Afscheid Wiel Hacking

Foto: kerkfotografie.nl

Evenementgegevens


Op zaterdag 19 juni neemt Wiel Hacking vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid als pastoraal werker in het Samenwerkingsverband Boven de Schelde. Het programma rond dit afscheid bestaat uit drie onderdelen.

13.30 tot 14.00 uur: inloop
met koffie/thee

14.00 tot 15.30 uur: minisymposium
over de diaconie als toetssteen van de evangelische opdracht
Sprekers:
Professor dr Erik Borgman, hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg
Dr Vincent de Haas, bisschoppelijk gedelegeerde voor de diaconie in het bisdom Breda
Drs Henriëtte Hulsebosch, directeur van het Kansfonds

16.00 tot 16.45 uur: gebedsdienst
waarin vicaris Paul Verbeek en de aanwezige leden van het pastorale team zullen voorgaan

17.00 tot 18.00 uur:
gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen

Locatie: H. Willibrorduskerk, Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek

Hoewel er enige versoepeling mogelijk lijkt vanwege de coronamaatregelen zal niet iedereen bij deze gebeurtenis fysiek aanwezig kunnen of willen zijn. Als je toch aanwezig wilt zijn, dan het dringende verzoek om je aan te melden via het digitale formulier op https://forms.gle/E53pzyzMKyWnQo5v9. Er geldt een maximum van 97 aanwezigen in de kerk; aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Er is – voor wie niet erbij kan zijn – ook de mogelijkheid om het symposium en de gebedsdienst online mee te maken vanuit de kerk van ‘s-Heerenhoek: https://bit.ly/337egyb.

Cadeautip: voor zijn afscheid vraagt Wiel geen boeken(bonnen), geen drank (hij is geheelonthouder) en geen tastbare cadeaus. Liever wil hij een financiële bijdrage ontvangen, waarvan de helft wordt gedoneerd aan het Kansfonds (www.kansfonds.nl). Deze opbrengst wordt besteed aan de inrichting van Theehuis de Pastorie te Ovezande. De parochiekern Ovezande stelt in de pastorie ruimte ter beschikking voor een kleine theeschenkerij. Deze wordt opgezet als dagbestedingsruimte voor mensen met psychische problematiek, die met elkaar wonen in een kleinschalige woonvorm tegenover de pastorie. Voor de noodzakelijke renovatie van de pastorie is reeds een subsidie verleend door het Kansfonds. Aanvullend is nu voor de inrichting een gulle gave nog heel welkom.
Je bijdrage kun je overmaken op het rekeningnummer van de Caritas NL51 RABO 0105 8012 08 t.n.v. PCI Pater Damiaan o.v.v. ‘Afscheid Wiel Hacking’.