Nieuws uit Parochiekern Goes

Optreden Bavo Dickens koor

Op vrijdag 7 december a.s. om 19:30 uur verzorgd het Bavo Dickens koor een klein concert in de Heilige Maria Magdalenakerk. gezongen wordt o.a: It come upan a midnight clear en In the bleak midwinter e.a.

R.K. DAMESKOOR CON AMORE: NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM

Met liefde zingt dameskoor Con Amore elk eerste weekend van de maand in onze sfeervolle Heilige Maria Magdalenakerk, onder de bezielende leiding van dirigent/organist Dhr. Tuur Remijn. Ook de uitvaarten en huwelijksmissen worden meestal door het koor gezongen. Met Pasen, Pinksteren en Kerstmis luisteren we ook vieringen op. Buiten de vieringen in onze kerk zingen we 4 keer per jaar in het Gasthuis in Goes en op 1e Pinksterdag in de Emmaus-Strandkerk te Dishoek. We repeteren 2x per maand op woensdagavond en 2x per maand op donderdagavond van 19:15 uur tot 20:15 uur in de kapel naast de kerk. Na de repetities...

K.V.G. NIEUWS

We zijn opnieuw toe aan het laatste nummer van dit jaar, wat gaat het toch snel. We mochten ons verheugen op een zeer grote opkomst bij onze Theatermiddag met Zuinige Marie. Het was een hilarisch optreden, opnieuw hebben we van haar genoten. Of er een volgende keer komt wachten we maar af: ze is aan het afbouwen Op 5 december houden we een gezellige Sinterklaasmiddag op de inloopsoos, tijd 14.00 uur. Iedereen die komt brengt een cadeautje mee ter waarde van € 5,00. Kosten voor deze bijzondere gezellige middag € 1,50 inclusief koffie of thee. Zo komen we weer al bij het...

Correspondentieadres:subgoessolod
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754

Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes

Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)

Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl

Lief en Leed