Dopen

De geboorte van een kindje is een indrukwekkende gebeurtenis. Met liefde en genegenheid wordt het kindje opgenomen in de kring van mensen. Ook in de gemeenschap van gelovige mensen is er natuurlijk een plaats voor het nieuwe mensenleven. Door het sacrament van de doop wordt een kind (of ook wel een volwassene) opgenomen in de gemeenschap rond Jezus Christus.

In de H. Pater Damiaanparochie kan je kind in iedere parochiekern het doopsel ontvangen. Daartoe geef je allereerst jullie gegevens door met het formulier onderaan dit bericht. Daarna maakt de pastor die jullie kindje zal dopen een afspraak om op huisbezoek te komen. Dit bezoek is bedoeld om nader kennis te maken en om over de liturgie van de doopviering te praten. Het gesprek gaat over de betekenis van de symbolen die bij dit sacrament horen, over de naamgeving van je kind, over de doopviering. Er is tevens volop ruimte voor het bespreken van je vragen.

Soms worden er meerdere kinderen gedoopt tijdens een doopviering. In dat geval zal er een gezamenlijke kennismaking plaats vinden zodat de ouders elkaar leren kennen.

Als je je kindje wilt laten dopen in Goes, ’s Heerenhoek, Heinkenszand, Hansweert of Rilland, neem dan contact op met de teamassistentes op het Pastoraal Centrum in Goes 0113 – 21 86 10 (dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 u.) e-mail: info@rkbovendeschelde.com

Als je in Kwadendamme wilt laten dopen neem dan contact op met Marga v.d. Plasse: Tel. 0113 – 649605 e-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Als je in Lewedorp wilt laten dopen neem dan contact op met Marleen van Stee: Tel. 06 – 51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com

Als je in Ovezande wilt laten dopen neem dan contact op met Betsy Rentmeester: Tel. 0113 – 655873 / 06-50599180 e-mail: famrent10@zeelandnet.nl

Als je in Zierikzee, Haamstede wilt laten dopen neem dan contact op met Tiny Kieboom: Tel. 0111 – 415238 e-mail: tinykieboom@kpnplanet.nl

Als je deelneemt aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans (parochiebijdrage), kost voorbereiding op en deelname aan de doopviering niets. Als je hieraan niet deelneemt, verwachten wij een bijdrage van je van het minimumbedrag, dat door het Bisdom is voorgeschreven: € 156,00. Dit is het bedrag dat geldt voor 2023.

Als een volwassene zich wil laten dopen en opnemen in de katholieke kerk, dan wordt in overleg met een van de pastores een afzonderlijk voorbereidingstraject afgesproken.

Opgave Sacrament van de Doop

De gegevens die je verstrekt worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  * = invoer verplicht

  Doopviering gewenst in de kerk van *

  GoesHansweert's-HeerenhoekHeinkenszandKwadendammeLewedorpOvezandeZierikzee

  Gegevens van de DOPELING

  Achternaam *

  Roepnaam van het kind *

  Voornamen voluit *

  Geslacht *

  jongenmeisje

  Geboortedatum *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Het is ons 1e2e3e4e5e kind *

  Gegevens van de VADER

  Achternaam *

  Volledige voornamen*

  Roepnaam*

  Geboortedatum *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Godsdienst *
  rooms-katholiekandersgeen

  Gegevens van de MOEDER

  Achternaam *

  Volledige voornamen*

  Roepnaam*

  Geboortedatum *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Godsdienst *
  rooms-katholiekandersgeen

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoon, vast

  Telefoon, mobiel

  E-mail *

  Gegevens van de PETER

  Achternaam *

  Volledige voornamen*

  Roepnaam*

  Godsdienst *
  rooms-katholiekandersgeen

  Gegevens van de METER

  Achternaam *

  Volledige voornamen*

  Roepnaam*

  Godsdienst *
  rooms-katholiekandersgeen

  Opmerkingen

  Na het verzenden van dit formulier krijg je een e-mail met alle ingevulde gegevens retour. Als er per abuis iets fout is ingevuld, dan kun je het toegestuurde bericht met de gecorrigeerde gegevens zenden naar info@rkbovendeschelde.com .