maandag, juni 10, 2024
Kerken Pater Damiaan Parochie

Hieronder vind je alle informatie.

Op welke leeftijd kun je je 1e Communie doen?
Naarmate kinderen groter worden zijn ze meer in staat om mee te doen met de gebruiken van de katholieke kerk. Zo komen ze in groep 4 van de basisschool op een leeftijd, dat ze kunnen gaan deelnemen aan het sacrament van de eucharistieviering. Door het delen van het Brood worden ze meer betrokken bij de gemeenschap van Jezus Christus.

Het communieproject: Blijft dit doen.

De Pater Damiaanparochie biedt ieder jaar de mogelijkheid dat kinderen en hun ouders zich voorbereiden op de 1e Communie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het project Blijft dit doen. Het is een intensieve, maar ook erg kindvriendelijke en leuke voorbereiding op de eerste deelname aan de eucharistie. De voorbereidingen op de 1e Communie zijn onderdeel van de gezinscatechese.

Dit betekent dat u in een aantal bijeenkomsten samen met uw kinderen deelneemt aan de voorbereiding tijdens gezinszondagen in Goes. De doordeweekse voorbereidingsbijeenkomsten vinden plaats in de pastorie te Heinkenszand op donderdag van 15.30 uur – 17.00 uur.

Aanmelden voor de 1e Communie kan vanaf groep 4.

U sluit samen met uw kind aan bij de voorbereidingen, waar de 1e Communieviering plaats zal vinden op zondag 14 april 2024 om 11.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk te Goes.

De ouderinformatieavond voor de 1e Heilige Communie staat gepland op woensdag 31 januari 2024 in de pastorie te Heinkenszand.

Viering 1e Communie:

H. Maria Magdalenakerk Goes op zondag 14 april 2024 om 11.00 uur.

Hoe en wanneer kun je aanmelden?
Aanmelden kan nu.
Je kunt je kind tot uiterlijk dinsdag 30 januari 2024 aanmelden voor deelname aan de voorbereiding. Het makkelijkst kan dat via de mail (info@rkbovendeschelde.com).

Zijn er kosten aan verbonden?

Bij deelname aan één van de sacramenten, ontvangen ouders bij de voorbereiding op dit sacrament een formulier en verplichten zich door ondertekening een financiële bijdrage te leveren. Er zijn twee situaties mogelijk:

·      De ouders van de betreffende jongere nemen al deel aan de parochiebijdrage. Indien deze bijdrage in 2024 minimaal € 160,- bedraagt, is daarmee aan de financiële verplichting voldaan.

·      De ouders van de betreffende jongere nemen in 2024 (nog) niet deel aan de parochiebijdrage. Ouders ontvangen een factuur van € 160,-.

Vanzelfsprekend geldt bovenstaande bij een sacrament voor volwassenen, niet voor diens ouders, maar voor de betrokkene zelf.

Naast de parochiebijdrage is bij bovengenoemde sacramenten sprake van projectkosten (projectmateriaal). Daarvoor wordt € 25,- in rekening gebracht. Contant te voldoen tijdens de eerste voorbereidingsbijeenkomst.

Heb je nog vragen?
Als je vragen hebt kunt je contact opnemen met

pastoraal projectmedewerker jeugd en jonge gezinnen Charlotte den Toonder
T: 06-44500944 charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com

of

pastor Alida van Veldhoven
T: 06-29373102  alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com

Aanmelden kan enkel via pastoraal centrum Goes: info@rkbovendeschelde.com

Opgave Eerste heilige Communie

De gegevens die je verstrekt worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  * = invoer verplicht

  Achternaam *

  Roepnaam van het kind *

  Geslacht *

  jongenmeisje

  Geboortedatum *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Voornamen voluit *

  Gedoopt *

  janee

  Indien ja, datum van de doop
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Doopplaats

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoon, vast

  Telefoon, mobiel

  E-mail *

  School *

  Naam van de ouder/verzorger, die dit formulier invult *

  Ruimte voor opmerkingen

  Na het verzenden van dit formulier krijg je een e-mail met alle ingevulde gegevens retour. Als er per abuis iets fout is ingevuld, dan kun je het toegestuurde bericht met de gecorrigeerde gegevens terug zenden.

  Les 1 1 kruisteken en voorstellen

  Les 1 3 de naam van God

  Les 1 2 kruisteken in de kerk

  Les 2 1 altaar

  Les 2 3 dopen

  Les 2 2 doopvont

  Les 2 4 paaskaars