Nieuws uit Parochiekern Goes

OMGEKEERD HUISBEZOEK OVER FRANCISCUS

Op donderdag 11 oktober organiseert de Elisabethdiaconie weer het Omgekeerd Huisbezoek. Pastor Rens Stobbelaar komt vertellen over Heilige Franciscus. We heten u van harte WELKOM in de Magdalenazaal. De bijeenkomst is van 14.00 uur tot 16.30 uur. Inloop 13.30 uur. Uitnodiging volgt nog. Namens de Elisabeth Diaconie, Françoise Franse.

K.V.G. NIEUWS

Na een korte vakantie zijn we weer terug aan het werk. Veel is er in de vakantie niet gebeurd, maar wij zijn verder gegaan, ieder met zijn eigen deel. Els heeft weer haar best gedaan om een mooi boekje te maken, wat zeker gelukt is. Bedankt Els! Ik hoop dat u allen ondanks de hitte hebt kunnen genieten van het mooie weer. Als het goed is hebben we genoeg vitaminen opgedaan voor de komende periode. We beginnen deze keer met de inloopmiddag op woensdag 5 september om 14.00 uur. Kosten € 1,50 inclusief koffie. Zoals altijd gaat het ook dit seizoen...

AFSCHEID

Na de eucharistieviering van zondag 29 juli hebben we afscheid genomen van mevrouw Riet Boone. Zij was 15 jaar als dirigente aan het koor Con Amore verbonden. Als dank voor haar inzet ontving zij een cadeaubon en een bloemetje.

Correspondentieadres:subgoessolod
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754

Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes

Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)

Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl

Lief en Leed