Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

Op zondag 18 juni tussen 10.00 en 17.00 uur is de traditionele jaarmarkt van ’s-Heerenhoek. Uiteraard zijn de dames van de ‘Kerksnuffel’ ook weer van de partij op hun vaste stek: de tent bij de kerk. Iedereen die de kerk een warm hart toedraagt kan op verschillende manieren helpen: ·         Spullen waarop u uitgekeken bent, maar die anderen het aankijken waard vinden, kunt u aanleveren op zaterdag 3  of 10 juni. Graag even een telefoontje vooraf plegen met Corrie Hoondert-Paree, 351489. Op zaterdag 17 juni kunnen goederen direct afgegeven worden bij de snuffelkraam, Deken Holtkampstraat 9. ·         Wenskaarten kopen tijdens de jaarmarkt...

Ouders en kinderen spelen een voorname rol bij de voorbereiding op de het sacrament van de eucharistie (communie) en het vormsel ( hernieuwing van de doopbelofte). Samen met de vertegenwoordigers van pastoresteam ( Jeanine Heezemans) en parochiekerncommissie ( Richard Gielens) zetten ze letterlijk stappen op weg van de eerste voetstap in de kerk ( doopsel) naar het altaar (samen aan tafel). De eerste communieviering vindt plaats op zondag 21 mei om 9.30 uur en zal door acht kinderen met hun ouders verzorgd worden. Pastoor Van Hees gaat voor en kinderkoor Esperanto laat passende liederen horen. Op zaterdag 3 juni zullen 17...

Moederdag wordt  officieel maar op één dag gevierd: de tweede zondag van mei, maar velen willen de hele meimaand extra aandacht geven aan Maria, de moeder van Jezus. In onze kern heeft Maria Bornhijm samen met pastor Jeanine Heezemans gepleit voor wekelijkse vieringen op bescheiden schaal. Naar aanleiding van positieve geluiden bij de vastenoverdenkingen in de afgelopen periode, op vrijdagmiddag, is er nu mogelijkheid om elke donderdagavond in mei vanaf 19.00 uur samen te komen in de dagkapel (mortuarium). Op dinsdagavond 16 mei is er de traditionele Mariaviering om 19.00 uur in onze kerk, waarbij leden van de liturgische...
Lief en Leed

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.