Pater Damiaanparochie
Image is not available
Parochiekern Kwadendamme, H. Bonifacius
Parochiekern Ovezande, O.L.V. Hemelvaart
Parochiekern 's-Heerenhoek, H. Willibrordus
Parochiekern Oost-Zuid-Beveland - Hansweert
Parochiekern Goes, H. Maria Magdalena
Parochiekern Heinkenszand,  H. Blasius
Parochiekern Lewedorp, H. Eligius
Parochiekern Zierikzee, H. Willibrordus
Parochiekern Schouwen-Duiveland O.L. Vrouwe op Zeekerk - Burgh-Haamstede
Slider

Fijn dat u/je de website bezoekt van onze parochie. De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. Graag maken we u/je wegwijs verderop in deze website. Daartoe kunt u gebruik maken van de menustructuur bovenaan deze pagina [HOME, KERKDIENSTEN, enzovoort].

We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ins leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar info@paterdamiaanparochie.nl.

Algemeen Parochienieuws

Feestelijke viering 60 jarig jubileum in de O. L. V. op Zee kerk in Haamstede

Tijdens het zingen van het intrede lied op 14 juli kwamen celebranten, acolieten en lectoren binnen in een feestelijk versierde kerk. Velen waren naar Haamstede gekomen om het 60 jarig jubileum van deze toeristenkerk te vieren. Vicaris Paul Verbeek verraste ons in zijn homilie met beeldvorming. Ook...

Oecumenische viering met Hemelvaart

Een dikke twintig mensen waren present om te gaan wandelen in de omgeving van Ovezande. Een mooie traditie die sinds jaren wordt voortgezet, voorafgaand aan de oecumenische viering met Hemelvaart. Ad Schenk gaf tekst en uitleg bij onder andere de Mariakapel in het veld en bij de...

Geloofsgesprek: een ritme vinden voor verstilling en gebed is een uitdaging

“Het Bisdom Breda heeft een lange traditie om een bedevaart te organiseren. De bedevaart in oktober 2019 is de vijfde keer dat we op reis gaan. Het voelt goed om met elkaar rond de bisschop op bedevaart te gaan. Je bent samen onderweg en voelt de verbondenheid...

Gebed met Pinksteren

Kom, Geest van leven,
Ziel van ons bestaan,
Hart van het heelal,

kom, Licht van toekomst,
Zicht op morgen,
Licht van vandaag,
Toekomst op ons doen en laten,

kom, Liefde voor alles en allen,
Hoop van de kleinen,
Geloof in de minste,

kom, Machteloos-Machtige,
mosterdzaadje
graankorrel
zuurdeeg
van onze ommekeer ten goede,

kom, Stille Roepkracht
van vernieuwing en bevrijding,
dring door tot achter
onze blanke huid,
tot in ons hoofd en hart,

kom, Grondige Genezer,
geef ons nieuw terug aan onszelf
en aan de anderen,
doe ons elkaar zien
met nieuwe ogen,

kom, Geest van menswording,
help ons recht doen
en vrede zoeken,
en laat ons niet los,
houd ons vast ten einde,
ten goede.
Amen.

Anoniem
Uit: Piet Thomas, Groot Gebedenboek,
Lannoo 2010, 284