Nieuws uit Parochiekern Ovezande

Nog maar net bekomen van de afgelopen Kerstmis, denken we alweer tien maanden vooruit naar de volgende keer. Dit jaar is er weer een kerststallentocht in ons dorp. Deze vindt plaats op zaterdag 16 december in de namiddag. Noteert u deze datum vast in uw agenda! We hopen dat weer veel mensen uit het dorp meedoen door ook een bezichtigingsplek te maken of iets anders te organiseren voor de kerststallentocht. Suggesties, ideeën en initiatieven zijn erg welkom. We willen er als Ovezande weer een feestelijke kerststallentocht van maken, die door heel veel mensen uit het dorp en de wijde omgeving wordt bezocht en beleefd....

De maand mei staat op Ovezande dit jaar in het teken van het Heilig Hart. Dat is het thema voor de tentoonstelling in onze kerk, die in die maand op alle zondagmiddagen opengesteld is. In veel katholieke huishoudens stond vroeger een Heilig Hartbeeld. Waar zijn ze naar toe? Heeft u ze nog, al dan niet verbannen naar de vliering of de kelder? Zou u ze nog eens ter beschikking willen stellen om in de kerk neer te zetten? Voor een buitenstaander kunnen het wat wonderlijke, zoetige beeltenissen zijn. Jezus wijst op zijn borstkas, waar een brandend hart afgebeeld staat. De...

Op woensdagmiddag 22 maart komen de communicanten van Ovezande voor het eerst bij elkaar. Op leuke en leerzame wijze gaan ze aan de slag met het project “Blijf dit doen.” De verhalen uit het oude en nieuwe testament komen voor hen tot leven door er samen naar te luisteren en ermee te werken. Zo leren ze God en Jezus steeds beter kennen en bereiden ze zich voor om op zondag 14 mei om 9.30 uur samen met Jezus aan tafel te gaan. Wie deze communicanten zijn, kunt u zien in de viering van zaterdag 1 april. Dan zullen de...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com