Catechese op katholieke en interconfessionele scholen

In het werkgebied van de Pater Damiaanparochie zijn een aantal katholieke en ook enkele interconfessionele (samenwerking tussen protestants en katholiek) basisscholen gevestigd. Ze staan vermeld op de pagina Links.

Op deze scholen wordt structureel aandacht gegeven aan de catechese, het godsdienstonderwijs. Veelal gebeurt dat aan de hand van de catechesemethode Trefwoord (http://www.trefwoord.nl/). Het is een methode met veel eigentijdse verhalen en bijbelverhalen en ze staat gericht op de leefwereld van kinderen.

Vanuit deze catechesemethode kunnen ook vieringen en kerkdiensten worden gehouden. De meeste basisscholen maken daar ook gebruik van; één van de pastores is in dergelijke gevallen betrokken bij deCatechese2 voorbereiding en bij het houden van zo’n viering.

In het Parochienieuws (en op deze website) wordt regelmatig verteld over onderwerpen, die met de kinderen worden besproken.