Pater Damiaanparochie
Pater Damiaanparochie
Image is not available
Parochiekern Kwadendamme, H. Bonifacius
Parochiekern Ovezande, O.L.V. Hemelvaart
Parochiekern 's-Heerenhoek, H. Willibrordus
Parochiekern Oost-Zuid-Beveland - Hansweert
Parochiekern Goes, H. Maria Magdalena
Parochiekern Heinkenszand,  H. Blasius
Parochiekern Lewedorp, H. Eligius
Parochiekern Zierikzee, H. Willibrordus
Parochiekern Schouwen-Duiveland O.L. Vrouwe op Zeekerk - Burgh-Haamstede

Welkom

Fijn dat u/je de website van onze parochie bezoekt. U kunt wegwijs worden op de website door gebruik te maken van de menustructuur [HOME, KERKDIENSTEN, enzovoort].

Wie zijn wij?

De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ons leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

Nieuwsbrief
U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar pastorteam@zeelandnet.nl.

Algemeen Parochienieuws

Weer opbouwen in tijd van versoepeling

0
Houd elkaar vast! Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een...

Coronamaatregelen Kerk versoepelen vanaf 5 juni

0
Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat...

Aanmelden afscheidsbijeenkomst Wiel Hacking

0
De afscheidsbijeenkomst voor pastor Wiel Hacking wordt gehouden op zaterdag 19 juni in de kerk van 's-Heerenhoek. Het programma vindt u hier. U bent daarbij van harte welkom. Het is wel uitdrukkelijk de bedoeling dat daarbij de geldende coronamaatregelen worden gevolgd. Ook dient u zich aan te melden via het...

Pinksteren

In het evangelie van Johannes
wordt verteld (20,22-23),
hoe Jezus bezieling blaast over zijn vrienden.
Het is de afsluiting van een periode
van angst en benauwenis,
die de leerlingen doormaakten
toen ze zichzelf
hadden opgesloten
uit vrees voor de Joden.
Het blazen van Jezus brengt
niet alleen letterlijk,
maar ook in figuurlijke zin –
een nieuwe wind.
Er gaat een ander klimaat heersen,
de angst maakt plaats
voor nieuwe levenskracht.
En Jezus stuurt zijn leerlingen op weg
met de opdracht om zonden te vergeven.
Het gebeurt als het ware in een adem:
nieuwe levenslucht
en de opdracht tot vergeving.
Beide geven ruimte.
Beide geven nieuwe kansen.
De bezieling van de heilige Geest
en de verzoening met de naaste
(en met jezelf)
komen uit dezelfde bron:
de goddelijke levensadem,
die sterker is dan dood en benauwenis.

WH

Foto: Wikipedia