woensdag, januari 17, 2018
Home 2016 september

Maandelijkse Archieven: september 2016

Zelf instrumentjes knutselen

Vind je knutselen leuk? Houd je van muziek? En dan ook nog samen met andere kinderen? klik dan op dit bericht!

Misdienaarsdag 2016

Op zondag 18 september werd voor de zesde keer de regionale misdienaarsdag georganiseerd. Deze keer in de Parochiekern Zierikzee, want we wilden weleens op bezoek bij Pastoor Van Hees. De dag begon al met heerlijk weer, vanaf de Zeelandbrug zagen we Zierikzee liggen in het zonnetje. Na even zoeken had iedereen de ingang van het parochiecentrum gevonden en kon de dag beginnen. Natuurlijk als eerst met een namenrondje, want het gaat er op een dag als deze wel om, dat je elkaar leert kennen, samen speelt en nieuwe vrienden kan maken. Met het spel: Wie of Wat ben ik, gingen we verder. Iedereen kreeg een sticker op de rug geplakt met daarop een woord dat met de kerk te maken heeft. Denk maar aan: kelk, pastoor, altaartafel,...

Oecumenische bijeenkomst Ellewoutsdijk

Op zondag 18 september is er een ‘oecumenische bieeênkomst’ in ’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Na een zomerstop van twee maanden beginnen we weer met de oecumenische bijeenkomsten in een Zeeuwse streektaal. Ook de liederen voor deze middag worden in het Zeeuws vertaald en gezongen. De overdenking wordt dit keer verzorgd door Frans van de Heijde uit Zoutelande. Het thema is ‘Jie ei een nul’. Aan deze bijeenkomst zal ook Theo van Teijlingen meewerken (zie foto). De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis, er wordt gecollecteerd voor Amecet en voor de onkosten van ’t Kerkje. Later is deze bijeenkomst te herbeluisteren op www.ellesdiek.nl (onder het kopje Oecumene).   Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek  

Stem op ons!

Lieve mensen, Willen jullie allemaal zoveel mogelijk stemmen vergaren voor mijn goede doel. Wij kunnen via de goededoelenaktie van de NCRV, een mooie prijs/donatie voor het Palabanadorp voor aidsweeskinderen winnen. U kunt stemmen door op onderstaande link te klikken en daarna via de mail te bevestigen. Stuur de link a.u.b. ook door aan familie, vrienden, collega's, scholen of clubs zodat ook zij kunnen meedoen. Steun met Uw stem onze aidsweeskinderen in Zambia, zij hebben onze hulp nodig! Dank en vriendelijke groet, Anne Martens website; www.polavanderdonck.nl.   www.facebook.com/palabanachildrensvillage. pagina: http://www.ncrv.nl/geven/pola-van-der-donckstichting

Lezing: je leeft maar één keer; je sterft maar één keer

LEZING  MANU  KEIRSE   Nadenken over een waardig levenseinde. Je voorbereiden op het afscheid van het leven. Mensen bijstaan die zich op het einde van hun leven voorbereiden Hierover zal  Manu Keirse spreken. Hij is klinisch psycholoog (Katholieke Universiteit Leuven), doctor in de geneeskunde en deeltijds hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde  van K.U. Leuven.                                         Hij is gespecialiseerd  in  patiëntenbegeleiding, palliatieve zorg  en rouwverwerking. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   De lezing heeft plaats op: 26 september inloop vanaf 14.00 uur, aanvang lezing: 14.30 uur plaats: de Jeugdhoeve, ’s -Heerenhoek opgave : via het pastoraal centrum : tel 0113  -...

