maandag, januari 15, 2018
Home 2016 mei

Maandelijkse Archieven: mei 2016

Pinksteren: een moeilijk feest?

Het schooljaar loopt naar zijn einde en dat betekent ook dat de laatste thema’s van de lessen levensbeschouwing ‘Trefwoord’ schooljaar 2015-2016 behandeld worden. = 23 mei tot en met 12 juni:  Week 21 t/m 23: Spreken is zilver… Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen. In alle groepen wordt de figuur ‘Esther’ besproken. Het meisje dat moet zwijgen, om haar leven en dat van anderen niet in gevaar te brengen. Jaloezie speelt een grote rol bij de ontknoping. Kinderen herkennen veel van de gevoelens in hun eigen ervaringen.     = 13 juni tot en met 1 juli: Week 24 t/m 26: Wie ben ik? Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen. Jona is eigenlijk net zo ‘gewoon’ als ieder ander;...

boekentip: voor communicanten/ jonge kinderen

Al vaker is gepleit voor meer aandacht bij de onderdelen van een eucharistieviering of viering van Woord en Communie voor kinderen. Niet alleen de plechtige taal kan soms een obstakel zijn, maar ook de handelingen die de pastor verricht. Door op gepaste wijze stil te staan en verklaringen te geven, begrijpt het kind niet alleen waarom de voorganger zo praat en handelt, maar ook leert hij/zij de symbolen waarderen. ‘Ik vier de mis mee’ is een handzaam boekje, geschreven door Marie-Hélène Delval en Hervé Flores (illustrator). In 2013 heeft Adveniat ( uitgeverij van onder meer het werkboek bij de projecten “Blijf dit doen” en “in Vuur en Vlam”) dit boek uitgegeven. Plaatjes en teksten vullen elkaar goed aan en kunnen als basis dienen voor een...

Logo heilig jaar van Barmhartigheid

Paus Franciscus heeft een buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid uitgeroepen dat op dinsdag 8 december verleden jaar begon (het hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis en tevens 50 jaar na het afsluiten van het Tweede Vaticaans Concilie), en op 20 november dit jaar eindigt (het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, laatste zondag van het kerkelijk jaar). Voor dit jubeljaar heeft het Vaticaan een logo uitgegeven met het motto: ‘Barmhartig zoals de Vader’, ontleend aan het Lucasevangelie (Lucas 6, vers 36). Het logo is ontworpen door de Sloveense jezuïet en kunstenaar Marko Ivan Rupnik. In het logo staat een Christusfiguur centraal met kruiswonden aan handen en voeten, die een man op zijn schouders heeft gelegd alsof die man een schaap is. Jezus houdt die man...

Maria Ommegang Bergen op Zoom

De Maria Ommegang zoals die thans op straat wordt gebracht dateert van 1945, maar heeft een rijk historisch verleden. Een legende verhaalt dat, vermoedelijk in of rond het jaar 1400, op de schorren van het Scheldestrand een Koningscrucifix aanspoelde. Een eikenhouten Kruislieveheer, zwart van het zeewater en bekleed als Koning, getooid met een gouden Kroon. Dit gevonden beeld werd in optocht de toenmalige stad binnengedragen en vanaf die tijd werd elk jaar op de zondag na Beloken Pasen dit beeld in een ommegang door de stad gedragen. Zo werd de Kruis Ommegang geboren die in de Middeleeuwen opbloeide tot een waar volksfeest, maar ook uitgroeide met allerlei creaties, een folkloristisch gedeelte, een gedeelte uit het Oud en Nieuw Testament en een eigentijds Processiegedeelte waarin onder andere...

Bedevaart naar Kevelaer

Op maandag 22 augustus en dinsdag 23 augustus gaan we weer met een touringcar op bedevaart naar de mooie Duitse stad Kevelaer met zijn prachtige en rijk gedecoreerde Mariabasiliek, met zijn Kaarsen- en Genadekapel is de grootste en meest geliefde bedevaartplaats van Noordwest Europa. Binnen ket tweedaagse bedevaartprogramma vinden we o.a. twee hoogmissen, een bezinningsdienst ter ere van Maria, Koningin van de Vrede in de ST. Anthoniuskerk, een lichtprocessie, de kruisweg en een afscheidslof. Het thema van de bedevaart van dit jaar is: "ZALIG DE BARMHARTIGEN' De reiskosten zijn met de touringcar €30,00 en de misintenties €7,50. U kunt zich aanmelden tussen 15 juni en 15 juli bij Greta Raas 0113-352980 Fam. de Hond 0113-214134.

