maandag, maart 12, 2018

Nieuws uit Parochiekern Goes

KERSTDINER

Het diner op Eerste Kerstdag in de Magdalenazaal is weer een heerlijk feest geworden. We zagen alleen voldane gezichten en ontvingen veel woorden van waardering en dank. De opkomst bleef beneden verwachting: er waren slechts 26 gasten, ondanks de royale publiciteit. Zouden er niet veel meer mensen alleen zijn met Kerst? Maar gezelschap zoeken bij een diner zoals wij bieden is waarschijnlijk voor velen een te grote stap. Dank aan alle vrijwilligers! Vijf chauffeurs, drie afwassers, vier hobbykoks met assistenten, vier kelners, vier AdHoc singers en evenveel stemmen, een pianist, twee sjouwers ofwel logistieke medewerkers, een verhalenverteller én pastoor van Hees...

Caritascollecten 2017

10 – 11 november 2017 : € 141,77 Regionaal project:Het Palabana Kinderdorp 2 – 3 december 2017 : € 233,40 Sint Nicolaas / Kerstactie 16 – 17 december 2017 : € 232,00 Bisschoppelijke Adventsactie Hartelijk dank voor uw gulle gaven, Caritaskern Goes

K.V.G. NIEUWS

Voor ik begin met de evenementen wil ik even stil staan bij een droevig bericht. Ons medeleven gaat uit naar mevrouw Lizzy van de Schraaf die kort geleden haar man moest missen. Zij is de persoon die voor ons de zaal regelt. Lizzy, we wensen je veel kracht en sterkte met het verlies. We gaan verder met de nieuwjaarsreceptie die goed werd bezocht en heel gezellig was.Ook de lekkere hapjes ontbraken niet evenals de oliebollen en glühwein. Els heeft het boekje voor het tweede halfjaar ook weer perfect in elkaar gezet, bedankt Els. We verwelkomen op 22 februari de heer J. Knaap met...

Correspondentieadres:subgoessolod
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754

Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes

Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)

Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl

Lief en Leed