De aarde, ons gemeenschappelijke huis

Veel mensen worden enthousiast door het optreden van paus Franciscus. Op het gebied van rechtvaardige verhoudingen, van barmhartig oordelen en van zorgzaam omgaan met onze aarde weet hij de harten van velen te beroeren. In de encycliek Laudato Si (2015) vraagt de paus aandacht – en hij doet dat op gedreven wijze – voor de manier waarop wij omgaan met de aarde die wij bewonen. Hij beschouwt de aarde als ons gemeenschappelijk huis, waar wij gezamenlijk aansprakelijk voor zijn. Dat betekent ook, dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar elkaar (vooral naar de meeste kwetsbare mensen op deze wereld) en naar de komende generaties. Anders gezegd: er is een direct verband tussen onze ecologische verantwoordelijkheid en het christelijke appel om sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Om de...

Kinderboeken

Hoe vaak hoor je niet dat ‘bidden’ iets is uit voorbije jaren? Dit boek pakt het op een heel eigen wijze aan. Gebeden uit de grote godsdiensten. Bidden is geen verloren tijd. Het is stilstaan bij het leven van elke dag. Je verhaal vertellen in enkele woorden. Eventjes je hart luchten bij God. Dit boek helpt kinderen om spontaan te bidden.  ‘Naar goede gewoonte’ Bob Rabijns, € 13,50 Kinderen twijfelen over geloof; zeker als ouders/verzorgers daar open over praten of….er het zwijgen over toedoen. Hoe ga je op deze manier van praten of zwijgen in? Het werk van Rita Verschuur (Tornqvist) is veel geprezen om de stijl, de zorgvuldig gekozen woorden en de humor. Rita beschouwt zichzelf als heiden, maar moet een jaar lang elke zondag naar...

Schuld Hulp Verlening

 Onze naam staat voor SchuldHulpVrijwilligers. Wij vormen met elkaar een enthousiaste groep van vrijwilligers die zich graag in willen zetten voor mensen in financiële nood. Op initiatief van het Leger des Heils in Goes zijn wij in samenwerking met andere kerken in 2013 kleinschalig gestart. Sindsdien is het aantal hulpvragers enorm gegroeid. Niet alleen de gemeente verwijst mensen naar ons door, ook andere instellingen en de hulpvragers zelf weten ons te vinden. We zijn erg blij dat ook het aantal vrijwilligers is gegroeid zodat we op dit moment geen wachtlijst hebben. Ons werkgebied strekt zich inmiddels uit over de 5 gemeenten in de De Bevelanden. Wat doen we ? We bieden schuldhulpbegeleiding en administratieve ondersteuning. Onze vrijwilligers zijn getraind om mensen met financiële zorgen zo goed...

Bruggen bouwen

De film The Tree of Life gaat over de moeizame verhouding van Jack O'Brien met zijn vader, die een harde, bijna dictatoriale opvoeding voorstaat. De worsteling om met zijn vader in het reine te komen loopt – na veel twijfel en eenzaamheid – uit op een scène, waarin een verzoening tot stand komt. En de film eindigt met het beeld van een brug, die twee verre oevers van een rivier met elkaar verbindt. De brug als symbool van verbinding. Het is een beeld dat hoop geeft, verwijst naar nieuwe mogelijkheden, mensen bijeen brengt en barrières overwint. Het is daarom met instemming dat ik Hillary Clinton, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Amerika, haar running mate Bernie Sanders hoorde presenteren als iemand die bruggen bouwt...

Trefwoord-nieuw schooljaar thema’s

Op veel basisscholen wordt deze levensbeschouwelijke methode gebruikt. Om u een indruk te geven van de lesthema’s volgt hier een algemeen overzicht. WEEK 36 (zuid): Startweek ■  Inhoud: Samen een goede start maken in het nieuwe schooljaar. ■  Bijbel: Het licht onder de korenmaat (Matteüs 5, 1-16). Week  36: In de war (wisselthema) ■  Inhoud: Eenduidigheid en veelheid. ■  Bijbel: De toren van Babel (Genesis 9 t/m 11). Week 37 t/m 39 (12 t/m 30 september): In beweging ■  Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert. ■  Bijbel: De belofte aan Abraham; Abraham en Lot (Genesis 11 t/m 15). Week 40 en 41 (3 t/m 14 oktober/ HERFSTVAKANTIE ): Stoelendans ■   Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie. Over je...