woensdag, januari 17, 2018
Home 2016 februari

Maandelijkse Archieven: februari 2016

Bedevaart Beauraing

Vaak leven wij  tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig is en gejaagd.Dagelijks worden wij overspoeld met schokkende beelden en onthutsende berichten uit en over onze wereld. Wij, gelovige Christenen, vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in onszelf, voor contact met God, voor gebed en bezinning. Bezinning op het hoe, waarom en waarheen met al ons dagelijks doen en laten. Goed geleide Bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning mogelijk.De bedevaart bezorgt  ons kracht en heerlijke dagen door de ervaring van de schoonheid van de natuur onderweg, van de steun van de mede-pelgrims en vrijwilligers, van de ontroerende kerkelijke plechtigheden in het Heiligdom, om God te mogen vinden samen met Maria. Voor de 68e  keer vertrekken dit jaar vanuit Bisdom...

Stille Omgang

 WAT IS DE STILLE OMGANG? Wat is eigenlijk de Stille Omgang?? Wat maakt het gebeuren nu zo speciaal en meer dan de moeite waard om te bezoeken?? Wat is het hart van deze happening die elk jaar weer terugkeert? Het draait allemaal om de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie (Brood en Wijn.) Op deze wijze wil Hij ons heel nabij zijn. Dat gegeven ligt aan de basis van datgene wat zich afspeelde in het jaar 1345, in het hart van ‘mirakelstad’ Amsterdam.   HAARDVUUR Op 15 maart van dat jaar lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een Priester komen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (d.w.z. de Hostie.) te voorzien. Na...

het heilig jaar van barmhartigheid

Het Heilig Jaar van Barmhartigheid Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra aandacht voor de barmhartigheid van God en voor de werken van barmhartigheid die wij kunnen doen voor andere mensen. God is goed voor mensen en vraagt dat wij ook goed zijn voor elkaar. In de Bijbel zegt Jezus: Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Matteus 25, 35-36) Wat is barmhartigheid? Barmhartig is iemand die een...

Vasten? Bestaat dat nog?

VASTEN? Bestaat dat nog? Vraag een ouder van boven de zestig jaar wat ‘vasten’ is en hij/zij begint nostalgisch te mijmeren over: het snoeptrommeltje, vis en botersaus op vrijdag, soberheid, geen feesten of partijtjes, paarse doeken over heiligenbeelden en veel bidden….. Vraag een ouder van onder de veertig wat ‘vasten’ inhoudt en je krijgt wellicht een vragend gezicht: ‘hoe zo, vasten?’ Veel jonge christenen, maar ook mensen die zichzelf niet gelovig noemen zoeken naar een manier om vorm te geven aan deze bijzondere tijd van het kerkelijk jaar: vastentijd. Veertig dagen geconcentreerd bezig zijn met een levensvraag. “Waarom zijn we op aarde?” “Bewust afstand doen van luxe, welvaart, hebzucht of materialistisch denken”. Weer anderen zijn op zoek naar ‘leren meer mens te worden’. Dat klinkt misschien zweverig,...

Basisscholen en godsdienstonderwijs

Bij sommigen bestaat de indruk dat basisscholen weinig tot niets aan catechese doen. Gelukkig is dat een misverstand, want elke katholieke basisschool heeft lespakketten in de planning opgenomen. Het meest bekende en gebruikte pakket levensbeschouwing is ‘Trefwoord’ en regelmatig willen we hieraan aandacht besteden, zodat ook (groot-) ouders en verzorgers meer achtergrondinformatie hebben. Agressie en geweld zijn helaas aan de orde van de dag. ‘Trefwoord’ speelt daarop in door de periode maart en april (vasten, Pasen) dieper in te gaan op zaken als: Van kwaad tot erger Inhoud: Omgaan met ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict beperken. Bijbelteksten: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-48); Zacheüs (Lucas 19, 1-10); de overspelige vrouw (Johannes 8, 1-11). ‘Oog om oog, tand om tand…’ Niet iets wat wij onze kinderen aanleren. Maar,...

Waar blijft de kerk?

