Nieuws uit Parochiekern Ovezande

Voor de tentoonstelling in de maand mei zijn we op zoek naar Heilig Hartbeelden. In de vorige eeuw stonden er in ieder katholiek huis heiligenbeelden. Naast het Mariabeeld was dat heel vaak het H. Hartbeeld. Als u er nog van heeft, willen we dat graag van u lenen. Het spreekt vanzelf dat we ons uiterste best doen om er goed voor te zorgen. Als u er ook nog een herinnering bij heeft en die met ons wil delen, zijn we dubbelblij. Stond het op de kast? Of op een speciale console? Werd er voor gebeden net als voor Maria? Stonden er bloemetjes...

Tijdens de jongerenviering op zaterdagavond 4 februari wordt Maria Lichtmis herdacht. Eigenlijk valt die dag op 2 februari, de veertigste dag na Kerstmis. Het was onder de Hebreeën gebruikelijk dat een jonge moeder op die dag haar terugkeer in de samenleving maakte. Wij herdenken Maria speciaal door kaarsen ter ere van haar te wijden. Tevens wordt die avond, na afloop van de viering, de Blasiuszegen gegeven. De heilige Blasius wordt op 3 februari herdacht, als beschermer tegen keelziekten en andere aandoeningen die daarmee te maken hebben.

Hierbij willen we u nog even herinneren aan drie lezingen over het onderwerp ‘kwetsbaar mens zijn’. Daarin komt de levensvisie van de Canadese filosoof Jean Vanier aan de orde, die wereldwijd leefgemeenschappen opgericht heeft voor mensen met een beperking. In het vorige parochieblad zijn deze lezingen uitgebreid genoemd. U kunt er nog even naar terug kijken. Het gaat over de boodschap van het evangelie: hoe vriend van Jezus te worden en in zijn Geest te leven in de huidige maatschappij. De data zijn 23 januari, 20 februari en 20 maart in de kerk in Ovezande om 19.30 uur. De organisatie...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com