Image is not available
Parochiekern Kwadendamme, H. Bonifacius
Parochiekern Ovezande, O.L.V. Hemelvaart
Parochiekern 's-Heerenhoek, H. Willibrordus
Parochiekern Oost-Zuid-Beveland - Hansweert
Parochiekern Goes, H. Maria Magdalena
Parochiekern Heinkenszand,  H. Blasius
Parochiekern Lewedorp, H. Eligius
Parochiekern Zierikzee, H. Willibrordus
Parochiekern Schouwen-Duiveland O.L. Vrouwe op Zeekerk - Burgh-Haamstede
Slider

Nieuwe regels voor kerkbezoek vanaf maandag 5 oktober:

Gezien de ontwikkeling van de tweede golf en in navolging van het vandaag (maandag 5 oktober 2020) genomen kabinetsbesluit heeft het DB van het parochiebestuur besloten vanaf nu ten hoogste 30 personen in de vieringen toe te laten.
We vallen hierbij terug op het scenario van begin juni, waarbij een aantal kerken in onze parochie open bleef en andere kerken gebruik maakten van de streaming mogelijkheden.

E. e. a. betekent dat dit besluit ook gevolgen heeft voor de Damiaanvieringen komend weekend én voor de vieringen op 1 en 2 november, Allerheiligen en Allerzielen. Hiervoor zal het pastoresteam met een voorstel komen. Actuele informatie en wijzigingen vindt u in het vieringenrooster op deze website.

Er zullen nog richtlijnen volgen vanuit het bisdom. Als wij daar de beschikking over krijgen informeren we u opnieuw.

Er op vertrouwend u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Parochiebestuur en pastoresteam

Welkom

Fijn dat u/je de website bezoekt van onze parochie. De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. Graag maken we u/je wegwijs verderop in deze website. Daartoe kunt u gebruik maken van de menustructuur bovenaan deze pagina [HOME, KERKDIENSTEN, enzovoort].

We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ins leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar info@paterdamiaanparochie.nl.

Algemeen Parochienieuws

benoeming nieuwe teamleider pastoraal team ‘Boven de Schelde’

0
Het bestuur van het samenwerkingsverband 'Boven de Schelde' ontving afgelopen week een brief van de bisschop van Breda, waarin hij de goedkeuring gaf aan de aanstelling van een nieuwe teamleider van het pastoraal team. Volledigheidshalve verwijzen we naar de officiële brief.2020-10-21 100-22-2020 Teamleider Bovende de Schelde

Woord van bemoediging van de bisschoppen

0
Het aantal coronabesmettingen liep de laatste weken schrikbarend op. In deze video reageren de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat met een woord van bemoediging.  

DOE MEE!

0
Niels Harthoorn uit Ovezande wordt vandaag, 19 oktober 2020, tweeëntwintig jaar. Je kunt hem een geweldig cadeau geven door mee te doen aan de #wALKpositiveChallenge. Daarmee steunt hij (steun jij!) het onderzoek naar ALK-kanker, waar hij zelf aan lijdt. In de video legt hij uit, waarom dit zo belangrijk is....

Hunkering

Zoals de zee
eindeloos aanrolt op het strand
in de armen van het land,
zoals een dag
na zoveel bruisend leven
zich tenslotte uitstrekt
in de luisterende holte
van de nacht,
zo krijgt een klank
alleen betekenis
wanneer er ergens weerklank is.
Niets komt of gaat
zonder verwijzing
naar het andere.

Hoeveel te meer dan
heeft een mens het antwoord
of de rakende nabijheid nodig
van een medemens.
Een hand om even
vast te houden.
Een glimlach die afstand sloopt.
Een plek waar een verhaal
kan samenvloeien met het andere
en waar de hoop
behoedzaam doorgegeven wordt.
Een ogenblik geborgenheid.
Iemand die hoort en ziet
wat niet gezegd kan.
De warmte van geliefden
heel dichtbij.
Een koestering,
een innige omhelzing.

Uit diepe hunkering
zijn wij ontstaan.
Slechts in verbinding
vinden wij vaste grond
en kracht die ons kan helen.

Kris Gelaude

uit: Kerk in tijden van corona

foto: Wiel Hacking