Dopen

De geboorte van een kindje is een indrukwekkende gebeurtenis. Met liefde en genegenheid wordt het kindje opgenomen in de kring van mensen. Ook in de gemeenschap van gelovige mensen is er natuurlijk een plaats voor het nieuwe mensenleven. Door het sacrament van de doop wordt een kind (of ook wel een volwassene) opgenomen in de gemeenschap rond Jezus Christus.

Vanaf het 2024 start het pastoraal team met een nieuwe manier van voorbereiding op de doop. Ouders van dopelingen worden – samen met andere doopouders – uitgenodigd voor twee voorbereidingsavonden. Op deze avonden komen verschillende thema’s aan de orde. We staan stil bij de vraag waarom ouders hun kindje graag willen laten dopen en bij wat het betekent om als gedoopte mens (als christen) te leven. Ook staan we stil bij het geloof van de Kerk (wie is God; wie is Jezus; wat betekent het om leering van Jezus te zijn; wie is de Heilige Geest?) en bij kerkelijke gebruiken (bidden, vieren, sacramenten).
Na deze twee avonden komt de pastor die het kindje gaat dopen op bezoek bij de doopouders. Daar is gelegenheid om meer persoonlijk met elkaar kennis te maken en om afspraken te maken over de doopviering zelf.

Er zijn twee belangrijke redenen om de doopvoorbereiding te vernieuwen. De eerste is dat het niet meer gebruikelijk is dat pasgeboren kindjes worden gedoopt. Jonge ouders maken een keuze voor de Kerk die veel andere jonge ouders niet maken. Het is bemoedigend als zij andere jonge ouders ontmoeten die eenzelfde geloofskeuze in hun leven maken. daarom brengen we hen in contact met andere gezinnen die ook voor de doop kiezen.
De tweede reden heeft te maken met de kennis over het geloof van de Kerk. Veel mensen – en zeker veel jonge mensen – weten weinig over het christelijk geloof. In twee avonden reiken we hen enkele centrale thema’s uit ons geloof aan.

Met vernieuwde doopvoorbereiding starten we in 2024. Aanmelden van een kindje voor de doop kan via onze teamassistent Linda van Aardenne, bij voorkeur via de e-mail (info@rkbovendeschelde.com) onder vermelding van “Aanmelding Doop” of via de telefoon (0113 – 218610 op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur – 12.00 uur). Tevens kunt u het formulier onderaan deze pagina invullen voor aanmelden.

Kosten DOOP, EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
Bij deelname aan één van deze sacramenten, ontvangen ouders bij de voorbereiding op dit sacrament een formulier en verplichten zich door ondertekening een financiële bijdrage te leveren. Er zijn twee situaties mogelijk:
· De ouders van de betreffende jongere nemen al deel aan de parochiebijdrage. Indien deze bijdrage in 2024 minimaal € 160,- bedraagt, is daarmee aan de financiële verplichting voldaan.
· De ouders van de betreffende jongere nemen in 2024 (nog) niet deel aan de parochiebijdrage. Ouders ontvangen een factuur van € 160,-.
Vanzelfsprekend geldt bovenstaande bij een sacrament voor volwassenen, niet voor diens ouders, maar voor de betrokkene zelf.
Naast de parochiebijdrage is bij bovengenoemde sacramenten sprake van projectkosten. Daarvoor wordt € 25,- in rekening gebracht. Contant te voldoen tijdens de eerste voorbereidingsbijeenkomst.

Als een volwassene zich wil laten dopen en opnemen in de katholieke kerk, dan wordt in overleg met een van de pastores een afzonderlijk voorbereidingstraject afgesproken.

Opgave Sacrament van de Doop

De gegevens die je verstrekt worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  * = invoer verplicht

  Gegevens van de DOPELING (in geval van aanmelding Volwassendoop kunt u dit aangeven in het vak "Opmerkingen"

  Achternaam *

  Roepnaam van dopeling*

  Voornamen voluit *

  Geslacht *

  jongenmeisje

  Geboortedatum *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Het is ons 1e2e3e4e5e kind *

  Gegevens van de VADER

  Achternaam *

  Volledige voornamen*

  Roepnaam*

  Geboortedatum *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Godsdienst *
  rooms-katholiekandersgeen

  Gegevens van de MOEDER

  Achternaam *

  Volledige voornamen*

  Roepnaam*

  Geboortedatum *
  In plaats van de dropdown kalender te gebruiken kun je ook gewoon cijfers invullen.

  Godsdienst *
  rooms-katholiekandersgeen

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoon, vast

  Telefoon, mobiel

  E-mail *

  Gegevens van de PETER

  Achternaam *

  Volledige voornamen*

  Roepnaam*

  Godsdienst *
  rooms-katholiekandersgeen

  Gegevens van de METER

  Achternaam *

  Volledige voornamen*

  Roepnaam*

  Godsdienst *
  rooms-katholiekandersgeen

  Opmerkingen

  Na het verzenden van dit formulier krijg je een e-mail met alle ingevulde gegevens retour. Als er per abuis iets fout is ingevuld, dan kun je het toegestuurde bericht met de gecorrigeerde gegevens zenden naar info@rkbovendeschelde.com .