Pater Damiaanparochie
Image is not available
Parochiekern Kwadendamme, H. Bonifacius
Parochiekern Ovezande, O.L.V. Hemelvaart
Parochiekern 's-Heerenhoek, H. Willibrordus
Parochiekern Oost-Zuid-Beveland - Hansweert
Parochiekern Goes, H. Maria Magdalena
Parochiekern Heinkenszand,  H. Blasius
Parochiekern Lewedorp, H. Eligius
Parochiekern Zierikzee, H. Willibrordus
Parochiekern Schouwen-Duiveland O.L. Vrouwe op Zeekerk - Burgh-Haamstede
Slider

Fijn dat u/je de website bezoekt van onze parochie. De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. Graag maken we u/je wegwijs verderop in deze website. Daartoe kunt u gebruik maken van de menustructuur bovenaan deze pagina [HOME, KERKDIENSTEN, enzovoort].

We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ins leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar info@paterdamiaanparochie.nl.

Algemeen Parochienieuws

Kerk zijn we samen

“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Kerkbalans 2019:...

Het is in het geven, dat wij ontvangen

Eind november bracht ik voor de vijfde keer een bezoek aan het Palabanakinderdorp voor aidsweeskinderen in Zambia. Heel spannend was het toen ik na 16 uur vliegen in Lusaka de hoofdstad van Zambia landde. De recente cholera-uitbraak en de ebola die in de buurt woedden, hielden mij...

Terugtreden vice-voorzitter H. Maria Parochie Walcheren

Wegens gezondheidsproblemen heeft Marianne Cazemier-Kleij moeten besluiten om terug te treden als bestuurslid en vicevoorzitter van het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren met ingang van begin december jl. Zij heeft haar ontslag als bestuurslid aangevraagd. Dat zal formeel door het bisdom verleend dienen te worden. Dit kan...

Ik geloof

Ik geloof dat God uit alles, ook uit het slechtste, iets goeds kan en wil laten ontstaan. Hiervoor heeft Hij mensen nodig, die met alles hun voordeel doen. Ik geloof dat God ons in iedere moeilijke situatie zoveel weerstandsvermogen geeft als wij nodig hebben. Maar Hij geeft het niet vooraf, opdat wij niet op onszelf maar op Hem vertrouwen. Dit geloof zou alle angst voor de toekomst moeten overwinnen. Ik geloof dat ook onze fouten en vergissingen zin hebben en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken dan de daden waarvan wij denken dat ze goed zijn. Ik geloof dat God geen noodlot is buiten de tijd maar dat Hij wacht op eerlijk bidden en verantwoord handelen en hierop antwoord geeft.

Dietrich Bonhoeffer