HET ANGELUS

In veel van onze parochiekernen luidt op gezette tijden een kerkklokje, terwijl er geen kerkdienst is. Waarom is dat?

Vaak hoor je mensen zeggen: wat betekent toch dat luiden?

Niet het luiden voor een Heilige Mis, maar dat aparte luiden, bijvoorbeeld om 12 uur en om 18 uur.

In bijna heel Europa luidt bij de katholieke kerken elke dag (2 of 3 maal) het Angelus.

Een goede hoorder ontdekt dan het volgende:

Je hoort direct na het slaan op de tijdstippen van 6 uur of 8 uur, 12 uur en 18 uur:

3x “slaan”, pauze,

dan weer: 3x “slaan”, pauze,

dan weer: 3x “slaan”, pauze

en dan luidt het een volle minuut ter afsluiting.

Dit ‘ritmisch’ klokkenspel begeleidt het eeuwenoude Angelusgebed ofwel het gebed ‘Engel des Heren’. De gelovige wordt opgeroepen op deze tijdstippen het Engel des Heren te bidden.

De benaming ‘angelus’ is afgeleid van de Latijnse beginwoorden ‘Angelus Domini nuntiavit Mariae’ (‘De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt’). In zijn huidige vorm bestaat het angelus sinds 1571, de tijd van paus Pius V. In de paastijd wordt het angelus vervangen door het regina coeli; dit werd in 1742 besloten door paus Benedictus XIV.

 

Sinds paus Johannes XXIII bestaat het gebruik dat de paus iedere zondag, om 12 uur ‘s middags, voorgaat in het angelusgebed. Dat doet hij vanuit het raam van zijn appartement in het Apostolisch Paleis. ‘s Zomers doet hij dat vanuit het raam van zijn studeerkamer in Castel Gandolfo. Na het angelus spreekt de paus een kort stichtelijk woord en begroet de pelgrims.

Vroeger stond een kloosterling in de kapel aan het klokkentouw te trekken: met de gelovigen buiten het gebouw, de werkers in de velden enz, was er op die gebedsmomenten een grote eenheid. Men stopte even met het werk en bad met hen in stilte mee.

God aanbidden, God danken, Maria aanroepen als moeder van de Verlosser, kortom de drukte van je eigen werk gewoon onderbreken omdat je weet dat je uiteindelijk als mens alles aan Hem te danken hebt.

Gewoon even stil worden … en als daarbij een klokje klept, wordt die stilte vanzelf een vruchtbaar gebed zoals Maria dat ook heeft ervaren:

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,

En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Wees gegroet, Maria…

Zie de Dienstmaagd des Heren,

Mij geschiede naar Uw woord.

Wees gegroet, Maria…

En het Woord is vlees geworden;

En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria…

Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.

Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel

de menswording van Christus uw Zoon leren kennen;

Wij bidden U, stort Uw genade in onze harten,

Opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden

tot de heerlijkheid van de verrijzenis.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

Vorig artikelBEDEVAART BEAURAING
Volgend artikelALLES VOOR ALLEN