donderdag, januari 18, 2018
Home 2016 oktober

Maandelijkse Archieven: oktober 2016

Gerarduskalender

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!! De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!!’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven U aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. De...

waarom ? daarom!

Een rubriek die ingaat op voorwerpen of rituelen, die men in onze kerkgebouwen of tijdens liturgievieringen kan tegenkomen/ Deze keer een vervolg op het wisselen van houdingen tijdens  een kerkdienst. Vorige keer spraken we over: staan, zitten, knielen en buigen. Dit keer staan we stil bij: handen, handoplegging en handwassing.  Handen zijn belangrijk in ons leven. We kunnen ermee bijna alles doen en we voelen ons terecht ‘onthand’ als we ze niet kunnen gebruiken. Wie mensen ziet praten, merkt al gauw dat handgebaren woorden ondersteunen en woorden kunnen versterken. Ook gezichtsuitdrukkingen spelen daarbij een grote rol. Lichaamstaal is in het dagelijks leven een belangrijk communicatiemiddel. In de liturgie is dat niet anders: omdat we in de eredienst beseffen dat woorden tekort kunnen schieten, zijn onze gebaren veelzeggend. Gevouwen handen: waarschijnlijk afkomstig...

gesprekspunten parochiebestuur van september

Gesprekspunten parochiebestuur Pater Damiaan in vergadering 1 september te Goes Misintenties: Het beleid betreffende misintenties, die naar aanleiding van de collecte bij een uitvaart worden gepland is voor sommige parochiekernen onduidelijk. Daarom komt dit punt in de volgende bestuursvergadering aan bod.  Openingstijden Pastoraal Centrum: mogelijk vindt er op termijn een aanpassing plaats.  Begroting 2017: De penningmeester hoopt van de kasbeheerders vóór 15 oktober 2016 de begroting van de parochiekernen te ontvangen. Het bestuur gaat akkoord met de begroting samenwerkingsverband H. Pater Damiaanparochie en H. Maria Parochie, versie 26 augustus 2016. Deze begroting zal nog in de bestuursvergadering van de Mariaparochie en het besturenoverleg aan de orde worden gesteld. De kernen gaan akkoord met de verdeelsleutel en de cijfers zijn vastgesteld. Kerktelevisie: Als onderdeel van ons streven om onze...

Omgaan met verlies

 bijeenkomst  over met verlies leven Om een ochtend met elkaar in alle rust te praten over leven. in november om er in een groep op door te gaan Tijd maken om naar elkaar te luisteren. Naar onze ervaringen met het verlies van een dierbare. Want je denkt bij zo’n groot verlies vaak dieper na, over het leven dat je samen had, over hoe verder te leven na dit overlijden, over het leven na de dood. Het is, na verloop van tijd vaak een goede ervaring om mensen te ontmoeten die hetzelfde hebben meegemaakt. Een kop koffie en een kleine kring van mensen die gewoon naar je luisteren. Mensen die je niets hoeft uit te leggen, die weten dat het nog niet over is… Juist nu niemand er meer naar vraagt. Daarom willen we deze ochtenden tijd maken om stil te staan bij wat ons is overkomen en...

cursus uitreiken communie

Er zijn mensen in onze parochie die niet (meer) in de gelegenheid zijn om in de kerk ter Communie te gaan. Aan hen wordt thuis, in het zorgcentrum of in het ziekenhuis de Communie gebracht.  Veelal zijn het vrijwillig(st)ers die de Communie brengen.             Ook tijdens vieringen  zijn er vaak vrijwilligers die helpen de Communie uit te reiken. Hoe kun je op een passende wijze met dit sacrament omgaan? In NOVEMBER en wel op 3, 10 en 17 november wordt er een cursus aangeboden voor de vrijwillig(st)ers die de Communie bij mensen thuis (gaan) brengen. Tijdens deze drie middagen, van 14.00 uur – 16.00 uur  komen thema’s aan de orde als de betekenis van de Eucharistie en de communievieringen, de kerkelijke regels over het bewaren en...

Wie helpt ons aan een originele naam?

