maandag, januari 15, 2018
Home 2016 juli

Maandelijkse Archieven: juli 2016

Geloofsvorming met volwassenen

Heilig Jaar van de Barmhartigheid g  e  l  o  o  f  s  v  o  r  m  i  n  g        m e t         v  o  l  w  a  s  s  e  n  e  n Hoe gaat dat zoeken en vinden van God? Pastoraal werker Bernard van Lamoen zal zijn drieluik over het verhaal van de verloren zoon en het schilderij dat Rembrandt hierover maakte in augustus opnieuw verzorgen.     een reeks van drie bijeenkomsten over de parabel ‘een man had twee zonen' (Lucas  15, 11-32) donderdagavond 4 augustus 2016      19.45 – 21.00 uur: verloren zijn de jongste zoon donderdagavond 11 augustus 2016      19.45 – 21.00 uur: verbolgen zijn de oudste zoon donderdagavond 18 augustus 2016      19.45 – 21.00 uur: barmhartig zijn de vader     De bijeenkomsten vinden plaats in Lewedorp. Inschrijving kan alleen...

Mensen die geloven zijn gelukkiger

Uit recent verschenen onderzoeken over religie blijkt dat religieuze mensen gelukkiger zijn. Deze mensen gaan makkelijker om met negatieve emoties en halen meer voldoening uit het leven, meldde ‘de Volkskrant’ in een bericht op 9 december 2014. Om een of andere reden bewaarde ik het artikel, om er in een nummer van Parochienieuws op terug te kunnen komen. Ik acht nu de tijd rijp om dat te doen, gezien allerlei spanningen in de wereld, met name veroorzaakt door IS. Wereldwijd zijn zo’n 5,5 miljard mensen religieus. 31,5% hiervan is christen. Uit het voorafgaande zou men kunnen afleiden dat heel veel mensen gelukkig zijn….of toch niet? Een geloofsgemeenschap biedt een sociaal vangnet, een hogere macht van veiligheid en rituelen geven houvast bij verdriet. Dit is één van...

WereldJongerenDagen @ Home = Delft

De WJD@home vindt plaats in het weekend van 29-31 juli in Delft. Het wordt georganiseerd door de bisdommen Breda en Rotterdam, maar jongeren vanuit het hele land  zijn uitgenodigd om deel te nemen. Het is een geweldige mogelijkheid om de WJD sfeer te ervaren in Nederland, om andere jongeren vanuit het hele land te ontmoeten en om samen met de paus en miljoenen andere katholieke jongeren vanuit de hele wereld het geloof te  vieren! Al is het op enkele kilometers afstand van Krakau, de verbondenheid is er door dit weekend evengoed. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website/ folder is te downloaden via http://v.rww.bisdomrotterdam.nl/Nieuws /Documents /2016/20160518- flyer-wjd at home-web.pdf.

Kerkinterieurs in Nederland

Als liefhebber van kerkgebouwen werd mijn aandacht getrokken door een recente uitgave van W-Books: Kerkinterieurs in Nederland’ heet het imposante boekwerk, bijna 400 pagina’s dik, maar naast een prettig leesbare en informatieve tekst, geschreven onder redactie van Marc de Beyer, Albert Reinstra en Pia Verhoeven, voorzien van schitterende foto’s, gemaakt door Arjan Bronkhort. Laten we eerlijk zijn; als je een kerkdienst bezoekt, is het minder gepast om telkens om je heen en naar boven te kijken. Daarom zijn er mensen die zeggen: ‘ ik kom liever in een lege dan in een volle kerk. Een lege kerk stemt tot nadenken; een volle kerk leidt vooral af’. We hoeven er niet omheen te draaien: kerkgebouwen staan tegenwoordig niet alleen vaak leeg, maar zijn ook meestal gesloten! De...

een paar dagen pelgrim

Een beetje pelgrim weet het: wandelen is een goede manier om te onthaasten, je te verwonderen en iets van het “onzichtbare” te ervaren. Wil je ook eens proeven wat een pelgrimage met je doet, dan kun je op stap met “De Wandelmaat. Deze stichting organiseert korte pelgrimstochten – van twee tot acht dagen – met overnachtingen in een klooster of een ander gastenhuis. Voor meer informatie: www.dewandelmaat.nl.   Vriendelijke groet, Tiny Kieboom

