Bestuur

damiaan_iconOp 1 januari 2013 is de Heilige Pater Damiaanparochie gevormd in de regio ‘De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.’
De beleidsnota van de bisschop van Breda, ‘In de duizend gezichten van Uw volk,’ waarin naast de inhoud van het pastoraat, ook een herstructurering van de parochies is opgenomen, is de basis voor de nieuwe parochie.

Acht voormalige parochies vormen nu de nieuwe parochie. Die gaan verder als parochiekern in de Pater Damiaanparochie:

In het bestuur van de parochie zijn de parochiekernen in ieder geval vertegenwoordigd. Daarbinnen functioneert het dagelijks bestuur, waarvoor bij de samenstelling ook gekeken is naar specifieke kennis, zo nodig van buiten de vertegenwoordigers van de parochiekernen.

De Pater Damiaanparochie en de Mariaparochie van Walcheren hebben van de bisschop de opdracht gekregen om een  samenwerkingsverband aan te gaan.
Het pastoresteam voor beide parochies heeft vanaf december 2013 een officiële status.
Voorzitter:
P.M.P. Verbeek (administrator)
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom
T: 06 – 8321 5322

Vicevoorzitter:
P. de Sonnaville
Vlijekreek 7
4465 AK  Goes
T: 06 – 1231 9055
Desonnaville@rkbovendeschelde.com