Hieronder vind je alle informatie.
geen tijd om te lezen, maar meteen naar het opgaveformulier? 
scroll dan meteen naar beneden.

Binnenkort ook meer informatie over gezinscatechese

Op welke leeftijd kun je je 1e Communie doen?
Naarmate kinderen groter worden zijn ze meer in staat om mee te doen met de gebruiken van de katholieke kerk. Zo komen ze in groep 4 van de basisschool op een leeftijd, dat ze kunnen gaan deelnemen aan het sacrament van de eucharistieviering. Door het delen van Brood en Wijn worden ze meer betrokken bij de gemeenschap van Jezus Christus.

Het communieproject: Blijft dit doen.

De parochiekernen binnen de Pater Damiaanparochie bieden ieder jaar de mogelijkheid dat kinderen en hun ouders zich voorbereiden op de Eerste Communie. Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van het project Blijft dit doen. Het is een intensieve, maar ook erg kindvriendelijke en leuke voorbereiding op de eerste deelname aan de eucharistie. Ook van de ouders wordt gevraagd, dat zij met hun kind werken aan de opdrachtjes, die vanuit het project worden aangeboden.

We bekijken zorgvuldig hoe we voor de kinderen en voor onze communiewerkgroepen een plezierige voorbereiding kunnen garanderen, zodat ze met een groepje kinderen samen naar de Eerste Communie toe kunnen leven en elkaar leren kennen. Vanuit de parochiekern waar u bij hoort, kunnen we eventueel uw medewerking vragen bij de voorbereiding op de Eerste Communie, om uw kind aan te laten sluiten bij een van de andere parochiekernen in de voorbereiding. In verband met de RIVM-richtlijnen en de protocollen voor kerkbezoek van de Bisschoppen streven we er dit jaar naar om de 1e communievieringen zoveel mogelijk in een veilige/ verantwoorde setting te laten plaatsvinden.

Viering 1e Communie:

H. Blasiuskerk                    Heinkenszand     14 mei 

H. Maria Magdalenakerk    Goes                    28 mei

Hoe en wanneer kun je aanmelden?
Aanmelden kan nu.
Je kunt je kind tot uiterlijk 4 februari 2022 opgeven voor deelname aan de voorbereiding.  Het makkelijkst kan dat via het formulier, dat je vindt onderaan deze pagina.

 

Zijn er kosten aan verbonden?
Als je deelneemt aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans (parochiebijdrage), kost deelname aan de eerste Communie niets. Als je hieraan niet deelneemt, verwachten wij een bijdrage van je van het minimumbedrag, dat door het Bisdom is voorgeschreven: € 142,00. Dit is het bedrag dat geldt voor 2022.

Heb je nog vragen?
Als je vragen hebt kunt je contact opnemen met
pastor Alida van Veldhoven
T: 06-29373102
of alidavanveldhoven@gmail.com

contactpersonen per parochiekern. U kunt hier informatie vragen maar NIET uw opgave doorzenden. Dat kan enkel via pastoraal centrum Goes: info@rkbovendeschelde.com

Parochiekern
Eerste H. Communie
Contactpersoon
Ovezande Charlotte den Toonder
‘s-Heerenhoek Richard Gielens
Lewedorp Tilly van Klooster
Kwadendamme Marga van de Plasse
Heinkenszand Addie Nelen
Goes Ria van de Pas
Schouwen-Duiveland Charlotte den Toonder
Oost-Zuid-Beveland Charlotte den Toonder

Opgave Eerste heilige Communie

De gegevens die je verstrekt worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  * = invoer verplicht

  Achternaam *

  Roepnaam van het kind *

  Geslacht *
  jongenmeisje

  Geboortedatum *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Voornamen voluit *

  Gedoopt *
  janee

  Indien ja, datum van de doop
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Doopplaats

  Wil de Eerste heilige Communie doen in parochiekern
  GoesHansweert's-HeerenhoekHeinkenszandKwadendammeLewedorpOvezandeZierikzee

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoon, vast

  Telefoon, mobiel

  E-mail *

  School *

  Naam van de ouder/verzorger, die dit formulier invult *

  Ruimte voor opmerkingen

  Na het verzenden van dit formulier krijg je een e-mail met alle ingevulde gegevens retour. Als er per abuis iets fout is ingevuld, dan kun je het toegestuurde bericht met de gecorrigeerde gegevens terug zenden.

  Les 1 1 kruisteken en voorstellen

  Les 1 3 de naam van God

  Les 1 2 kruisteken in de kerk

  Les 2 1 altaar

  Les 2 3 dopen

  Les 2 2 doopvont

  Les 2 4 paaskaars