Geloofsvorming met volwassenen

Heilig Jaar van de Barmhartigheid

g  e  l  o  o  f  s  v  o  r  m  i  n  g        m e t         v  o  l  w  a  s  s  e  n  e  n

Hoe gaat dat zoeken en vinden van God?

Pastoraal werker Bernard van Lamoen zal zijn drieluik over het verhaal van de verloren zoon

en het schilderij dat Rembrandt hierover maakte in augustus opnieuw verzorgen.

 

 

een reeks van drie bijeenkomsten over de parabel ‘een man had twee zonen’ (Lucas  15, 11-32)

donderdagavond 4 augustus 2016      19.45 – 21.00 uur:

  • verloren zijn
  • de jongste zoon

donderdagavond 11 augustus 2016      19.45 – 21.00 uur:

  • verbolgen zijn
  • de oudste zoon

donderdagavond 18 augustus 2016      19.45 – 21.00 uur:

  • barmhartig zijn
  • de vader

 

 

De bijeenkomsten vinden plaats in Lewedorp.

Inschrijving kan alleen voor de hele reeks van drie keer – het is één geheel.

Wie zich aanmeldt op b.v.lamoen@rkwalcheren.nl krijgt na 15 juli persoonlijk bericht terug.

Het minimum is 8 deelnemers, het maximum 12.

 

Dus: reageer snel als je mee wilt doen.

 

Vorig artikelMensen die geloven zijn gelukkiger
Volgend artikelROJK: koren uit de regio ‘onderweg’