donderdag, januari 18, 2018
Home 2017 januari

Maandelijkse Archieven: januari 2017

TIEN-PUNTEN-PLAN

In alle kernen is de afgelopen weken teruggekeken naar 2016 en vooruitgeblikt naar de toekomst. Begrotingen en financiële verslagen gaan van bestuurstafel naar de parochianen om hen te overtuigen dat meedoen & meedenken erg belangrijk zijn! Geloof reikt verder dan cijfers en getallen. We weten niet waar en hoe God met ons optrekt, maar toch verdient het aanbeveling om ontspannen op tocht te gaan en met een zekere blijheid te blijven geloven in het visioen dat God ons niet loslaat. We weten ook dat we niet alles van de genade en de liefde van God kunnen laten afhangen. Concrete aanzetten zijn nodig om de toekomst met vertrouwen in te kunnen gaan. Leo Fijen ( bekend van KRO-NCRV- levensbeschouwelijke programma’s en schrijver) noemt in zijn recente...

STILLE OMGANG 2017

STILLE OMGANG NAAR AMSTERDAM.   In de nacht van 18 op 19 maart 2017 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang  gehouden. Met als Thema dit jaar:  Voor U in ootmoed, met U in geloof, U in stilte. (Dag Hammarskjöld.) Onze regio hoopt ook dit jaar samen met Bergen Op Zoom met een volle touringcar hieraan te kunnen deelnemen. Het programma is als volgt: Zaterdag 18 maart: 19.30 uur opstapplaats H. Willibrorduskerk te ’s Heerenhoek. 20.00 uur opstapplaats sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom. 20.15 uur vertrek naar Amsterdam. 23.00 uur Feestelijke Eucharistieviering in de Obrechtkerk. Zondag 19 Maart: Na de viering koffie en broodjes achter in de kerk, vervolgens gaan we  naar het hartje van de stad om de Stille Omgang te lopen. Het is een aparte ervaring om duizenden katholieken in de stilte...

‘t Gilde

  ‘t Gilde de Bevelanden begint voorjaar 2017 met ‘POWER’   In maart start Stichting ‘t Gilde de Bevelanden met een nieuw project: ‘POWER, veerkracht op leeftijd’. POWER is een project voor senioren die willen investeren in hun persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten.   Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het behouden en versterken van veerkracht en zelfstandigheid. Ouder worden betekent vaak meer vrije tijd en meer ruimte voor onszelf. We zien kansen, uitdagingen en mogelijk ook beperkingen. Voor het ouder worden zijn geen algemene regels. Wel enkele gemeenschappelijke vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? Met wie voel ik me verbonden? Wat geeft mij energie? Waarvoor ga ik me inzetten? Deze vragen komen bijvoorbeeld aan de orde als er op het werk van alles gaat...

AFVALLEN

  AFVALLEN Het zal u wel direct opgevallen zijn toen u ons blad in handen kreeg: dit nummer van Parochienieuws is aanmerkelijk dunner/lichter dan het vorige nummer. Waarom? De reden is even simpel als logisch uit te leggen: het kerstnummer was dermate goed gevuld met kerstartikelen dat we ons moesten houden aan ons eerder gemaakte budgetplan: we maken in een jaargang acht nummers van maximaal 28 pagina’s. Wat je de ene maand teveel uitgeeft ( + 8 pagina’s) moet je de volgende keer weer inleveren…en zo heeft dit nummer ‘maar’ 24 pagina’s. Eigenlijk kun je spreken van ‘overgewicht’ dat rond de kerstperiode is opgebouwd. Iedere kern heeft veel te melden en ook in het algemeen deel wil iedere belanghebbende zijn of haar bijdrage leveren.  Nu kerst voorbij is,...

15 januari: Mondiale Dag van Migranten en Vluchtelingen

Boodschap van Paus Franciscus: “Migrantenkinderen, de kwetsbaren en de stemlozen” Het is bekend, dat paus Franciscus een zwak heeft voor de kwetsbare mensen in de samenleving, voor hen die in de marge van de maatschappij terecht zijn gekomen. Op de Mondiale Dag van Migranten en Vluchtelingen vraagt de paus dringen aandacht voor de meest kwetsbare migranten en vluchtelingen: de kinderen. In zijn boodschap schrijft de paus: 'Hoe kunnen wij stilzwijgend voorbij gaan aan deze ernstige waarschuwing als wij de uitbuiting zien, gepleegd door gewetenloze mensen? Zulke uitbuiting brengt schade toe aan jonge meisjes en jongens, die de prostitutie of de modderpoel van pornografie worden ingedreven; die als kind tot slaaf worden gemaakt als kind-arbeiders of kindsoldaten; die betrokken raken bij drugssmokkel of bij andere vormen van criminaliteit;...

Afscheid van pastor Bernard van Lamoen

Nu Bernard van Lamoen de overstap gaat maken naar de Norbertusparochie in Roosendaal, bent u in de gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Het was nog even onzeker, of dit wel zou kunnen doorgaan omdat hij last had van ernstige evenwichtsstoornissen. Maar hij voelt zich goed genoeg om het afscheid te laten doorgaan. Op zaterdag 14 januari zal de scheidende pastor zelf een boeiende lezing verzorgen over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat gebeurt aan de hand van het beroemde schilderij van Rembrandt over deze parabel. Daarna is er gelegenheid om Bernard van Lamoen de hand te drukken. De afscheid zal plaats vinden in de Petrus en Pauluskerk te Middelburg, Lombardstraat 1. Aanvang 14.00 uur.