Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

Sinds 8 januari maken we kennis met een nieuw dienstenrooster van vieringen en diensten binnen onze parochie. Voor onze eigen kern zijn de verschillen enigszins beperkt gebleven, maar toch vereist dat enige aanpassingen voor kerkbezoek: De eerste zondag van de maand blijft de aanvangstijd 9 uur. De tweede zondag van de maand is de aanvangstijd 10.45 uur geworden. De derde zondag is wederom gehandhaafd op aanvang 9.00 uur. De vierde zondag is er GEEN viering op zondag, maar op zaterdagavond 19.00 uur. In geval er een vijfde weekend binnen de maand valt, is er ook op zondagochtend dienst om 9.00 uur. De eerste ervaringen zijn...

Waarom worden vrijwilligers met een lange staat van dienst niet altijd in het bijzonder gewaardeerd ? Eigenlijk een heel begrijpelijke vraag, waarop we een passend antwoord willen geven. In onze kern zijn/waren inderdaad heel veel vrijwilligers actief. Meer dan 130 personen dragen nu nog wekelijks, maandelijks of eens-meerdere keren per jaar hun steentje bij door het verrichten van werkzaamheden. Variërend van koorzang, schoonmaak, kerkhofwerk, gastvrouw bij koffieochtenden tot misdienaar, acoliet, bloemengroep of lid van een werkgroep… De meeste kennen we uiteraard bij naam, maar toch schiet er wel eens een vermelding bij in en dat is vervelend. Onderscheid maken in belangrijke...

Toen Antoinette van den Dries werd gevraagd om contactpersoon te worden van deze werkgroep wilde ze graag met iedereen kennis maken en organiseerde zij een ochtend zoals op 24 januari van dit jaar. Dat beviel zo goed dat het een traditie is geworden! Er is koffie met gebak en iets hartigs. Gewoon een gezellige ochtend. Aan het einde hebben we een excursie gemaakt naar het opgeknapte mortuarium. De kerk ziet er dankzij jullie opgeruimd en goed onderhouden uit. Complimenten. Jeanine Heezemans, eerst aanspreekbare pastor kern ‘s-Heerenhoek
Lief en Leed

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.