start BRONGROEP

Op woensdag 20 september komt de Brongroep voor het eerst bij elkaar. We hebben als plaats van samenkomst gekozen voor de parochiezaal in Lewedorp, die voor deelnemers uit de Maria- en de pater Damiaan parochie centraal gelegen is.
In het Pastoraal plan staat dat we met deze groep van gedachten willen wisselen over ons geloof, over christen zijn in deze geseculariseerde wereld,
aan de hand van de Bijbel, literatuur en eigen ervaringen Ze is bedoeld als klankbord van het pastorale team en tevens voor de persoonlijke inspiratie van alle deelnemers. Hoe kunnen we ons als christenen vruchtbaar oriënteren op de samenleving? en hoe kunnen we ons individueel beleefd geloof dienstbaar maken in de samenleving? Om welke veranderingen van organisatie van de parochie(kern) vraagt deze tijd? Vragen waarop niet snel een antwoord te geven is, maar vragen die een proces op gang brengen gericht op een kerk met toekomst.

Jeanine Heezemans

Vorig artikelSabbatsverlof Jeanine Heezemans
Volgend artikel