woensdag, januari 17, 2018
Home 2016 april

Maandelijkse Archieven: april 2016

DIENSTEN IN DE KRAAYERT

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad  

Collecte gevraagd voor Oekraïne

Paus Franciscus heeft parochies wereldwijd opgeroepen om zondag 24 april aanstaande te collecteren voor slachtoffers en gedupeerden van de oorlog in Oekraïne. De Nederlandse Bisschoppen geven gehoor aan deze oproep en vragen de parochies op deze zondag een collecte te houden voor dit doel. Paus Franciscus deed zijn oproep tijdens het Angelus op het Sint-Pietersplein op 3 april jongstleden, de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid: ‘Op deze dag, die als het ware het hart is van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, gaan mijn gedachten naar alle volkeren die het meest nood hebben aan verzoening en vrede. In het bijzonder denk ik, hier in Europa, aan het drama van hen die de gevolgen ondergaan van het geweld in Oekraïne: zij die achterblijven in de gebieden...

Ziekenzalving 25 mei Poelwijck

Dit jaar is er een Ziekenzalving op woensdag 25 mei a.s. Aanvang van de dienst zal zijn om 14.30 uur in Poelwijck. Pastoor Fons van Hees zal de dienst leiden. Het vervoer kan geregeld worden. U kunt zich opgeven bij: Lilian de Gijsel    0113-562269 Leny Rijk              0113-649324 Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet Leny Rijk, voorz. werkgroep bezoek zieken en bejaarden parochiekern Heinkenszand.  

Gespreksmiddag Vlissingen

Gespreksmiddag  woensdag 20 april a.s.    “Ben ik mijn broeders hoeder?”  Ieder mensenleven kent eindigheid. Hoe gaan we daar mee om? Wordt ons levenseinde bepaald of bepalen we dat zelf..? Ter inleiding van het gesprek hierover, zal pastor Ed Visser over dit onderwerp spreken. Pastor Visser was werkzaam in het ziekenhuis in Vlissingen. Plaats van deze gespreksmiddag: pastorie  in Vlissingen, Singel 106 Tijd:  van 14.00 – 16.00 uur Opgave via  e-mail : secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl, Of: van maandag t/m vrijdag ochtend: tel. 0118 – 412247 Van harte welkom! Ria Mangnus, pastoraal werker Ria Borgs , KBO Vlissingen Ed Visser, emeritus- pastoral werker  

Maria -middag Middelburg

                “MARIA MIDDAG” 10 MEI 2016 Ook dit jaar wordt er vanuit het Ouderenpastoraatmiddag georganiseerd waarin “Maria” centraal staat. 10 mei bent U van harte welkom in de Petrus en Paulus – kerk in Middelburg. Daar zal stil gestaan worden bij Onze Lieve Vrouw van de Polder. Mevrouw N. Meulenbroek   zal ons op interessante wijze informeren over deze “Onze Lieve Vrouwe”, die een hele geschiedenis met haar meedraagt. Aansluitend zal een korte gebedsdienst rond Maria gehouden worden. U bent van harte welkom op deze middag! Vanaf 14.30 uur staat er koffie en thee voor u klaar in de pastorie, Lombardstraat 1 te Middelburg! Opgave: r.mangnus@rkwalcheren.nl of: Telefonisch:  0118   612860   (maandag t/m vrijdag :9.30 – 11.30 uur) Graag : tot ziens! Ria Mangnus

filmmiddag ouderenpastoraat

Vanuit het Ouderenpastoraat wordt U uitgenodigd voor een film-middag op dinsdag 19 april  a.s. In de Chinese film  “A simple Life” die vertoond zal worden, staat centraal :   -     Zorg geven aan de ander én zorg (kunnen) ontvangen     - A Simple Life is gebaseerd op het waargebeurde verhaal                                                       van bediende Chung Chun Tao en haar jonge baas Roger Lee.                                                 Tao werd als dertienjarig meisje naar de familie Lee gestuurd om voor hen te werken als ‘amah’,...

Bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid

Veel katholieke organisaties, parochies en de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Breda geven gehoor aan de oproep van paus Franciscus om tijdens het ‘Bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid’ naar Rome te pelgrimeren. De bedevaart wordt ondernomen van maandag 14 november tot en met zaterdag 19 november as.. Op dinsdag 15 november, vijf dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar, komen we  samen voor de ‘Nederlandse Dag in Rome’. Deze dag begint met een gezamenlijke viering van de eucharistie in de Sint Pieterbasiliek, waarin Nederlandse bisschoppen zullen celebreren en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aansluiten. Graag ga ik als pastoor van de H. Pater Damiaanparochie en als kapelaan  van de H. Mariaparochie van Walcheren mee op deze reis. Tegelijk beveel ik de pelgrimage van harte aan bij onze ...

Schilderijwissel

De Carolus Borromeus kerk in het centrum van Antwerpen zit vol. Op 2e Paasdag willen veel mensen, net als wij getuigen zijn van een bijzonder fenomeen: een schilderijwissel!  Dit gebeuren is uniek in de wereld. De kruisoprichting een schilderij van 4 bij 5 meter siert het hoofdaltaar van deze kerk, die gesticht is door de Jezuïeten (stichter is Ignatius van Loyola 1491 – 1556). Deze orde staat bekend als een orde die zich met name toelegde op onderwijs en wetenschap. Zij wilden, net als een etaleur – de aandacht van hun publiek vooral tijdens een viering vasthouden. Om dat te bereiken bedachten ze een systeem waardoor het schilderij met Bijbelse taferelen van het hoofdaltaar enkele keren per jaar verwisseld zou worden. We zagen dat enorme doek langzaam...

Het parochiebestuur vergaderde op 21 maart 2016

De bisschop zal 28 juni een bezoek brengen aan de beide parochies boven de Schelde. De bedoeling is dat hij in de Mariaparochie van Walcheren en de Damiaanparochie kennis neemt van activiteiten en met het pastoraal team en de parochiebesturen kijkt naar hun ervaringen en naar de toekomst. De financiële situatie van de parochie en de parochiekernen is gelukkig niet in staat van paniek, maar er wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om, daar waar mogelijk, kosten te besparen. Op materieel gebied is dat beleid al zichtbaar en een volgend project is te bekijken of met gezamenlijke inkoop van energie de kosten daarvan zijn terug te brengen. De eerste contouren van de opzet van het pastoraal plan zijn gepresenteerd. Daarin zijn de hoofdlijnen aangegeven waarlangs het plan...

KBO-leden

Met veel genoegen nodigen wij, de commissie Identiteit en Pastoraat, u uit om deel te nemen aan de daguitstap. Wij hebben gekozen in verband met de meimaand om op 20 mei naar Scherpenheuvel en Diest te gaan. Scherpenheuvel is de meest bezochte Bedevaartsplaats van België, heeft een prachtige Basiliek omgeven door een zevenhoekig plein, en Diest is een oude vestingstad met veel beschermde monumenten en een mooi winkelcentrum Deze dag zal plaats vinden op 20 mei. De dag ziet er ongeveer als volgt uit;   ± 11.00 uur                            Aankomst in Scherpenheuvel.   ± 11.30 uur                            Eenvoudige lunch ( broodmaaltijd in het onthaalcentrum )   ± 13.00 uur                            Eucharistieviering in de Basiliek   ± 14.00 uur                            Naar eigen keuze en invulling, bezoek aan de vele bezienswaardigheden rond de Basiliek en de leuke bedevaartkraampjes.   ± 15.00uur                            ...