Caritas en diaconie

Caritas en diaconie zijn de termen waarmee de concrete inzet van christenen voor mensen in nood, in welke vorm dan ook, wordt uitgedrukt. Caritas is het oude Latijnse woord voor ‘liefdadigheid’, diaconie komt uit het Grieks en betekent ‘dienstbaarheid’.

De opdracht aan christenen om zich te laten raken door de nood van de medemens heeft Jezus het meest treffend verwoord in het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37). Op vele manieren laten christenen zien – ook in de Pater Damiaanparochie – hoe zij geraakt worden door de nood van de medemens. En hoe dat vervolgens leidt tot praktische hulp en concrete inzet.

Zo zijn er in de verschillende parochiekernen werkgroepen die zich richten op het bezoeken van zieke of eenzame medemensen. Via de pagina Contact > Parochiekernen > betreffende kern kunt u informeren naar de mogelijkheden om u daarvoor in te zetten. Ook kunt u vragen om een bezoek, wanneer u zelf of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan een luisterend oor.

Daarnaast houdt de Parochiële Caritas Instelling (PCI) zich bezig met het verzamelen van gelden om noden in eigen samenleving of op mondiaal niveau te lenigen. De PCI heeft in alle parochiekernen van de Pater Damiaanparochie (met uitzondering van Hansweert) een aparte afdeling. Vanuit de PCI als geheel en vanuit de afzonderlijke kernen wordt bijvoorbeeld het werk van de Voedselbank De Bevelanden en de stichting Vrienden Cliënten Emergis ondersteund. Ook is de PCI betrokken bij het project SchuldHulpVrijwilligers.

Als u zelf of iemand in uw omgeving financiële ondersteuning nodig heeft die niet door regelingen van de overheid worden vergoed, dan kunt u een beroep doen op hulp van de Caritas. 

Neem daartoe contact op met:
Goes: Riet Hopmans T 0113-211017 of E rhopmans@zeelandnet.nl
‘s-Heerenhoek: M. Rentmeester-Driedijk T 0113-351425 of E fam.rentmeester@ziezo.biz
Heinkenszand: M. Rijk – marloesrijk@hotmail.com of P. Courtin – petra@beaucourtin.nl
Kwadendamme: T. Audenaerd T 0113-649735 of E tahauden@zeelandnet.nl
Lewedorp: J.Vermue-Vermue T 0113-612689 of E rijovermue@hetnet.nl
Ovezande: W. Harthoorn T 0113-655157 of E wharthoorn@zeelandnet.nl
Zieirkzee: Saskia van Velthoven E sveltho@zeelandnet.nl

U kunt via het mailadres caritaspaterdamiaan@gmail.com contact opnemen met de Parochiële Caritas Instelling.

  • Voorzitter: Yannick de Potter
  • Adviseur: Alida van Veldhoven 06 – 29 373 102

Als u om welke reden dan ook een beroep doet op financiële of materiële ondersteuning van de Caritas, dan wordt u gevraagd om een aantal persoonsgegevens te verstrekken, die het mogelijk moeten maken om de aanvraag in behandeling te nemen. Uw persoonsgegevens worden met uiterste zorgvuldigheid verwerkt volgens de Privacyverklaring Caritasinstelling en het Reglement Bescherming Persoonsgegevens. U kunt het document downloaden door te klikken op de link.