en We zingen en kijken naar afbeeldingen hierover     Ed Visser en Jeanine Heezemans en de Vrouwen Scola verzorgen deze middag.                 U bent van harte welkom, de Elisabeth Diaconie. opgeven bij secretariaat rkmagdalena@hotmail.com of bij Bernadette de Smit piet-bernadette@zeelandnet.nl

Correspondentieadres:subgoessolod
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754

Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes

Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)

Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl

Lief en Leed