We zijn nu al een paar maanden bezig om de kinderpagina een andere inhoud te geven. Alleen de naam willen we ook graag veranderen. We zijn op zoek naar leuke ideeën. We willen er graag een wedstrijd van maken. De leukste naam krijgt als prijs zijn/haar naam in het parochienieuws voor de kinderpagina. Alle kinderen, ouders en eventueel grootouders ga aan de slag en bedenk een leuke en originele naam voor de kinderpagina! De inzendingen mogen naar het volgende emailadres: wielhacking@gmail.com Alvast bedankt voor de moeite!

Simon, kinderbijbel

Arjan Wilschut, 24 bladzijden kinderbijbel  €9,95 Simon de schildpad beleeft de vreemdste en spannendste dag van zijn leven. Hij krijgt bezoek van een duif die hem vertelt dat er een zondvloed zal komen en dat hij is uitgekozen om mee te varen op de Ark van Noach. Simon begrijpt er niet veel van, maar besluit om uit zijn schulp te kruipen en het avontuur aan te gaan? Onderweg ontmoet hij Sira, een dappere meisjesschildpad. Samen reizen ze de andere dieren achterna, maar ze gaan niet erg snel en de lucht wordt al donker? Zullen ze op tijd aankomen?  

Vredesweek: is één week voor vrede niet wat weinig?

In ons vorige nummer hebben we onbewust erg weinig aandacht besteed aan dit enorm kostbare stukje leven: vrede. Eén week vrede was zelfs voor de inwoners van Aleppo in Syrië een droom. Binnen zeven dagen vlogen brokstukken hen letterlijk om de oren en lagen hun stad en de vredesonderhandelingen letterlijk in puin. Natuurlijk is het heel belangrijk dat we binnen onze eigen sociale verbanden zoveel mogelijk verdraagzaamheid en respect nastreven. Zou het toeval zijn dat een initiatief als ‘Burendag’ ook steeds rond de Vredesweek gevierd wordt? PAX gaf – zoals vele jaren – een interessante brochure uit met gedachten, gedichten, teksten en achtergrondinformatie over vele aspecten van ‘vrede vieren, vrede bewaren, vrede vasthouden’. Eén van de vluchtelingenkinderen uit Syrië (Achmed) schreef op school, waar hij tijdelijk mag verblijven:...

kennismaking met Islam en moskee

We kunnen er niet omheen: Islam als godsdienst, levensovertuiging en levenswijze is niet meer ‘ver van ons bed’. Ze vraagt elke dag opnieuw de aandacht, in het nieuws, in discussies in politiek en samenleving en soms ook aan de borreltafel. Er wordt steeds meer over de Islam gesproken maar wat weten we er eigenlijk van? Voor allen die belangstelling hebben en zich open willen stellen voor ontmoeting organiseren de protestantse gemeenten in de Zak van Zuid Beveland (in het kader van hun ‘kringwerk’) een tweetal avonden: ‘kennismaking met Islam en Moskee’ Op dinsdag 1 november om 19.30 uur zal de heer Dick de Vries in de Hervormde kerk van Oudelande een inleiding houden over ‘Ontmoeting met Islam’. Dick de Vries heeft behalve geschiedenis, ook Arabisch en...

Allerheiligen en Allerzielen

Het komt niet zo vaak voor dat christelijke feestdagen zo dicht op elkaar vallen. Feestdagen die ook zo verschillend van karakter zijn. Feest en herdenking; kan dat samen?   Allerheiligen Eerst wat algemene kennis:  (Sollemnitas Omnium Sanctorum in het Latijn) is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder katholieken en angelicanen. In de Katholieke Kerk is het een hoogfeest. Ook de Oosters-orthodoxse kerk kent het feest, maar op de eerste zondag na Pinksteren, mogelijk in navolging van de Lemuria, gevierd op 13 mei. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Men zou kunnen denken dat op Allerheiligen alle heiligen herdacht worden die gedurende het jaar geen eigen feestdag kennen, maar dat is feitelijk onjuist.  Alle heiligverklaarde personen worden die dag verheerlijkt en populair vertaald ‘in het zonnetje’...