Parochiekern GOES

   
 

LIEF EN LEED

 

Overleden

Catharina Anthonia Johanna (Karin) Vermue
geboren op 31 mei 1965
overleden op 27 mei 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


EERSTE HEILIGE COMMUNIEVIERING


25 mei 2014 was een feestdag in onze kerk.
15 kinderen deden voor het eerst helemaal mee. Deze kinderen waren Rebecca de Beule, Fleur Costa Sastrè, Chiara Glaser, Lars Boonman, Kimberly Minnaar, Joram Prent, Laurencia Wijnschenk, Roel van Meer, Sylvia van Boxel, Pelle Eulink, Fenna Theunissen, Marit Simonse, Nina de Punder, Carolien de Visser en Annika Franken. Ze vonden het fijn dat er zoveel mensen waren, die dit feest met hun wilden vieren. Voortaan horen ze er echt bij.

Communiewerkgroep.


HERENKOOR ST.CECILIA

U kent als parochianen ongetwijfeld het herenkoor St. Cecilia, dat al heel lang nagenoeg wekelijks de vieringen op zondag verzorgt met Gregoriaanse en meerstemmige gezangen. Na opheffing van het jongenskoor van de Zeeuwse Koorschool is er een aantal jonge heren met goede stemmen doorgestroomd naar het herenkoor. Het herenkoor is daar heel blij mee, maar om redenen van studie elders of werk vindt er toch langzaam een leegloop plaats. Dat willen wij natuurlijk tegengaan. Daarom doen wij een oproep aan met name jonge heren (oudere heren zijn ook welkom), die belangstelling hebben voor Gregoriaanse en andere (meerstemmige) muziek en graag zingen. Kom eens luisteren naar ons koor. Kom langs op onze repetitieavond op dinsdagavond ! Wij repeteren dan van 19.30 uur tot 21.30 uur in kerk of dagkapel. Een jarenlange traditie mag toch niet zomaar verdwijnen! Onze dirigent Wim Boer zal je graag verwelkomen en je verder wegwijs maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Nuytinck, Representatie herenkoor St. Cecilia

KRUISWEGPUZZEL

Op 15 april jl. was groep 6 van de Holtkampschool op bezoek in de parochiekerk.
De kruisweg stond hierbij centraal vanwege de Goede Week.
Een week eerder hadden de leerlingen zich verdiept in het Trefwoordthema
‘vasthouden en loslaten‘ tijdens een gastles.
Het bijbelverhaal over Zacheus de tollenaar was startpunt voor een klassegesprek over egoïsme en tot inkeer komen. De vriendelijkheid van Jezus maakte indruk op Zacheus en maakte anderen jaloers. Wie is deze man?
De woorden en daden van Jezus lopen uit op een valse beschuldiging en de kruisweg. In groepjes werden er tekeningen gemaakt bij voorbeelden van kruiswegafbeeldingen.
De kruisweg werd niet volgens de bekende volgorde uitgelegd.
Met opdrachten gingen de leerlingen in groepjes op zoek in de kerk.
Al doende werden de belangrijkste onderwerpen van de kruisweg ontdekt. Een levendige boel dus langs de statiën, op de preekstoel, en voor ‘ dat gesloten deurtje ‘.
Er was gelukkig nog tijd voor de groepsfoto.
Wie wilde mocht een kaars opsteken bij de Maria icoon. Toen werd het stil en rustig …
Ter afsluiting werden in de kapel de opdrachten besproken.
Het verhaal bij de kruisweg – loslaten, lijden en opoffering voor anderen - was door alle leerlingen op eigen wijze ontdekt. Er blijven nog wel vragen zoals;
Waar hield Jezus zich aan vast in zijn laatste uren?

Jan Meeusen

 

 

 

 

 

 

 

 


      

  K                                                                       

  B

GOES - Nieuws

 

 

Vrijdag 4 juli 2014 maken we een fietstocht naar Heinkenszand t.g.v. 20 jaar KBO Zeeland. Om 13.00 uur vertrekken we bij De Hoogte en zijn dan rond 14.30 uur in Heinkenszand. Samenkomst tussen 15.00 en 16.00 uur in restaurant Stelleplas. We worden ontvangen met koffie en gebak en tijdens deze bijeenkomst wordt er gezorgd voor ontspannende muziek.
In het voorbije halfjaar waren er weer velerlei activiteiten op het gebied van belangenbehartiging en sociaal contact. Lag in vroeger jaren het accent vooral op de sociale contacten, nu is dat verschoven naar de belangenbehartiging, maar het sociale aspect heeft zeker niet afgedaan. Zo krijgen leden ouder dan 75 jaar een kerstattentie, de bezoekgroep bezoekt leden die langdurig ziek zijn en de partner van een overleden lid. We organiseren gezellige middagen o.a. Sinterklaas- en Kerstmiddag, en regelmatig houden we voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen. Deze contacten helpen in het kader van leggen sociale netwerken.
Lid worden van de KBO betekend ook ‘solidair’ zijn met de oudere medemens. Solidair zijn met anderen ofwel naastenliefde. Dat hebben we immers vroeger op school geleerd. Waarom zouden we het niet in de praktijk brengen door lid te worden van de KBO?
En wat krijgt u voor de contributie van € 24,--,- per jaar? Een hele reeks activiteiten in de voorlichtende en ontspannende sfeer, tien maal per jaar het landelijke ledenblad ‘Nestor’, zes maal per jaar ons eigen ledenblad ‘Bij de Tijd’ en, indien nodig, ook persoonlijke hulp als u op een of ander terrein er niet uitkomt.
In de Unie KBO wordt ook aandacht gevraagd voor de “roze ouderen”. Dat zijn ouderen die homo, lesbisch, transgender of bi-seksueel zijn. Zij durven meestal niet voor hun geaardheid uit te komen. Zeker niet als ze door omstandigheden in een instelling opgenomen moeten worden. KBO Goes wil bekijken of wij ook voor deze mensen iets kunnen betekenen. Zij hebben het vaak heel moeilijk. Wilt u daarover meer weten? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Johan Kostermans, tel. 0113-212844. Bij gebleken belangstelling gaan we dan bekijken of en hoe we daaraan vorm kunnen geven.
Ook willen wij u attenderen op onze website www.kbogoes.nl waarop vermeld staan de rubrieken: Nieuws; Belangenbehartiging; Sociale Zaken; Veiligheid; Activiteiten; Hersenspinsel / Column; Bij de Tijd; Ziek zijn, beter worden; Bezoekgroep; etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO? Vraag een informatiepakket aan bij A. Huige, tel. 221848 en u ontvangt het per omgaande, of kijk op onze website www.kbogoes.nl

Rest ons nog u allen een goede en gezonde vakantieperiode toe te wensen. Johan van Moorten

 

 

 

 

 Bijgewerkt op 30-6-2014