vrijdag, augustus 23, 2019
Pater Damiaanparochie
Image is not available
Parochiekern Kwadendamme, H. Bonifacius
Parochiekern Ovezande, O.L.V. Hemelvaart
Parochiekern 's-Heerenhoek, H. Willibrordus
Parochiekern Oost-Zuid-Beveland - Hansweert
Parochiekern Goes, H. Maria Magdalena
Parochiekern Heinkenszand,  H. Blasius
Parochiekern Lewedorp, H. Eligius
Parochiekern Zierikzee, H. Willibrordus
Parochiekern Schouwen-Duiveland O.L. Vrouwe op Zeekerk - Burgh-Haamstede
Slider

Fijn dat u/je de website bezoekt van onze parochie. De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. Graag maken we u/je wegwijs verderop in deze website. Daartoe kunt u gebruik maken van de menustructuur bovenaan deze pagina [HOME, KERKDIENSTEN, enzovoort].

We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ins leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar info@paterdamiaanparochie.nl.

Algemeen Parochienieuws

Kringviering in Goes

Op zondag 25 augustus is er weer een kringviering voor alle gezinnen met kinderen tot en met groep 8. We gaan dank je wel zeggen vooralles wat we 'zomaar' gekregen hebben. Kom je ook? Ook als je niet in Goes woont, ben je natuurlijk van harte welkom. Waar?...

Samen rond Maria

Op zondag 18 augustus 2019 werd in Ovezande het feest van Maria Tenhemelopneming gevierd: het patroonsfeest van de parochiekern Ovezande. Ook de parochiekernen van Kwadendamme en Hansweert (die gezamenlijk het 'Cluster Zuid' van de Pater Damiaanparochie vormen) waren vertegenwoordigd. Het was een mooie viering met als voorganger Fons...

Aanvulling pastoraal team

Hoera, driewerf hoera! Er is aanvulling gekomen in de persoon van Alida van Veldhoven om ons pastorale team te komen versterken. Na 2 jaar en 9 maanden is de vacature eindelijk vervuld! Deel in onze vreugde! De feestelijke presentatie van Alida van Veldhoven, aangesteld als lid van het team...

De lofzang Magnificat

Mijn ziel maakt groot de Heer.
Mijn geest juicht voor God mijn Bevrijder,
omdat Hij mij heeft gezien
in mijn diensthuis, in mijn vernedering.

En van nu af
prijzen mij alle geslachten gelukkig.
Want wonderen, ontzagwekkend, deed Hij aan mij,
onweerstaanbaar. Gezegend zijn Naam.

En zijn ontferming, van geslacht tot geslacht,
komt over allen die hem bekennen.
Hij verzamelt zijn kracht,
heft zijn armen omhoog,
breekt de plannen van de hoogmoedigen,
haalt de tirannen neer van hun tronen,
tilt de vernederden op.

Hongerlijders zal Hij verzadigen
rijken, leeg stuurt Hij ze heen.
Hij houdt overeind
Israël, zijn jongen,
Hij gedenkt zijn ontferming:
de belofte aan zijn voorouders,
wat Hij toe heeft gezegd
Abraham en Sarai en hun kinderen
tot op vandaag.

Huub Oosterhuis
In: Piet Thomas, Groot Gebedenboek,
Tielt 2010, 242