donderdag, januari 18, 2018
Home 2015 december

Maandelijkse Archieven: december 2015

Parochiekern ‘s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk

Architect Th. Asseler uit Amsterdam (leerling van de bekende bouwmeester P. Cuypers) leverde op 26 januari 1872 zijn plannen in. De kosten werden geraamd op f.80.000.-  Op 3 oktober 1872 waren er twee inschrijvers die allebei dik boven de prijs zaten. Toen de vernieuwing van de pastorie en koetshuis waren geschrapt uit de plannen, nam H. Hendriks het plan aan voor f. 79,919,99 ½  Door pastoor Wennen werd op 3 april 1873 de eerste steen gelegd. Uiteindelijk zou de bouw een bedrag van f. 106.181,88 kosten… De gedenksteen is ingemetseld aan de linkerkant van ons kerkgebouw. Bisschop Mgr. G.P. Wilmer wijdde de kerk in op 20 augustus 1874. Bij deze plechtigheid was ook de bisschop van Breda aanwezig; ’s-Heerenhoek hoorde toen nog bij het bisdom Haarlem. ’s...

Parochiekern Ovezande O.L.V. Hemelvaartkerk

Op 28 maart 1859 werd de eerste steen gelegd. Het is een zaalkerk met quasi-gotische vormen en de bouwsom bedroeg destijds f14.813-. Het was een ontwerp van dhr. Vogelpoel uit Utrecht en bood ruimte aan 250 zitplaatsen, nog geen grote kerk dus. Reeds op 23 november 1859 werd door deken Tho­mas van 's-Heerenhoek de kerk ingewijd en onder bescherming gesteld van Maria ten Hemel­opneming. Iedere zondag en op feestdagen werd een Heilige mis opgedragen Ook op woensdag was er een viering. Officieel werd de parochie op 28 juni 1873 zelfstandig.

Parochiekern Goes H. Maria Magdalenakerk

Complex bestaande uit een Rooms-katholieke kerk, genaamd "Heilige Maria Magdalena" en een aangebouwde pastorie, in de jaren 1906 tot 1908 gebouwd naar ontwerp van de architecten J.M. Snickers en (de gebroeders) A.A.J. en Jos. Margry te Rotterdam. De kerk werd in neo-gotische stijl als kruisbasiliek uitgevoerd; de pastorie werd in Overgangsarchitectuur vormgegeven. Kerk en pastorie zijn door middel van een, als vergaderzaal gebouwd, tussenlid met elkaar verbonden.

Graven naar geloof – muziek raakt de ziel

Mijn oog valt, zodra ik de woonkamer binnen kom bij Angella Steur, op een charmante, warm-bruine vleugel, waarnaast enkele gitaren en een saxofoon staan opgesteld. Muziek speelt in haar leven – en in dat van haar man Leo – een belangrijke rol. 'In de muziek,' zegt Angella, 'kan ik heel veel kwijt. Vaak is dat in de moderne, maar andere keren ook in de klassieke muziek. Muziek immers is emotie. En daarom raakt muziek vrijwel altijd mijn ziel. Maar daarnaast zijn het in veel gevallen ook teksten, die iets in mij triggeren. Een woord, een bepaalde zinsnede, een gedachtegang: het kan bij mij veel teweeg brengen.' Inmiddels al tweeëntwintig jaar is Angella de dirigente van het koor l'Esprit, verbonden aan de Maria Magdalenakerk in Goes....

… Op missie naar Mongolië …

Oktobermaand: missiemaand. Iedereen heeft dat wel eens: een indruk die je niet vergeet. Een zonsopgang die je ontroert, de wijsheid van een kind die je onthoudt, een gesprek dat je richting wijst in je leven. Zoiets. Het jaar 1990. Ik was nog maar korte tijd priester gewijd. Met een paar ook nog jonge collega’s nam ik deel aan bezinnings-dagen – retraite -. We waren te gast in het klooster van de missiezusters in Wahlwiller, gelegen in een plooi van het Zuid-Limburgse heuvelland. Van ons werd verwacht dat we – als priester – zouden voorgaan in de dagelijkse eucharistieviering. Tijdens de ontspanningsmomenten vond je de gelegenheid om wat met de zusters te praten. Het waren er velen: jongeren en ouderen, hoogbejaarden zelfs.  Ik klapperde met mijn oren over wat...

Geduld

Het is een woordje dat me de laatste tijd nogal bezig houdt. Omdat het nu van me wordt gevraagd en omdat ik er soms moeite mee heb om dat op te brengen. Want ik wil zo graag weer in het pastoraat aan de slag zijn. De weg daarheen blijkt voor mij wat langer te zijn dan ik dacht en hoopte.  Veel mensen die ik in het pastoraat ontmoet, maken zoiets mee, zeker nu de tijd ernaar is om alles snel te doen. Hoe lastig het dan is om daar een tijdje niet in mee te kunnen. Ook als anderen dat best begrijpen. Haastige spoed is immers zelden goed is. Jaja, dat weten we wel, maar doen is nog wat anders als je er zelf in...

Nogmaals: ‘Liturgie vieren is een kunst’

Onder deze titel hebben beide parochies van ons samenwerkingsverband H. Pater Damiaan en H. Maria op Walcheren op 11 april 2015 in ’s Heerenhoek een bezinnings- en studiedag gehouden. Dit gebeurde vanuit de aloude overtuiging van de Kerk dat het vieren van de liturgie niet alleen een ‘kunde’ is maar ook een ‘kunst’: de ars celebrandi. Het samen komen in de liturgie brengt eer en lof aan God en vormt ons als katholieke christenen in ons gelovig leven. Na het Tweede Vaticaans Concilie is de liturgie aangepast aan de tijd, maar de waarde van de ars celebrandi bleef behouden.  Op die dag in ’s-Heerenhoek heeft de KRO-presentator, Leo Fijen, een boeiende inleiding gehouden over stilte, wachten, buigen, ontmoeting, leegte, en vrede. Onder de 110 deelnemers...