GELOOF BELEVEN

Op zaterdag 25 november kwamen pastores, vrijwilligers van beide parochies ‘Boven de Schelde’ en andere belangstellenden samen in de Willibrorduskerk van ’s-Heerenhoek om zich te verdiepen in: de overdracht van ons geloof aan de volgende generatie. Het programma moest worden aangepast/ingeperkt vanwege het aantal inschrijvingen, maar de aanwezigen kregen in een tijdsbestek van vier uur toch een gevarieerd pakket aangeboden.

Pastor Jeanine Heezemans startte in haar welkomstwoord met een concreet voorbeeld: Welke waarden krijgen we mee van onze ouders? Een koffer vol herinneringen, waarden en normen werd zo als tastbaar kleinood getoond; je hebt de vrijheid om eruit te halen wat er in zit en wat bij je past.

Vervolgens ging dr. Stijn Van den Bossche in op het onderwerp: CHRISTEN ZIJN/ GELOVEN IS EEN KEUZE OF EEN ROEPING

In een vlammend maar helder betoog ging hij uitgebreid in op vragen en thema’s die bij iedere aanwezige leefde:

 • Onthutsende cijfers van kerkbezoek en kerkbetrokkenheid. Niet alleen in ons land, maar ook in België is het aandeel jongeren bij kerkelijke activiteiten zeer gering. Doop en kerkelijk huwelijk als sacrament worden niet meer zo ervaren als voorheen. De Kerk moet zich aanpassen, wil het niet verworden tot een molen die niet meer draait.
 • Accepteer dat betrokkenheid met name jongeren ‘anders’ wordt. Wij moeten onszelf aanpassen en het geloof opnieuw aanbieden. Een nieuw type kerkgemeenschap; een nieuwe evangelisatie is ook het streven van paus Franciscus, die vanuit het Vaticaan ook gevoeld en gevoed moet worden in elke parochie.
 • Een nieuwe wijze van geloven als keuze: Geloof als mentaliteit vervaagt. Geloof is een echt persoonlijk geloof geworden. God als persoon? Maar dan moet je Hem wel kunnen en willen ontmoeten! Geloof overdragen maakt plaats voor de boodschap (kerygma) overdragen> je moet geraakt worden!
 • Een nieuwe kerkgemeenschap als geloofsgemeenschap: we worden niet als christen geboren, maar we kunnen het wel worden. Je moet het zelf willen, want anders werkt het niet! Deze vorm van geloof en kerk moet je wel leren accepteren. Een traditie in geloven overdragen, maakt plaats voor het individuele vertrouwen winnen. Niet thuis zijn in geloof, maar op weg blijven in geloof. De volkskerk maakt plaats voor de missionaire kerk. ‘een goede professor blijft altijd student’.
 • Naar een nieuwe wijze van geloof doorgeven in het gezin: de rol van de opvoeders/ouders wordt als bepalend gezien. Respecteer de ongelovige ouder, want het natuurrecht van de ouders gaat voor. Een doopviering zonder gelovige ouders werkt niet. Men zou meer moeten streven naar een doopsel van begeerte. De kinderdoop zou wellicht vanaf 7 jaar beter kunnen plaatsvinden, omdat het kind dan zelf de keuze in vrijheid kan maken. Kerkervaring aanbieden is wel zinvol: laat ouders en kinderen een mooie viering meemaken en wees terughoudend in geloofslessen vooraf en achteraf zoals vroeger de catechismus was.
 • Voorlopige conclusies:
 • Het gezin is de enige plaats waar nog geloof kan worden doorgegeven aan kleine kinderen.
 • Alles hangt af van het geloof van de ouders; geloof is niet een ‘ding’ dat je bij de voordeur afgeeft.
 • Het kind en later de jongere moet zelf kiezen en blijven kiezen.
 • Doop is niet een bijeenkomst van familieleden op een zondagmiddag, maar vooral een kerkelijke, gezamenlijke samenkomst.
 • De Eerste Communie is geen eenmalig familiefeest dat in de kerk start, maar een start van de zondagsviering voor het gehele gezin.
 • Vormsel moet worden omgevormd van lering naar meer kennismaking en verdere ingroei.
 • Het huwelijk is een kennismaking met het geloof, dat kan groeien als men al langer samenwoont. Men kan het voorstellen bij gelegenheid als beiden daarvoor ‘ja’ zeggen.

 

Tijdens het vragenuurtje gingen aanwezigen en Stijn Van den Bossche uitgebreid in op feiten, meningen en ervaringen uit dit betoog.

Een prima verzorgde lunch was een welkomen aanvulling op deze stof tot nadenken…

Workshop Katrien van de Wiele

Katrien is sinds 2012 pastoraal werker in de regio Oost-Zeeuws Vlaanderen en begeleidt in die hoedanigheid ouders en kinderen. Geloven: een ontdekkingstocht voor groot en klein/ voor jong en oud, van gisteren via vandaag naar morgen.

Aan de hand van een zeer uitgebreide brochure die een grabbelton aan activiteiten en methodieken aanbood, liet Katrien zeer duidelijk vanaf het begin weten dat geloven je moet raken. Evenzo het materiaal waarmee je dat wilt bereiken: stop geen energie in dingen, die jezelf niet ziet zitten!

Dat er een veelvoud aan materialen was, bleek uit de grote hoeveelheid bijbels, prentenboeken, methodieken en achtergrondinformatie die ze verzameld en meegenomen had. Naast de opstelling in de kerk, gaf ze ruim een uur lang uiting aan haar passie: geloof delen met anderen. Met name de methodieken ‘Licht op ons pad’ en ‘Godly Play’ werden uitgebreid toegelicht en kritisch tegen het licht gehouden. Een bijzonder handzaam boekje vulde haar ervaringen aan.

 

Afsluiting:

Tijdens de slotbijeenkomst in de kerk was tijd uitgetrokken om bezig te zijn met reflectie: de koffer met levenservaringen kwam weer op tafel en ieder keek op eigen wijze naar mogelijkheden die je zelf moet zien om verder te kunnen.

Het streven om vaker samen geloof te beleven door samenkomsten is voor niet voor mij alleen positief gevoeld en ervaren.

Richard Gielens, deelnemer

Foto’s: Wiel Hacking.

 

Vorig artikelKerstmis 2017
Volgend artikelLEVEN MET VERLIES