Pater Damiaanparochie
Image is not available
Parochiekern Kwadendamme, H. Bonifacius
Parochiekern Ovezande, O.L.V. Hemelvaart
Parochiekern 's-Heerenhoek, H. Willibrordus
Parochiekern Oost-Zuid-Beveland - Hansweert
Parochiekern Goes, H. Maria Magdalena
Parochiekern Heinkenszand,  H. Blasius
Parochiekern Lewedorp, H. Eligius
Parochiekern Zierikzee, H. Willibrordus
Parochiekern Schouwen-Duiveland O.L. Vrouwe op Zeekerk - Burgh-Haamstede
Slider

Fijn dat u/je de website bezoekt van onze parochie. De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. Graag maken we u/je wegwijs verderop in deze website. Daartoe kunt u gebruik maken van de menustructuur bovenaan deze pagina [HOME, KERKDIENSTEN, enzovoort].

We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ins leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar info@paterdamiaanparochie.nl.

Algemeen Parochienieuws

Geloven vieren met ouders en kinderen

Geloven vieren met ouders en kinderen op een ontspannen manier komen we samen ONTMOETEN - DELEN - SAMEN ZINGEN en nog zoveel meer. We willen ouders en kinderen een gelovig thuis bieden, een plek waar je jezelf kan en mag zijn binnen het grotere geheel van onze Damiaanparochie. We bieden een waaier aan activiteiten verspreid over de gehele parochie. Sommige activiteiten zijn...

Afscheid pastor Jeanine Heezemans

 Op zondag 16 september werd in de H. Maria Magdalenakerk te Goes afscheid genomen van pastor Jeanine Heezemans. Na tien jaar pastoraat in onze regio en deel uitmakend van het pastorale team "Boven de Schelde", koos zij ervoor om met vervroegd pensioen te gaan. Die zondag lieten velen blijken...

Aanmelding Eerste Communie

Beste ouders/verzorgers, Als uw kind dit jaar naar groep 4 is gegaan, dan heeft het de leeftijd waarop het mee kan doen met de voorbereiding op de Eerste Communie. De keuze hiervoor is in deze tijd, zoals u weet, niet meer vanzelfsprekend. In sommige jaren zijn er in een parochiekern geen...

Allerzielen

Je ogen worden niet meer gezien,
je stem wordt niet meer gehoord.
Je handen zullen niet meer strelen,
je voeten niet meer gaan.

Maar in ons hart is er een plek
– voor altijd – om jou te gedenken,
om zonder einde van je te houden,
en je nimmer en nooit te vergeten.

Gescheiden door de onverbiddelijke grens
van hier naar daar, van leven naar dood,
bidden wij om blijvende verbondenheid,
gedragen door Gods liefde, die stáát.

Dat ons verdriet, de schrijnende leegte
verzacht wordt door goede herinneringen.
En dat Gods genade ons de kracht mag geven
om nieuwe wegen te gaan van liefde en leven.

WH