Jubileum bisschop Ernst

Op 7 juni a.s. is het 75 jaar geleden dat monseigneur H. Ernst zijn priesterwijding heeft ontvangen. Op die dag, 7 juni, zal hij dit vieren met een eucharistieviering in de kathedraal van Breda om 10.30 uur en receptie na afloop in het bisdomkantoor ( tot 13.00 uur). U bent van harte uitgenodigd Mgr. Dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda

VERNIEUWING

Het is hartverwarmend om paus Franciscus te zien en te horen, zelfs als ik zijn Italiaans niet woordelijk kan volgen. Zijn hele gestalte en uitstraling spreken immers boekdelen. Hij ziet in een grote menigte die hem toejuicht ergens één persoon en gaat er naar toe, raakt hem of haar aan en spreekt er mee alsof hij of zij op dat moment de enige aanwezige is. Hij ziet geen massa, maar mensen. Voor de kerk en voor de wereld is hij een teken van hoop. Zijn wekelijkse toespraak bij het angelusgebed op het sint Pieterplein, zondags om twaalf uur besluit hij steevast met ‘buon pranzo!’. Dat slaat op de lunch, die de mensen vervolgens thuis gaan gebruiken. Als je met iemand op straat onderweg naar...

LICHT, waarde en betekenis in Bijbels opzicht

Het klinkt zo simpel, maar vanaf het eerste begin ( de Schepping) vormde licht een belangrijk element. In het Oude Testament is het licht vooral het aardse, bij de schepping gegeven licht van de dag. (Genesis 1:3,5). De zon blijft ondergeschikt aan het licht, wat ook zijn uitwerking heeft in de symbolische taal ( Hosea 6:3,5/ Jesaja 58:8) Inhoudelijk symboliseert het licht vooral geluk en heil ( Amos 5:20/ Psalmen 27:1). God is schepper en schenker van het licht (Psalmen 36:10); hij wordt niet zelf als licht beschreven, maar lichtverschijnselen (heerlijkheid) kunnen zijn verschijning begeleiden (Psalmen 104:2/ Ezechiel 43:2). In het Nieuwe Testament maakt de joodse voorgeschiedenis van het begrip zich kenbaar in de uitdrukkingen als ‘ het Licht der wereld’ ( Matteüs 5:14/ Johannes...

VUUR

Als in de paaswake het licht van de nieuwe paaskaars wordt ontstoken, weten velen van ons dat na een periode van duisternis ( lijden en sterven) een nieuwe tijd van blijdschap (jubel) en openheid aanbreekt. Veertig dagen lang, tot Hemelvaart, brandt de vlam van de paaskaars volop, maar ook de tien daarop volgende dagen tot Pinksteren mag het vuur van de verrijzenis nog in alle diensten en vieringen stralen. Na Pinksteren verdwijnt de paaskaars van het priesterkoor, om enkel nog te mogen branden bij bijzondere gelegenheden: uitvaart, huwelijk, communie- of vormselviering. Met ‘ vuur’ moet je niet al te lichtzinnig omspringen. Als warmtebron is het een onmisbaar element, maar tegelijkertijd kan dit oerelement vijandig zijn slag slaan en binnen een mum van tijd een hoop...

Hoe gaat dat zoeken en vinden van God?

In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid biedt pastor Bernard van Lamoen een serie van drie bijeenkomsten aan, waarmee de deelnemers de eigen geloofsbeleving kunnen verdiepen. De serie heeft als titel meegekregen: Hoe gaat dat zoeken en vinden van God? De drie middagbijeenkomsten gaan over de parabel 'een man had twee zonen' (Lucas 15, 11-32). De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddag 31 mei, 7 juni en 14 juni, telkens van 15.15 tot 16.30 uur. Plaats van samenkomst is de parochiezaal in Lewedorp, Burgemeester Lewestraat 11 (ingang rechts van de kerk). De eerste bijeenkomst heeft als thema 'verloren zijn' en gaat voornamelijk over de jongste zoon. De tweede bijeenkomst concentreert zich op de oudste zoon met als kapstok 'verbolgen zijn'. De laatste bijeenkomst gaat over 'barmhartig zijn'...