Nieuws uit Parochiekern Ovezande

Op zondag 18 juni willen we in de eucharistieviering van 9.30 uur, de kinderen die afgelopen jaar in onze parochiekern gedoopt, hun eerste communie hebben gedaan of zijn gevormd, nog eens extra in het zonnetje zetten. Dit belooft dus een bijzondere viering te worden waar deze drie mooie sacramenten de aandacht zullen krijgen. Pastoor van Hees zal in de viering voorgaan en koor Pius X zal de muziek verzorgen. De kinderen zijn samen met hun ouders, broertjes en zusjes na de viering van harte uitgenodigd in de pastorie voor een bakje koffie en om elkaar weer te ontmoeten en bij...

Op zondag 28 mei om 9.30 uur zal er op een bijzondere locatie in Ovezande een eucharistieviering plaats vinden. Op deze dag vindt de viering plaats in een festivaltent op het terrein van de Klomp Festivals (voetbalveld Ovezande).  Gezeten aan picknicktafels en op stoelen zullen we genieten van deze  speciale viering waarin Pastoor Van Hees voor zal gaan en waar een live artiest voor de liederen en de muziek zal zorgen. We willen hierbij iedereen van harte uitnodigen om dit bijzondere evenement mee te maken. Na de viering is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. Voor eventueel vervoer...

Op zaterdagavond 3 juni zullen deze de vormelingen uit verschillende kernen van de Pater Damiaanparochie hun Heilig Vormsel doen in de viering van 19.00 uur in Ovezande.  Vormheer vicaris Wiel Wiertz zal samen met pastor Jeanine Heezemans voor in deze viering. Koor ”Oal in“ zal de liederen verzorgen. Dat de Heilige Geest voelbaar aanwezig mag zijn in deze viering en dat hij met deze jongeren mee mag gaan op hun levenspad. Vormselwerkgroep Jeanine Heezemans, Richard Gielens, Charlotte den Toonder
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com