Tarieven 2023

Op dit gedeelte van onze website vindt u informatie over de financiële zaken die samenhangen met het wel en wee van de Pater Damiaanparochie. Daarbij gaat het om

1) de parochiebijdrage (Actie Kerkbalans), om

2) de tarieven voor de kerkelijke diensten en om

3) de tarieven voor het gebruik van de begraafplaatsen.

1) Parochiebijdrage
Al jaren wordt van u een bijdrage gevraagd die bestemd is voor uw parochie, de parochiebijdrage. De bisdommen in Nederland vragen ons beleefd, om 1% van ons netto besteedbaar inkomen te besteden aan de parochiebijdrage. Als minimum bedrag geldt daarbij een bedrag van € 156,- voor het jaar 2023, zijnde 1% van het netto besteedbaar minimum inkomen.
Overigens wordt er van uitgegaan dat inwonende kinderen boven de 18 jaar met een eigen inkomen zelf hun parochiebijdrage voldoen.

Voor het overmaken van uw parochiebijdrage kunt u gebruik maken van de rekeningnummers van de afzonderlijke parochiekernen. U kunt die in het menu vinden via Contact > Parochiekernen > uw kern. Bij het colofon (rechts bovenaan) staat het rekeningnummer vermeld.

2) Tarieven voor kerkelijke diensten
Jaarlijks worden door het bisdom de tarieven vastgesteld voor de vieringen, zoals deze in onze geloofsgemeenschap gehanteerd dienen te worden.
Het is een goede gewoonte een overzicht van deze tarieven (geldend voor 2023) te vermelden.

soort dienst of viering
huwelijksviering of uitvaartdienst  € 690,00
jubileumdienst  € 345,00
dienst in crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst  € 460,00
stipendium/misintenties  €   12,00
Voorbereiding op en deelname aan Doop, Eerste Communie of Vormsel (indien men niet meedoet aan de Actie Kerkbalans of aan de parochiebijdrage)  € 156,00

 

Zoals u wellicht weet, heeft de hoogte van uw parochiebijdrage invloed op het bedrag dat aan u in voorkomende gevallen in rekening moet worden gebracht voor kerkelijke diensten (bijv. bij een uitvaart). Op veler verzoek een voorbeeld hoe dit werkt.

de kosten verbonden aan een uitvaart bedragen  € 690,00
uw bijdrage in de afgelopen drie jaren bedroegen….. (in totaal)  € 800,00
In dit geval ontvangt u geen rekening van de parochie; uw bijdrage is voldoende geweest.
De kosten verbonden aan een uitvaart bedragen  € 690,00
Uw bijdrage in de afgelopen drie jaren bedroegen in totaal  € 100,00
In dit geval ontvangt u een nota van € 590,00 van uw parochie.

 

Indien parochianen tot de kerk toetreden door Doop, Eerste Communie en Vormsel, en niet of beneden het geldende minimum bijdragen aan de parochiebijdrage, wordt aan betrokkenen (zoals ouders) gevraagd deel te gaan nemen aan de parochiebijdrage. Indien men hier geen gebruik van maakt, wordt in de regel een tarief in rekening gebracht ter hoogte van het geldende minimum  € 156,00 (de eventueel betaalde parochiebijdrage beneden het geldende minimum dient hierop in mindering te worden gebracht).

3) Tarieven voor gebruik van de begraafplaatsen

Graf delven, dichten, ruimen, 20 jaar grafrecht, onderhoud begraafplaats algemeen  Enkelgraf: € 1.925,00 Dubbeldiep: €  2.165,00
Dubbelbreed: € 2.405,00
Verlenging 10 jaar Enkelgraf: € 620,00
Dubbeldiep: € 740,00
Dubbelbreed: € 860,00
Plaatsing urn, 20 jaar grafrecht, onderhoud begraafplaats algemeen.  Urnengraf: € 1.370,00
Urnenmuur: € 1.730,00
Verlenging 10 jaar Urnengraf: € 560,00
Urnenmuur: € 740,00
Gebruik Mortuarium* € 55,00/dagdeel of € 240,00
Dragers door de parochiekern € 130,00
Verstrooien as op strooiveld € 78,00