‘Moeilijk? … Dát is moeilijk’. LEZING: VRIJ ZIJN OM TE GELOVEN

‘Moeilijk? … Dát is moeilijk’. LEZING: VRIJ ZIJN OM TE GELOVEN


Evenementgegevens


Maandag 28 november om 19.30 uur in de Magdalenazaal, Singelstraat 9, Goes.
Parkeren in de parkeergarage – Westwal 35 – Goes: kosten: € 1,–
Graag opgave vóór vrijdag 25 november via: Pastoraal Centrum
(kantooruren dinsdag en vrijdag 09.30 – 12.00 uur)
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mail: info@rkbovendeschelde.com
Tel: 0113-218610

Op maandag 28 november houdt de heer Dennis Peeters van Kerk in Nood een lezing over de christenvervolging op diverse plekken in de wereld. De avond begint om haf acht in de Magdalenazaal in Goes. Van harte aanbevolen en welkom. Zie het artikel in het Parochienieuws en Verbinding. Onder de titel ‘Moeilijk? … Dát is moeilijk’. Opgeven voor vrijdag 25 november.

Velen van ons hebben het maar moeilijk met hun beleving van geloof en kerk. Maar moet je jezelf – als gelovige – eens verplaatsen in hen die het écht moeilijk hebben om hun geloof te beleven. Ik bedoel de mensen in landen waar het christelijk geloof oogluikend of helemaal niet wordt toegestaan: door beperking in het beroepsleven, discriminatie, gevangenneming, foltering en zelfs de dood. Volgens de instellingen Kerk in Nood (R.K.) en Open Doors (Prot.) zijn christenen de meest vervolgde groep in de wereld. Hoe blijft hún geloof levend in déze moeilijkheden?

MOEILIJK ? … DÁT IS MOEILIJK …
Soms lijkt het er wel op dat wij helemaal ingekapseld worden
door de moeilijke situatie waarin we als kerk in Nederland verkeren. ‘Leegloop van de kerken,’ zoals de media al jaren roepen.
De neergang van de financiële kerkelijke huishouding. De sluiting van de kerken, ook in onze parochie. De verdamping van het geloofsleven. Enfin, we weten het allemaal. Ik hoef hier toch niet opnieuw al die moeilijke en terneer drukkende toestanden te herhalen. Want hierbij lopen we het gevaar dat we naar onze navel gaan staren en gaan denken och, och wat hebben wij het toch moeilijk. En daarbij is de publieke opinie ons niet altijd even goed
gezind, daarbij gevoed door een kardinaal die een niet te lezen boek schrijft over huwelijksmoraal en seksuele ethiek. Allemaal moeilijk hoor. Maar ik meen het écht, je geloof zou je tegen dit doemdenken en tegen deze doemsituaties in moeten aanvuren en
inspireren.

Moeilijk? Soms denk ik dan, waar praten we eigenlijk over? Moet je jezelf – als gelovige – eens verplaatsen in hen die het écht moeilijk hebben om hun geloof te beleven. Ik bedoel de mensen in landen waar het christelijk geloof oogluikend of helemaal niet wordt toegestaan: door beperking in het beroepsleven, discriminatie, gevangenneming, foltering en zelfs de dood. Volgens de instellingen Kerk in Nood (R.K.) en Open Doors (Prot.) zijn christenen de meest vervolgde groep in de wereld. Hoe blijft hún geloof levend in déze moeilijkheden?

MAANDAG 28 NOVEMBER – LEZING: VRIJ ZIJN OM TE GELOVEN
De heer Dennis Peters (pers en communicatie) van Kerk in Nood spreekt over landen als Noord-Korea, Syrië en Nigeria waar mensen worden vermoord om hun geloof. In China en Vietnam zitten mensen gevangen omdat ze niet vrij zijn om te geloven. In de lezing aandacht over hoe zij daarmee omgaan, maar ook over hoe vrij we in Nederland precies zijn om te geloven. Een lezing over een mensenrecht dat onder druk staat, maar waarover
steeds minder wordt gesproken…
Een vrijwillige bijdrage ten bate van Kerk in Nood wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom bij deze lezing.

Vorig artikelHubertusviering
Volgend artikelInformatieavond Alpha-cursus