Boekrecensies: Waar blijft de kerk? In oktober 2015 verscheen een nieuw boek van  Erik Borgman (1957),  hoogleraar Publieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg,  met de voor mij interessante titel: ‘ waar blijft de kerk, gedachten over opbouw in tijden van afbraak” .   De situatie van de rooms-katholieke kerk in Nederland is ernstig. Het kerkbezoek daalt al enkele decennia en daar lijkt voorlopig geen eind aan te komen. De krimp begint te veranderen in een verdampen want de generatie waar de kerk tot nu toe op dreef, sterft uit. Borgman drukt de neus van de lezer op deze harde feiten. Hij biedt geen kant enklare oplossing om uit dit dal te geraken. Wat hij wel biedt is een reflectie op de betekenis van de kerk. Ofwel: hij...

bestuurszaken

Het parochiebestuur vergaderde in de afgelopen periode ( januari- februari 2016) over de volgende gesprekspunten: De verkoop van het kerkgebouw in Rilland is afgerond. De koper zoekt naar een mogelijkheid om voor de klok een passende bestemming te vinden in Rilland. De relatie met verzekeringsmaatschappij Donatus blijft voorlopig onveranderd. Vanuit het bisdom volgt nog bericht of een wijziging interessant is. Met Ricoh is een overeenkomst aangegaan voor de kopieermachines. Er is één geavanceerde machine op het PAC voor het bulkwerk van alle kernen en per kern (afhankelijk van nog lopende afspraken) een eenvoudige zwart/wit kopieermachine (dubbelzijdig). De parochiekernen moeten zelf met het PAC afspraken maken voor levering drukwerk daar. De inventarisatie vanuit de kernen van de  gezamenlijk inkoop kaarsen en andere altaarbenodigdheden gaat in per 2017. Vóór 1...

Waarom? Daarom!

In deze regelmatig terugkerende rubriek proberen we uitleg te geven over  voorwerpen die we in kerkgebouwen tegenkomen. Deze keer: de liturgische kleur paars. Kerkelijke vieringen, feesten en seizoenen hebben een eigen kleur. De gewaden van de priester en de diaken zijn in de kleuren die het zogenaamde ‘directorium’ ( = de liturgische agenda) staan aangegeven. Die kleur kan ook voor andere kleding worden gebruikt, bij voorbeeld voor de stola van de pastoraal werker, het koord van de misdienaar of acoliet, de doeken over de lezenaar en het altaar, de bloemen enzovoorts. Er zijn zelfs kerkkoren die in hun kleding rekening houden met de kleur van de dag. Kleuren die je tegenwoordig in liturgieveringen tegenkomt zijn: wit, groen, paars en rood. De lit urgische kleuren zijn in de...

logo jaar van barmhartigheid

UITLEG VAN HET LOGO VOOR HET HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID   Paus Franciscus heeft een buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid uitgeroepen dat op dinsdag 8 december verleden jaar begon (het hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis en tevens 50 jaar na het afsluiten van het Tweede Vaticaans Concilie), en op 20 novemberdit jaar eindigt (het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, laatste zondag van het kerkelijk jaar). Voor dit jubeljaar heeft het Vaticaan een logo uitgegeven met het motto: ‘Barmhartig zoals de Vader’, ontleend aan het Lucasevangelie (Lucas 6, vers 36). Het logo is ontworpen door de Sloveense jezuïet en kunstenaar Marko Ivan Rupnik. In het logostaat een Christusfiguur centraal met kruiswonden aan handen en voeten, die een man op zijn schouders heeft gelegd alsof die...

Parochies en kerkgebouwen

Tussen 2007 en 2015 zijn vele parochies samengevoegd of gefuseerd tot een nieuwe parochie met een of meer parochiekernen. Ook het aantal kerkgebouwen wijzigde door sluiting ( aan de eredienst onttrokken) of zelfs sloop. Op 10 januari 2016 telde het bisdom Breda 38 parochies en 111 kerkgebouwen. Daarnaast zijn nog 7 toeristenkerken en 4 kerken met een kapelfunctie in de lijst opgenomen. Onze H.Pater Damiaanparochie telt samen met de H. Mariaparochie uit Walcheren nog 10 kerkgebouwen en 5 toeristenkerken. (bron: Bisdom Breda) ::