Trefwoord-nieuw schooljaar thema’s

Op veel basisscholen wordt deze levensbeschouwelijke methode gebruikt. Om u een indruk te geven van de lesthema’s volgt hier een algemeen overzicht.

WEEK 36 (zuid): Startweek ■  Inhoud: Samen een goede start maken in het nieuwe schooljaar. ■  Bijbel: Het licht onder de korenmaat (Matteüs 5, 1-16).

Week  36: In de war (wisselthema) ■  Inhoud: Eenduidigheid en veelheid. ■  Bijbel: De toren van Babel (Genesis 9 t/m 11).

Week 37 t/m 39 (12 t/m 30 september): In beweging ■  Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert. ■  Bijbel: De belofte aan Abraham; Abraham en Lot (Genesis 11 t/m 15).

Week 40 en 41 (3 t/m 14 oktober/ HERFSTVAKANTIE ): Stoelendans ■   Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie. Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen. ■  Bijbel: Abraham, Sara en Hagar; Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).

Vorig artikelVernieuwingen in de kerk….niet van gisteren
Volgend artikelBruggen bouwen