Nieuws uit Parochiekern 's-Heerenhoek

Vanaf 1 maart zullen we starten met de nieuwe actie ‘Kerkbalans’ 2017, waarbij we uw aandacht vragen voor de zogenaamde ‘kerkbijdrage’. In 2015-2016 namen ruim 40 % van onze parochianen deel aan deze actie….door een bijdrage over te maken naar onze RABObankrekening. De bijdrage is enkel bedoeld voor onze parochiekern en gaat dus niet in ‘de grote parochiepot’. Uiteraard delen we wel mee in de kosten die we als Pater Damiaanparochie maken. De kosten van bijvoorbeeld het blad ‘Parochienieuws’ worden per nummer door de parochiekern betaald. Maandelijks nemen we zo’n 700 nummers af en betalen hiervoor. Vanaf de nieuwe jaargang...

Direct na de carnaval starten de voorbereidingen voor beide sacramenten: eerste communievoorbereiding voor kinderen ( groep 4) en vormselproject voor kinderen van groep 8! Groep 7-leerlingen krijgen volgend jaar de gelegenheid zich aan te melden en dat is nieuw voor de gehele parochie. Aanmelden kan via de school ( groep 4/ groep 8) of een mailtje naar het parochiecentrum (info@rksheerenhoek.nl) Informatie krijgt u via de basisschool of na aanmelding, maar doe dat alstublieft voor 1 februari!

Wie A zegt, moet ook B zeggen…Carnaval kan voor sommigen niet vroeg genoeg beginnen, maar op woensdag 1 maart is het echt over en sluiten maar. Om 19.00 uur komen we samen tijdens de viering en wederom is pastor Jeanine Heezemans de voorganger.
Lief en Leed

Correspondentieadres heerednsolo
parochiekerncentrum

Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067. www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl

Financiële gegevens
IBAN: NL65RABO0128596538

Spoedzaken
06-22815618

Spreekuur
Maak een afspraak via het secretariaat

Opgave misintenties
via Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl Betaling via bovenstaand banknummer.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610

Kopij-adres
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 4453 AL ‘s-Heerenhoek.