donderdag, december 14, 2017

Nieuws uit Parochiekern Goes

KERSTZANGAVOND EN OECUMENISCHE VIERING VAN DE RAAD VAN KERKEN

Vanwege het grote aanbod in de kersttijd van zang- en muziekavonden en de ( samenhangende ) afname van de belangstelling voor onze aloude kerstzangavond is in de Raad van kerken Goes e.o. afgesproken voortaan af te zien van het organiseren van deze zangavond. In de kerkbladen zal ook de opheffing van de Raad van Kerken Goes e.o. worden gemeld. Het diaconaal Noodfonds gaat verder. Er zal begin 2018 worden nagedacht over een voortzetting van interkerkelijke activiteiten in Goes. Er wordt nog wel een oecumenische viering georganiseerd, n.l. op zondag 21 januari 2018. Aanvang 16.00 uur in de korpszaal van het Leger...

RENOVATIE KERSTSTAL

De kerststal die al jaren dienst doet heeft een grondige opknapbeurt gekregen. Het houtwerk bleek gammel en de elektra/verlichting gedeeltelijk versleten. Enkele vrijwilligers zijn begin september aan de slag gegaan. De verbouwing heeft op ‘ low budget ‘ wijze plaatsgevonden. De stal staat nu steviger en er is meer ruimte van binnen. De 3 Koningen mogen de Aanbidding van het Christuskind voortaan weer binnen doen. Ook voor de ‘ zwarte bediende ‘ is plaats gemaakt in de stal. Dit laatste kunt u opvatten als een breder gebaar van erkenning en gastvrijheid voor niet-westerse gelovigen in onze geloofsgemeenschap. Komt u allen kijken. Het...

K.V.G.NIEUWS

Nu ik dit schrijf denk ik: “alweer een jaar voorbij”, een goed jaar voor het KVG, maar ook met verdrietige momenten. De theatermiddag op 22 november was een groot succes. Het 50+koor De Zilvermeeuwen bracht de stemming er goed in met diverse meezing- en luisterliedjes. We kijken uit naar de Kerstdagen met de lichtjes en de gezelligheid. Voor de meeste mensen het mooiste feest van het jaar, de geboorte van Christus, het grote wonder. Gezellig voor de meeste mensen wel, anderen zijn alleen en eenzaam. Laten we ook hen niet vergeten. Een telefoontje, een kaartje: het hoeft niet veel te zijn om iemand...

Correspondentieadres:subgoessolod
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754

Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes

Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)

Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl