Nieuws uit Parochiekern Goes

KERKVIERING OP ZONDAG THUIS VOLGEN

In 2018 hebben we als parochiekerncommissie nagedacht over de mogelijkheden om de kerkviering ook thuis bij de parochianen mogelijk te maken. Dit zou kunnen door alleen luisteren naar elke kerkdienst of de mogelijkheid om de viering mee te maken met beeld erbij. De voorkeur van de parochiekerncommissie was om de vieringen met beeld door te geven.Hiervoor hebben we prijsopgaaf gedaan en besloten om dit pas in 2019/2020 in te voeren. Omdat het paastritium dit jaar in onze kerk zou zijn en o.a. door de parochianen in Zierikzee gevolgd zou kunnen worden, wilden wij een tijdelijke aansluiting laten...

K.V.G. NIEUWS

Beste lezers, ik kom u nog even lastig vallen met wat veranderingen.Zoals jullie weten ben ik gestopt met de afspraken en heeft Willy Janse die overgenomen.Ik blijf wel in het bestuur maar dan als lid. Er gaan echter meer dingen veranderen.Ardi Zweedijk draagt haar functie als voorzitter op 19 september a.s. over aan Jeanine Heezemans.Ze bekleedt deze functie nu 15 jaar en gaat verder als vice-voorzitter.Jeanine is bereid om het voor nu te proberen en we hopen dat het haar heel goed bevalt.Welkom in het bestuur Jeanine, we wensen je een hele leuke tijd.Hou verder de boekjes...

CARITASCOLLECTEN 2019

6 – 7 april 2019 : € 316,37Vastenaktie4 – 5 mei 2019 : € 171,00 Hospice Het Clarahofje Hartelijk dank voor uw gulle gaven, Caritaskern Goes

Correspondentieadres:subgoessolod
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754

Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes

Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)

Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl

Lief en Leed