donderdag, april 19, 2018
Pater Damiaanparochie
Image is not available
Parochiekern Kwadendamme, H. Bonifacius
Parochiekern Ovezande, O.L.V. Hemelvaart
Parochiekern 's-Heerenhoek, H. Willibrordus
Parochiekern Oost-Zuid-Beveland - Hansweert
Parochiekern Goes, H. Maria Magdalena
Parochiekern Heinkenszand,  H. Blasius
Parochiekern Lewedorp, H. Eligius
Parochiekern Zierikzee, H. Willibrordus
Parochiekern Schouwen-Duiveland O.L. Vrouwe op Zeekerk - Burgh-Haamstede
Slider

Fijn dat u/je de website bezoekt van onze parochie. De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. Graag maken we u/je wegwijs verderop in deze website. Daartoe kunt u gebruik maken van de menustructuur bovenaan deze pagina [HOME, KERKDIENSTEN, enzovoort].

We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ins leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar info@paterdamiaanparochie.nl.

Algemeen Parochienieuws

Overlijden pater Ton Verdaasdonk

† Verdrietig maar dankbaar herdenken wij het leven van Pater Ton Verdaasdonk ss.cc 5 juli 1930 - 2 april 2018 Emeritus pastoor van de parochiekern H. Willibrordus op Schouwen Duiveland Wij zijn pastoor Verdaasdonk veel dank verschuldigd voor de liefdevolle aandacht die 35 jaar lang aan zijn parochianen heeft gegeven. Dat hij nu mag binnengaan...

Berichtgeving in PZC voorbarig

De berichtgeving in de PZC van maandag 15 januari over het plan omtrent de kerken in de Damiaanparochie lijkt te suggereren dat er al beslissingen zijn genomen (of op zeer korte termijn worden genomen) over de status van de kerken in de negen parochiekernen. Als deze suggestie bij de...

Verenigd in gebed voor de vrede

Een jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen...

De dood voorbij

Met Pasen vieren we dat er een grens is
aan de uitzichtloosheid van de dood.
We vieren dat de opstanding van Christus
hét teken is van de trouw van God.
Dit is het feest van leven na de dood.
Je ziet het in de lente om je heen
in de ontluikende natuur.
Wat afgestorven leek,
komt opnieuw tot leven.
Het wijken van de dood
in het leven van een mens
is ook zoiets wonderlijks.
Je kunt levend dood zijn
als je bestaan is doodgebloed
en je nauwelijks meer beseft
wat er nog de zin van is,
maar het wordt Pasen
als zich weer licht aandient in de duisternis
en je daardoor nieuwe levenskansen krijgt.
Daarom zingen we met Pasen uitbundig ‘Halleluja!’.
Alle eer aan God,
want Hij heeft grote dingen gedaan
in het leven van Christus.
En God is bij machte
om nog steeds grote dingen te doen
in het leven van mensen, in ons leven.

Uit: Liturgische Katern ‘In uw midden’