Gespreksmiddag Vlissingen

Gespreksmiddag  woensdag 20 april a.s.

   “Ben ik mijn broeders hoeder?”

 Ieder mensenleven kent eindigheid. Hoe gaan we daar mee om? Wordt ons levenseinde bepaald of bepalen we dat zelf..?

Ter inleiding van het gesprek hierover, zal pastor Ed Visser over dit onderwerp spreken.

Pastor Visser was werkzaam in het ziekenhuis in Vlissingen.

Plaats van deze gespreksmiddag: pastorie  in Vlissingen, Singel 106

Tijd:  van 14.00 – 16.00 uur

Opgave via  e-mail : secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl,

Of: van maandag t/m vrijdag ochtend: tel. 0118 – 412247

Van harte welkom!

Ria Mangnus, pastoraal werker

Ria Borgs , KBO Vlissingen

Ed Visser, emeritus- pastoral werker

 

Vorig artikelMaria -middag Middelburg
Volgend artikelZiekenzalving 25 mei Poelwijck