Online avondbijeenkomst over de Heilige Jozef


Evenementgegevens

  • Datum:

Graag nodigt het Sint Franciscuscentrum u uit voor een online avondbijeenkomst over de Heilige Jozef, op 25 februari 2021, van 19.30 uur tot 20.45 uur. Vicaris Paul Verbeek verzorgt de inleiding. Hij gaat in op de betekenis van de heilige Jozef voor de gelovigen en op de verering van deze heilige.

Deze avond is de eerste activiteit die het Sint Franciscuscentrum organiseert in het kader van het Sint Jozefjaar. Paus Franciscus riep op 8 december 2020 het jaar 2021 uit tot Sint Jozefjaar. De paus maakte dit bekend in zijn apostolische brief Patris Corde. Hij koos voor 8 december (het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria) omdat paus Pius IX op 8 december 1870 de heilige Jozef uitriep tot patroon van de Kerk. Het Sint Jozefjaar ging onmiddellijk van start. Het sluit op 8 december 2021.
In het Jozefjaar vraagt paus Franciscus speciale aandacht voor de rol van de heilige Jozef als patroonheilige van arbeiders en beschermer van vluchtelingen.
De corona-pandemie heeft een rol gespeeld bij het uitroepen van het Jozefjaar. Tijdens de pandemie werd duidelijk hoe belangrijk de rol van gewone mensen als verpleegkundigen, schoonmaak(st)ers, vuilnisophalers en medewerk(st)ers van supermarkten is. Zij verschijnen nooit in de media. Door hun aanwezigheid en hun trouwe plichtsvervulling maken zij tijdens de pandemie het menselijk samenleven mogelijk. Zij kunnen zich spiegelen aan de heilige Jozef die zonder een woord te zeggen deed wat van hem gevraagd werd. “Hij is een onopvallende man die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus. De Kerk stimuleert in dit Jozefjaar de devotie tot deze heilige.

U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Na aanmelden ontvangt u, uiterlijk op de dag zelf, een link waardoor u toegang krijgt tot de bijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige bijdrage is welkom, over te maken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Sint Jozef.