Barmhartigheid binnen je gezin beleven

In het jaar van de Barmhartigheid wordt ons als gelovige mensen gevraagd om na te denken over de manier waarop we in onze wereld deze belangrijke christelijke deugd kunnen waarmaken. Niet altijd gemakkelijk! Maar dat kan geen aanleiding zijn om er niet mee bezig te zijn.barmhartigheid werkwoord

De Stichting Samueladvies heeft (digitaal) een tweetal boekjes om binnen de gezinssituatie bezig te zijn met de werken van barmhartigheid. Het eerste geeft tips voor hoe je binnen het gezin aandacht kunt hebben voor barmhartigheid. Het tweede (zie afbeelding) gaat over de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Bij ieder van deze werken hoort een afbeelding, enkele tips over hoe je de betreffende vorm van barmhartigheid kunt uitvoeren, een voorbeeld van iemand die dit heeft gedaan een verwijzing naar de Bijbel, en een passend gebed.

Desgewenst gratis te downloaden via: http://www.samueladvies.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2440:barmhartigheid-binnen-je-gezin-beleven&catid=1:algemeen

Vorig artikelVakantie!!
Volgend artikelLieve Paus Franciscus