Pater Damiaanparochie
Image is not available
Parochiekern Kwadendamme, H. Bonifacius
Parochiekern Ovezande, O.L.V. Hemelvaart
Parochiekern 's-Heerenhoek, H. Willibrordus
Parochiekern Oost-Zuid-Beveland - Hansweert
Parochiekern Goes, H. Maria Magdalena
Parochiekern Heinkenszand,  H. Blasius
Parochiekern Lewedorp, H. Eligius
Parochiekern Zierikzee, H. Willibrordus
Parochiekern Schouwen-Duiveland O.L. Vrouwe op Zeekerk - Burgh-Haamstede
Slider

Fijn dat u/je de website bezoekt van onze parochie. De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. Graag maken we u/je wegwijs verderop in deze website. Daartoe kunt u gebruik maken van de menustructuur bovenaan deze pagina [HOME, KERKDIENSTEN, enzovoort].

We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ins leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar info@paterdamiaanparochie.nl.

Algemeen Parochienieuws

Geloofsgesprek: een ritme vinden voor verstilling en gebed is een uitdaging

“Het Bisdom Breda heeft een lange traditie om een bedevaart te organiseren. De bedevaart in oktober 2019 is de vijfde keer dat we op reis gaan. Het voelt goed om met elkaar rond de bisschop op bedevaart te gaan. Je bent samen onderweg en voelt de verbondenheid...

Wegdromen met Jozef

Op de website Geloven in de Delta heeft journalist Wim staat een mooie impressie geschreven van de tentoonstelling met beelden van Sint Jozef en de heilige Familie in de kerk van Ovezande: https://www.gelovenindedelta.nl/wegdromen-met-jozef/

Afrikadienst in Haamstede

Op zondag 2 juni komt het beroemde Afrika-Engakoor weer naar Haamstede. Voor de vierde keer wordt in de O.L.Vrouwe op Zee kerk weer een speciale Eucharistieviering gehouden ten bate van de aidsweeskinderen van het Palabanakinderdorp in Zambia met Pastoor van Hees als voorganger. Het...

Geloven

Geloven is niet gewoon een keuze,
een optie voor een bepaalde oplossing
van het probleem van het bestaan.
Het is geboren worden
voor een hogere vorm van leven,
door te gehoorzamen
aan de schenker van het leven,
gehoorzamen aan de bron van het leven.
Geloven is instemmen
met een creatieve opdracht
die ons uit de dood doet opstaan.

Thomas Merton
1915-1968