Gezinssynode

Opmerking vooraf: Onderstaand artikel werd ons aangereikt door emeritus-pastor Harrie Buijssen. Over de inhoud is vooraf overleg geweest tussen ons redactielid Wiel Hacking   ( die zitting heeft namens het pastoresteam) en de auteur. Als eindconclusie mag worden vastgesteld dat de zienswijze van de auteur niet geheel die van het pastorale team is.   Hoe denkt Rome over het gezin? Misschien kunt u het zich nog herinneren: in 2013 heeft paus Franciscus aan alle bisschoppen over de hele wereld gevraagd een onderzoek in te stellen met betrekking tot de vraag: hoe denken de gelovigen in uw bisdom aangaande het gezin? In 2014 werd daarover en bijzondere bisschoppensynode gehouden in Rome. Maar de paus zei er meteen bij: we nemen nog geen besluiten, over een jaar komen we terug en...

Waarom? Daarom?

In deze vaste rubriek proberen we telkens uitleg te geven over begrippen, gebruiken of rituelen die in de kerk als instituut of kerkgebouwen nog steeds van toepassing zijn of vanuit het verleden hun sporen nagelaten hebben. Dit keer staan we stil bij taken en functies binnen de kerk. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een ‘pastoor’ en ‘pastor’?   Omdat een bisschop ( de hoogste rang binnen een bisdom) niet overal tegelijk kan zijn, is het bisdom verdeeld in parochies, waaraan een priester ( de pastoor) verbonden is. De pastoor is de eigen herder/leider van een parochie. In elke parochie kan meer één pastoor zijn, ook al is de parochie verdeeld in parochiekernen ( zoals de Pater Damiaanparochie). De pastoor kan ook niet overal tegelijk zijn...

Kindheidsprocessie

Enkele weken geleden werden naar aanleiding van een publicatie in het digitale parochieblad van de H. Mariaparochie Walcheren ( geschreven door emeritus-pastoraal werker Ed Visser)  vragen gesteld over de zogenaamde ‘ kindsheidsprocessies’: een optocht van kinderen met wel een heel speciaal karakter. De schrijver verwees met name naar Zuid-Beveland, waar deze optocht decennia lang hoogtij vierde. In het boek’ een baken van het Roomse leven’ vond ik een verklaring. Het Genootschap der heilige Kindsheid, ten doel hebbende het dopen en vrijkopen van ongelovige kinderen in China en andere ‘ afgodische’ landen, waarvan de centrale raad gevestigd was in Parijs en dat goedgekeurd door de Heilige Stoel, op lastgeving van de Doorluchtige en Hoogwaardige Heer Carolus Belgrado, voormalig vice-superior der Hollandsche Zending, op 29 oktober 1848...

Twitteren met God

TWITTEREN MET GOD interactief  antwoord op jouw vragen over de Oerknal, rampen, bidden, Bijbel, seks, kruistochten, zonden, carrière ... Dit boek zoekt op eigen wijze samen met de lezers naar antwoorden via twitteren met God interactief. Via de gratis te downloaden # TWGOD app en de website www.tweetingwithgod.com kan men zijn twijfels, vragen en verlangens uiten en bespreken. Deze manier van interactief lezen hoopt zo antwoorden te kunnen geven, zelfs via je eigen smartphone. Het boek is verdeeld in 4 hoofdstukken: Tweets over God: begin en einde Tweets over de Kerk; oorsprong en toekomst Tweets over jou en God; bidden en sacramenten Tweets over christelijk leven: geloof en ethiek.  ‘ Twitteren met God’ uitgegeven door Adveniat; ISBN 978 94 9209 303 5, prijs: € 19,50    

Wat is de achternaam van God?

  Dit kinderboek bevat vragen van kinderen over de vijf wereldgodsdiensten: islam, protestantisme, boeddhisme, Jodendom en het rooms-katholicisme. In het boek komen de belangrijkste thema’s uit deze religies aan bod. Godsdienstvrijheid, de eeuwigheid ,religieuze gebouwen en andere thema’s worden op een eenvoudige manier uitgelegd aan kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. ‘ Wat is de achternaam van God?’  Jane Baer-Krause & Jan van Holleben, 182 pagina’s , pas verschenen, € 19,99