Maria -middag Middelburg

                “MARIA MIDDAG” 10 MEI 2016

Ook dit jaar wordt er vanuit het Ouderenpastoraatmiddag georganiseerd waarin “Maria” centraal staat.

10 mei bent U van harte welkom in de Petrus en Paulus – kerk in Middelburg.

Daar zal stil gestaan worden bij Onze Lieve Vrouw van de Polder. Mevrouw N. Meulenbroek   zal ons op interessante wijze informeren over deze “Onze Lieve Vrouwe”, die een hele geschiedenis met haar meedraagt.

Aansluitend zal een korte gebedsdienst rond Maria gehouden worden.

U bent van harte welkom op deze middag!

Vanaf 14.30 uur staat er koffie en thee voor u klaar in de pastorie, Lombardstraat 1 te Middelburg!

Opgave: r.mangnus@rkwalcheren.nl of:

Telefonisch:  0118   612860   (maandag t/m vrijdag :9.30 – 11.30 uur)

Graag : tot ziens!

Ria Mangnus

Vorig artikelfilmmiddag ouderenpastoraat
Volgend artikelGespreksmiddag Vlissingen