nieuwe cursus theologische verdieping

Op 6 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes. Vorig jaar was er geen mogelijkheid om te beginnen met een nieuw eerste leerjaar. Nu kan dat wel. Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De cursus is geschikt voor wie:

 

–           meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel

–           meer wil weten van christelijke spiritualiteit

–           sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken

–           meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk

–           bewuster kerkdiensten wil beleven

–           open wil staan voor ‘andersdenkenden’.

 

Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is de reactie van een oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het belangrijk was voor mijn geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in de weg stond”.

In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd. Aan de orde komen de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak Dogmatiek dat voor veel nieuwe cursisten steeds een verrassing is: het gaat niet om het aanleren van kerkelijke dogma’s, maar om een verdieping in de geloofspraktijk die door de eeuwen door is ontstaan en steeds wordt vernieuwd.

Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de wisselwerking met cultuur, muziek en andere kunstvormen aan de orde, dus geen aaneenschakeling van jaartallen en personen.

Het vak Jodendom wordt gegeven door een docent die veel contacten heeft met de synagoge in Middelburg.

Wereldgodsdiensten komen aan de orde: de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in de wisselwerking tussen godsdienst en mondiale politiek.

Het vak filosofie maakt duidelijk hoe er op verschillende manieren kan worden nagedacht over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Zo krijgt men een inzicht in de denkkracht en de wijsheid door de eeuwen heen.

De lessen vinden steeds plaats op donderdagavond. In totaal 32 cursusavonden per cursusjaar. Na twee jaar kan men met de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle cursisten door willen gaan met het derde jaar, waarin de kennis die opgedaan wordt in de eerste twee jaar wordt toegepast in meer praktische vakken: pastoraat, liturgiek, diaconaat, kerkmuziek, ethiek en ecclesiologie, waarin de voormalige preses van de Protestantse Kerken haar visie en ervaringen wil delen met de cursisten.

Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is: protestanten en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van harte welkom. Ook de docenten zijn zowel van protestantse als van katholieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote kennis van hun vakgebied. Met veel passie willen ze blijven doceren. Ook weer aan een nieuwe groep.

Op donderdag 23 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen.

Tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl

Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel.: (0113) 21 11 88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl

Vorig artikelMARIA OMMEGANG BERGEN OP ZOOM
Volgend artikelbestuursvergadering mei 2018