donderdag, januari 18, 2018
Home 2015 november

Maandelijkse Archieven: november 2015

VERTROUWEN

In nummer 6 van ons blad kon u lezen dat het volgende nummer zou verschijnen op donderdag 1 oktober. Eind september besefte ik pas dat de periode tussen nummer 6 en 7 elkaar wel erg snel opvolgden en dus moest ik deze belofte breken. Redactieleden, drukkers, pastoraal team en bezorgers werden op de hoogte gebracht, want iedereen vertrouwde erop dat begin oktober het blad op de mat lag…. Er werd zelfs een mededeling gedaan in onze kerken op het eind van de diensten van begin oktober. De datum werd herzien…Lichte beroering, geen paniek, maar toch was ik even uit mijn ritme! Hetzelfde gevoel bekruipt me als ik mijn ochtendkranten niet op het vertrouwde tijdstip kan lezen. Vervoersproblemen? Slecht weer? Een nieuwe bezorger die moet wennen...

Zaligsprekingen van een mens op leeftijd

        Zalig zij die begrip tonen als mijn stap onzeker is en mijn hand beeft. Zalig zij die beseffen, dat mijn oren niet meer alles kunnen horen. Zalig zij die accepteren, dat ik niet meer zo goed zie en hen niet meer zo vlug kan volgen. Zalig zij die niets laten merken als ik mors met mijn eten. Zalig zij die even blijven staan om een praatje met me te maken. Zalig zij die nooit zeggen: 'dat heb ik al eens van je gehoord.' Zalig zij die me rustig laten vertellen van vroeger. Zalig zij die me laten voelen dat ze van me houden en dat ik niet alleen sta. Zalig zij die me respecteren en me in mijn waarde laten. Zalig zij die met me meeleven als ik moeite heb met het dragen van mijn kruis. Zalig zij die me door hun goedheid...