Eerste heilige communie

Naarmate kinderen groter worden zijn ze meer in staat om mee te doen met de gebruiken van de katholieke kerk. Zo komen ze in groep 4 van de basisschool op een leeftijd, dat ze kunnen gaan deelnemen aan het sacrament van de eucharistieviering. Door het delen van Brood en Wijn worden ze meer betrokken bij de gemeenschap van Jezus Christus.

De parochiekernen binnen de Pater Damiaanparochie bieden ieder jaar (sommige parochiekernen slechts om het jaar) de mogelijkheid dat kinderen en hun ouders zich voorbereiden op de Eerste Communie. Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van het project Door de poort . Het is een intensieve, maar ook erg kindvriendelijke voorbereiding op de eerste deelname aan de eucharistie. Ook van de ouders wordt gevraagd, dat zij met hun kind werken aan de opdrachtjes, die vanuit het project worden aangeboden.

We kijken met zorgvuldig hoe we voor de kinderen en voor onze communiewerkgroepen een plezierige voorbereiding kunnen garanderen, zodat ze met een groepje kinderen samen naar de Eerste Communie toe kunnen leven en elkaar leren kennen. Met een grotere groep kinderen kan er zinvoller aan opdrachten worden gewerkt en is de uitwisseling van ervaringen en gedachten rijker. Bij een te gering aantal aanmeldingen (minder dan 4) in de parochiekern waar u bij hoort, vragen we uw medewerking bij de voorbereiding op de Eerste Communie, om uw kind aan te laten sluiten bij een van de andere parochiekernen.

Je kunt je kind tot uiterlijk 15 november 2019 opgeven voor deelname aan de voorbereiding.  Het makkelijkst kan dat via het formulier, dat je vindt onderaan deze pagina.

Als je deelneemt aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans (parochiebijdrage), kost deelname aan de eerste Communie niets. Als je hieraan niet deelneemt, verwachten wij een bijdrage van je van het minimumbedrag, dat door het Bisdom is voorgeschreven: € 120,00. Dit is het bedrag dat geldt voor 2019. Mogelijk maakt het bisdom voor 2020 een ander bedrag bekend.

Als je vragen hebt kunt je contact opnemen met pastor Alida van Veldhoven T: 06-29373102 of alidavanveldhoven@gmail.com

LET OP: onderstaande tabel geeft 2020 weer, zij het onder voorbehoud van minimaal 4 aanmeldingen per parochiekern.

Parochiekern
Presentatieviering
Eerste H. Communie
Contactpersoon
Kwadendamme
Zo 5 april 11.00 uur
Zo 17 mei om 12.00 uur
Marga vd Plasse 
h.bonifacius@hetnet.nl
Lewedorp
Zo 3 mei 10.45 uur
Zo 7 juni om 10.00 uur
Ellie van den Dries
basvddries@zeelandnet.nl
Goes
Zo 5 april 11.00 uur
Zo 24 mei om 11.30 uur
Ria van de Pas
cpas@zeelandnet.nl
Heinkenszand
Zo 12 april 9.00 uur (Pasen)
Donderdag 21 mei om 11.00 uur
Evelien Simonse
msimonse@zeelandnet.nl
‘s-Heerenhoek
Za 25 april 19.00 uur
Zo 7 juni om 12.00 uur
Richard Gielens
info@rksheerenhoek.nl

Zierikzee

Zo 10 mei 9.15 uur
Zo 14 juni om 11.00 uur
Ine de Ceuster – Peeters
ideceuster@prisma-scholen.nl
Hansweert
Zo 19 april 9.30 uur
Zo 24 mei om 9.30 uur
Angela Koole
akoole74@zeelandnet.nl
Ovezande
Za 4 april 19.00 uur (Palmpasen)
Zo 17 mei om 10.00 uur
Charlotte den Toonder
famtoonder@zeelandnet.nl

Opgave Eerste heilige Communie

De gegevens die je verstrekt worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

* = invoer verplicht

Achternaam *

Roepnaam van het kind *

Geslacht *
jongenmeisje

Geboortedatum *
In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

Voornamen voluit *

Gedoopt *
janee

Indien ja, datum van de doop
In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

Doopplaats

Wil de Eerste heilige Communie doen in parochiekern
GoesHansweert's-HeerenhoekHeinkenszandKwadendammeLewedorpOvezandeZierikzee

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Telefoon, vast

Telefoon, mobiel

E-mail *

School *

Naam van de ouder/verzorger, die dit formulier invult *

Ruimte voor opmerkingen

Na het verzenden van dit formulier krijg je een e-mail met alle ingevulde gegevens retour. Als er per abuis iets fout is ingevuld, dan kun je het toegestuurde bericht met de gecorrigeerde gegevens terug zenden.